unicode 转 拼音。

3007 (ling2)
4E00 (yi1)
4E01 (ding1,zheng1)
4E02 (kao3)
4E03 (qi1)
4E04 (shang4,shang3)
4E05 (xia4)
4E06 (none0)
4E07 (wan4,mo4)
4E08 (zhang4)
4E09 (san1)
4E0A (shang4,shang3)
4E0B (xia4)
4E0C (ji1)
4E0D (bu4,bu2,fou3)
4E0E (yu3,yu4,yu2)
4E0F (mian3)
4E10 (gai4)
4E11 (chou3)
4E12 (chou3)
4E13 (zhuan1)
4E14 (qie3,ju1)
4E15 (pi1)
4E16 (shi4)
4E17 (shi4)
4E18 (qiu1)
4E19 (bing3)
4E1A (ye4)
4E1B (cong2)
4E1C (dong1)
4E1D (si1)
4E1E (cheng2)
4E1F (diu1)
4E20 (qiu1)
4E21 (liang3)
4E22 (diu1)
4E23 (you3)
4E24 (liang3)
4E25 (yan2)
4E26 (bing4)
4E27 (sang1,sang4,sang5)
4E28 (shu4)
4E29 (jiu1)
4E2A (ge4,ge3)
4E2B (ya1)
4E2C (qiang2,pan2)
4E2D (zhong1,zhong4)
4E2E (ji3)
4E2F (jie4)
4E30 (feng1)
4E31 (guan4)
4E32 (chuan4)
4E33 (chan3)
4E34 (lin2)
4E35 (zhuo1)
4E36 (zhu3,dian3)
4E37 (none0)
4E38 (wan2)
4E39 (dan1)
4E3A (wei2,wei4)
4E3B (zhu3)
4E3C (jing3,dan3)
4E3D (li4,li2)
4E3E (ju3)
4E3F (pie3)
4E40 (fu2)
4E41 (yi2)
4E42 (yi4,ai4)
4E43 (nai3)
4E44 (none0)
4E45 (jiu3)
4E46 (jiu3)
4E47 (tuo1)
4E48 (me5,ma5,yao1)
4E49 (yi4)
4E4A (none0)
4E4B (zhi1)
4E4C (wu1,wu4)
4E4D (zha4)
4E4E (hu1)
4E4F (fa2)
4E50 (le4,yue4)
4E51 (zhong4)
4E52 (ping1)
4E53 (pang1)
4E54 (qiao2)
4E55 (hu3,hu4)
4E56 (guai1)
4E57 (cheng2,sheng4)
4E58 (cheng2,sheng4)
4E59 (yi3)
4E5A (yin3)
4E5B (none0)
4E5C (mie1,nie4)
4E5D (jiu3)
4E5E (qi3)
4E5F (ye3)
4E60 (xi2)
4E61 (xiang1)
4E62 (gai4)
4E63 (diu1)
4E64 (none0)
4E65 (none0)
4E66 (shu1)
4E67 (none0)
4E68 (shi3)
4E69 (ji1)
4E6A (nang1)
4E6B (jia1)
4E6C (none0)
4E6D (shi2)
4E6E (none0)
4E6F (none0)
4E70 (mai3)
4E71 (luan4)
4E72 (none0)
4E73 (ru3)
4E74 (xi3)
4E75 (yan3)
4E76 (fu3)
4E77 (sha1)
4E78 (na3)
4E79 (gan1,qian2)
4E7A (none0)
4E7B (none0)
4E7C (none0)
4E7D (none0)
4E7E (qian2,gan1)
4E7F (zhi4)
4E80 (gui1,jun1,qiu1)
4E81 (gan1)
4E82 (luan4)
4E83 (lin3)
4E84 (yi4)
4E85 (jue2)
4E86 (le5,liao3,liao4)
4E87 (none0)
4E88 (yu3,yu2)
4E89 (zheng1)
4E8A (shi4)
4E8B (shi4)
4E8C (er4)
4E8D (chu4)
4E8E (yu2)
4E8F (kui1)
4E90 (yu2)
4E91 (yun2)
4E92 (hu4)
4E93 (qi2)
4E94 (wu3)
4E95 (jing3)
4E96 (si4)
4E97 (sui4)
4E98 (gen4)
4E99 (gen4,geng4)
4E9A (ya4)
4E9B (xie1,xie5)
4E9C (ya4)
4E9D (qi2)
4E9E (ya4,ya3)
4E9F (ji2,qi4)
4EA0 (tou2)
4EA1 (wang2,wu2)
4EA2 (kang4)
4EA3 (ta4)
4EA4 (jiao1)
4EA5 (hai4)
4EA6 (yi4)
4EA7 (chan3)
4EA8 (heng1)
4EA9 (mu3)
4EAA (none0)
4EAB (xiang3)
4EAC (jing1)
4EAD (ting2)
4EAE (liang4)
4EAF (heng1)
4EB0 (jing1)
4EB1 (ye4)
4EB2 (qin1,qin5,qing4)
4EB3 (bo2)
4EB4 (you4)
4EB5 (xie4)
4EB6 (dan3,dan4)
4EB7 (lian2)
4EB8 (duo3)
4EB9 (wei3,wei4)
4EBA (ren2)
4EBB (ren2)
4EBC (ji2)
4EBD (none0)
4EBE (wang2)
4EBF (yi4)
4EC0 (shen2,shi2,she2)
4EC1 (ren2)
4EC2 (le4)
4EC3 (ding1)
4EC4 (ze4)
4EC5 (jin3,jin4)
4EC6 (pu1,pu2)
4EC7 (chou2,qiu2)
4EC8 (ba1)
4EC9 (zhang3)
4ECA (jin1)
4ECB (jie4)
4ECC (bing1)
4ECD (reng2)
4ECE (cong2,cong1)
4ECF (fo2,fu2)
4ED0 (san3)
4ED1 (lun2)
4ED2 (none0)
4ED3 (cang1)
4ED4 (zi3,zai3,zi1)
4ED5 (shi4)
4ED6 (ta1)
4ED7 (zhang4)
4ED8 (fu4)
4ED9 (xian1)
4EDA (xian1)
4EDB (cha4)
4EDC (hong2)
4EDD (tong2)
4EDE (ren4)
4EDF (qian1)
4EE0 (gan3)
4EE1 (ge1,yi4)
4EE2 (di2)
4EE3 (dai4)
4EE4 (ling4,ling2,ling3)
4EE5 (yi3)
4EE6 (chao4)
4EE7 (chang2)
4EE8 (sa1)
4EE9 (shang4)
4EEA (yi2)
4EEB (mu4)
4EEC (men5,men2)
4EED (ren4)
4EEE (jia3,jia4)
4EEF (chao4)
4EF0 (yang3)
4EF1 (qian2)
4EF2 (zhong4)
4EF3 (pi3)
4EF4 (wan4)
4EF5 (wu3)
4EF6 (jian4)
4EF7 (jia4,jie4,jie5)
4EF8 (yao3)
4EF9 (feng1)
4EFA (cang1)
4EFB (ren4,ren2)
4EFC (wang2)
4EFD (fen4)
4EFE (di1)
4EFF (fang3)
4F00 (zhong1)
4F01 (qi3,qi4)
4F02 (pei4)
4F03 (yu2)
4F04 (diao4)
4F05 (dun4)
4F06 (wen4)
4F07 (yi4)
4F08 (xin3)
4F09 (kang4)
4F0A (yi1)
4F0B (ji2)
4F0C (ai4)
4F0D (wu3)
4F0E (ji4)
4F0F (fu2)
4F10 (fa2,fa1)
4F11 (xiu1)
4F12 (jin4)
4F13 (bei1)
4F14 (chen2)
4F15 (fu1)
4F16 (tang3)
4F17 (zhong4)
4F18 (you1)
4F19 (huo3)
4F1A (hui4,kuai4)
4F1B (yu3)
4F1C (cui4,zu2)
4F1D (yun2)
4F1E (san3)
4F1F (wei3)
4F20 (chuan2,zhuan4)
4F21 (che1)
4F22 (ya2)
4F23 (xian4)
4F24 (shang1)
4F25 (chang1,tang3)
4F26 (lun2)
4F27 (cang1,chen5)
4F28 (xun4)
4F29 (xin4)
4F2A (wei3)
4F2B (zhu4)
4F2C (chi3)
4F2D (xuan2)
4F2E (nao2,nu3)
4F2F (bo2,bai3,ba4)
4F30 (gu1,gu4)
4F31 (ni3)
4F32 (ni4)
4F33 (xie4)
4F34 (ban4)
4F35 (xu4)
4F36 (ling2)
4F37 (zhou4)
4F38 (shen1)
4F39 (qu1)
4F3A (si4,ci4)
4F3B (beng1)
4F3C (si4,shi4)
4F3D (jia1,ga1,qie2,qia1)
4F3E (pi1)
4F3F (yi4)
4F40 (si4,shi4)
4F41 (ai3)
4F42 (zheng1,zheng4)
4F43 (dian4,tian2)
4F44 (han2)
4F45 (mai4)
4F46 (dan4)
4F47 (zhu4)
4F48 (bu4)
4F49 (qu1)
4F4A (bi3)
4F4B (shao4)
4F4C (ci3)
4F4D (wei4)
4F4E (di1)
4F4F (zhu4)
4F50 (zuo3)
4F51 (you4)
4F52 (yang1)
4F53 (ti3,ben4,ti1)
4F54 (zhan4)
4F55 (he2,he4)
4F56 (bi4)
4F57 (tuo2)
4F58 (she2)
4F59 (yu2,tu2)
4F5A (yi4,die2)
4F5B (fo2,fu2)
4F5C (zuo4,zuo1,zuo2)
4F5D (gou1)
4F5E (ning4)
4F5F (tong2)
4F60 (ni3)
4F61 (xuan1,san3)
4F62 (ju4)
4F63 (yong1,yong4)
4F64 (wa3)
4F65 (qian1)
4F66 (none0)
4F67 (ka3)
4F68 (none0)
4F69 (pei4)
4F6A (huai2)
4F6B (he4)
4F6C (lao3)
4F6D (xiang2)
4F6E (ge2)
4F6F (yang2)
4F70 (bai3)
4F71 (fa3)
4F72 (ming2)
4F73 (jia1)
4F74 (nai4,er4)
4F75 (bing4)
4F76 (ji2)
4F77 (heng2)
4F78 (huo2)
4F79 (gui3)
4F7A (quan2)
4F7B (tiao1,tiao2)
4F7C (jiao3,jia3)
4F7D (ci4)
4F7E (yi4)
4F7F (shi3,shi4)
4F80 (xing2)
4F81 (shen1)
4F82 (tuo1)
4F83 (kan3)
4F84 (zhi2)
4F85 (gai1,kai1)
4F86 (lai2)
4F87 (yi2)
4F88 (chi3)
4F89 (kua3)
4F8A (guang1)
4F8B (li4)
4F8C (yin1)
4F8D (shi4)
4F8E (mi3)
4F8F (zhu1)
4F90 (xu4)
4F91 (you4)
4F92 (an1)
4F93 (lu4)
4F94 (mou2)
4F95 (er2)
4F96 (lun2)
4F97 (dong4,tong2,tong3)
4F98 (cha4)
4F99 (chi4)
4F9A (xun4)
4F9B (gong1,gong4)
4F9C (zhou1)
4F9D (yi1)
4F9E (ru3)
4F9F (jian4)
4FA0 (xia2)
4FA1 (jia4,jie4)
4FA2 (zai4)
4FA3 (lu:3)
4FA4 (none0)
4FA5 (jiao3,yao2,jia3)
4FA6 (zhen1)
4FA7 (ce4,ze4,zhai1)
4FA8 (qiao2)
4FA9 (kuai4)
4FAA (chai2)
4FAB (ning4)
4FAC (nong2)
4FAD (jin3,jin4)
4FAE (wu3)
4FAF (hou4,hou2)
4FB0 (jiong3)
4FB1 (cheng3)
4FB2 (zhen4)
4FB3 (cuo4)
4FB4 (chou3)
4FB5 (qin1)
4FB6 (lu:3)
4FB7 (ju2)
4FB8 (shu4)
4FB9 (ting3)
4FBA (shen4)
4FBB (tuo1)
4FBC (bo2)
4FBD (nan2)
4FBE (hao1)
4FBF (bian4,pian2)
4FC0 (tui3)
4FC1 (yu3)
4FC2 (xi4)
4FC3 (cu4)
4FC4 (e2,e4)
4FC5 (qiu2)
4FC6 (xu2)
4FC7 (kuang3)
4FC8 (ku4)
4FC9 (wu2)
4FCA (jun4,zun4,juan4)
4FCB (yi4)
4FCC (fu3)
4FCD (lang2)
4FCE (zu3)
4FCF (qiao4)
4FD0 (li4)
4FD1 (yong3)
4FD2 (hun4)
4FD3 (jing4)
4FD4 (xian4)
4FD5 (san4)
4FD6 (pai3)
4FD7 (su2)
4FD8 (fu2)
4FD9 (xi1)
4FDA (li3)
4FDB (mian3)
4FDC (ping1)
4FDD (bao3)
4FDE (yu2,shu4)
4FDF (si4,qi2)
4FE0 (xia2)
4FE1 (xin4,shen1)
4FE2 (xiu1)
4FE3 (yu3)
4FE4 (ti4)
4FE5 (che1)
4FE6 (chou2)
4FE7 (none0)
4FE8 (yan3)
4FE9 (liang3,lia3)
4FEA (li4)
4FEB (lai2)
4FEC (si1)
4FED (jian3)
4FEE (xiu1)
4FEF (fu3)
4FF0 (he2)
4FF1 (ju4,ju1)
4FF2 (xiao4)
4FF3 (pai2)
4FF4 (jian4)
4FF5 (biao4,biao3)
4FF6 (ti4,chu4)
4FF7 (fei4)
4FF8 (feng4)
4FF9 (ya4)
4FFA (an3)
4FFB (bei4)
4FFC (yu4,zhou1)
4FFD (xin1)
4FFE (bi3,bei1,bi4)
4FFF (chi2)
5000 (chang1)
5001 (zhi1)
5002 (bing4)
5003 (zan2)
5004 (yao2)
5005 (cui4)
5006 (lia3,liang3)
5007 (wan3)
5008 (lai2)
5009 (cang1)
500A (zong3)
500B (ge4,ge5)
500C (guan1)
500D (bei4)
500E (tian1)
500F (shu1,shu4)
5010 (shu1)
5011 (men5,men2)
5012 (dao3,dao4)
5013 (tan2)
5014 (jue2,jue4)
5015 (chui2)
5016 (xing4)
5017 (peng2)
5018 (tang3,chang2)
5019 (hou4)
501A (yi3)
501B (qi1)
501C (ti4)
501D (gan4)
501E (jing4,liang4)
501F (jie4)
5020 (xu1)
5021 (chang4,chang1)
5022 (jie2)
5023 (fang3)
5024 (zhi2)
5025 (kong1,kong3)
5026 (juan4)
5027 (zong1)
5028 (ju4)
5029 (qian4)
502A (ni2)
502B (lun2)
502C (zhuo1,zhuo2)
502D (wo1)
502E (luo3)
502F (song1)
5030 (leng2)
5031 (hun4)
5032 (dong1)
5033 (zi4)
5034 (ben4)
5035 (wu3)
5036 (ju4,ju1)
5037 (nai4)
5038 (cai3)
5039 (jian3)
503A (zhai4)
503B (ye1)
503C (zhi2)
503D (sha4)
503E (qing1)
503F (none0)
5040 (ying1)
5041 (cheng1,cheng4)
5042 (qian2)
5043 (yan3)
5044 (nuan4)
5045 (zhong4)
5046 (chun3)
5047 (jia3,jia4)
5048 (jie2,ji4)
5049 (wei3)
504A (yu3)
504B (bing4)
504C (ruo4)
504D (ti2)
504E (wei1)
504F (pian1)
5050 (yan4)
5051 (feng1)
5052 (tang3)
5053 (wo4)
5054 (e4)
5055 (xie2,jie1)
5056 (che3)
5057 (sheng3)
5058 (kan3)
5059 (di4)
505A (zuo4)
505B (cha1)
505C (ting2)
505D (bei1)
505E (ye4)
505F (huang2)
5060 (yao3)
5061 (zhan4)
5062 (qiu1)
5063 (yan1)
5064 (you2)
5065 (jian4)
5066 (xu3)
5067 (zha1)
5068 (chai1)
5069 (fu4)
506A (bi1)
506B (zhi4)
506C (zong3)
506D (mian3)
506E (ji2)
506F (yi3)
5070 (xie4)
5071 (xun2)
5072 (si1,cai1)
5073 (duan1)
5074 (ce4,ze4)
5075 (zhen1)
5076 (ou3)
5077 (tou1)
5078 (tou1)
5079 (bei4)
507A (za2,zan2)
507B (lou2,lu:3)
507C (jie2)
507D (wei4)
507E (fen4)
507F (chang2)
5080 (kui3,gui1)
5081 (sou3)
5082 (chi3)
5083 (su4)
5084 (xia1)
5085 (fu4)
5086 (yuan4)
5087 (rong3)
5088 (li4)
5089 (ru4)
508A (yun3)
508B (gou4)
508C (ma4)
508D (bang4,bang1)
508E (dian1)
508F (tang2)
5090 (hao1)
5091 (jie2)
5092 (xi1)
5093 (shan1)
5094 (qian4)
5095 (jue2)
5096 (cang1)
5097 (chu4)
5098 (san3)
5099 (bei4)
509A (xiao4)
509B (yong2)
509C (yao2)
509D (ta4)
509E (suo1)
509F (wang1)
50A0 (fa2)
50A1 (bing4,bing1)
50A2 (jia1)
50A3 (dai3)
50A4 (zai4)
50A5 (tang3)
50A6 (none0)
50A7 (bin1)
50A8 (chu3)
50A9 (nuo2)
50AA (zan1)
50AB (lei3)
50AC (cui1)
50AD (yong1,yong4,yong2)
50AE (zao1)
50AF (zong3)
50B0 (peng2)
50B1 (song3)
50B2 (ao4)
50B3 (chuan2,zhuan4)
50B4 (yu3)
50B5 (zhai4)
50B6 (zu2)
50B7 (shang1)
50B8 (qiang3)
50B9 (qiang1)
50BA (chi4)
50BB (sha3)
50BC (han4)
50BD (zhang1)
50BE (qing1,qing2)
50BF (yan4)
50C0 (di4)
50C1 (xi1)
50C2 (lou2,lu:3)
50C3 (bei4)
50C4 (piao1)
50C5 (jin3,jin4)
50C6 (lian3)
50C7 (lu4)
50C8 (man4)
50C9 (qian1)
50CA (xian1)
50CB (qiu2)
50CC (ying2)
50CD (dong4)
50CE (zhuan4)
50CF (xiang4)
50D0 (shan3)
50D1 (qiao2)
50D2 (jiong3)
50D3 (tui2)
50D4 (zun3)
50D5 (pu2,pu1)
50D6 (xi1)
50D7 (lao4)
50D8 (chang3)
50D9 (guang1)
50DA (liao2)
50DB (qi1)
50DC (deng4)
50DD (chan2)
50DE (wei3)
50DF (zhang3)
50E0 (fan1)
50E1 (hui4)
50E2 (chuan3)
50E3 (tie3)
50E4 (dan4)
50E5 (jiao3,yao2)
50E6 (jiu4)
50E7 (seng1)
50E8 (fen4)
50E9 (xian4)
50EA (jue2)
50EB (e4)
50EC (jiao1)
50ED (jian4)
50EE (tong2,zhuang4)
50EF (lin2)
50F0 (bo2)
50F1 (gu4)
50F2 (xian1)
50F3 (su4)
50F4 (xian4)
50F5 (jiang1)
50F6 (min3)
50F7 (ye4)
50F8 (jin4)
50F9 (jia4)
50FA (qiao4)
50FB (pi4)
50FC (feng1)
50FD (zhou4)
50FE (ai4)
50FF (sai4)
5100 (yi2)
5101 (jun4,juan4)
5102 (nong2)
5103 (shan4)
5104 (yi4)
5105 (dang1)
5106 (jing3)
5107 (xuan1)
5108 (kuai4)
5109 (jian3)
510A (chu4)
510B (dan1)
510C (jiao3)
510D (sha3)
510E (zai4,zai3)
510F (none0)
5110 (bin4,bin1)
5111 (an4)
5112 (ru2)
5113 (tai2)
5114 (chou2)
5115 (chai2)
5116 (lan2)
5117 (ni3)
5118 (jin3,jin4)
5119 (qian1)
511A (meng2)
511B (wu3)
511C (neng2)
511D (qiong2)
511E (ni3)
511F (chang2)
5120 (lie4)
5121 (lei3)
5122 (lu:3)
5123 (kuang3)
5124 (bao4)
5125 (du2)
5126 (biao1)
5127 (zan3)
5128 (zhi2)
5129 (si4)
512A (you1)
512B (hao2)
512C (qin1)
512D (chen4)
512E (li4)
512F (teng2)
5130 (wei3)
5131 (long2)
5132 (chu3,chu2)
5133 (chan4)
5134 (rang2)
5135 (shu4)
5136 (hui4)
5137 (li4)
5138 (luo2)
5139 (zan3,zuan3)
513A (nuo2)
513B (tang3)
513C (yan3)
513D (lei4)
513E (nang4)
513F (er2,r2)
5140 (wu4,wu1)
5141 (yun3)
5142 (zan1)
5143 (yuan2)
5144 (xiong1)
5145 (chong1)
5146 (zhao4)
5147 (xiong1)
5148 (xian1)
5149 (guang1)
514A (dui4)
514B (ke4)
514C (dui4)
514D (mian3,wen4)
514E (tu4)
514F (chang2,zhang3)
5150 (er2)
5151 (dui4)
5152 (er2,er1)
5153 (jin1)
5154 (tu4)
5155 (si4)
5156 (yan3)
5157 (yan3)
5158 (shi3)
5159 (shi2,ke4)
515A (dang3)
515B (qian1)
515C (dou1)
515D (fen1)
515E (mao2)
515F (xin1)
5160 (dou1)
5161 (bai3,ke4)
5162 (jing1)
5163 (li3)
5164 (kuang4)
5165 (ru4)
5166 (wang2,wu2)
5167 (nei4)
5168 (quan2)
5169 (liang3)
516A (yu2,shu4)
516B (ba1,ba2)
516C (gong1)
516D (liu4,lu4)
516E (xi1)
516F (none0)
5170 (lan2)
5171 (gong4,gong1,gong3)
5172 (tian1)
5173 (guan1)
5174 (xing1,xing4)
5175 (bing1)
5176 (qi2,ji1)
5177 (ju4)
5178 (dian3)
5179 (zi1,ci2)
517A (none0)
517B (yang3)
517C (jian1)
517D (shou4)
517E (ji4)
517F (yi4)
5180 (ji4)
5181 (chan3)
5182 (jiong1)
5183 (mao4)
5184 (ran3)
5185 (nei4)
5186 (yuan2)
5187 (mao3,mou3)
5188 (gang1)
5189 (ran3)
518A (ce4)
518B (jiong1)
518C (ce4)
518D (zai4)
518E (gua3)
518F (jiong3)
5190 (mao4,mo4)
5191 (zhou4)
5192 (mao4,mo4)
5193 (gou4)
5194 (xu3)
5195 (mian3)
5196 (mi4)
5197 (rong3)
5198 (yin2)
5199 (xie3,xie4)
519A (kan3)
519B (jun1)
519C (nong2)
519D (yi2)
519E (mi2)
519F (shi4)
51A0 (guan1,guan4)
51A1 (meng2)
51A2 (zhong3)
51A3 (zui4)
51A4 (yuan1)
51A5 (ming2)
51A6 (kou4)
51A7 (none0)
51A8 (fu4)
51A9 (xie3)
51AA (mi4)
51AB (bing1)
51AC (dong1)
51AD (tai4)
51AE (gang1)
51AF (feng2,ping2)
51B0 (bing1)
51B1 (hu4)
51B2 (chong1,chong4)
51B3 (jue2)
51B4 (hu4)
51B5 (kuang4)
51B6 (ye3)
51B7 (leng3)
51B8 (pan4)
51B9 (fu3)
51BA (min3)
51BB (dong4)
51BC (xian3)
51BD (lie4)
51BE (xia2)
51BF (jian1)
51C0 (jing4)
51C1 (shu4)
51C2 (mei3)
51C3 (shang4)
51C4 (qi1)
51C5 (gu4)
51C6 (zhun3)
51C7 (song1)
51C8 (jing4)
51C9 (liang2,liang4)
51CA (qing4,jing4)
51CB (diao1)
51CC (ling2)
51CD (dong4)
51CE (gan4)
51CF (jian3)
51D0 (yin1,yin2)
51D1 (cou4)
51D2 (ai2)
51D3 (li4)
51D4 (cang1)
51D5 (ming3)
51D6 (zhun3)
51D7 (cui2)
51D8 (si1)
51D9 (duo2)
51DA (jin4)
51DB (lin3)
51DC (lin3)
51DD (ning2)
51DE (xi1)
51DF (du2)
51E0 (ji3,ji1)
51E1 (fan2)
51E2 (fan2)
51E3 (fan2)
51E4 (feng4)
51E5 (ju1)
51E6 (chu3,chu4)
51E7 (none0)
51E8 (feng1)
51E9 (none0)
51EA (none0)
51EB (fu2)
51EC (feng1)
51ED (ping2)
51EE (feng1)
51EF (kai3)
51F0 (huang2)
51F1 (kai3)
51F2 (gan1)
51F3 (deng4)
51F4 (ping2)
51F5 (qu1,kan3)
51F6 (xiong1)
51F7 (kuai4)
51F8 (tu1,tu2,gu3)
51F9 (ao1,wa1)
51FA (chu1)
51FB (ji1)
51FC (dang4)
51FD (han2)
51FE (han2)
51FF (zao2,zuo4)
5200 (dao1)
5201 (diao1)
5202 (dao1)
5203 (ren4)
5204 (ren4)
5205 (chuang1)
5206 (fen1,fen4)
5207 (qie4,qie1)
5208 (yi4)
5209 (ji4)
520A (kan1)
520B (qian4)
520C (cun3)
520D (chu2)
520E (wen3)
520F (ji1)
5210 (dan3)
5211 (xing2)
5212 (hua4,hua2,huai5)
5213 (wan2)
5214 (jue2)
5215 (li2)
5216 (yue4)
5217 (lie4)
5218 (liu2)
5219 (ze2)
521A (gang1)
521B (chuang4,chuang1)
521C (fu2)
521D (chu1)
521E (qu4)
521F (ju1)
5220 (shan1)
5221 (min3)
5222 (ling2)
5223 (zhong1)
5224 (pan4)
5225 (bie2)
5226 (jie2)
5227 (jie2)
5228 (bao4,pao2)
5229 (li4)
522A (shan1)
522B (bie2,bie4)
522C (chan3)
522D (jing3)
522E (gua1)
522F (gen1)
5230 (dao4)
5231 (chuang4)
5232 (kui1)
5233 (ku1)
5234 (duo4)
5235 (er4)
5236 (zhi4)
5237 (shua1,shua4)
5238 (quan4,xuan4)
5239 (cha4,sha1)
523A (ci4,ci1)
523B (ke4,ke1)
523C (jie2)
523D (gui4)
523E (ci4)
523F (gui4)
5240 (kai3)
5241 (duo4)
5242 (ji4)
5243 (ti4)
5244 (jing3)
5245 (lou2)
5246 (luo2)
5247 (ze2)
5248 (yuan1)
5249 (cuo4)
524A (xue1,xiao1,xue4)
524B (ke4)
524C (la4,la2)
524D (qian2)
524E (cha4)
524F (chuan4)
5250 (gua3)
5251 (jian4)
5252 (cuo4)
5253 (li2)
5254 (ti1)
5255 (fei4)
5256 (pou1,pou3,po3)
5257 (chan3)
5258 (qi2)
5259 (chuang4)
525A (zi4)
525B (gang1)
525C (wan1)
525D (bo1)
525E (ji1,ji3)
525F (duo1)
5260 (qing2)
5261 (yan3,shan4)
5262 (zhuo2)
5263 (jian4)
5264 (ji4)
5265 (bo1,bao1)
5266 (yan1)
5267 (ju4)
5268 (huo4)
5269 (sheng4)
526A (jian3)
526B (duo2)
526C (duan1)
526D (wu1)
526E (gua3)
526F (fu4)
5270 (sheng4)
5271 (jian4)
5272 (ge1)
5273 (zha2)
5274 (kai3)
5275 (chuang4,chuang1)
5276 (juan1)
5277 (chan3)
5278 (tuan2,zhuan1)
5279 (lu4)
527A (li2)
527B (fou2)
527C (shan1)
527D (piao1,piao4)
527E (kou1)
527F (jiao3,chao1,jia3)
5280 (gua1)
5281 (qiao1)
5282 (jue2)
5283 (hua4,hua2)
5284 (zha2)
5285 (zhuo2)
5286 (lian2)
5287 (ju4)
5288 (pi1,pi3)
5289 (liu2)
528A (gui4)
528B (jiao3)
528C (gui4)
528D (jian4)
528E (jian4)
528F (tang1)
5290 (huo1)
5291 (ji4)
5292 (jian4)
5293 (yi4)
5294 (jian4)
5295 (zhi4)
5296 (chan2)
5297 (cuan2)
5298 (mo2)
5299 (li2)
529A (zhu2)
529B (li4)
529C (ya4)
529D (quan4)
529E (ban4)
529F (gong1)
52A0 (jia1)
52A1 (wu4)
52A2 (mai4)
52A3 (lie4)
52A4 (jing4)
52A5 (keng1)
52A6 (xie2)
52A7 (zhi3)
52A8 (dong4)
52A9 (zhu4)
52AA (nu3,nao2)
52AB (jie2)
52AC (qu2)
52AD (shao4)
52AE (yi4)
52AF (zhu1)
52B0 (mo4)
52B1 (li4)
52B2 (jing4,jin4)
52B3 (lao2)
52B4 (lao2)
52B5 (juan4)
52B6 (kou3)
52B7 (yang2)
52B8 (wa1)
52B9 (xiao4)
52BA (mou2)
52BB (kuang1)
52BC (jie2)
52BD (lie4)
52BE (he2)
52BF (shi4)
52C0 (ke4)
52C1 (jing4,jin4)
52C2 (hao2)
52C3 (bo2)
52C4 (min3)
52C5 (chi4)
52C6 (lang2)
52C7 (yong3)
52C8 (yong3)
52C9 (mian3)
52CA (ke4)
52CB (xun1)
52CC (juan4)
52CD (qing2)
52CE (lu4)
52CF (bu4)
52D0 (meng3)
52D1 (lai4)
52D2 (le4,lei1)
52D3 (kai4)
52D4 (mian3)
52D5 (dong4)
52D6 (xu4)
52D7 (xu4)
52D8 (kan1,kan4)
52D9 (wu4)
52DA (yi4)
52DB (xun1)
52DC (weng3)
52DD (sheng4,sheng1)
52DE (lao2,lao4)
52DF (mu4)
52E0 (lu4)
52E1 (piao1)
52E2 (shi4)
52E3 (ji1)
52E4 (qin2)
52E5 (qiang3)
52E6 (jiao3,chao1)
52E7 (quan4)
52E8 (xiang4)
52E9 (yi4)
52EA (qiao1)
52EB (fan2)
52EC (juan1)
52ED (tong2)
52EE (ju4)
52EF (dan1)
52F0 (xie2)
52F1 (mai4)
52F2 (xun1)
52F3 (xun1)
52F4 (lu:4)
52F5 (li4)
52F6 (che4)
52F7 (rang2)
52F8 (quan4)
52F9 (bao1)
52FA (shao2,shuo4,biao1)
52FB (yun2)
52FC (jiu1)
52FD (bao4)
52FE (gou1,gou4)
52FF (wu4)
5300 (yun2)
5301 (none0)
5302 (none0)
5303 (gai4)
5304 (gai4)
5305 (bao1)
5306 (cong1)
5307 (none0)
5308 (xiong1)
5309 (peng1)
530A (ju2)
530B (tao2)
530C (ge2)
530D (pu2)
530E (an4)
530F (pao2)
5310 (fu2)
5311 (gong1)
5312 (da2)
5313 (jiu4)
5314 (qiong1)
5315 (bi3)
5316 (hua4,hua1)
5317 (bei3)
5318 (nao3)
5319 (chi2,shi5)
531A (fang1,xi3)
531B (jiu4)
531C (yi2)
531D (za1)
531E (jiang4)
531F (kang4)
5320 (jiang4)
5321 (kuang1)
5322 (hu1)
5323 (xia2)
5324 (qu1)
5325 (fan2)
5326 (gui3)
5327 (qie4)
5328 (cang2,zang4)
5329 (kuang1)
532A (fei3)
532B (hu1)
532C (yu3)
532D (gui3)
532E (kui4)
532F (hui4)
5330 (dan1)
5331 (kui4)
5332 (lian2)
5333 (lian2)
5334 (suan3)
5335 (du2)
5336 (jiu4)
5337 (qu2)
5338 (xi4)
5339 (pi3,pi1,ya3)
533A (qu1,ou1)
533B (yi1)
533C (an4)
533D (yan3)
533E (bian3)
533F (ni4)
5340 (qu1,ou1)
5341 (shi2)
5342 (xin4)
5343 (qian1)
5344 (nian4)
5345 (sa4)
5346 (zu2)
5347 (sheng1)
5348 (wu3)
5349 (hui4)
534A (ban4)
534B (shi4)
534C (xi4)
534D (wan4)
534E (hua2,hua4,hua1)
534F (xie2)
5350 (wan4)
5351 (bei1)
5352 (zu2,cu4)
5353 (zhuo2,zhuo1)
5354 (xie2)
5355 (dan1,chan2,shan4)
5356 (mai4)
5357 (nan2,na1)
5358 (dan1,chan2)
5359 (ji2)
535A (bo2)
535B (shuai4,lu:4)
535C (bu3,bo5)
535D (kuang4)
535E (bian4)
535F (bu3)
5360 (zhan4,zhan1)
5361 (ka3,qia3)
5362 (lu2)
5363 (you3)
5364 (lu3)
5365 (xi1)
5366 (gua4)
5367 (wo4)
5368 (xie4)
5369 (jie2)
536A (jie2)
536B (wei4)
536C (ang2,yang3)
536D (qiong2)
536E (zhi1)
536F (mao3)
5370 (yin4)
5371 (wei1,wei2)
5372 (shao4)
5373 (ji2)
5374 (que4)
5375 (luan3)
5376 (shi4)
5377 (juan3,juan4,quan2)
5378 (xie4)
5379 (xu4)
537A (jin3)
537B (que4)
537C (wu4)
537D (ji2)
537E (e4)
537F (qing1)
5380 (xi1)
5381 (none0)
5382 (chang3,han3,an1)
5383 (han3)
5384 (e4)
5385 (ting1)
5386 (li4)
5387 (zhe2)
5388 (an1,chang3)
5389 (li4)
538A (ya3)
538B (ya1,ya4)
538C (yan4)
538D (she4)
538E (zhi3)
538F (zha3)
5390 (pang2)
5391 (none0)
5392 (ke4)
5393 (ya2)
5394 (zhi4)
5395 (ce4,si5)
5396 (pang2)
5397 (ti2)
5398 (li2)
5399 (she4)
539A (hou4)
539B (ting1)
539C (zui1)
539D (cuo4)
539E (fei4)
539F (yuan2)
53A0 (ce4,si5)
53A1 (yuan2)
53A2 (xiang1)
53A3 (yan3)
53A4 (li4)
53A5 (jue2)
53A6 (sha4,xia4)
53A7 (dian1)
53A8 (chu2)
53A9 (jiu4)
53AA (qin2,jin3)
53AB (ao2)
53AC (gui3)
53AD (yan4,yan1)
53AE (si1)
53AF (li4)
53B0 (chang3,an1)
53B1 (lan2)
53B2 (li4)
53B3 (yan2)
53B4 (yan3)
53B5 (yuan2)
53B6 (si1)
53B7 (si1)
53B8 (lin2)
53B9 (qiu2)
53BA (qu4)
53BB (qu4)
53BC (none0)
53BD (lei3)
53BE (du1)
53BF (xian4)
53C0 (zhuan1)
53C1 (san1)
53C2 (can1,cen1,shen1)
53C3 (can1,cen1,shen1,san1)
53C4 (san1)
53C5 (can1,cen1,shen1)
53C6 (ai4)
53C7 (dai4)
53C8 (you4)
53C9 (cha1,cha2,cha3,cha4)
53CA (ji2)
53CB (you3)
53CC (shuang1)
53CD (fan3)
53CE (shou1)
53CF (guai4)
53D0 (ba2)
53D1 (fa1,fa4)
53D2 (ruo4)
53D3 (shi4)
53D4 (shu1,shu2)
53D5 (zhui4)
53D6 (qu3)
53D7 (shou4)
53D8 (bian4)
53D9 (xu4)
53DA (jia3)
53DB (pan4)
53DC (sou3)
53DD (ji2)
53DE (yu4)
53DF (sou3)
53E0 (die2)
53E1 (rui4)
53E2 (cong2)
53E3 (kou3)
53E4 (gu3)
53E5 (ju4,gou1)
53E6 (ling4)
53E7 (gua3)
53E8 (tao1,dao1,dao2)
53E9 (kou4)
53EA (zhi3,zhi1)
53EB (jiao4)
53EC (zhao4,shao4,zhao1)
53ED (ba1)
53EE (ding1)
53EF (ke3,ke4)
53F0 (tai2,tai1)
53F1 (chi4)
53F2 (shi3)
53F3 (you4)
53F4 (qiu2)
53F5 (po3)
53F6 (ye4,xie2)
53F7 (hao4,hao2)
53F8 (si1)
53F9 (tan4)
53FA (chi3)
53FB (le4)
53FC (diao1)
53FD (ji1)
53FE (none0)
53FF (hong1)
5400 (mie1)
5401 (yu4,xu1,yu1)
5402 (mang2)
5403 (chi1,ji2)
5404 (ge4,ge3)
5405 (xuan1)
5406 (yao1)
5407 (zi3)
5408 (he2,ge3)
5409 (ji2)
540A (diao4)
540B (cun4)
540C (tong2,tong4)
540D (ming2)
540E (hou4)
540F (li4)
5410 (tu3,tu4)
5411 (xiang4)
5412 (zha4,zha1)
5413 (he4,xia4)
5414 (ye3)
5415 (lu:3)
5416 (a1)
5417 (ma5,ma3,ma2)
5418 (ou3)
5419 (xue1)
541A (yi1)
541B (jun1)
541C (chou3)
541D (lin4)
541E (tun1)
541F (yin2)
5420 (fei4)
5421 (bi3,pi3)
5422 (qin4)
5423 (qin4)
5424 (jie4)
5425 (pou1)
5426 (fou3,pi3)
5427 (ba5,ba1)
5428 (dun1)
5429 (fen1)
542A (e2)
542B (han2)
542C (ting1,yin3)
542D (hang2,keng1)
542E (shun3)
542F (qi3)
5430 (hu1)
5431 (zhi1,zi1)
5432 (yin3)
5433 (wu2)
5434 (wu2)
5435 (chao3,chao1)
5436 (na4)
5437 (chuo4)
5438 (xi1)
5439 (chui1,chui4)
543A (dou1)
543B (wen3)
543C (hou3)
543D (ou2,hong1)
543E (wu2)
543F (gao4,gu4)
5440 (ya1,ya5)
5441 (jun4)
5442 (lu:3)
5443 (e4,e5)
5444 (ge2)
5445 (mei2)
5446 (dai1,ai2)
5447 (qi3)
5448 (cheng2)
5449 (wu2)
544A (gao4,gu4)
544B (fu1)
544C (jiao4)
544D (hong1)
544E (chi3)
544F (sheng1)
5450 (na4,na5,ne4,ne5)
5451 (tun1)
5452 (m2)
5453 (yi4)
5454 (dai1,tai3)
5455 (ou3,ou4)
5456 (li4)
5457 (bei5,bai4)
5458 (yuan2,yun2,yun4)
5459 (guo1)
545A (none0)
545B (qiang1,qiang4)
545C (wu1)
545D (e4)
545E (shi1)
545F (quan3)
5460 (pen3)
5461 (wen3)
5462 (ni2,ne5,na4,ne4)
5463 (mou2)
5464 (ling4)
5465 (ran3)
5466 (you1)
5467 (di3)
5468 (zhou1)
5469 (shi4)
546A (zhou4)
546B (zhan1)
546C (ling2)
546D (yi4)
546E (qi4)
546F (ping2)
5470 (zi3)
5471 (gua1,gu1,wa1,gua3)
5472 (ci1,zi1)
5473 (wei4)
5474 (xu1)
5475 (he1,ke1,a1,a2,a3,a4,a5)
5476 (nao2)
5477 (xia1,xia2)
5478 (pei1)
5479 (yi4)
547A (xiao1)
547B (shen1)
547C (hu1)
547D (ming4)
547E (da2)
547F (qu1)
5480 (ju3,zui3)
5481 (gan1)
5482 (za1)
5483 (tuo1)
5484 (duo1,duo4)
5485 (pou3)
5486 (pao2)
5487 (bie2)
5488 (fu2)
5489 (bi4,fu2)
548A (he2,he4,huo2,huo4,huo5)
548B (za3,ze2,zha1,zha4)
548C (he2,he4,huo2,huo4,huo5,hai1,he5,hu2)
548D (hai1)
548E (jiu4)
548F (yong3)
5490 (fu4,fu5)
5491 (da1)
5492 (zhou4)
5493 (wa3)
5494 (ka3,ka1)
5495 (gu1)
5496 (ka1,ga1)
5497 (zuo3)
5498 (bu4)
5499 (long2)
549A (dong1)
549B (ning2)
549C (zha4)
549D (si1)
549E (xian4)
549F (huo4)
54A0 (qi1)
54A1 (er4)
54A2 (e4)
54A3 (guang1)
54A4 (zha4)
54A5 (xi4,die2)
54A6 (yi2)
54A7 (lie3,lie1,lie5)
54A8 (zi1)
54A9 (mie1)
54AA (mi1)
54AB (zhi3)
54AC (yao3)
54AD (ji1)
54AE (zhou4)
54AF (ge1,ka3,lo5,luo4,ge2)
54B0 (shuai4)
54B1 (zan2,za2,zan5)
54B2 (xiao4)
54B3 (ke2,hai1,ka3,kai4)
54B4 (hui1)
54B5 (kua1)
54B6 (huai4)
54B7 (tao2)
54B8 (xian2)
54B9 (e4)
54BA (xuan3)
54BB (xiu1)
54BC (guo1,kuai1)
54BD (yan1,yan4,ye4)
54BE (lao3)
54BF (yi1)
54C0 (ai1)
54C1 (pin3)
54C2 (shen3)
54C3 (tong2)
54C4 (hong1,hong3,hong4)
54C5 (xiong1,hong1)
54C6 (duo1)
54C7 (wa1,wa5)
54C8 (ha1,ha3,ha4,ka1)
54C9 (zai1)
54CA (you4)
54CB (di4)
54CC (pai4)
54CD (xiang3)
54CE (ai1,ai3,ai4)
54CF (gen2)
54D0 (kuang1)
54D1 (ya1,ya3)
54D2 (da1)
54D3 (xiao1)
54D4 (bi4)
54D5 (hui4,yue3)
54D6 (none0)
54D7 (hua1,hua2,ye4)
54D8 (none0)
54D9 (kuai4)
54DA (duo3)
54DB (none0)
54DC (ji4)
54DD (nong2)
54DE (mou1)
54DF (yo5,yo1)
54E0 (hao4)
54E1 (yuan2,yun2,yun4)
54E2 (long4)
54E3 (pou3)
54E4 (mang2)
54E5 (ge1)
54E6 (e2,o2,o4,wo2,wo4)
54E7 (chi1)
54E8 (shao4)
54E9 (li1,li3,li5)
54EA (na3,nei3,na5,ne2,nai3)
54EB (zu2)
54EC (he1)
54ED (ku1)
54EE (xiao4,xiao1)
54EF (xian4)
54F0 (lao2)
54F1 (bei4)
54F2 (zhe2)
54F3 (zha1)
54F4 (liang4)
54F5 (ba1)
54F6 (mi3)
54F7 (le4)
54F8 (sui1)
54F9 (fou2)
54FA (bu3)
54FB (han4)
54FC (heng1,hng5)
54FD (geng3)
54FE (shuo1)
54FF (ge3)
5500 (you4)
5501 (yan4)
5502 (gu3)
5503 (gu3)
5504 (bai4,bei5)
5505 (han1)
5506 (suo1)
5507 (chun2)
5508 (yi4)
5509 (ai1,ai4)
550A (jia2)
550B (tu3)
550C (xian2)
550D (guan1,guan3)
550E (li4)
550F (xi1)
5510 (tang2)
5511 (zuo4)
5512 (miu1)
5513 (che1)
5514 (wu2,n2,n3,ng2,ng3)
5515 (zao4)
5516 (ya1)
5517 (dou3)
5518 (qi3)
5519 (di2)
551A (qin4)
551B (ma4)
551C (none0)
551D (gong4)
551E (dou3)
551F (none0)
5520 (lao2,lao4)
5521 (liang3)
5522 (suo3)
5523 (zao4)
5524 (huan4)
5525 (none0)
5526 (gou4)
5527 (ji1)
5528 (zuo3)
5529 (wo1)
552A (feng3)
552B (yin2)
552C (hu3,xia4)
552D (qi1)
552E (shou4)
552F (wei2,wei3)
5530 (shua1)
5531 (chang4)
5532 (er2)
5533 (li4)
5534 (qiang4)
5535 (an3)
5536 (jie4)
5537 (yo1)
5538 (nian4)
5539 (yu2)
553A (tian3)
553B (lai2)
553C (sha4)
553D (xi1)
553E (tuo4)
553F (hu1)
5540 (ai2)
5541 (zhou1,zhao1)
5542 (nou4)
5543 (ken3)
5544 (zhuo2)
5545 (zhuo2)
5546 (shang1)
5547 (di1)
5548 (heng4)
5549 (lin2)
554A (a5,a1,a2,a3,a4)
554B (xiao1)
554C (xiang1)
554D (tun1)
554E (wu3)
554F (wen4)
5550 (cui4)
5551 (jie1)
5552 (hu1)
5553 (qi3)
5554 (qi3)
5555 (tao2)
5556 (dan4)
5557 (dan4)
5558 (wan3)
5559 (zi3)
555A (bi3)
555B (cui4)
555C (chuo4,chuai4)
555D (he2)
555E (ya3,ya1)
555F (qi3)
5560 (zhe2)
5561 (fei1)
5562 (liang3)
5563 (xian2)
5564 (pi2)
5565 (sha2)
5566 (la5,la1)
5567 (ze2)
5568 (qing1)
5569 (gua4)
556A (pa1)
556B (zhe3)
556C (se4)
556D (zhuan4)
556E (nie4)
556F (guo1)
5570 (luo1)
5571 (yan1)
5572 (di4)
5573 (quan2)
5574 (tan1,chan3)
5575 (bo5)
5576 (ding4)
5577 (lang1)
5578 (xiao4)
5579 (none0)
557A (tang2)
557B (chi4)
557C (ti2)
557D (an2)
557E (jiu1)
557F (dan4)
5580 (ka1,ke4,ka4)
5581 (yong2)
5582 (wei4)
5583 (nan2)
5584 (shan4)
5585 (yu4)
5586 (zhe2)
5587 (la3,la1,la2)
5588 (jie1)
5589 (hou2)
558A (han3)
558B (die2,zha2)
558C (zhou1)
558D (chai2)
558E (kuai1)
558F (re3,nuo4)
5590 (yu4)
5591 (yin1)
5592 (zan3)
5593 (yao1)
5594 (wo1,o1)
5595 (mian3)
5596 (hu2)
5597 (yun3)
5598 (chuan3)
5599 (hui4)
559A (huan4)
559B (huan4)
559C (xi3)
559D (he1,he4)
559E (ji1)
559F (kui4)
55A0 (zhong3)
55A1 (wei3)
55A2 (sha4)
55A3 (xu3)
55A4 (huang2)
55A5 (du4)
55A6 (nie4)
55A7 (xuan1)
55A8 (liang4)
55A9 (yu4)
55AA (sang1,sang4)
55AB (chi1)
55AC (qiao2)
55AD (yan4)
55AE (dan1,chan2,shan4)
55AF (pen1)
55B0 (shi2,si4)
55B1 (li2)
55B2 (yo5,yo1)
55B3 (zha1,cha1)
55B4 (wei1)
55B5 (miao1)
55B6 (ying2)
55B7 (pen1,pen4,pen5)
55B8 (none0)
55B9 (kui2)
55BA (xi4)
55BB (yu4)
55BC (jie2)
55BD (lou5,lou2)
55BE (ku4)
55BF (cao1)
55C0 (huo4)
55C1 (ti2)
55C2 (yao2)
55C3 (he4)
55C4 (a2,sha4)
55C5 (xiu4)
55C6 (qiang1,qiang4)
55C7 (se4)
55C8 (yong1)
55C9 (su4)
55CA (hong3)
55CB (xie1)
55CC (ai4,yi4)
55CD (suo1)
55CE (ma5,ma3)
55CF (cha1)
55D0 (hai4)
55D1 (ke4,ke1)
55D2 (da1,ta4)
55D3 (sang3)
55D4 (chen1)
55D5 (ru4,nou4)
55D6 (sou1)
55D7 (gong1)
55D8 (ji1)
55D9 (pang3)
55DA (wu1)
55DB (qian4)
55DC (shi4)
55DD (ge2)
55DE (zi1)
55DF (jie1,jue1)
55E0 (luo4)
55E1 (weng1)
55E2 (wa4)
55E3 (si4)
55E4 (chi1)
55E5 (hao2)
55E6 (suo1)
55E7 (jia1,lun2)
55E8 (hai1,hei1)
55E9 (suo3)
55EA (qin2)
55EB (nie4)
55EC (he1)
55ED (none0)
55EE (sai4)
55EF (ng4,ng2,ng3,n2,n3,n4)
55F0 (ge4)
55F1 (na2)
55F2 (dia3)
55F3 (ai4,ai3)
55F4 (none0)
55F5 (tong1)
55F6 (bi4)
55F7 (ao2)
55F8 (ao2)
55F9 (lian2)
55FA (cui1)
55FB (zhe1)
55FC (mo4)
55FD (sou4)
55FE (sou3,zu2)
55FF (tan3)
5600 (di2,di1)
5601 (qi1)
5602 (jiao4)
5603 (chong1)
5604 (jiao1)
5605 (kai3)
5606 (tan4)
5607 (san1)
5608 (cao2)
5609 (jia1)
560A (none0)
560B (xiao1)
560C (piao4)
560D (lou5,lou2)
560E (ga1,ga3,ga2)
560F (gu3,jia3)
5610 (xiao1)
5611 (hu1)
5612 (hui4)
5613 (guo1)
5614 (ou1,ou3,ou4)
5615 (xian1)
5616 (ze2)
5617 (chang2)
5618 (xu1,shi1)
5619 (po2)
561A (de1,dei1)
561B (ma5,ma2)
561C (ma4,ma3,mo4)
561D (hu2)
561E (lei5)
561F (du1)
5620 (ga1)
5621 (tang1)
5622 (ye3)
5623 (beng1)
5624 (ying1)
5625 (none0)
5626 (jiao4)
5627 (mi4)
5628 (xiao4)
5629 (hua1,hua2,ye4)
562A (mai3)
562B (ran2)
562C (zuo1,chuai4,zhuai4)
562D (peng1)
562E (lao2,lao4)
562F (xiao4)
5630 (ji1)
5631 (zhu3)
5632 (chao2,zhao1)
5633 (kui4)
5634 (zui3)
5635 (xiao1)
5636 (si1)
5637 (hao2)
5638 (fu3,m2)
5639 (liao2)
563A (qiao2)
563B (xi1)
563C (xu4)
563D (chan3)
563E (dan4)
563F (hei1,mo4,hai1)
5640 (xun4)
5641 (wu4)
5642 (zun3)
5643 (pan2)
5644 (chi1)
5645 (kui1)
5646 (can3)
5647 (zan3)
5648 (cu4)
5649 (dan4)
564A (yu4)
564B (tun1)
564C (cheng1,ceng1)
564D (jiao4)
564E (ye1)
564F (xi1)
5650 (qi4)
5651 (hao2)
5652 (lian2)
5653 (xu1,shi1)
5654 (deng1)
5655 (hui1)
5656 (yin2)
5657 (pu1)
5658 (jue1)
5659 (qin2)
565A (xun2)
565B (nie4)
565C (lu1)
565D (si1)
565E (yan4)
565F (ying4)
5660 (da1)
5661 (zhan1)
5662 (o1)
5663 (zhou4)
5664 (jin4)
5665 (nong2)
5666 (hui4,yue1)
5667 (hui4)
5668 (qi4)
5669 (e4)
566A (zao4)
566B (yi1,yi4)
566C (shi4)
566D (jiao4)
566E (yuan4)
566F (ai4,ai3)
5670 (yong1)
5671 (xue2,jue2)
5672 (kuai4)
5673 (yu3)
5674 (pen1,pen4)
5675 (dao4)
5676 (ga2)
5677 (xin1)
5678 (dun1,dun4)
5679 (dang1)
567A (none0)
567B (sai1)
567C (pi1)
567D (pi3)
567E (yin1)
567F (zui3)
5680 (ning2)
5681 (di2)
5682 (han3)
5683 (ta4)
5684 (huo4,huo1,o3)
5685 (ru2)
5686 (hao1)
5687 (xia4,he4)
5688 (yan4)
5689 (duo1)
568A (pi4)
568B (chou2)
568C (ji4)
568D (jin4)
568E (hao2)
568F (ti4)
5690 (chang2)
5691 (none0)
5692 (none0)
5693 (ca1,cha1)
5694 (ti4)
5695 (lu1)
5696 (hui4)
5697 (bao4)
5698 (you1)
5699 (nie4)
569A (yin2)
569B (hu4)
569C (mo4)
569D (huang1)
569E (zhe2)
569F (li2)
56A0 (liu2)
56A1 (none0)
56A2 (nang2,nang1)
56A3 (xiao1,ao2)
56A4 (mo2)
56A5 (yan4)
56A6 (li4)
56A7 (lu2)
56A8 (long2)
56A9 (mo2)
56AA (dan1)
56AB (chen4)
56AC (pin2)
56AD (pi3)
56AE (xiang4)
56AF (huo4)
56B0 (mo2)
56B1 (xi1)
56B2 (duo3)
56B3 (ku4)
56B4 (yan2)
56B5 (chan2)
56B6 (ying1)
56B7 (rang3,rang1)
56B8 (dian3)
56B9 (la1)
56BA (ta4)
56BB (xiao1)
56BC (jiao2,jiao4,jue2)
56BD (chuo4)
56BE (huan4)
56BF (huo4)
56C0 (zhuan4,zhuan3)
56C1 (nie4)
56C2 (xiao1,ao2)
56C3 (ca4)
56C4 (li2)
56C5 (chan3)
56C6 (chai4)
56C7 (li4)
56C8 (yi4)
56C9 (luo1,luo2)
56CA (nang2,nang1)
56CB (zan4)
56CC (su1)
56CD (xi3)
56CE (none0)
56CF (jian1)
56D0 (za2)
56D1 (zhu3)
56D2 (lan2)
56D3 (nie4)
56D4 (nang1)
56D5 (none0)
56D6 (none0)
56D7 (wei2)
56D8 (hui2)
56D9 (yin1)
56DA (qiu2)
56DB (si4)
56DC (nin2)
56DD (jian3,nan1)
56DE (hui2)
56DF (xin4)
56E0 (yin1)
56E1 (nan1)
56E2 (tuan2)
56E3 (tuan2)
56E4 (dun4,tun2)
56E5 (kang4)
56E6 (yuan1)
56E7 (jiong3)
56E8 (pian1)
56E9 (yun4)
56EA (cong1,chuang1)
56EB (hu2)
56EC (hui2)
56ED (yuan2)
56EE (e2)
56EF (guo2)
56F0 (kun4)
56F1 (cong1)
56F2 (wei2)
56F3 (tu2)
56F4 (wei2)
56F5 (lun2)
56F6 (guo2)
56F7 (jun1)
56F8 (ri4)
56F9 (ling2)
56FA (gu4)
56FB (guo2)
56FC (tai1)
56FD (guo2)
56FE (tu2)
56FF (you4)
5700 (guo2)
5701 (yin2)
5702 (hun4)
5703 (pu3)
5704 (yu3)
5705 (han2)
5706 (yuan2)
5707 (lun2)
5708 (quan1,juan1,juan4,quan3)
5709 (yu3)
570A (qing1)
570B (guo2)
570C (chui2)
570D (wei2)
570E (yuan2)
570F (quan1,juan1,juan4)
5710 (ku1)
5711 (pu3)
5712 (yuan2)
5713 (yuan2)
5714 (e4)
5715 (tu2,shu1,guan3)
5716 (tu2)
5717 (tu2)
5718 (tuan2)
5719 (lu:e4)
571A (hui4)
571B (yi4)
571C (yuan2,huan2)
571D (luan2)
571E (luan2)
571F (tu3)
5720 (ya4)
5721 (tu3)
5722 (ting3)
5723 (sheng4)
5724 (yan2)
5725 (lu2)
5726 (none0)
5727 (ya1,ya4)
5728 (zai4)
5729 (wei2,xu1)
572A (ge1)
572B (yu4)
572C (wu1)
572D (gui1)
572E (pi3)
572F (yi2)
5730 (di4,de5)
5731 (qian1)
5732 (qian1)
5733 (zhen4)
5734 (zhuo2,shao2)
5735 (dang4)
5736 (qia4)
5737 (none0)
5738 (none0)
5739 (kuang4)
573A (chang3,chang2,chang5)
573B (qi2,yin2)
573C (nie4)
573D (mo4)
573E (ji1)
573F (jia2)
5740 (zhi3)
5741 (zhi3)
5742 (ban3)
5743 (xun1)
5744 (tou2)
5745 (qin3)
5746 (fen2)
5747 (jun1,yun4)
5748 (keng1)
5749 (dun4)
574A (fang1,fang2)
574B (fen4)
574C (ben4)
574D (tan1)
574E (kan3)
574F (huai4,pi1,pei1)
5750 (zuo4)
5751 (keng1)
5752 (bi4)
5753 (xing2)
5754 (di4)
5755 (jing1)
5756 (ji4)
5757 (kuai4)
5758 (di3)
5759 (jing1)
575A (jian1)
575B (tan2)
575C (li4)
575D (ba4)
575E (wu4)
575F (fen2)
5760 (zhui4)
5761 (po1)
5762 (pan3)
5763 (tang1)
5764 (kun1)
5765 (qu1)
5766 (tan3)
5767 (zhi2)
5768 (tuo2)
5769 (gan1)
576A (ping2)
576B (dian4)
576C (wa1)
576D (ni2)
576E (tai2,tai1)
576F (pi1)
5770 (jiong1)
5771 (yang1)
5772 (fo2)
5773 (ao4)
5774 (liu4)
5775 (qiu1)
5776 (mu4)
5777 (ke3,ke1)
5778 (gou4)
5779 (xue4)
577A (ba2)
577B (chi2,di3)
577C (che4)
577D (ling2)
577E (zhu4)
577F (fu4)
5780 (hu1)
5781 (zhi4)
5782 (chui2)
5783 (la1)
5784 (long3)
5785 (long3)
5786 (lu2)
5787 (ao4)
5788 (none0)
5789 (pao2)
578A (none0)
578B (xing2)
578C (tong2,dong4)
578D (ji4)
578E (ke4)
578F (lu4)
5790 (ci2)
5791 (chi3)
5792 (lei3)
5793 (gai1)
5794 (yin1)
5795 (hou4)
5796 (dui1)
5797 (zhao4)
5798 (fu2)
5799 (guang1)
579A (yao2)
579B (duo3,duo4)
579C (duo3,duo4)
579D (gui3)
579E (cha2)
579F (yang2)
57A0 (yin2)
57A1 (fa2)
57A2 (gou4)
57A3 (yuan2)
57A4 (die2)
57A5 (xie2)
57A6 (ken3)
57A7 (shang3)
57A8 (shou3)
57A9 (e4)
57AA (none0)
57AB (dian4)
57AC (hong2)
57AD (ya1,ya4)
57AE (kua3)
57AF (da5)
57B0 (none0)
57B1 (dang4)
57B2 (kai3)
57B3 (none0)
57B4 (nao3)
57B5 (an1)
57B6 (xing1)
57B7 (xian4)
57B8 (huan4,huan2,yuan4)
57B9 (bang1)
57BA (pei1)
57BB (ba4)
57BC (yi4)
57BD (yin4)
57BE (han4)
57BF (xu4)
57C0 (chui2)
57C1 (cen2)
57C2 (geng3)
57C3 (ai1)
57C4 (peng2)
57C5 (fang2)
57C6 (que4)
57C7 (yong3)
57C8 (jun4)
57C9 (jia2)
57CA (di4)
57CB (mai2,man2)
57CC (lang4)
57CD (xuan4)
57CE (cheng2)
57CF (shan1)
57D0 (jin1)
57D1 (zhe2)
57D2 (lie4,le4)
57D3 (lie4)
57D4 (pu3,bu4,bu3)
57D5 (cheng2)
57D6 (none0)
57D7 (bu4)
57D8 (shi2)
57D9 (xun1)
57DA (guo1)
57DB (jiong1)
57DC (ye3)
57DD (nian4)
57DE (di1)
57DF (yu4)
57E0 (bu4)
57E1 (wu4,ya1)
57E2 (juan3)
57E3 (sui4)
57E4 (pi2,bei1,bi4)
57E5 (cheng1)
57E6 (wan3)
57E7 (ju4)
57E8 (lun3)
57E9 (zheng1)
57EA (kong1)
57EB (zhong3)
57EC (dong1)
57ED (dai4)
57EE (tan4)
57EF (an3)
57F0 (cai4)
57F1 (shu2)
57F2 (beng3)
57F3 (kan3)
57F4 (zhi2)
57F5 (duo3)
57F6 (yi4)
57F7 (zhi2)
57F8 (yi4)
57F9 (pei2)
57FA (ji1)
57FB (zhun3)
57FC (qi2)
57FD (sao4)
57FE (ju4)
57FF (ni2,ni4)
5800 (ku1,jue2)
5801 (ke3)
5802 (tang2)
5803 (kun1)
5804 (ni4)
5805 (jian1)
5806 (dui1,zui1)
5807 (jin3)
5808 (gang1)
5809 (yu4)
580A (e4,wu4)
580B (peng2,beng4,peng4)
580C (gu4)
580D (tu4)
580E (leng4,ling2)
580F (none0)
5810 (ya2)
5811 (qian4)
5812 (none0)
5813 (an4)
5814 (chen1)
5815 (duo4,hui1)
5816 (nao3)
5817 (tu1)
5818 (cheng2)
5819 (yin1)
581A (hun2)
581B (bi4)
581C (lian4)
581D (guo1)
581E (die2)
581F (zhuan4)
5820 (hou4)
5821 (bao3,bu3,pu4,pu3)
5822 (bao3)
5823 (yu2)
5824 (di1,ti2)
5825 (mao2)
5826 (jie1)
5827 (ruan2)
5828 (e4,ai4)
5829 (geng4)
582A (kan1)
582B (zong1)
582C (yu2)
582D (huang2)
582E (e4)
582F (yao2)
5830 (yan4)
5831 (bao4)
5832 (ji2)
5833 (mei2)
5834 (chang2,chang3)
5835 (du3)
5836 (tuo1)
5837 (an3)
5838 (feng2)
5839 (zhong4)
583A (jie4)
583B (zhen1)
583C (heng4)
583D (gang1)
583E (chuan3)
583F (jian3)
5840 (none0)
5841 (lei3)
5842 (gang3)
5843 (huang1)
5844 (leng2)
5845 (duan4)
5846 (wan1)
5847 (xuan1)
5848 (ji4)
5849 (ji2)
584A (kuai4)
584B (ying2)
584C (ta1)
584D (cheng2)
584E (yong3)
584F (kai3)
5850 (su4)
5851 (su4)
5852 (shi2)
5853 (mi4)
5854 (ta3,da5)
5855 (weng3)
5856 (cheng2)
5857 (tu2)
5858 (tang2)
5859 (qiao1)
585A (zhong3)
585B (li4)
585C (peng2)
585D (bang4)
585E (sai4,se4,sai1)
585F (zang4)
5860 (dui1)
5861 (tian2)
5862 (wu4)
5863 (cheng3)
5864 (xun1,xuan1)
5865 (ge2)
5866 (zhen4)
5867 (ai4)
5868 (gong1)
5869 (yan2)
586A (kan3)
586B (tian2)
586C (yuan2)
586D (wen1)
586E (xie4)
586F (liu4)
5870 (none0)
5871 (lang3)
5872 (chang2,chang3)
5873 (peng2)
5874 (beng1)
5875 (chen2)
5876 (lu4)
5877 (lu3)
5878 (ou1)
5879 (qian4)
587A (mei2)
587B (mo4)
587C (zhuan1)
587D (shuang3)
587E (shu2)
587F (lou3)
5880 (chi2)
5881 (man4)
5882 (biao1)
5883 (jing4)
5884 (ce4)
5885 (shu4)
5886 (di4)
5887 (zhang4)
5888 (kan4)
5889 (yong1)
588A (dian4)
588B (chen3)
588C (zhi2)
588D (ji4)
588E (guo1)
588F (qiang3)
5890 (jin3)
5891 (di1)
5892 (shang1)
5893 (mu4)
5894 (cui1)
5895 (yan4)
5896 (ta3,da5)
5897 (zeng1)
5898 (qi2)
5899 (qiang2)
589A (liang2)
589B (none0)
589C (zhui4)
589D (qiao1)
589E (zeng1)
589F (xu1)
58A0 (shan4)
58A1 (shan4)
58A2 (ba2)
58A3 (pu2)
58A4 (kuai4)
58A5 (dong3)
58A6 (fan2)
58A7 (que4)
58A8 (mo4)
58A9 (dun1)
58AA (dun1)
58AB (zun1,zun3)
58AC (zui4)
58AD (sheng4)
58AE (duo4,hui1)
58AF (duo4)
58B0 (tan2)
58B1 (deng4,yan4)
58B2 (mu2)
58B3 (fen2)
58B4 (huang2)
58B5 (tan2)
58B6 (da5)
58B7 (ye4)
58B8 (chu2)
58B9 (none0)
58BA (ao4)
58BB (qiang2)
58BC (ji1)
58BD (qiao1)
58BE (ken3)
58BF (yi4)
58C0 (pi2)
58C1 (bi4)
58C2 (dian4)
58C3 (jiang1)
58C4 (ye3)
58C5 (yong1,yong3)
58C6 (xue2)
58C7 (tan2)
58C8 (lan3)
58C9 (ju4)
58CA (huai4,pi1)
58CB (dang4)
58CC (rang3)
58CD (qian4)
58CE (xuan1)
58CF (lan4)
58D0 (mi2)
58D1 (he4,huo4)
58D2 (kai4)
58D3 (ya1,ya4)
58D4 (dao3)
58D5 (hao2)
58D6 (ruan2)
58D7 (none0)
58D8 (lei3)
58D9 (kuang4)
58DA (lu2)
58DB (yan2)
58DC (tan2)
58DD (wei3)
58DE (huai4,pi1)
58DF (long3)
58E0 (long3)
58E1 (rui4)
58E2 (li4)
58E3 (lin2)
58E4 (rang3)
58E5 (chan2)
58E6 (xun1)
58E7 (yan2)
58E8 (lei2)
58E9 (ba4)
58EA (none0)
58EB (shi4)
58EC (ren2)
58ED (none0)
58EE (zhuang4)
58EF (zhuang4)
58F0 (sheng1)
58F1 (yi1)
58F2 (mai4)
58F3 (qiao4,ke2)
58F4 (zhu3)
58F5 (zhuang4)
58F6 (hu2)
58F7 (hu2)
58F8 (kun3)
58F9 (yi1)
58FA (hu2)
58FB (xu4)
58FC (kun3)
58FD (shou4)
58FE (mang3)
58FF (zun1)
5900 (shou4)
5901 (yi1)
5902 (zhi3)
5903 (gu1)
5904 (chu3,chu4)
5905 (xiang2)
5906 (feng2)
5907 (bei4)
5908 (none0)
5909 (bian4)
590A (sui1)
590B (qun1)
590C (ling2)
590D (fu4)
590E (zuo4)
590F (xia4,jia3)
5910 (xiong4)
5911 (none0)
5912 (nao2)
5913 (xia4)
5914 (kui2)
5915 (xi1,xi4)
5916 (wai4)
5917 (yuan4)
5918 (mao3)
5919 (su4)
591A (duo1)
591B (duo1)
591C (ye4)
591D (qing2)
591E (none0)
591F (gou4)
5920 (gou4)
5921 (qi4)
5922 (meng4)
5923 (meng4)
5924 (yin2)
5925 (huo3)
5926 (chen4)
5927 (da4,dai4)
5928 (ze4)
5929 (tian1)
592A (tai4)
592B (fu1,fu2)
592C (guai4)
592D (yao1,yao3)
592E (yang1)
592F (hang1,ben4)
5930 (gao3)
5931 (shi1)
5932 (ben3,tao1)
5933 (tai4)
5934 (tou2)
5935 (yan3)
5936 (bi3)
5937 (yi2)
5938 (kua1)
5939 (jia1,jia2,ga1)
593A (duo2)
593B (none0)
593C (kuang3)
593D (yun4)
593E (jia1,jia2)
593F (ba1)
5940 (en1,mang2)
5941 (lian2)
5942 (huan4)
5943 (di1)
5944 (yan3,yan1)
5945 (pao4)
5946 (juan4)
5947 (qi2,ji1)
5948 (nai4,nai3)
5949 (feng4)
594A (xie2)
594B (fen4)
594C (dian3)
594D (none0)
594E (kui2)
594F (zou4)
5950 (huan4)
5951 (qi4,xie4,qie4)
5952 (kai1)
5953 (she1)
5954 (ben1,ben4)
5955 (yi4)
5956 (jiang3)
5957 (tao4)
5958 (zhuang3,zang4)
5959 (ben3)
595A (xi1)
595B (huang3)
595C (fei3)
595D (diao1)
595E (sui1)
595F (beng1)
5960 (dian4)
5961 (ao4)
5962 (she1)
5963 (weng1)
5964 (pan3)
5965 (ao4)
5966 (wu4)
5967 (ao4)
5968 (jiang3)
5969 (lian2)
596A (duo2)
596B (yun1)
596C (jiang3)
596D (shi4)
596E (fen4)
596F (huo4)
5970 (bei4)
5971 (lian2)
5972 (che3)
5973 (nu:3,ru3)
5974 (nu2)
5975 (ding3)
5976 (nai3)
5977 (qian1)
5978 (jian1)
5979 (ta1)
597A (jiu3)
597B (nan2)
597C (cha4)
597D (hao3,hao4)
597E (xian1)
597F (fan4)
5980 (ji3)
5981 (shuo4)
5982 (ru2)
5983 (fei1)
5984 (wang4)
5985 (hong2)
5986 (zhuang1)
5987 (fu4)
5988 (ma1)
5989 (dan1)
598A (ren4)
598B (fu1)
598C (jing4)
598D (yan2)
598E (xie4)
598F (wen4)
5990 (zhong1)
5991 (pa1)
5992 (du4)
5993 (ji4)
5994 (keng1)
5995 (zhong4)
5996 (yao1)
5997 (jin4)
5998 (yun2)
5999 (miao4)
599A (pei1)
599B (chi1)
599C (yue4)
599D (zhuang1)
599E (niu1)
599F (yan4)
59A0 (na4)
59A1 (xin1,xin4)
59A2 (fen2)
59A3 (bi3)
59A4 (yu2)
59A5 (tuo3)
59A6 (feng1)
59A7 (yuan2)
59A8 (fang2,fang1)
59A9 (wu3)
59AA (yu4)
59AB (gui1)
59AC (du4)
59AD (ba2)
59AE (ni1)
59AF (zhou2)
59B0 (zhou2)
59B1 (zhao1)
59B2 (da2)
59B3 (nai3,ni3)
59B4 (yuan3)
59B5 (tou3)
59B6 (xuan2)
59B7 (zhi2)
59B8 (e1)
59B9 (mei4)
59BA (mo4)
59BB (qi1,qi4)
59BC (bi4)
59BD (shen1)
59BE (qie4)
59BF (e1)
59C0 (he2)
59C1 (xu3)
59C2 (fa2)
59C3 (zheng1)
59C4 (ni1)
59C5 (ban4)
59C6 (mu3)
59C7 (fu1,fu4)
59C8 (ling2)
59C9 (zi3)
59CA (zi3)
59CB (shi3)
59CC (ran3)
59CD (shan1)
59CE (yang1)
59CF (qian2)
59D0 (jie3)
59D1 (gu1)
59D2 (si4)
59D3 (xing4)
59D4 (wei3,wei1)
59D5 (zi1)
59D6 (ju4)
59D7 (shan1)
59D8 (pin1)
59D9 (ren4)
59DA (yao2)
59DB (tong3)
59DC (jiang1)
59DD (shu1)
59DE (ji2)
59DF (gai1)
59E0 (shang4)
59E1 (kuo4)
59E2 (juan1)
59E3 (jiao1)
59E4 (gou4)
59E5 (lao3,mu3)
59E6 (jian1)
59E7 (jian1)
59E8 (yi2)
59E9 (nian2)
59EA (zhi2)
59EB (ji1)
59EC (ji1)
59ED (xian4)
59EE (heng2)
59EF (guang1)
59F0 (jun1)
59F1 (kua1)
59F2 (yan4)
59F3 (ming3)
59F4 (lie4)
59F5 (pei4)
59F6 (yan3)
59F7 (you4)
59F8 (yan2)
59F9 (cha4)
59FA (xian3)
59FB (yin1)
59FC (chi3)
59FD (gui3)
59FE (quan2)
59FF (zi1)
5A00 (song1)
5A01 (wei1)
5A02 (hong2)
5A03 (wa2)
5A04 (lou2)
5A05 (ya4)
5A06 (rao3,rao2)
5A07 (jiao1)
5A08 (luan2)
5A09 (ping1)
5A0A (xian4)
5A0B (shao4)
5A0C (li3)
5A0D (cheng2)
5A0E (xie4)
5A0F (mang2)
5A10 (none0)
5A11 (suo1)
5A12 (mu3)
5A13 (wei3)
5A14 (ke4)
5A15 (lai4)
5A16 (chuo4)
5A17 (ding4)
5A18 (niang2)
5A19 (keng1)
5A1A (nan2)
5A1B (yu2)
5A1C (na4,nuo2)
5A1D (pei1)
5A1E (sui1)
5A1F (juan1)
5A20 (shen1,chen2,zhen4)
5A21 (zhi4)
5A22 (han2)
5A23 (di4)
5A24 (zhuang1)
5A25 (e2)
5A26 (pin2)
5A27 (tui4)
5A28 (xian4)
5A29 (mian3,wan3)
5A2A (wu2)
5A2B (yan2)
5A2C (wu3)
5A2D (xi1)
5A2E (yan2)
5A2F (yu2)
5A30 (si4)
5A31 (yu2)
5A32 (wa1)
5A33 (li4)
5A34 (xian2)
5A35 (ju1)
5A36 (qu3,qu4)
5A37 (chui2)
5A38 (qi1)
5A39 (xian2)
5A3A (zhui1)
5A3B (dong1)
5A3C (chang1)
5A3D (lu4)
5A3E (ai2)
5A3F (e1)
5A40 (e1)
5A41 (lou2,lu:3)
5A42 (mian2)
5A43 (cong2)
5A44 (pou3)
5A45 (ju2)
5A46 (po2)
5A47 (cai3)
5A48 (ling2)
5A49 (wan3)
5A4A (biao3)
5A4B (xiao1)
5A4C (shu3)
5A4D (qi3)
5A4E (hui1)
5A4F (fu4)
5A50 (wo3)
5A51 (rui2)
5A52 (tan2)
5A53 (fei1)
5A54 (none0)
5A55 (jie2)
5A56 (tian1)
5A57 (ni2)
5A58 (quan2)
5A59 (jing4)
5A5A (hun1)
5A5B (jing1)
5A5C (qian1)
5A5D (dian4)
5A5E (xing4)
5A5F (hu4)
5A60 (wan2)
5A61 (lai2)
5A62 (bi4)
5A63 (yin1)
5A64 (chou1,zhou1)
5A65 (chuo4)
5A66 (fu4)
5A67 (jing4)
5A68 (lun2)
5A69 (yan4,an4)
5A6A (lan2)
5A6B (kun1)
5A6C (yin2)
5A6D (ya4)
5A6E (none0)
5A6F (li4)
5A70 (dian3)
5A71 (xian2)
5A72 (none0)
5A73 (hua4)
5A74 (ying1)
5A75 (chan2)
5A76 (shen3)
5A77 (ting2)
5A78 (yang2)
5A79 (yao3)
5A7A (wu4)
5A7B (nan4)
5A7C (chuo4)
5A7D (jia3)
5A7E (tou1)
5A7F (xu4)
5A80 (yu2)
5A81 (wei1)
5A82 (ti2)
5A83 (rou2)
5A84 (mei3)
5A85 (dan1)
5A86 (ruan3)
5A87 (qin1)
5A88 (none0)
5A89 (wu1)
5A8A (qian2)
5A8B (chun1)
5A8C (mao2)
5A8D (fu4)
5A8E (jie3)
5A8F (duan1)
5A90 (xi1)
5A91 (zhong4)
5A92 (mei2)
5A93 (huang2)
5A94 (mian2)
5A95 (an1)
5A96 (ying2)
5A97 (xuan1)
5A98 (none0)
5A99 (wei1)
5A9A (mei4)
5A9B (yuan2,yuan4)
5A9C (zhen1)
5A9D (qiu1)
5A9E (ti2,shi4)
5A9F (xie4)
5AA0 (tuo3)
5AA1 (lian4)
5AA2 (mao4)
5AA3 (ran3)
5AA4 (si1)
5AA5 (pian1)
5AA6 (wei4)
5AA7 (wa1)
5AA8 (jiu4)
5AA9 (hu2)
5AAA (ao3)
5AAB (none0)
5AAC (bao3)
5AAD (xu1)
5AAE (tou1,tou3)
5AAF (gui1)
5AB0 (zou1)
5AB1 (yao2)
5AB2 (pi4)
5AB3 (xi2)
5AB4 (yuan2)
5AB5 (ying4)
5AB6 (rong2)
5AB7 (ru4)
5AB8 (chi1)
5AB9 (liu2)
5ABA (mei3)
5ABB (pan2)
5ABC (ao3)
5ABD (ma1)
5ABE (gou4)
5ABF (kui4)
5AC0 (qin2)
5AC1 (jia4)
5AC2 (sao3)
5AC3 (zhen1)
5AC4 (yuan2)
5AC5 (cha1)
5AC6 (yong2)
5AC7 (ming2)
5AC8 (ying1)
5AC9 (ji2)
5ACA (su4)
5ACB (niao3)
5ACC (xian2)
5ACD (tao1,yao3)
5ACE (pang2)
5ACF (lang2)
5AD0 (niao3)
5AD1 (bao2)
5AD2 (ai4)
5AD3 (pi4)
5AD4 (pin2)
5AD5 (yi4)
5AD6 (piao2)
5AD7 (yu4)
5AD8 (lei2)
5AD9 (xuan2)
5ADA (man4,man1)
5ADB (yi1)
5ADC (zhang1)
5ADD (kang1)
5ADE (yong2)
5ADF (ni4)
5AE0 (li2)
5AE1 (di2)
5AE2 (gui1)
5AE3 (yan1)
5AE4 (jin4)
5AE5 (zhuan1)
5AE6 (chang2)
5AE7 (ce4)
5AE8 (han1,ran3)
5AE9 (nen4)
5AEA (lao4)
5AEB (mo2)
5AEC (zhe1)
5AED (hu4)
5AEE (hu4)
5AEF (ao4)
5AF0 (nen4)
5AF1 (qiang2)
5AF2 (none0)
5AF3 (bi4)
5AF4 (gu1)
5AF5 (wu3)
5AF6 (qiao2)
5AF7 (tuo3)
5AF8 (zhan3)
5AF9 (mao2)
5AFA (xian2)
5AFB (xian2)
5AFC (mo4)
5AFD (liao2)
5AFE (lian2)
5AFF (hua4)
5B00 (gui1)
5B01 (deng1)
5B02 (zhi2)
5B03 (xu1)
5B04 (none0)
5B05 (hua4)
5B06 (xi1)
5B07 (hui4)
5B08 (rao3,rao2)
5B09 (xi1)
5B0A (yan4)
5B0B (chan2)
5B0C (jiao1)
5B0D (mei3)
5B0E (fan4)
5B0F (fan1)
5B10 (xian1)
5B11 (yi4)
5B12 (wei4)
5B13 (chan1)
5B14 (fan4)
5B15 (shi4)
5B16 (bi4)
5B17 (shan4)
5B18 (sui4)
5B19 (qiang2)
5B1A (lian2)
5B1B (huan2,qiong2,xuan1)
5B1C (none0)
5B1D (niao3)
5B1E (dong3)
5B1F (yi4)
5B20 (can2)
5B21 (ai4)
5B22 (niang2)
5B23 (ning2)
5B24 (ma1)
5B25 (tiao3)
5B26 (chou2)
5B27 (jin4)
5B28 (ci2)
5B29 (yu2)
5B2A (pin2)
5B2B (none0)
5B2C (xu1)
5B2D (nai3)
5B2E (yan1)
5B2F (tai2)
5B30 (ying1)
5B31 (can2)
5B32 (niao3)
5B33 (none0)
5B34 (ying2)
5B35 (mian2)
5B36 (none0)
5B37 (ma1)
5B38 (shen3)
5B39 (xing4)
5B3A (ni4)
5B3B (du2)
5B3C (liu2)
5B3D (yuan1)
5B3E (lan3)
5B3F (yan4)
5B40 (shuang1)
5B41 (ling2)
5B42 (jiao3)
5B43 (niang2)
5B44 (lan3)
5B45 (xian1)
5B46 (ying1)
5B47 (shuang1)
5B48 (shuai1)
5B49 (quan2)
5B4A (mi3)
5B4B (li2)
5B4C (luan2)
5B4D (yan2)
5B4E (zhu3)
5B4F (lan3)
5B50 (zi5,zi3,zi2)
5B51 (jie2)
5B52 (jue2)
5B53 (jue2)
5B54 (kong3)
5B55 (yun4)
5B56 (zi1)
5B57 (zi4)
5B58 (cun2)
5B59 (sun1)
5B5A (fu2)
5B5B (bei4,bo2)
5B5C (zi1)
5B5D (xiao4)
5B5E (xin4)
5B5F (meng4)
5B60 (si4)
5B61 (tai1)
5B62 (bao1)
5B63 (ji4)
5B64 (gu1)
5B65 (nu2)
5B66 (xue2)
5B67 (none0)
5B68 (chan2)
5B69 (hai2)
5B6A (luan2)
5B6B (sun1)
5B6C (nao1)
5B6D (mie1)
5B6E (cong2)
5B6F (jian1)
5B70 (shu2)
5B71 (chan2,can4)
5B72 (ya1)
5B73 (zi1,zi4)
5B74 (ni3)
5B75 (fu1)
5B76 (zi1)
5B77 (li2)
5B78 (xue2,xiao2)
5B79 (bo4)
5B7A (ru2,ru4)
5B7B (nai2)
5B7C (nie4)
5B7D (nie4)
5B7E (ying1)
5B7F (luan2)
5B80 (mian2)
5B81 (ning2,ning4)
5B82 (rong3)
5B83 (ta1)
5B84 (gui3)
5B85 (zhai2,zhe4)
5B86 (qiong2)
5B87 (yu3)
5B88 (shou3)
5B89 (an1)
5B8A (tu1)
5B8B (song4)
5B8C (wan2)
5B8D (rou4)
5B8E (yao3)
5B8F (hong2)
5B90 (yi2)
5B91 (jing3)
5B92 (zhun1)
5B93 (mi4)
5B94 (guai1)
5B95 (dang4)
5B96 (hong2)
5B97 (zong1)
5B98 (guan1)
5B99 (zhou4)
5B9A (ding4)
5B9B (wan3,yuan1)
5B9C (yi2)
5B9D (bao3)
5B9E (shi2)
5B9F (shi2)
5BA0 (chong3)
5BA1 (shen3)
5BA2 (ke4)
5BA3 (xuan1)
5BA4 (shi4)
5BA5 (you4)
5BA6 (huan4)
5BA7 (yi2)
5BA8 (tiao3)
5BA9 (shi3)
5BAA (xian4)
5BAB (gong1)
5BAC (cheng2)
5BAD (qun2)
5BAE (gong1)
5BAF (xiao1)
5BB0 (zai3)
5BB1 (zha1)
5BB2 (bao3)
5BB3 (hai4)
5BB4 (yan4)
5BB5 (xiao1)
5BB6 (jia1,gu1,jie5,jia5)
5BB7 (shen3)
5BB8 (chen2)
5BB9 (rong2)
5BBA (huang3)
5BBB (mi4)
5BBC (kou4)
5BBD (kuan1)
5BBE (bin1)
5BBF (su4,xiu3,xiu4)
5BC0 (cai3,shen3)
5BC1 (zan3)
5BC2 (ji4,ji2)
5BC3 (yuan1)
5BC4 (ji4)
5BC5 (yin2)
5BC6 (mi4)
5BC7 (kou4)
5BC8 (qing1)
5BC9 (he4)
5BCA (zhen1)
5BCB (jian3)
5BCC (fu4)
5BCD (ning2)
5BCE (bing4)
5BCF (huan2)
5BD0 (mei4)
5BD1 (qin3)
5BD2 (han2)
5BD3 (yu4)
5BD4 (shi2)
5BD5 (ning2)
5BD6 (jin4)
5BD7 (ning2)
5BD8 (zhi4)
5BD9 (yu3)
5BDA (bao3)
5BDB (kuan1)
5BDC (ning2)
5BDD (qin3)
5BDE (mo4)
5BDF (cha2)
5BE0 (ju4)
5BE1 (gua3)
5BE2 (qin3)
5BE3 (hu1)
5BE4 (wu4)
5BE5 (liao2)
5BE6 (shi2)
5BE7 (ning2,ning4)
5BE8 (zhai4)
5BE9 (shen3)
5BEA (wei3)
5BEB (xie3)
5BEC (kuan1)
5BED (hui4)
5BEE (liao2)
5BEF (jun4)
5BF0 (huan2)
5BF1 (yi4)
5BF2 (yi2)
5BF3 (bao3)
5BF4 (qin1)
5BF5 (chong3)
5BF6 (bao3)
5BF7 (feng1)
5BF8 (cun4)
5BF9 (dui4)
5BFA (si4)
5BFB (xun2,xin2)
5BFC (dao3)
5BFD (lu:3,luo1)
5BFE (dui4)
5BFF (shou4)
5C00 (po3)
5C01 (feng1)
5C02 (zhuan1)
5C03 (fu1)
5C04 (she4,shi2,ye4)
5C05 (ke4)
5C06 (jiang1,jiang4,qiang1)
5C07 (jiang1,jiang4,qiang1)
5C08 (zhuan1)
5C09 (wei4,yu4)
5C0A (zun1)
5C0B (xun2,xin2)
5C0C (shu4)
5C0D (dui4)
5C0E (dao3,dao4)
5C0F (xiao3)
5C10 (ji1)
5C11 (shao3,shao4)
5C12 (er3)
5C13 (er3)
5C14 (er3)
5C15 (ga3)
5C16 (jian1)
5C17 (shu1)
5C18 (chen2)
5C19 (shang4)
5C1A (shang4)
5C1B (yuan2)
5C1C (ga2)
5C1D (chang2)
5C1E (liao2,liao3)
5C1F (xian3)
5C20 (xian1)
5C21 (none0)
5C22 (wang1,you2)
5C23 (wang1,you2)
5C24 (you2)
5C25 (liao4)
5C26 (liao4)
5C27 (yao2)
5C28 (mang2,pang2)
5C29 (wang1)
5C2A (wang1)
5C2B (wang1)
5C2C (ga4)
5C2D (yao2)
5C2E (duo4)
5C2F (kui4)
5C30 (zhong3,zhong4)
5C31 (jiu4)
5C32 (gan1)
5C33 (gu3)
5C34 (gan1)
5C35 (gan1)
5C36 (gan1)
5C37 (gan1)
5C38 (shi1)
5C39 (yin3)
5C3A (chi3,che3)
5C3B (kao1)
5C3C (ni2)
5C3D (jin3,jin4)
5C3E (wei3,yi3)
5C3F (niao4,sui1,ni4)
5C40 (ju2)
5C41 (pi4)
5C42 (ceng2)
5C43 (xi4)
5C44 (bi1,bi3)
5C45 (ju1,ji1)
5C46 (jie4)
5C47 (tian1)
5C48 (qu1)
5C49 (ti4)
5C4A (jie4)
5C4B (wu1)
5C4C (diao3)
5C4D (shi1)
5C4E (shi3)
5C4F (ping2,bing3)
5C50 (ji1)
5C51 (xie4)
5C52 (chen2)
5C53 (xi4)
5C54 (ni2)
5C55 (zhan3)
5C56 (xi1)
5C57 (none0)
5C58 (man3)
5C59 (e1)
5C5A (lou4)
5C5B (ping2)
5C5C (ti4)
5C5D (fei4)
5C5E (shu3,zhu3)
5C5F (xie4)
5C60 (tu2)
5C61 (lu:3)
5C62 (lu:3)
5C63 (xi3)
5C64 (ceng2)
5C65 (lu:3)
5C66 (ju4)
5C67 (xie4)
5C68 (ju4)
5C69 (jue2)
5C6A (liao2)
5C6B (jue2)
5C6C (shu3,zhu3)
5C6D (xi4)
5C6E (che4)
5C6F (tun2,zhun1)
5C70 (ni4)
5C71 (shan1)
5C72 (wa1)
5C73 (xian1)
5C74 (li4)
5C75 (e4)
5C76 (none0)
5C77 (none0)
5C78 (long2)
5C79 (yi4,ge1)
5C7A (qi3)
5C7B (ren4)
5C7C (wu4)
5C7D (han4)
5C7E (shen1)
5C7F (yu3)
5C80 (chu1)
5C81 (sui4)
5C82 (qi3)
5C83 (none0)
5C84 (yue4)
5C85 (ban3)
5C86 (yao3)
5C87 (ang2)
5C88 (ya2)
5C89 (wu4)
5C8A (jie2)
5C8B (e4)
5C8C (ji2)
5C8D (qian1)
5C8E (fen1)
5C8F (wan2)
5C90 (qi2)
5C91 (cen2)
5C92 (qian2)
5C93 (qi2)
5C94 (cha4)
5C95 (jie4)
5C96 (qu1)
5C97 (gang3,gang1)
5C98 (xian4)
5C99 (ao4)
5C9A (lan2)
5C9B (dao3)
5C9C (ba1)
5C9D (zhai3)
5C9E (zuo4)
5C9F (yang3)
5CA0 (ju4)
5CA1 (gang1)
5CA2 (ke3)
5CA3 (gou3)
5CA4 (xue4)
5CA5 (bo1)
5CA6 (li4)
5CA7 (tiao2)
5CA8 (qu1)
5CA9 (yan2)
5CAA (fu2)
5CAB (xiu4)
5CAC (jia3)
5CAD (ling3)
5CAE (tuo2)
5CAF (pei1)
5CB0 (you3)
5CB1 (dai4)
5CB2 (kuang4)
5CB3 (yue4)
5CB4 (qu1)
5CB5 (hu4)
5CB6 (po4)
5CB7 (min2)
5CB8 (an4)
5CB9 (tiao2)
5CBA (ling3)
5CBB (chi2)
5CBC (none0)
5CBD (dong1)
5CBE (none0)
5CBF (kui1)
5CC0 (xiu4)
5CC1 (mao3)
5CC2 (tong2)
5CC3 (xue2)
5CC4 (yi4)
5CC5 (none0)
5CC6 (he1)
5CC7 (ke1)
5CC8 (luo4)
5CC9 (e1)
5CCA (fu4)
5CCB (xun2)
5CCC (die2)
5CCD (lu4)
5CCE (lang3)
5CCF (er3)
5CD0 (gai1)
5CD1 (quan2)
5CD2 (tong2,dong4)
5CD3 (yi2)
5CD4 (mu3)
5CD5 (shi2)
5CD6 (an1)
5CD7 (wei3)
5CD8 (hu1)
5CD9 (zhi4,shi4)
5CDA (mi4)
5CDB (li3)
5CDC (ji1)
5CDD (tong2)
5CDE (kui3)
5CDF (you4)
5CE0 (none0)
5CE1 (xia2)
5CE2 (li3)
5CE3 (yao2)
5CE4 (jiao4,qiao2,jiao2)
5CE5 (zheng1)
5CE6 (luan2)
5CE7 (jiao1)
5CE8 (e2)
5CE9 (e2)
5CEA (yu4)
5CEB (ye2)
5CEC (bu1)
5CED (qiao4)
5CEE (qun1)
5CEF (feng1)
5CF0 (feng1)
5CF1 (nao2,nao1)
5CF2 (li4)
5CF3 (you2)
5CF4 (xian4)
5CF5 (hong2)
5CF6 (dao3)
5CF7 (shen1)
5CF8 (cheng2)
5CF9 (tu2)
5CFA (geng3)
5CFB (jun4)
5CFC (hao4)
5CFD (xia2)
5CFE (yin1)
5CFF (wu2,yu1)
5D00 (lang4)
5D01 (kan3)
5D02 (lao2)
5D03 (lai2)
5D04 (xian3)
5D05 (que4)
5D06 (kong1)
5D07 (chong2)
5D08 (chong2)
5D09 (ta4)
5D0A (none0)
5D0B (hua2,hua4)
5D0C (ju1)
5D0D (lai2)
5D0E (qi2)
5D0F (min2)
5D10 (kun1)
5D11 (kun1)
5D12 (zu2)
5D13 (gu4)
5D14 (cui1)
5D15 (ya2)
5D16 (ya2,ai2)
5D17 (gang3,gang1)
5D18 (lun2)
5D19 (lun2)
5D1A (leng2)
5D1B (jue2)
5D1C (duo1)
5D1D (cheng1)
5D1E (guo1)
5D1F (yin2)
5D20 (dong1)
5D21 (han2)
5D22 (zheng1)
5D23 (wei3)
5D24 (yao2,xiao2)
5D25 (pi3)
5D26 (yan1)
5D27 (song1)
5D28 (jie2)
5D29 (beng1)
5D2A (zu2)
5D2B (jue2)
5D2C (dong1)
5D2D (zhan3)
5D2E (gu4)
5D2F (yin2)
5D30 (zi1)
5D31 (ze2)
5D32 (huang2)
5D33 (yu2)
5D34 (wei1,wai3)
5D35 (yang2)
5D36 (feng1)
5D37 (qiu2)
5D38 (dun4)
5D39 (ti2)
5D3A (yi3)
5D3B (zhi4)
5D3C (shi4)
5D3D (zai3)
5D3E (yao3)
5D3F (e4)
5D40 (zhu4)
5D41 (kan1)
5D42 (lu:4)
5D43 (yan3)
5D44 (mei3)
5D45 (gan1,gan4)
5D46 (ji1)
5D47 (ji1)
5D48 (huan4)
5D49 (ting2)
5D4A (sheng4)
5D4B (mei2)
5D4C (qian4,qian1,kan4)
5D4D (wu4)
5D4E (yu2)
5D4F (zong1)
5D50 (lan2)
5D51 (jie2,he2)
5D52 (yan2)
5D53 (yan2)
5D54 (wei3)
5D55 (zong1)
5D56 (cha2)
5D57 (sui4)
5D58 (rong2)
5D59 (ke1)
5D5A (qin1)
5D5B (yu2)
5D5C (qi2)
5D5D (lou3)
5D5E (tu2)
5D5F (dui1)
5D60 (xi1)
5D61 (weng1)
5D62 (cang1)
5D63 (dang1)
5D64 (rong2)
5D65 (jie2)
5D66 (ai2)
5D67 (liu2)
5D68 (wu3)
5D69 (song1)
5D6A (qiao1)
5D6B (zi1)
5D6C (wei2)
5D6D (beng1)
5D6E (dian1)
5D6F (cuo2)
5D70 (qian3)
5D71 (yong2)
5D72 (nie4)
5D73 (cuo2)
5D74 (ji2)
5D75 (none0)
5D76 (none0)
5D77 (song3)
5D78 (zong1)
5D79 (jiang4)
5D7A (liao2)
5D7B (none0)
5D7C (chan3)
5D7D (di4)
5D7E (cen1)
5D7F (ding3)
5D80 (tu1,die2)
5D81 (lou3)
5D82 (zhang4)
5D83 (zhan3)
5D84 (zhan3)
5D85 (ao2)
5D86 (cao2)
5D87 (qu1)
5D88 (qiang1)
5D89 (zui1)
5D8A (zui3)
5D8B (dao3)
5D8C (dao3)
5D8D (xi2)
5D8E (yu4)
5D8F (bo2)
5D90 (long2)
5D91 (xiang3)
5D92 (ceng2)
5D93 (bo1)
5D94 (qin1)
5D95 (jiao1)
5D96 (yan3)
5D97 (lao2)
5D98 (zhan4)
5D99 (lin2)
5D9A (liao2)
5D9B (liao2)
5D9C (jin1)
5D9D (deng4)
5D9E (duo4)
5D9F (zun1)
5DA0 (jiao4,qiao2)
5DA1 (gui4)
5DA2 (yao2)
5DA3 (qiao2)
5DA4 (yao2)
5DA5 (jue2)
5DA6 (zhan1)
5DA7 (yi4)
5DA8 (xue1)
5DA9 (nao2)
5DAA (ye4)
5DAB (ye4)
5DAC (yi1)
5DAD (e4)
5DAE (xian3)
5DAF (ji2)
5DB0 (xie4)
5DB1 (ke3)
5DB2 (sui3)
5DB3 (di4)
5DB4 (ao4)
5DB5 (zui4)
5DB6 (none0)
5DB7 (yi2)
5DB8 (rong2)
5DB9 (dao3)
5DBA (ling3)
5DBB (za2)
5DBC (yu3)
5DBD (yue4)
5DBE (yin3)
5DBF (none0)
5DC0 (jie2)
5DC1 (li4)
5DC2 (sui3,xi1)
5DC3 (long2)
5DC4 (long2)
5DC5 (dian1)
5DC6 (ying2)
5DC7 (xi1)
5DC8 (ju2)
5DC9 (chan2)
5DCA (ying3)
5DCB (kui1)
5DCC (yan2)
5DCD (wei1,wei2)
5DCE (nao2)
5DCF (quan2)
5DD0 (chao1)
5DD1 (cuan2)
5DD2 (luan2)
5DD3 (dian1)
5DD4 (dian1)
5DD5 (nie4)
5DD6 (yan2)
5DD7 (yan2)
5DD8 (yan3)
5DD9 (nao2)
5DDA (yan3)
5DDB (chuan1)
5DDC (gui4)
5DDD (chuan1)
5DDE (zhou1)
5DDF (huang1)
5DE0 (jing1)
5DE1 (xun2)
5DE2 (chao2)
5DE3 (chao2)
5DE4 (lie4)
5DE5 (gong1)
5DE6 (zuo3)
5DE7 (qiao3)
5DE8 (ju4)
5DE9 (gong3)
5DEA (none0)
5DEB (wu1,wu2)
5DEC (none0)
5DED (none0)
5DEE (cha1,cha4,chai1,ci1)
5DEF (qiu2)
5DF0 (qiu2)
5DF1 (ji3)
5DF2 (yi3)
5DF3 (si4)
5DF4 (ba1)
5DF5 (zhi1)
5DF6 (zhao1)
5DF7 (xiang4,hang4)
5DF8 (yi2)
5DF9 (jin3)
5DFA (xun4)
5DFB (juan4,juan3)
5DFC (none0)
5DFD (xun4)
5DFE (jin1)
5DFF (fu2)
5E00 (za1)
5E01 (bi4)
5E02 (shi4)
5E03 (bu4)
5E04 (ding1)
5E05 (shuai4)
5E06 (fan1,fan2)
5E07 (nie4)
5E08 (shi1)
5E09 (fen1)
5E0A (pa4)
5E0B (zhi3)
5E0C (xi1)
5E0D (hu4)
5E0E (dan4)
5E0F (wei2)
5E10 (zhang4)
5E11 (tang3)
5E12 (dai4)
5E13 (ma4)
5E14 (pei4)
5E15 (pa4)
5E16 (tie1,tie3,tie4)
5E17 (fu2)
5E18 (lian2)
5E19 (zhi4)
5E1A (zhou3)
5E1B (bo2)
5E1C (zhi4)
5E1D (di4)
5E1E (mo4)
5E1F (yi4)
5E20 (yi4)
5E21 (ping2)
5E22 (qia4)
5E23 (juan4)
5E24 (ru2)
5E25 (shuai4,shuo4)
5E26 (dai4)
5E27 (zhen1)
5E28 (shui4)
5E29 (qiao4)
5E2A (zhen1)
5E2B (shi1)
5E2C (qun2)
5E2D (xi2)
5E2E (bang1)
5E2F (dai4)
5E30 (gui1)
5E31 (chou2,dao4)
5E32 (ping2)
5E33 (zhang4)
5E34 (sha1)
5E35 (wan1)
5E36 (dai4)
5E37 (wei2)
5E38 (chang2)
5E39 (sha4)
5E3A (qi2)
5E3B (ze2)
5E3C (guo2)
5E3D (mao4)
5E3E (du3)
5E3F (hou2)
5E40 (zhen1,zheng4)
5E41 (xu1)
5E42 (mi4)
5E43 (wei2)
5E44 (wo4)
5E45 (fu2)
5E46 (yi4)
5E47 (bang1)
5E48 (ping2)
5E49 (none0)
5E4A (gong1)
5E4B (pan2)
5E4C (huang3)
5E4D (dao1,tao1)
5E4E (mi4)
5E4F (jia1)
5E50 (teng2)
5E51 (hui1)
5E52 (zhong1)
5E53 (sen1)
5E54 (man4)
5E55 (mu4)
5E56 (biao1)
5E57 (guo2)
5E58 (ze2)
5E59 (mu4)
5E5A (bang1)
5E5B (zhang4)
5E5C (jiong3)
5E5D (chan3)
5E5E (fu2)
5E5F (zhi4)
5E60 (hu1)
5E61 (fan1)
5E62 (chuang2,zhuang4)
5E63 (bi4)
5E64 (bi4)
5E65 (none0)
5E66 (mi4)
5E67 (qiao1)
5E68 (dan4)
5E69 (fen2)
5E6A (meng2)
5E6B (bang1)
5E6C (chou2,dao4)
5E6D (mie4)
5E6E (chu2)
5E6F (jie1)
5E70 (xian3)
5E71 (lan2)
5E72 (gan1,gan4)
5E73 (ping2)
5E74 (nian2)
5E75 (jian1)
5E76 (bing4,bing1)
5E77 (bing4)
5E78 (xing4)
5E79 (gan4,gan1)
5E7A (yao1)
5E7B (huan4)
5E7C (you4)
5E7D (you1)
5E7E (ji3,ji1)
5E7F (guang3,an1)
5E80 (pi3)
5E81 (ting1)
5E82 (ze4)
5E83 (guang3,an1)
5E84 (zhuang1)
5E85 (mo5)
5E86 (qing4)
5E87 (bi4)
5E88 (qin2)
5E89 (dun4)
5E8A (chuang2)
5E8B (gui3)
5E8C (ya3)
5E8D (bai4)
5E8E (jie4)
5E8F (xu4)
5E90 (lu2)
5E91 (wu3)
5E92 (none0)
5E93 (ku4)
5E94 (ying1,ying4)
5E95 (di3,de5)
5E96 (pao2)
5E97 (dian4)
5E98 (ya1)
5E99 (miao4)
5E9A (geng1)
5E9B (ci1)
5E9C (fu3)
5E9D (tong2)
5E9E (pang2)
5E9F (fei4)
5EA0 (xiang2)
5EA1 (yi3)
5EA2 (zhi4)
5EA3 (tiao1)
5EA4 (zhi4)
5EA5 (xiu1)
5EA6 (du4,duo2,duo4)
5EA7 (zuo4)
5EA8 (xiao1)
5EA9 (tu2)
5EAA (gui3)
5EAB (ku4)
5EAC (pang2,mang3)
5EAD (ting2)
5EAE (you3)
5EAF (bu1)
5EB0 (bing3)
5EB1 (cheng3)
5EB2 (lai2)
5EB3 (bi4,bei1)
5EB4 (ji2)
5EB5 (an1)
5EB6 (shu4)
5EB7 (kang1)
5EB8 (yong1)
5EB9 (tuo3)
5EBA (song1)
5EBB (shu4)
5EBC (qing3)
5EBD (yu4)
5EBE (yu3)
5EBF (miao4)
5EC0 (sou1)
5EC1 (ce4,ci4)
5EC2 (xiang1)
5EC3 (fei4)
5EC4 (jiu4)
5EC5 (he2)
5EC6 (hui4)
5EC7 (liu4)
5EC8 (sha4,xia4)
5EC9 (lian2)
5ECA (lang2)
5ECB (sou1)
5ECC (jian1)
5ECD (pou3)
5ECE (qing3)
5ECF (jiu4)
5ED0 (jiu4)
5ED1 (qin2,jin3)
5ED2 (ao2)
5ED3 (kuo4)
5ED4 (lou2)
5ED5 (yin4)
5ED6 (liao4)
5ED7 (dai4)
5ED8 (lu4)
5ED9 (yi4)
5EDA (chu2)
5EDB (chan2)
5EDC (tu2)
5EDD (si1)
5EDE (xin1)
5EDF (miao4)
5EE0 (chang3,an1)
5EE1 (wu3)
5EE2 (fei4)
5EE3 (guang3,an1)
5EE4 (none0)
5EE5 (guai4)
5EE6 (bi4)
5EE7 (qiang2)
5EE8 (xie4)
5EE9 (lin3)
5EEA (lin3)
5EEB (liao2)
5EEC (lu2)
5EED (none0)
5EEE (ying2)
5EEF (xian1)
5EF0 (ting1)
5EF1 (yong1)
5EF2 (li2)
5EF3 (ting1)
5EF4 (yin3)
5EF5 (xun2)
5EF6 (yan2)
5EF7 (ting2)
5EF8 (di2)
5EF9 (po4)
5EFA (jian4)
5EFB (hui2)
5EFC (nai3)
5EFD (hui2)
5EFE (gong3)
5EFF (nian4)
5F00 (kai1)
5F01 (bian4)
5F02 (yi4)
5F03 (qi4)
5F04 (nong4,long4)
5F05 (fen2)
5F06 (ju3)
5F07 (yan3)
5F08 (yi4)
5F09 (zang4,zhuang3)
5F0A (bi4)
5F0B (yi4)
5F0C (yi1)
5F0D (er4)
5F0E (san1)
5F0F (shi4)
5F10 (er4)
5F11 (shi4)
5F12 (shi4)
5F13 (gong1)
5F14 (diao4)
5F15 (yin3)
5F16 (hu4)
5F17 (fu2)
5F18 (hong2)
5F19 (wu1)
5F1A (tui2)
5F1B (chi2)
5F1C (qiang2,qiang3)
5F1D (ba4)
5F1E (shen3)
5F1F (di4)
5F20 (zhang1)
5F21 (jue2)
5F22 (tao1)
5F23 (fu3)
5F24 (di3)
5F25 (mi2)
5F26 (xian2)
5F27 (hu2)
5F28 (chao1)
5F29 (nu3)
5F2A (jing4)
5F2B (zhen3)
5F2C (yi2)
5F2D (mi3)
5F2E (quan1)
5F2F (wan1)
5F30 (shao1)
5F31 (ruo4)
5F32 (xuan1)
5F33 (jing4)
5F34 (diao1)
5F35 (zhang1)
5F36 (jiang4)
5F37 (qiang2,jiang4,qiang3)
5F38 (beng1)
5F39 (dan4,tan2)
5F3A (qiang2,qiang3,jiang4)
5F3B (bi4)
5F3C (bi4)
5F3D (she4)
5F3E (dan4,tan2)
5F3F (jian3)
5F40 (gou4)
5F41 (none0)
5F42 (fa1)
5F43 (bi4)
5F44 (kou1)
5F45 (none0)
5F46 (bie4)
5F47 (xiao1)
5F48 (dan4,tan2)
5F49 (kuang4)
5F4A (qiang2,jiang4)
5F4B (hong2)
5F4C (mi2)
5F4D (kuo4)
5F4E (wan1)
5F4F (jue2)
5F50 (ji4)
5F51 (ji4)
5F52 (gui1)
5F53 (dang1,dang4)
5F54 (lu4)
5F55 (lu4)
5F56 (tuan4)
5F57 (hui4)
5F58 (zhi4)
5F59 (hui4)
5F5A (hui4)
5F5B (yi2)
5F5C (yi2)
5F5D (yi2)
5F5E (yi2)
5F5F (huo4)
5F60 (huo4)
5F61 (shan1)
5F62 (xing2)
5F63 (zhang1)
5F64 (tong2)
5F65 (yan4)
5F66 (yan4)
5F67 (yu4)
5F68 (chi1)
5F69 (cai3)
5F6A (biao1)
5F6B (diao1)
5F6C (bin1)
5F6D (peng2)
5F6E (yong3)
5F6F (piao4)
5F70 (zhang1)
5F71 (ying3)
5F72 (chi1)
5F73 (chi4)
5F74 (zhuo2)
5F75 (tuo3)
5F76 (ji2)
5F77 (pang2,fang3)
5F78 (zhong1)
5F79 (yi4)
5F7A (wang2)
5F7B (che4)
5F7C (bi3)
5F7D (di1)
5F7E (ling3)
5F7F (fu2)
5F80 (wang3,wang4)
5F81 (zheng1)
5F82 (cu2)
5F83 (wang3,wang4)
5F84 (jing4)
5F85 (dai4,dai1)
5F86 (xi1)
5F87 (xun4,xun2)
5F88 (hen3)
5F89 (yang2)
5F8A (huai2,hui2)
5F8B (lu:4)
5F8C (hou4)
5F8D (wang3)
5F8E (cheng3)
5F8F (zhi4)
5F90 (xu2)
5F91 (jing4)
5F92 (tu2)
5F93 (cong2)
5F94 (none0)
5F95 (lai2)
5F96 (cong2)
5F97 (de2,de5,dei3)
5F98 (pai2)
5F99 (xi3)
5F9A (none0)
5F9B (qi1)
5F9C (chang2)
5F9D (zhi4)
5F9E (cong2,cong1,zong4)
5F9F (zhou1)
5FA0 (lai2)
5FA1 (yu4)
5FA2 (xie4)
5FA3 (jie4)
5FA4 (jian4)
5FA5 (chi2,shi4)
5FA6 (jia3)
5FA7 (bian4)
5FA8 (huang2)
5FA9 (fu4)
5FAA (xun2)
5FAB (wei3)
5FAC (pang2)
5FAD (yao2)
5FAE (wei1,wei2)
5FAF (xi1)
5FB0 (zheng1)
5FB1 (piao4)
5FB2 (chi2)
5FB3 (de2)
5FB4 (zheng1)
5FB5 (zhi3,zheng1)
5FB6 (bie2)
5FB7 (de2)
5FB8 (chong1)
5FB9 (che4)
5FBA (jiao3)
5FBB (wei4)
5FBC (jiao4,jiao3,jia3)
5FBD (hui1)
5FBE (mei2)
5FBF (long4)
5FC0 (xiang1)
5FC1 (bao4)
5FC2 (qu2)
5FC3 (xin1)
5FC4 (xin1)
5FC5 (bi4)
5FC6 (yi4)
5FC7 (le4)
5FC8 (ren2)
5FC9 (dao1)
5FCA (ding4)
5FCB (gai3)
5FCC (ji4)
5FCD (ren3)
5FCE (ren2)
5FCF (chan4)
5FD0 (tan3)
5FD1 (te4)
5FD2 (te4,tui1,tei1)
5FD3 (gan1)
5FD4 (qi4)
5FD5 (dai4)
5FD6 (cun3)
5FD7 (zhi4)
5FD8 (wang4,wang2)
5FD9 (mang2)
5FDA (xi1)
5FDB (fan2)
5FDC (ying1,ying4)
5FDD (tian3)
5FDE (min2)
5FDF (min2)
5FE0 (zhong1)
5FE1 (chong1)
5FE2 (wu4)
5FE3 (ji2)
5FE4 (wu3)
5FE5 (xi4)
5FE6 (ye4)
5FE7 (you1)
5FE8 (wan4)
5FE9 (zong3)
5FEA (zhong1,song1)
5FEB (kuai4)
5FEC (yu4)
5FED (bian4)
5FEE (zhi4)
5FEF (chi2)
5FF0 (cui4)
5FF1 (chen2)
5FF2 (tai4)
5FF3 (tun2)
5FF4 (qian2)
5FF5 (nian4)
5FF6 (hun2)
5FF7 (xiong1)
5FF8 (niu3,nu:4)
5FF9 (wang3)
5FFA (xian1)
5FFB (xin1)
5FFC (kang1)
5FFD (hu1)
5FFE (kai4)
5FFF (fen4)
6000 (huai2)
6001 (tai4)
6002 (song3)
6003 (wu3)
6004 (ou4)
6005 (chang4)
6006 (chuang4)
6007 (ju4)
6008 (yi4)
6009 (bao3)
600A (chao1)
600B (min2)
600C (pi1)
600D (zuo4)
600E (zen3,ze3)
600F (yang4)
6010 (kou4)
6011 (ban4)
6012 (nu4)
6013 (nao2)
6014 (zheng1,zheng4)
6015 (pa4)
6016 (bu4)
6017 (tie1)
6018 (hu4)
6019 (hu4)
601A (ju4)
601B (da2)
601C (lian2,ling2)
601D (si1,sai1)
601E (zhou4)
601F (di4)
6020 (dai4)
6021 (yi2)
6022 (tu2)
6023 (you2)
6024 (fu1)
6025 (ji2)
6026 (peng1)
6027 (xing4)
6028 (yuan4)
6029 (ni2)
602A (guai4)
602B (fu2,fei4)
602C (xi4)
602D (bi4)
602E (you1)
602F (qie4,que4)
6030 (xuan4)
6031 (zong1)
6032 (bing3)
6033 (huang3)
6034 (xu4)
6035 (chu4)
6036 (pi1)
6037 (xi1)
6038 (xi1)
6039 (tan1)
603A (none0)
603B (zong3)
603C (dui4)
603D (none0)
603E (none0)
603F (yi4)
6040 (chi3)
6041 (nen4,ren4,nin2)
6042 (xun2)
6043 (shi4)
6044 (xi4)
6045 (lao3)
6046 (heng2)
6047 (kuang1)
6048 (mou2,mu4)
6049 (zhi3)
604A (xie2)
604B (lian4)
604C (tiao1)
604D (huang3)
604E (die2)
604F (hao3)
6050 (kong3)
6051 (gui3)
6052 (heng2)
6053 (xi1)
6054 (xiao4)
6055 (shu4)
6056 (sai1,si1)
6057 (hu1)
6058 (qiu1)
6059 (yang4)
605A (hui4)
605B (hui2)
605C (chi4)
605D (jia2)
605E (yi2)
605F (xiong1)
6060 (guai4)
6061 (lin4)
6062 (hui1)
6063 (zi4)
6064 (xu4)
6065 (chi3)
6066 (xiang4)
6067 (nu:4)
6068 (hen4)
6069 (en1)
606A (ke4,que4)
606B (dong4,tong1)
606C (tian2)
606D (gong1)
606E (quan2)
606F (xi1,xi2)
6070 (qia4)
6071 (yue4)
6072 (peng1)
6073 (ken3)
6074 (de2)
6075 (hui4)
6076 (e4,e3,wu4,wu1)
6077 (none0)
6078 (tong4)
6079 (yan1)
607A (kai3)
607B (ce4)
607C (nao3)
607D (yun4)
607E (mang2)
607F (yong3)
6080 (yong3)
6081 (juan4)
6082 (mang2)
6083 (kun3)
6084 (qiao3,qiao1)
6085 (yue4)
6086 (yu4)
6087 (yu4)
6088 (jie4)
6089 (xi1)
608A (zhe2,qi1)
608B (lin4)
608C (ti4)
608D (han4)
608E (hao4)
608F (qie4)
6090 (ti4)
6091 (bu4)
6092 (yi4)
6093 (qian4)
6094 (hui3)
6095 (xi1)
6096 (bei4)
6097 (man2)
6098 (yi2)
6099 (heng1)
609A (song3)
609B (quan1)
609C (cheng3)
609D (kui1,li3)
609E (wu4)
609F (wu4)
60A0 (you1)
60A1 (li2)
60A2 (liang4)
60A3 (huan4)
60A4 (cong1)
60A5 (yi4)
60A6 (yue4)
60A7 (li4)
60A8 (nin2)
60A9 (nao3)
60AA (e4,e3,wu4)
60AB (que4)
60AC (xuan2)
60AD (qian1)
60AE (wu4)
60AF (min3)
60B0 (cong2)
60B1 (fei3)
60B2 (bei1)
60B3 (de2)
60B4 (cui4)
60B5 (chang4)
60B6 (men4,men1)
60B7 (li4)
60B8 (ji4)
60B9 (guan4)
60BA (guan4)
60BB (xing4)
60BC (dao4)
60BD (qi1)
60BE (kong1)
60BF (tian3)
60C0 (lun2)
60C1 (xi1)
60C2 (kan3)
60C3 (kun1)
60C4 (ni4)
60C5 (qing2,qing5)
60C6 (chou2)
60C7 (dun1)
60C8 (guo3)
60C9 (chan1)
60CA (jing1)
60CB (wan3)
60CC (yuan1)
60CD (jin1)
60CE (ji4)
60CF (lin2)
60D0 (yu4)
60D1 (huo4)
60D2 (he2)
60D3 (quan1)
60D4 (yan3)
60D5 (ti4)
60D6 (ti4)
60D7 (nie1)
60D8 (wang3)
60D9 (chuo4)
60DA (hu1)
60DB (hun1)
60DC (xi1,xi2)
60DD (chang3)
60DE (xin1)
60DF (wei2)
60E0 (hui4)
60E1 (e4,e3,wu4,wu1)
60E2 (rui3)
60E3 (zong3)
60E4 (jian1)
60E5 (yong3)
60E6 (dian4)
60E7 (ju4)
60E8 (can3,can4)
60E9 (cheng2)
60EA (de2)
60EB (bei4)
60EC (qie4)
60ED (can2)
60EE (dan4)
60EF (guan4)
60F0 (duo4)
60F1 (nao3)
60F2 (yun4)
60F3 (xiang3)
60F4 (zhui4)
60F5 (die2)
60F6 (huang2)
60F7 (chun3)
60F8 (qiong2)
60F9 (re3)
60FA (xing1)
60FB (ce4)
60FC (bian3)
60FD (hun1)
60FE (zong1)
60FF (ti2)
6100 (qiao3)
6101 (chou2)
6102 (bei4)
6103 (xuan1)
6104 (wei1)
6105 (ge2)
6106 (qian1)
6107 (wei3)
6108 (yu4)
6109 (yu2)
610A (bi4)
610B (xuan1)
610C (huan4)
610D (min3)
610E (bi4)
610F (yi4)
6110 (mian3)
6111 (yong3)
6112 (kai4,qi4)
6113 (dang4)
6114 (yin1)
6115 (e4)
6116 (chen2)
6117 (mou4)
6118 (qia4)
6119 (ke4)
611A (yu2)
611B (ai4)
611C (qie4)
611D (yan3)
611E (nuo4)
611F (gan3)
6120 (yun4)
6121 (zong3)
6122 (sai1)
6123 (leng4)
6124 (fen4)
6125 (none0)
6126 (kui4)
6127 (kui4)
6128 (que4)
6129 (gong1)
612A (yun2)
612B (su4)
612C (su4)
612D (qi2)
612E (yao2)
612F (song3)
6130 (huang4)
6131 (none0)
6132 (gu3)
6133 (ju4)
6134 (chuang4)
6135 (ta1)
6136 (xie2)
6137 (kai3)
6138 (zheng3)
6139 (yong3)
613A (cao3)
613B (sun4)
613C (shen4)
613D (bo2)
613E (kai4)
613F (yuan4)
6140 (xie2)
6141 (hun4)
6142 (yong3)
6143 (yang3)
6144 (li4)
6145 (sao1)
6146 (tao1)
6147 (yin1)
6148 (ci2)
6149 (xu4)
614A (qian4,qie4)
614B (tai4)
614C (huang1,huang5)
614D (yun4)
614E (shen4)
614F (ming3)
6150 (none0)
6151 (she4)
6152 (cong2)
6153 (piao1)
6154 (mo4)
6155 (mu4)
6156 (guo2)
6157 (chi4)
6158 (can3,can4)
6159 (can2)
615A (can2)
615B (cui2)
615C (min3)
615D (ni4,te4)
615E (zhang1)
615F (tong4)
6160 (ao4)
6161 (shuang3)
6162 (man4)
6163 (guan4)
6164 (que4)
6165 (zao4)
6166 (jiu4)
6167 (hui4)
6168 (kai3,kai4)
6169 (lian2)
616A (ou4,ou1)
616B (song3)
616C (jin3)
616D (yin4)
616E (lu:4)
616F (shang1)
6170 (wei4)
6171 (tuan2)
6172 (man2)
6173 (qian1)
6174 (zhe2)
6175 (yong1)
6176 (qing4)
6177 (kang1,kang3)
6178 (di4)
6179 (zhi2)
617A (lu:2)
617B (juan4)
617C (qi1)
617D (qi1)
617E (yu4)
617F (ping2)
6180 (liao2)
6181 (zong3)
6182 (you1)
6183 (chuang1)
6184 (zhi4)
6185 (tong4)
6186 (cheng1)
6187 (qi4)
6188 (qu1)
6189 (peng2)
618A (bei4)
618B (bie1)
618C (chun2)
618D (jiao1)
618E (zeng1)
618F (chi4)
6190 (lian2)
6191 (ping2)
6192 (kui4)
6193 (hui4)
6194 (qiao2)
6195 (cheng2)
6196 (yin4)
6197 (yin4)
6198 (xi3)
6199 (xi3)
619A (dan4)
619B (tan2)
619C (duo4)
619D (dui4)
619E (dui4)
619F (su4)
61A0 (jue4)
61A1 (ce4)
61A2 (xiao1)
61A3 (fan2)
61A4 (fen4)
61A5 (lao2)
61A6 (lao4)
61A7 (chong1)
61A8 (han1)
61A9 (qi4)
61AA (xian2)
61AB (min3)
61AC (jing3)
61AD (liao3)
61AE (wu3)
61AF (can3)
61B0 (jue2)
61B1 (chou4)
61B2 (xian4)
61B3 (tan3)
61B4 (sheng2)
61B5 (pi1)
61B6 (yi4)
61B7 (chu4)
61B8 (xian1)
61B9 (nao2)
61BA (dan4)
61BB (tan3)
61BC (jing3)
61BD (song1)
61BE (han4)
61BF (jiao1)
61C0 (wei4)
61C1 (huan2)
61C2 (dong3)
61C3 (qin2)
61C4 (qin2)
61C5 (qu2)
61C6 (cao3)
61C7 (ken3)
61C8 (xie4)
61C9 (ying4,ying1)
61CA (ao4)
61CB (mao4)
61CC (yi4)
61CD (lin3)
61CE (se4)
61CF (jun4)
61D0 (huai2)
61D1 (men4)
61D2 (lan3)
61D3 (ai4)
61D4 (lin3)
61D5 (yan1)
61D6 (gua1)
61D7 (xia4)
61D8 (chi4)
61D9 (yu3)
61DA (yin4)
61DB (dai1)
61DC (meng3)
61DD (ai4)
61DE (meng3)
61DF (dui4)
61E0 (qi2)
61E1 (mo3)
61E2 (lan2)
61E3 (men4)
61E4 (chou2)
61E5 (zhi4)
61E6 (nuo4)
61E7 (nuo4)
61E8 (yan1,yan4)
61E9 (yang3)
61EA (bo2)
61EB (zhi2)
61EC (xing4)
61ED (kuang4)
61EE (you1)
61EF (fu2)
61F0 (liu2)
61F1 (mie4)
61F2 (cheng2)
61F3 (none0)
61F4 (chan4)
61F5 (meng3)
61F6 (lan3)
61F7 (huai2)
61F8 (xuan2)
61F9 (rang4)
61FA (chan4)
61FB (ji4)
61FC (ju4)
61FD (huan1)
61FE (she4,zhe2)
61FF (yi4)
6200 (lian4)
6201 (nan3)
6202 (mi2)
6203 (tang3)
6204 (jue2)
6205 (gang4)
6206 (gang4,zhuang4)
6207 (zhuang4)
6208 (ge1)
6209 (yue4)
620A (wu4)
620B (jian1)
620C (xu1,qu5)
620D (shu4)
620E (rong2)
620F (xi4,hu1)
6210 (cheng2)
6211 (wo3)
6212 (jie4)
6213 (ge1)
6214 (jian1)
6215 (qiang1)
6216 (huo4)
6217 (qiang1,qiang4)
6218 (zhan4)
6219 (dong4)
621A (qi1)
621B (jia2)
621C (die2)
621D (cai2)
621E (jia2)
621F (ji3)
6220 (shi4,chi4)
6221 (kan1)
6222 (ji2)
6223 (kui2)
6224 (gai4)
6225 (deng3)
6226 (zhan4)
6227 (chuang1,qiang1,qiang4)
6228 (ge1)
6229 (jian3)
622A (jie2)
622B (yu4)
622C (jian3)
622D (yan3)
622E (lu4)
622F (xi4,hu1)
6230 (zhan4)
6231 (xi4)
6232 (xi4,hu1)
6233 (chuo1)
6234 (dai4)
6235 (qu2)
6236 (hu4)
6237 (hu4)
6238 (hu4)
6239 (e4)
623A (shi4)
623B (li4)
623C (mao3)
623D (hu4)
623E (li4)
623F (fang2)
6240 (suo3)
6241 (bian3,pian1)
6242 (dian4)
6243 (jiong1)
6244 (shang3)
6245 (yi2)
6246 (yi3)
6247 (shan4,shan1)
6248 (hu4)
6249 (fei1)
624A (yan3)
624B (shou3)
624C (shou3)
624D (cai2)
624E (zha1,za1,zha2)
624F (qiu2)
6250 (le4)
6251 (pu1)
6252 (ba1,pa2,pa1)
6253 (da3,da2)
6254 (reng1)
6255 (fu2,bi4)
6256 (none0)
6257 (zai4)
6258 (tuo1)
6259 (zhang4)
625A (diao1)
625B (kang2,gang1)
625C (yu1)
625D (ku1)
625E (han4)
625F (shen1)
6260 (cha1)
6261 (chi3)
6262 (gu3)
6263 (kou4)
6264 (wu4)
6265 (tuo1)
6266 (qian1)
6267 (zhi2)
6268 (cha1)
6269 (kuo4)
626A (men2)
626B (sao3,sao4)
626C (yang2)
626D (niu3)
626E (ban4)
626F (che3)
6270 (rao3)
6271 (xi1)
6272 (qian2)
6273 (ban1,pan1)
6274 (jia2)
6275 (yu2)
6276 (fu2)
6277 (ao4)
6278 (xi1)
6279 (pi1)
627A (zhi3)
627B (zi4)
627C (e4)
627D (dun4)
627E (zhao3)
627F (cheng2)
6280 (ji4)
6281 (yan3)
6282 (kuang2)
6283 (bian4)
6284 (chao1)
6285 (ju1)
6286 (wen4)
6287 (hu2)
6288 (yue4)
6289 (jue2)
628A (ba3,ba4)
628B (qin4)
628C (zhen3)
628D (zheng3)
628E (yun3)
628F (wan2)
6290 (na4)
6291 (yi4)
6292 (shu1)
6293 (zhua1)
6294 (pou2)
6295 (tou2)
6296 (dou3)
6297 (kang4)
6298 (zhe2,she2,zhe1)
6299 (pou2)
629A (fu3)
629B (pao1)
629C (ba2)
629D (ao3)
629E (ze2,zhai2)
629F (tuan2)
62A0 (kou1)
62A1 (lun2,lun1)
62A2 (qiang3,qiang1)
62A3 (none0)
62A4 (hu4)
62A5 (bao4)
62A6 (bing3)
62A7 (zhi3)
62A8 (peng1)
62A9 (tan1)
62AA (pu1)
62AB (pi1)
62AC (tai2)
62AD (yao3)
62AE (zhen3)
62AF (zha1)
62B0 (yang3)
62B1 (bao4)
62B2 (he1)
62B3 (ni3)
62B4 (yi4)
62B5 (di3)
62B6 (chi4)
62B7 (pi1)
62B8 (za1)
62B9 (mo3,ma1,mo4)
62BA (mo3)
62BB (chen1,shen4)
62BC (ya1,ya2)
62BD (chou1)
62BE (qu1)
62BF (min3)
62C0 (chu4)
62C1 (jia1)
62C2 (fu2,bi4)
62C3 (zha3)
62C4 (zhu3)
62C5 (dan1,dan4,dan3)
62C6 (chai1,ca1)
62C7 (mu3)
62C8 (nian1,nian3)
62C9 (la1,la2,la3,la4)
62CA (fu3)
62CB (pao1)
62CC (ban4)
62CD (pai1)
62CE (lin1)
62CF (na2)
62D0 (guai3)
62D1 (qian2)
62D2 (ju4)
62D3 (tuo4,ta4)
62D4 (ba2)
62D5 (tuo1)
62D6 (tuo1)
62D7 (ao4,niu4,yao4,ao3)
62D8 (ju1)
62D9 (zhuo1,zhuo2)
62DA (pan4,pin1)
62DB (zhao1)
62DC (bai4)
62DD (bai4)
62DE (di3)
62DF (ni3)
62E0 (ju4,ju1)
62E1 (kuo4)
62E2 (long3)
62E3 (jian3)
62E4 (qia2)
62E5 (yong1)
62E6 (lan2)
62E7 (ning3,ning2,ning4)
62E8 (bo1)
62E9 (ze2,zhai2)
62EA (qian1)
62EB (hen2)
62EC (kuo4,gua1)
62ED (shi4)
62EE (jie2)
62EF (zheng3)
62F0 (nin3)
62F1 (gong3)
62F2 (gong3)
62F3 (quan2)
62F4 (shuan1)
62F5 (tun2)
62F6 (zan3,za1)
62F7 (kao3)
62F8 (chi3)
62F9 (xie2)
62FA (ce4)
62FB (hui1)
62FC (pin1)
62FD (zhuai4,ye4,zhuai1)
62FE (shi2,she4)
62FF (na2)
6300 (bo4)
6301 (chi2)
6302 (gua4)
6303 (zhi4)
6304 (kuo4)
6305 (duo3)
6306 (duo3)
6307 (zhi3,zhi1,zhi2)
6308 (qie4)
6309 (an4)
630A (nong4,long4)
630B (zhen4)
630C (ge2)
630D (jiao4)
630E (kua4)
630F (dong4)
6310 (ru2,na2)
6311 (tiao3,tiao1)
6312 (lie4)
6313 (zha1)
6314 (lu:3)
6315 (die2)
6316 (wa1)
6317 (jue2)
6318 (none0)
6319 (ju3)
631A (zhi4)
631B (luan2)
631C (ya4)
631D (wo1,zhua1)
631E (ta4)
631F (xie2,jia1)
6320 (nao2)
6321 (dang3,dang4)
6322 (jiao3,jia3)
6323 (zheng1,zheng4)
6324 (ji3)
6325 (hui1)
6326 (xian2)
6327 (none0)
6328 (ai1,ai2)
6329 (tuo1)
632A (nuo2)
632B (cuo4)
632C (bo2)
632D (geng3)
632E (ti3)
632F (zhen4)
6330 (cheng2)
6331 (suo1)
6332 (suo1,sa1,sha1)
6333 (keng1,keng3)
6334 (mei3)
6335 (long4,nong4)
6336 (ju2)
6337 (peng2)
6338 (jian3)
6339 (yi4)
633A (ting3)
633B (shan1)
633C (nuo4)
633D (wan3)
633E (xie2,jia2,xia2)
633F (cha1)
6340 (feng1)
6341 (jiao3,jia3)
6342 (wu3,wu2)
6343 (jun4)
6344 (jiu4)
6345 (tong3)
6346 (kun3)
6347 (huo4)
6348 (tu2)
6349 (zhuo1)
634A (pou2)
634B (lu:3,luo1)
634C (ba1)
634D (han4)
634E (shao1,shao4)
634F (nie1)
6350 (juan1)
6351 (she4)
6352 (shu4)
6353 (ye2)
6354 (jue2)
6355 (bu3)
6356 (huan2)
6357 (bu4)
6358 (jun4)
6359 (yi4)
635A (zhai1)
635B (lu:3)
635C (sou1)
635D (tuo1)
635E (lao1)
635F (sun3)
6360 (bang1)
6361 (jian3)
6362 (huan4)
6363 (dao3)
6364 (none0)
6365 (wan4)
6366 (qin2)
6367 (peng3)
6368 (she3,she4)
6369 (lie4)
636A (min2)
636B (men2)
636C (fu3)
636D (bai3)
636E (ju4,ju1)
636F (dao2)
6370 (wo3)
6371 (ai2,ai1)
6372 (juan3)
6373 (yue4)
6374 (zong3)
6375 (chen3)
6376 (chui2)
6377 (jie2)
6378 (tu1)
6379 (ben4)
637A (na4)
637B (nian3)
637C (nuo2)
637D (zu2)
637E (wo4)
637F (xi1,qi1)
6380 (xian1)
6381 (cheng2)
6382 (dian1)
6383 (sao3,sao4)
6384 (lun2,lun1)
6385 (qing4)
6386 (gang1)
6387 (duo1,duo5)
6388 (shou4)
6389 (diao4)
638A (pou2,pou3)
638B (di3)
638C (zhang3)
638D (gun3)
638E (ji3)
638F (tao1)
6390 (qia1)
6391 (qi2)
6392 (pai2,pai3)
6393 (shu2)
6394 (qian1)
6395 (ling2)
6396 (ye4,ye1,yi4)
6397 (ya3)
6398 (jue2)
6399 (zheng1,zheng4)
639A (liang3)
639B (gua4)
639C (yi3)
639D (huo4)
639E (shan4)
639F (ding4)
63A0 (lu:e4,lu:e3)
63A1 (cai3)
63A2 (tan4,tan1)
63A3 (che4)
63A4 (bing1)
63A5 (jie1)
63A6 (ti1)
63A7 (kong4)
63A8 (tui1)
63A9 (yan3)
63AA (cuo4)
63AB (zou1)
63AC (ju1,ju2)
63AD (tian4)
63AE (qian2)
63AF (ken4)
63B0 (bai1,bo4)
63B1 (shou3,pa2)
63B2 (jie1)
63B3 (lu3)
63B4 (guai1,guo2)
63B5 (none0)
63B6 (none0)
63B7 (zhi4,zhi1)
63B8 (dan3,shan4,shan3)
63B9 (none0)
63BA (chan1,shan3,can4)
63BB (sao1)
63BC (guan4)
63BD (peng4)
63BE (yuan4)
63BF (nuo4)
63C0 (jian3)
63C1 (zheng1)
63C2 (jiu1)
63C3 (jian1)
63C4 (yu2)
63C5 (yan2)
63C6 (kui2)
63C7 (nan3)
63C8 (hong1)
63C9 (rou2)
63CA (pi4)
63CB (wei1)
63CC (sai1)
63CD (zou4)
63CE (xuan1)
63CF (miao2)
63D0 (ti2,di1,shi2)
63D1 (nie1)
63D2 (cha1)
63D3 (shi4)
63D4 (zong3)
63D5 (zhen4)
63D6 (yi1)
63D7 (shun3)
63D8 (heng2)
63D9 (bian4)
63DA (yang2)
63DB (huan4)
63DC (yan3)
63DD (zan3)
63DE (an3)
63DF (xu1,ju1)
63E0 (ya4)
63E1 (wo4)
63E2 (ke4)
63E3 (chuai3,chuai1,chuai4)
63E4 (ji2,jie2)
63E5 (ti4)
63E6 (la2)
63E7 (la4)
63E8 (cheng2)
63E9 (kai1)
63EA (jiu1)
63EB (jiu1)
63EC (tu2)
63ED (jie1)
63EE (hui1)
63EF (geng1)
63F0 (chong4)
63F1 (shuo4)
63F2 (she2,die2)
63F3 (xie1)
63F4 (yuan2)
63F5 (qian2)
63F6 (ye2)
63F7 (cha1)
63F8 (zha1)
63F9 (bei1)
63FA (yao2)
63FB (none0)
63FC (none0)
63FD (lan3)
63FE (wen4)
63FF (qin4)
6400 (chan1)
6401 (ge1,ge2)
6402 (lou3,lou1)
6403 (zong3)
6404 (geng1)
6405 (jiao3,jia3)
6406 (gou4)
6407 (qin4)
6408 (yong3)
6409 (que4)
640A (chou1)
640B (chuai1)
640C (zhan3)
640D (sun3)
640E (sun1)
640F (bo2)
6410 (chu4)
6411 (rong3)
6412 (bang4,peng2)
6413 (cuo1)
6414 (sao1)
6415 (ke4)
6416 (yao2)
6417 (dao3)
6418 (zhi1)
6419 (nu4)
641A (xie2)
641B (jian1)
641C (sou1)
641D (qiu3)
641E (gao3)
641F (xian3)
6420 (shuo4)
6421 (sang3)
6422 (jin4)
6423 (mie4)
6424 (e4)
6425 (chui2)
6426 (nuo4)
6427 (shan1)
6428 (ta4)
6429 (jie2)
642A (tang2)
642B (pan2)
642C (ban1)
642D (da1)
642E (li4)
642F (tao1)
6430 (hu2)
6431 (zhi4)
6432 (wa1)
6433 (xia2)
6434 (qian1)
6435 (wen4)
6436 (qiang3,chuang3,qiang1)
6437 (chen1)
6438 (zhen1)
6439 (e4)
643A (xie2)
643B (nuo4)
643C (quan2)
643D (cha2)
643E (zha4)
643F (ge2)
6440 (wu3)
6441 (en4)
6442 (she4)
6443 (gong4)
6444 (she4)
6445 (shu1)
6446 (bai3)
6447 (yao2)
6448 (bin4)
6449 (sou1)
644A (tan1)
644B (sha1)
644C (chan3)
644D (suo1)
644E (liao2)
644F (chong1)
6450 (chuang1)
6451 (guo2,guai1)
6452 (bing4)
6453 (feng2)
6454 (shuai1)
6455 (di4)
6456 (qi4)
6457 (none0)
6458 (zhai1,zhe2)
6459 (lian3)
645A (cheng1)
645B (chi1)
645C (guan4)
645D (lu4)
645E (luo4)
645F (lou3,lou1)
6460 (zong3)
6461 (gai4,xi4)
6462 (hu4)
6463 (zha1)
6464 (chuang3)
6465 (tang4)
6466 (hua4)
6467 (cui1)
6468 (nai2)
6469 (mo2,ma1)
646A (jiang1)
646B (gui1)
646C (ying4)
646D (zhi2)
646E (ao2)
646F (zhi4)
6470 (chi4)
6471 (man2)
6472 (shan4)
6473 (kou1)
6474 (shu1)
6475 (suo3)
6476 (tuan2)
6477 (zhao1)
6478 (mo1,mo2)
6479 (mo2)
647A (zhe2)
647B (chan1,shan3)
647C (keng1)
647D (biao1,biao4)
647E (jiang4)
647F (yin1)
6480 (gou4)
6481 (qian1)
6482 (liao4,liao1,liao2)
6483 (ji1)
6484 (ying1)
6485 (jue1)
6486 (pie1)
6487 (pie3,pie1)
6488 (lao1)
6489 (dun1)
648A (xian4)
648B (ruan2)
648C (kui4)
648D (zan3)
648E (yi4)
648F (xian2)
6490 (cheng1)
6491 (cheng1)
6492 (sa1,sa3)
6493 (nao2)
6494 (heng4)
6495 (si1)
6496 (han4)
6497 (huang2)
6498 (da1)
6499 (zun3)
649A (nian3)
649B (lin3)
649C (zheng3)
649D (hui1)
649E (zhuang4,chuang2)
649F (jiao3,jia3)
64A0 (ji3)
64A1 (cao1)
64A2 (dan3)
64A3 (dan3,shan3,shan4)
64A4 (che4)
64A5 (bo1)
64A6 (che3)
64A7 (jue2)
64A8 (xiao1)
64A9 (liao2,liao1,liao4)
64AA (ben4)
64AB (fu3)
64AC (qiao4)
64AD (bo1,bo4)
64AE (cuo1,zuo3,cuo4,cuo3)
64AF (zhuo2)
64B0 (zhuan4)
64B1 (tuo3)
64B2 (pu1)
64B3 (qin4)
64B4 (dun1)
64B5 (nian3)
64B6 (none0)
64B7 (xie2)
64B8 (lu1)
64B9 (jiao3,jia3)
64BA (cuan1)
64BB (ta4)
64BC (han4)
64BD (qiao4)
64BE (zhua1,wo1)
64BF (jian3)
64C0 (gan3)
64C1 (yong3,yong1)
64C2 (lei2,lei4,lei1)
64C3 (kuo3)
64C4 (lu3)
64C5 (shan4)
64C6 (zhuo2)
64C7 (ze2,zhai2)
64C8 (pu1)
64C9 (chuo4)
64CA (ji2,ji1)
64CB (dang3,dang4)
64CC (se4)
64CD (cao1,cao4)
64CE (qing2)
64CF (jing4)
64D0 (huan4)
64D1 (jie1)
64D2 (qin2)
64D3 (kuai3)
64D4 (dan1,dan3,dan4)
64D5 (xie2)
64D6 (ge3)
64D7 (pi3)
64D8 (bo4,bai1)
64D9 (ao4)
64DA (ju4,ju1)
64DB (ye4)
64DC (none0)
64DD (none0)
64DE (sou3,sou4)
64DF (mi2)
64E0 (ji3)
64E1 (tai2)
64E2 (zhuo2)
64E3 (dao3)
64E4 (xing3)
64E5 (lan3)
64E6 (ca1)
64E7 (ju3)
64E8 (ye2)
64E9 (ru3)
64EA (ye4)
64EB (ye4)
64EC (ni3)
64ED (huo4)
64EE (ji2)
64EF (bin4)
64F0 (ning3,ning2)
64F1 (ge1,ge2)
64F2 (zhi4,zhi2)
64F3 (jie2)
64F4 (kuo4)
64F5 (mo2,ma1)
64F6 (jian4)
64F7 (xie2)
64F8 (lie4)
64F9 (tan1)
64FA (bai3)
64FB (sou3,sou4)
64FC (lu1)
64FD (lu:e4)
64FE (rao3)
64FF (zhi2)
6500 (pan1)
6501 (yang3)
6502 (lei4)
6503 (sa4)
6504 (shu1)
6505 (zan3,cuan2)
6506 (nian3)
6507 (xian3)
6508 (jun4)
6509 (huo1)
650A (lu:e4)
650B (la4)
650C (han4)
650D (ying2)
650E (lu2)
650F (long3)
6510 (qian1)
6511 (qian1)
6512 (zan3,cuan2)
6513 (qian1)
6514 (lan2)
6515 (san1)
6516 (ying1)
6517 (mei2)
6518 (rang3,rang2)
6519 (chan1)
651A (none0)
651B (cuan1)
651C (xie2,xi1)
651D (she4)
651E (luo1)
651F (jun4)
6520 (mi2)
6521 (li2)
6522 (zan3,cuan2)
6523 (luan2)
6524 (tan1)
6525 (zuan4)
6526 (li4)
6527 (dian1)
6528 (wa1)
6529 (dang3)
652A (jiao3,gao3,jia3)
652B (jue2)
652C (lan3)
652D (li4)
652E (nang3)
652F (zhi1)
6530 (gui4)
6531 (gui3)
6532 (qi1)
6533 (xin2)
6534 (po1)
6535 (po1)
6536 (shou1)
6537 (kao3)
6538 (you1)
6539 (gai3)
653A (gai3)
653B (gong1)
653C (gan1)
653D (ban1)
653E (fang4)
653F (zheng4)
6540 (bo2)
6541 (dian1)
6542 (kou4)
6543 (min3)
6544 (wu4)
6545 (gu4)
6546 (ge2)
6547 (ce4)
6548 (xiao4)
6549 (mi3)
654A (chu4)
654B (ge2)
654C (di2)
654D (xu4)
654E (jiao4)
654F (min3)
6550 (chen2)
6551 (jiu4)
6552 (shen1)
6553 (duo2)
6554 (yu3)
6555 (chi4)
6556 (ao2)
6557 (bai4)
6558 (xu4)
6559 (jiao4,jiao1)
655A (duo2)
655B (lian3)
655C (nie4)
655D (bi4)
655E (chang3,tang3)
655F (dian4)
6560 (duo2)
6561 (yi4)
6562 (gan3)
6563 (san4,san3,san5)
6564 (ke3)
6565 (yan4)
6566 (dun1,dui4)
6567 (qi3)
6568 (dou3)
6569 (xiao4)
656A (duo2)
656B (jiao3,jia3)
656C (jing4)
656D (yang2)
656E (xia2)
656F (hun1,min3)
6570 (shu4,shu3,shuo4)
6571 (ai2)
6572 (qiao1)
6573 (ai2)
6574 (zheng3)
6575 (di2)
6576 (zhen4)
6577 (fu1)
6578 (shu4,shu3,shuo4)
6579 (liao2)
657A (qu1)
657B (xiong4)
657C (xi3)
657D (jiao3)
657E (none0)
657F (qiao2)
6580 (zhuo2)
6581 (yi4,du4)
6582 (lian4,lian3)
6583 (bi4)
6584 (li4)
6585 (xue2)
6586 (xiao4)
6587 (wen2,wen4)
6588 (xue2)
6589 (qi2,ji4,qi4)
658A (qi2,ji4,qi4)
658B (zhai1)
658C (bin1)
658D (jue2)
658E (zhai1)
658F (lang3)
6590 (fei3)
6591 (ban1)
6592 (ban1)
6593 (lan2)
6594 (yu3)
6595 (lan2)
6596 (wei3)
6597 (dou4,dou3)
6598 (sheng1)
6599 (liao4)
659A (jia3)
659B (hu2)
659C (xie2,xia2)
659D (jia3)
659E (yu3)
659F (zhen1)
65A0 (jiao4)
65A1 (wo4)
65A2 (tiao3,tou4)
65A3 (dou4)
65A4 (jin1,jin5)
65A5 (chi4)
65A6 (yin2)
65A7 (fu3)
65A8 (qiang1)
65A9 (zhan3)
65AA (qu2,ju1)
65AB (zhuo2)
65AC (zhan3)
65AD (duan4)
65AE (zhuo2)
65AF (si1)
65B0 (xin1)
65B1 (zhuo2)
65B2 (zhuo2)
65B3 (qin2)
65B4 (lin2)
65B5 (zhuo2)
65B6 (chu4)
65B7 (duan4)
65B8 (zhu3)
65B9 (fang1)
65BA (xie4)
65BB (hang2)
65BC (wu1,yu1,yu2)
65BD (shi1)
65BE (pei4)
65BF (you2)
65C0 (none0)
65C1 (pang2,bang4)
65C2 (qi2)
65C3 (zhan1)
65C4 (mao2,mao4)
65C5 (lu:3)
65C6 (pei4)
65C7 (pi1)
65C8 (liu2)
65C9 (fu1)
65CA (fang3)
65CB (xuan2,xuan4)
65CC (jing1)
65CD (jing1)
65CE (ni3)
65CF (zu2)
65D0 (zhao4)
65D1 (yi3)
65D2 (liu2)
65D3 (shao1)
65D4 (jian4)
65D5 (none0)
65D6 (yi3)
65D7 (qi2)
65D8 (zhi4)
65D9 (fan1)
65DA (piao1)
65DB (fan1)
65DC (zhan1)
65DD (guai4)
65DE (sui4)
65DF (yu2)
65E0 (wu2,mo2)
65E1 (ji4)
65E2 (ji4)
65E3 (ji4)
65E4 (huo4)
65E5 (ri4)
65E6 (dan4)
65E7 (jiu4)
65E8 (zhi3)
65E9 (zao3)
65EA (xie2)
65EB (tiao1)
65EC (xun2)
65ED (xu4)
65EE (ga1)
65EF (la2)
65F0 (gan4)
65F1 (han4)
65F2 (tai2)
65F3 (di4)
65F4 (xu1)
65F5 (chan3)
65F6 (shi2)
65F7 (kuang4)
65F8 (yang2)
65F9 (shi2)
65FA (wang4)
65FB (min2)
65FC (min2)
65FD (tun1)
65FE (chun1)
65FF (wu4)
6600 (yun2)
6601 (bei4)
6602 (ang2)
6603 (ze4)
6604 (ban3)
6605 (jie2)
6606 (kun1)
6607 (sheng1)
6608 (hu4)
6609 (fang3)
660A (hao4)
660B (gui4)
660C (chang1)
660D (xuan1)
660E (ming2)
660F (hun1)
6610 (fen1)
6611 (qin3)
6612 (hu1)
6613 (yi4)
6614 (xi1,xi2)
6615 (xin1)
6616 (yan2)
6617 (ze4)
6618 (fang3)
6619 (tan2)
661A (shen4)
661B (ju4)
661C (yang2)
661D (zan3)
661E (bing3)
661F (xing1)
6620 (ying4)
6621 (xuan4)
6622 (pei3)
6623 (zhen3)
6624 (ling2)
6625 (chun1)
6626 (hao4)
6627 (mei4)
6628 (zuo2)
6629 (mo4)
662A (bian4)
662B (xu4)
662C (hun1)
662D (zhao1)
662E (zong4)
662F (shi4)
6630 (shi4)
6631 (yu4)
6632 (fei4,fu2)
6633 (die2)
6634 (mao3)
6635 (ni4,ni3)
6636 (chang3)
6637 (wen1)
6638 (dong1)
6639 (ai3)
663A (bing3)
663B (ang2)
663C (zhou4)
663D (long2)
663E (xian3)
663F (kuang4)
6640 (tiao3)
6641 (chao2,zhao1,zhao4)
6642 (shi2)
6643 (huang3,huang4)
6644 (huang3,huang4)
6645 (xuan1)
6646 (kui2)
6647 (xu1,kua1)
6648 (jiao3)
6649 (jin4)
664A (zhi3)
664B (jin4)
664C (shang3)
664D (tong2)
664E (hong3)
664F (yan4)
6650 (gai1)
6651 (xiang3)
6652 (shai4)
6653 (xiao3)
6654 (ye4)
6655 (yun1,yun4)
6656 (hui1)
6657 (han2)
6658 (han4)
6659 (jun4)
665A (wan3)
665B (xian4)
665C (kun1)
665D (zhou4)
665E (xi1)
665F (sheng4,cheng2)
6660 (sheng4)
6661 (bu1)
6662 (zhe2,zhe1,zhe5)
6663 (zhe1)
6664 (wu4)
6665 (han4)
6666 (hui4)
6667 (hao4)
6668 (chen2)
6669 (wan3)
666A (tian3)
666B (zhuo1)
666C (zui4)
666D (zhou3)
666E (pu3)
666F (jing3,ying3)
6670 (xi1)
6671 (shan3)
6672 (yi3)
6673 (xi1)
6674 (qing2)
6675 (qi3)
6676 (jing1)
6677 (gui3)
6678 (zhen3)
6679 (yi4)
667A (zhi4)
667B (an3)
667C (wan3)
667D (lin2)
667E (liang4)
667F (chang1)
6680 (wang3)
6681 (xiao3)
6682 (zan4)
6683 (none0)
6684 (xuan1)
6685 (geng4)
6686 (yi2)
6687 (xia2,xia4)
6688 (yun1,yun4)
6689 (hui1)
668A (fu3)
668B (min3,min2)
668C (kui2)
668D (he4)
668E (ying4)
668F (du3)
6690 (wei3)
6691 (shu3)
6692 (qing2)
6693 (mao4)
6694 (nan2)
6695 (jian3)
6696 (nuan3)
6697 (an4)
6698 (yang2)
6699 (chun1)
669A (yao2)
669B (suo3)
669C (pu3)
669D (ming2,ming4)
669E (jiao3)
669F (kai3)
66A0 (gao3)
66A1 (weng3)
66A2 (chang4)
66A3 (qi4)
66A4 (hao4)
66A5 (yan4)
66A6 (li4)
66A7 (ai4)
66A8 (ji4)
66A9 (gui4)
66AA (men3)
66AB (zan4,zhan4)
66AC (xie4)
66AD (hao4)
66AE (mu4)
66AF (mo4)
66B0 (cong1)
66B1 (ni4)
66B2 (zhang1)
66B3 (hui4)
66B4 (bao4,pu4)
66B5 (han4)
66B6 (xuan2)
66B7 (chuan2)
66B8 (liao3)
66B9 (xian1)
66BA (dan4)
66BB (jing3)
66BC (pie1)
66BD (lin2)
66BE (tun1)
66BF (xi3)
66C0 (yi4)
66C1 (ji4)
66C2 (kuang4)
66C3 (dai4)
66C4 (ye4)
66C5 (ye4)
66C6 (li4)
66C7 (tan2)
66C8 (tong2)
66C9 (xiao3)
66CA (fei4)
66CB (qin3)
66CC (zhao4)
66CD (hao4)
66CE (yi4)
66CF (xiang4)
66D0 (xing1)
66D1 (sen1)
66D2 (jiao3)
66D3 (bao4)
66D4 (jing4)
66D5 (none0)
66D6 (ai4)
66D7 (ye4)
66D8 (ru2)
66D9 (shu3,shu4)
66DA (meng2)
66DB (xun1)
66DC (yao4,yue4)
66DD (pu4,bao4)
66DE (li4)
66DF (chen2)
66E0 (kuang4)
66E1 (die2)
66E2 (none0)
66E3 (yan4)
66E4 (huo4)
66E5 (lu2)
66E6 (xi1)
66E7 (rong2)
66E8 (long2)
66E9 (nang3)
66EA (luo3)
66EB (luan2)
66EC (shai4)
66ED (tang3)
66EE (yan3)
66EF (chu2)
66F0 (yue1)
66F1 (yue1)
66F2 (qu3,qu1)
66F3 (ye4,zhuai4,yi4)
66F4 (geng4,geng1)
66F5 (zhuai4)
66F6 (hu1)
66F7 (he2)
66F8 (shu1)
66F9 (cao2)
66FA (cao2)
66FB (sheng1)
66FC (man4)
66FD (ceng2,zeng1)
66FE (ceng2,zeng1)
66FF (ti4)
6700 (zui4)
6701 (can3)
6702 (xu4)
6703 (hui4,hui3,kuai4)
6704 (yin4)
6705 (qie4)
6706 (fen1)
6707 (pi2,bi4)
6708 (yue4)
6709 (you3,you4)
670A (ruan3)
670B (peng2)
670C (ban1)
670D (fu2,fu4)
670E (ling2)
670F (fei3)
6710 (qu2)
6711 (none0)
6712 (nu:4)
6713 (tiao4,tiao3)
6714 (shuo4)
6715 (zhen4)
6716 (lang3)
6717 (lang3)
6718 (juan1,zui1)
6719 (ming2)
671A (huang1)
671B (wang4)
671C (tun1)
671D (chao2,zhao1)
671E (ji1,qi1)
671F (qi1,ji1,qi2)
6720 (ying1)
6721 (zong3)
6722 (wang4)
6723 (tong2)
6724 (lang3)
6725 (none0)
6726 (meng2)
6727 (long2)
6728 (mu4)
6729 (deng3)
672A (wei4)
672B (mo4)
672C (ben3)
672D (zha2)
672E (zhu2)
672F (shu4,zhu2)
6730 (none0)
6731 (zhu1)
6732 (ren2)
6733 (ba1)
6734 (po4,piao2,pu3,po1,pu2)
6735 (duo3)
6736 (duo3)
6737 (dao1)
6738 (li4)
6739 (qiu2)
673A (ji1)
673B (jiu1)
673C (bi3)
673D (xiu3)
673E (ting2)
673F (ci4)
6740 (sha1)
6741 (none0)
6742 (za2)
6743 (quan2)
6744 (qian1)
6745 (yu2)
6746 (gan1,gan3)
6747 (wu1)
6748 (cha1,cha4)
6749 (shan1,sha1)
674A (xun2)
674B (fan2)
674C (wu4)
674D (zi3)
674E (li3)
674F (xing4)
6750 (cai2)
6751 (cun1)
6752 (ren4)
6753 (shao2,biao1)
6754 (zhe2)
6755 (di4)
6756 (zhang4)
6757 (mang2)
6758 (chi4)
6759 (yi4)
675A (gu3)
675B (gong1)
675C (du4)
675D (yi2)
675E (qi3)
675F (shu4)
6760 (gang1,gang4)
6761 (tiao2)
6762 (none0)
6763 (none0)
6764 (none0)
6765 (lai2)
6766 (shan1)
6767 (mang2)
6768 (yang2)
6769 (ma4)
676A (miao3)
676B (si4)
676C (yuan2)
676D (hang2)
676E (fei4)
676F (bei1)
6770 (jie2)
6771 (dong1)
6772 (gao3)
6773 (yao3,miao3)
6774 (xian1)
6775 (chu3)
6776 (chun1)
6777 (pa2,ba5)
6778 (shu1)
6779 (hua4)
677A (xin2)
677B (chou3,niu3)
677C (zhu4)
677D (chou3)
677E (song1)
677F (ban3)
6780 (song1)
6781 (ji2)
6782 (yue4)
6783 (yun2)
6784 (gou4)
6785 (ji1)
6786 (mao2)
6787 (pi2)
6788 (bi4)
6789 (wang3)
678A (ang4)
678B (fang1)
678C (fen2)
678D (yi4)
678E (fu2)
678F (nan2)
6790 (xi1)
6791 (hu4)
6792 (ya2)
6793 (dou3)
6794 (xun2)
6795 (zhen3,zhen4)
6796 (yao3)
6797 (lin2)
6798 (rui4)
6799 (e4)
679A (mei2)
679B (zhao4)
679C (guo3)
679D (zhi1,qi2)
679E (zong1,cong1)
679F (yun4)
67A0 (none0)
67A1 (dou3)
67A2 (shu1)
67A3 (zao3)
67A4 (none0)
67A5 (li4)
67A6 (lu2)
67A7 (jian3)
67A8 (cheng2)
67A9 (song1)
67AA (qiang1)
67AB (feng1)
67AC (nan2)
67AD (xiao1)
67AE (xian1)
67AF (ku1)
67B0 (ping2)
67B1 (tai2)
67B2 (xi3)
67B3 (zhi3,zhi1)
67B4 (guai3)
67B5 (xiao1)
67B6 (jia4)
67B7 (jia1)
67B8 (gou3,gou1,ju3)
67B9 (bao1,fu2)
67BA (mo4)
67BB (yi4)
67BC (ye4)
67BD (sang1)
67BE (shi4)
67BF (nie4)
67C0 (bi3)
67C1 (tuo2,duo4,duo1)
67C2 (yi2)
67C3 (ling2)
67C4 (bing3,bing4)
67C5 (ni3)
67C6 (la1)
67C7 (he2)
67C8 (ban4)
67C9 (fan2,bian1)
67CA (zhong1)
67CB (dai4)
67CC (ci2)
67CD (yang1)
67CE (fu1)
67CF (bo2,bai3,bo4)
67D0 (mou3)
67D1 (gan1)
67D2 (qi1)
67D3 (ran3)
67D4 (rou2)
67D5 (mao4)
67D6 (zhao1)
67D7 (song1)
67D8 (zhe4)
67D9 (xia2)
67DA (you4,you2)
67DB (shen1)
67DC (ju3,gui4)
67DD (tuo4)
67DE (zuo4,zha4)
67DF (nan2)
67E0 (ning2)
67E1 (yong3)
67E2 (di3)
67E3 (zhi2)
67E4 (zha1)
67E5 (cha2,zha1)
67E6 (dan4)
67E7 (gu1)
67E8 (none0)
67E9 (jiu4)
67EA (ao1)
67EB (fu2,bi4)
67EC (jian3)
67ED (bo1)
67EE (duo4)
67EF (ke1)
67F0 (nai4)
67F1 (zhu4)
67F2 (bi4)
67F3 (liu3)
67F4 (chai2)
67F5 (zha4)
67F6 (si4)
67F7 (zhu4)
67F8 (pei1)
67F9 (shi4)
67FA (guai3)
67FB (cha2,zha1)
67FC (yao2)
67FD (cheng1)
67FE (jiu4)
67FF (shi4)
6800 (zhi1)
6801 (liu3)
6802 (mei2)
6803 (none0)
6804 (rong2)
6805 (zha4,shan1)
6806 (none0)
6807 (biao1)
6808 (zhan4)
6809 (zhi4)
680A (long2)
680B (dong4)
680C (lu2)
680D (none0)
680E (li4,yue4)
680F (lan2)
6810 (yong3)
6811 (shu4)
6812 (xun2)
6813 (shuan1)
6814 (qi4)
6815 (zhen1)
6816 (qi1,xi1)
6817 (li4)
6818 (chi2,yi2)
6819 (xiang2)
681A (zhen4)
681B (li4)
681C (su4)
681D (gua1,kuo4)
681E (kan1)
681F (bing1,ben1)
6820 (ren3)
6821 (xiao4,jiao4)
6822 (bo2,bai3)
6823 (ren3)
6824 (bing4)
6825 (zi1)
6826 (chou2)
6827 (yi4)
6828 (ci4)
6829 (xu3)
682A (zhu1)
682B (jian4)
682C (zui4)
682D (er2)
682E (er3)
682F (yu4)
6830 (fa2)
6831 (gong3)
6832 (kao3)
6833 (lao3)
6834 (zhan1)
6835 (li4)
6836 (none0)
6837 (yang4)
6838 (he2,hu2)
6839 (gen1)
683A (zhi3)
683B (chi4)
683C (ge2)
683D (zai1)
683E (luan2)
683F (fa2)
6840 (jie2)
6841 (heng2,hang2)
6842 (gui4)
6843 (tao2)
6844 (guang4,guang1)
6845 (wei2)
6846 (kuang4,kuang1)
6847 (ru2)
6848 (an4)
6849 (an1)
684A (juan4)
684B (yi2)
684C (zhuo1)
684D (ku1)
684E (zhi4,zhi2)
684F (qiong2)
6850 (tong2)
6851 (sang1)
6852 (sang1)
6853 (huan2)
6854 (jie2,ju2)
6855 (jiu4)
6856 (xue4)
6857 (duo4)
6858 (zhui1)
6859 (yu2)
685A (zan3)
685B (none0)
685C (ying1)
685D (none0)
685E (none0)
685F (zhan4)
6860 (ya1)
6861 (rao2)
6862 (zhen1)
6863 (dang4)
6864 (qi1)
6865 (qiao2)
6866 (hua4)
6867 (gui4,hui4)
6868 (jiang3)
6869 (zhuang1)
686A (xun2)
686B (suo1)
686C (suo1)
686D (zhen4)
686E (bei1)
686F (ting1)
6870 (kuo4)
6871 (jing4)
6872 (bo2)
6873 (ben4)
6874 (fu2)
6875 (rui3)
6876 (tong3)
6877 (jue2)
6878 (xi1)
6879 (lang2)
687A (liu3)
687B (feng1)
687C (qi1)
687D (wen3)
687E (jun1)
687F (gan3)
6880 (cu4)
6881 (liang2)
6882 (qiu2)
6883 (ting3,ting4)
6884 (you3)
6885 (mei2)
6886 (bang1)
6887 (long4)
6888 (peng1)
6889 (zhuang1)
688A (di4)
688B (xuan1)
688C (tu2)
688D (zao4)
688E (ao1)
688F (gu4)
6890 (bi4)
6891 (di2)
6892 (han2)
6893 (zi3)
6894 (zhi1)
6895 (ren4)
6896 (bei4)
6897 (geng3)
6898 (jian3)
6899 (huan4)
689A (wan3)
689B (nuo2)
689C (jia2)
689D (tiao2)
689E (ji4)
689F (xiao1)
68A0 (lu:3)
68A1 (kuan3)
68A2 (shao1,sao4)
68A3 (cen2)
68A4 (fen1)
68A5 (song1)
68A6 (meng4)
68A7 (wu2)
68A8 (li2)
68A9 (li2)
68AA (dou4)
68AB (cen1)
68AC (ying3)
68AD (suo1)
68AE (ju2)
68AF (ti1)
68B0 (xie4)
68B1 (kun3)
68B2 (zhuo2)
68B3 (shu1)
68B4 (chan1)
68B5 (fan4)
68B6 (wei3)
68B7 (jing4)
68B8 (li2)
68B9 (bing1,bin1)
68BA (none0)
68BB (none0)
68BC (tao2)
68BD (zhi4)
68BE (lai2)
68BF (lian2)
68C0 (jian3)
68C1 (zhuo1)
68C2 (ling2)
68C3 (li2)
68C4 (qi4)
68C5 (bing3)
68C6 (lun2)
68C7 (cong1)
68C8 (qian4)
68C9 (mian2)
68CA (qi2)
68CB (qi2)
68CC (cai3)
68CD (gun4)
68CE (chan2)
68CF (de2)
68D0 (fei3)
68D1 (pai2)
68D2 (bang4)
68D3 (pou3,bang4)
68D4 (hun1)
68D5 (zong1)
68D6 (cheng2)
68D7 (zao3)
68D8 (ji2)
68D9 (li4)
68DA (peng2)
68DB (yu4)
68DC (yu4)
68DD (gu4)
68DE (hun2)
68DF (dong4)
68E0 (tang2)
68E1 (gang1)
68E2 (wang3)
68E3 (di4)
68E4 (xi2)
68E5 (fan2)
68E6 (cheng1)
68E7 (zhan4)
68E8 (qi3)
68E9 (yuan1)
68EA (yan3)
68EB (yu4)
68EC (quan1)
68ED (yi4)
68EE (sen1)
68EF (ren3)
68F0 (chui2)
68F1 (leng2,ling2,leng1)
68F2 (qi1,xi1)
68F3 (zhuo2)
68F4 (fu2)
68F5 (ke1)
68F6 (lai2)
68F7 (zou1)
68F8 (zou1)
68F9 (zhao4,zhuo1)
68FA (guan1)
68FB (fen1)
68FC (fen2)
68FD (chen1)
68FE (qiong2)
68FF (nie4)
6900 (wan3)
6901 (guo3)
6902 (lu4)
6903 (hao2)
6904 (jie1)
6905 (yi3,yi1)
6906 (chou2)
6907 (ju3)
6908 (ju2)
6909 (cheng2,sheng4)
690A (zuo2)
690B (liang2)
690C (qiang1)
690D (zhi2)
690E (zhui1,chui2)
690F (ya1)
6910 (ju1)
6911 (bei1,pi2)
6912 (jiao1)
6913 (zhuo2)
6914 (zi1)
6915 (bin1)
6916 (peng2)
6917 (ding4)
6918 (chu3)
6919 (shan1)
691A (none0)
691B (none0)
691C (jian3)
691D (gui1)
691E (xi4)
691F (du2)
6920 (qian4)
6921 (none0)
6922 (kui4)
6923 (none0)
6924 (luo2)
6925 (zhi1)
6926 (none0)
6927 (none0)
6928 (none0)
6929 (none0)
692A (peng4)
692B (shan4)
692C (none0)
692D (tuo3)
692E (sen1)
692F (duo2)
6930 (ye1,ye2)
6931 (fu4)
6932 (wei3)
6933 (wei1)
6934 (duan4)
6935 (jia3)
6936 (zong1)
6937 (jian1)
6938 (yi2)
6939 (shen4,zhen1,zhen4)
693A (xi2)
693B (yan4)
693C (yan3)
693D (chuan2)
693E (zhan4)
693F (chun1)
6940 (yu3,ju3)
6941 (he2)
6942 (zha1,cha2)
6943 (wo4)
6944 (bian1)
6945 (bi4)
6946 (yao1)
6947 (huo4)
6948 (xu1)
6949 (ruo4)
694A (yang2)
694B (la4)
694C (yan2)
694D (ben3)
694E (hun2)
694F (kui2)
6950 (jie4)
6951 (kui2)
6952 (si1)
6953 (feng1)
6954 (xie1,xie4)
6955 (tuo3)
6956 (ji2)
6957 (jian4)
6958 (mu4)
6959 (mao4)
695A (chu3)
695B (hu4,ku3)
695C (hu2)
695D (lian4)
695E (leng2,leng4)
695F (ting2)
6960 (nan2)
6961 (yu2)
6962 (you2)
6963 (mei2)
6964 (song3)
6965 (xuan4)
6966 (xuan4)
6967 (ying1)
6968 (zhen1)
6969 (pian2)
696A (die2)
696B (ji2)
696C (jie2)
696D (ye4)
696E (chu3)
696F (shun3,dun4)
6970 (yu2)
6971 (cou4)
6972 (wei1)
6973 (mei2)
6974 (di4)
6975 (ji2)
6976 (jie2)
6977 (kai3,jie1)
6978 (qiu1)
6979 (ying2)
697A (rou2)
697B (heng2)
697C (lou2)
697D (le4,yue4)
697E (none0)
697F (gui4)
6980 (pin3)
6981 (none0)
6982 (gai4)
6983 (tan2)
6984 (lan3)
6985 (yun2)
6986 (yu2)
6987 (chen4)
6988 (lu:2)
6989 (ju3)
698A (none0)
698B (none0)
698C (none0)
698D (xie4)
698E (jia3)
698F (yi4)
6990 (zhan3)
6991 (fu4)
6992 (nuo4)
6993 (mi4)
6994 (lang2)
6995 (rong2)
6996 (gu3)
6997 (jian4)
6998 (ju4)
6999 (ta3)
699A (yao3)
699B (zhen1)
699C (bang3)
699D (sha1)
699E (yuan2)
699F (zi3)
69A0 (ming2)
69A1 (su4)
69A2 (jia4)
69A3 (yao2)
69A4 (jie2)
69A5 (huang3)
69A6 (gan4,han2)
69A7 (fei3)
69A8 (zha4)
69A9 (qian2)
69AA (ma4)
69AB (sun3)
69AC (yuan2)
69AD (xie4)
69AE (rong2)
69AF (shi2)
69B0 (zhi1)
69B1 (cui1)
69B2 (yun2)
69B3 (ting2)
69B4 (liu2)
69B5 (rong2)
69B6 (tang2)
69B7 (que4)
69B8 (zhai1)
69B9 (si1)
69BA (sheng4)
69BB (ta4)
69BC (ke4,ke2)
69BD (xi1)
69BE (gu4)
69BF (qi1)
69C0 (kao3)
69C1 (gao3)
69C2 (sun1)
69C3 (pan2)
69C4 (tao1)
69C5 (ge2)
69C6 (xun2)
69C7 (dian1,zhen3)
69C8 (nou4)
69C9 (ji2)
69CA (shuo4)
69CB (gou4)
69CC (chui2)
69CD (qiang1)
69CE (cha2)
69CF (qian3)
69D0 (huai2)
69D1 (mei2)
69D2 (xu4)
69D3 (gang4)
69D4 (gao1)
69D5 (zhuo2)
69D6 (tuo2)
69D7 (qiao2)
69D8 (yang4)
69D9 (dian1)
69DA (jia3)
69DB (jian4,kan3)
69DC (zui4)
69DD (none0)
69DE (long2)
69DF (bin1,bing1)
69E0 (zhu1)
69E1 (none0)
69E2 (xi2)
69E3 (qi3)
69E4 (lian2)
69E5 (hui4)
69E6 (yong2)
69E7 (qian4)
69E8 (guo3)
69E9 (gai4)
69EA (gai4)
69EB (tuan2)
69EC (hua4)
69ED (qi1,cu4,qi4)
69EE (sen1)
69EF (cui1)
69F0 (beng4)
69F1 (you3)
69F2 (hu2)
69F3 (jiang3)
69F4 (hu4)
69F5 (huan4)
69F6 (kui4)
69F7 (yi4)
69F8 (yi4)
69F9 (gao1)
69FA (kang1)
69FB (gui1)
69FC (gui1)
69FD (cao2)
69FE (man2,man4)
69FF (jin3)
6A00 (di4)
6A01 (zhuang1)
6A02 (le4,yue4)
6A03 (lang3)
6A04 (chen2)
6A05 (cong1,zong1)
6A06 (li2)
6A07 (xiu1)
6A08 (qing2)
6A09 (shuang3)
6A0A (fan2)
6A0B (tong1)
6A0C (guan4)
6A0D (ji1)
6A0E (suo1)
6A0F (lei3)
6A10 (lu3)
6A11 (liang2)
6A12 (mi4)
6A13 (lou2)
6A14 (chao2)
6A15 (su4)
6A16 (ke1)
6A17 (chu1,shu1)
6A18 (tang2)
6A19 (biao1)
6A1A (lu4)
6A1B (jiu1)
6A1C (shu4)
6A1D (zha1)
6A1E (shu1)
6A1F (zhang1)
6A20 (men2)
6A21 (mo2,mu2)
6A22 (niao3)
6A23 (yang4)
6A24 (tiao2)
6A25 (peng2)
6A26 (zhu4)
6A27 (sha1)
6A28 (xi1)
6A29 (quan2)
6A2A (heng2,heng4)
6A2B (jian1)
6A2C (cong1)
6A2D (none0)
6A2E (none0)
6A2F (qiang2)
6A30 (none0)
6A31 (ying1)
6A32 (er4)
6A33 (xin2)
6A34 (zhi2)
6A35 (qiao2)
6A36 (zui1)
6A37 (cong2)
6A38 (pu2,po4,pu3)
6A39 (shu4)
6A3A (hua4,hua2)
6A3B (kui4)
6A3C (zhen1)
6A3D (zun1)
6A3E (yue4)
6A3F (zhan3)
6A40 (xi1)
6A41 (xun2)
6A42 (dian4)
6A43 (fa1)
6A44 (gan3)
6A45 (mo2,mu2)
6A46 (wu3)
6A47 (qiao1,cui4)
6A48 (rao2,nao2)
6A49 (lin4)
6A4A (liu2)
6A4B (qiao2)
6A4C (xian4)
6A4D (run4)
6A4E (fan2)
6A4F (zhan3)
6A50 (tuo2)
6A51 (lao3)
6A52 (yun2)
6A53 (shun4)
6A54 (tui2)
6A55 (cheng1)
6A56 (tang2)
6A57 (meng2)
6A58 (ju2)
6A59 (cheng2,chen2)
6A5A (su4)
6A5B (jue2)
6A5C (jue2)
6A5D (tan2)
6A5E (hui4)
6A5F (ji1)
6A60 (nuo3)
6A61 (xiang4)
6A62 (tuo3)
6A63 (ning3)
6A64 (rui3)
6A65 (zhu1)
6A66 (tong2,chuang2)
6A67 (zeng1)
6A68 (fen4)
6A69 (qiong2)
6A6A (ran3)
6A6B (heng2,heng4)
6A6C (cen2)
6A6D (gu1,ku1)
6A6E (liu3)
6A6F (lao4)
6A70 (gao1)
6A71 (chu2)
6A72 (none0)
6A73 (none0)
6A74 (none0)
6A75 (none0)
6A76 (ji2)
6A77 (dou1)
6A78 (none0)
6A79 (lu3)
6A7A (none0)
6A7B (none0)
6A7C (yuan2)
6A7D (ta4)
6A7E (shu1)
6A7F (jiang1)
6A80 (tan2)
6A81 (lin3)
6A82 (nong2)
6A83 (yin3)
6A84 (xi2)
6A85 (sui4)
6A86 (shan1)
6A87 (zui4)
6A88 (xuan2)
6A89 (cheng1)
6A8A (gan4)
6A8B (ju4)
6A8C (zui4)
6A8D (yi4)
6A8E (qin2)
6A8F (pu3)
6A90 (yan2,yin2)
6A91 (lei2)
6A92 (feng1)
6A93 (hui3)
6A94 (dang3)
6A95 (ji4)
6A96 (sui4)
6A97 (bo4,bo2)
6A98 (bi4)
6A99 (ding3)
6A9A (chu3)
6A9B (zhua1)
6A9C (gui4,hui4,kuai4)
6A9D (ji4)
6A9E (jia3)
6A9F (jia3)
6AA0 (qing2)
6AA1 (zhe4)
6AA2 (jian3)
6AA3 (qiang2)
6AA4 (dao4)
6AA5 (yi3)
6AA6 (biao3)
6AA7 (song1)
6AA8 (she1)
6AA9 (lin3)
6AAA (li4,yue4)
6AAB (cha2)
6AAC (meng2)
6AAD (yin2)
6AAE (tao2)
6AAF (tai2)
6AB0 (mian2)
6AB1 (qi2)
6AB2 (none0)
6AB3 (bin1,bing1)
6AB4 (huo4)
6AB5 (ji4)
6AB6 (qian1)
6AB7 (mi2,ni3)
6AB8 (ning2)
6AB9 (yi1)
6ABA (gao3)
6ABB (jian4,kan3)
6ABC (yin4)
6ABD (er2)
6ABE (qing3)
6ABF (yan3)
6AC0 (qi2)
6AC1 (mi4)
6AC2 (zhao4)
6AC3 (gui4,ju3)
6AC4 (chun1)
6AC5 (ji1)
6AC6 (kui2)
6AC7 (po2)
6AC8 (deng4)
6AC9 (chu2)
6ACA (none0)
6ACB (mian2)
6ACC (you1)
6ACD (zhi4)
6ACE (guang4)
6ACF (qian1)
6AD0 (lei3)
6AD1 (lei2,lei3)
6AD2 (sa4)
6AD3 (lu3)
6AD4 (none0)
6AD5 (cuan2)
6AD6 (lu:2)
6AD7 (mie4)
6AD8 (hui4)
6AD9 (ou1)
6ADA (lu:2)
6ADB (zhi4,jie2)
6ADC (gao1)
6ADD (du2)
6ADE (yuan2)
6ADF (li4,yue4)
6AE0 (fei4)
6AE1 (zhu4)
6AE2 (sou3)
6AE3 (lian2)
6AE4 (none0)
6AE5 (chu2)
6AE6 (none0)
6AE7 (zhu1)
6AE8 (lu2)
6AE9 (yan2)
6AEA (li4)
6AEB (zhu1)
6AEC (chen4)
6AED (jie2)
6AEE (e4)
6AEF (su1)
6AF0 (huai2)
6AF1 (nie4)
6AF2 (yu4)
6AF3 (long2)
6AF4 (lai4)
6AF5 (none0)
6AF6 (xian3)
6AF7 (none0)
6AF8 (ju3)
6AF9 (xiao1)
6AFA (ling2)
6AFB (ying1)
6AFC (jian1)
6AFD (yin3)
6AFE (you2)
6AFF (ying2)
6B00 (xiang1)
6B01 (nong2)
6B02 (bo2)
6B03 (chan1)
6B04 (lan2)
6B05 (ju3)
6B06 (shuang1)
6B07 (she4)
6B08 (wei2)
6B09 (cong4)
6B0A (quan2)
6B0B (qu2)
6B0C (none0)
6B0D (none0)
6B0E (yu4)
6B0F (luo2)
6B10 (li4)
6B11 (zan4)
6B12 (luan2)
6B13 (dang3)
6B14 (jue2)
6B15 (none0)
6B16 (lan3)
6B17 (lan2)
6B18 (zhu3)
6B19 (lei2)
6B1A (li3,ji1)
6B1B (ba4,ba3)
6B1C (nang2)
6B1D (yu4)
6B1E (ling2)
6B1F (none0)
6B20 (qian4,qian5)
6B21 (ci4)
6B22 (huan1)
6B23 (xin1)
6B24 (yu2)
6B25 (yu4)
6B26 (qian1)
6B27 (ou1)
6B28 (xu1)
6B29 (chao1)
6B2A (chu4)
6B2B (qi4)
6B2C (kai4)
6B2D (yi4)
6B2E (jue2)
6B2F (xi2)
6B30 (xu1)
6B31 (xia4)
6B32 (yu4)
6B33 (kuai4)
6B34 (lang2)
6B35 (kuan3)
6B36 (shuo4)
6B37 (xi1)
6B38 (e^1,e^2,e^3,e^4,ai3,ai4)
6B39 (yi1,qi1)
6B3A (qi1)
6B3B (hu1)
6B3C (chi3)
6B3D (qin1)
6B3E (kuan3)
6B3F (kan3)
6B40 (kuan3)
6B41 (kan3)
6B42 (chuan2)
6B43 (sha4)
6B44 (none0)
6B45 (yin1)
6B46 (xin1)
6B47 (xie1)
6B48 (yu2)
6B49 (qian4)
6B4A (xiao1)
6B4B (yi2)
6B4C (ge1)
6B4D (wu1)
6B4E (tan4)
6B4F (jin4)
6B50 (ou1)
6B51 (hu1)
6B52 (ti4)
6B53 (huan1)
6B54 (xu1)
6B55 (pen1)
6B56 (xi1)
6B57 (xiao4)
6B58 (hu1)
6B59 (she4,xi1,xi4)
6B5A (none0)
6B5B (lian4)
6B5C (chu4)
6B5D (yi4)
6B5E (kan3)
6B5F (yu2)
6B60 (chuo4)
6B61 (huan1)
6B62 (zhi3)
6B63 (zheng4,zheng1)
6B64 (ci3)
6B65 (bu4)
6B66 (wu3)
6B67 (qi2)
6B68 (bu4)
6B69 (bu4)
6B6A (wai1)
6B6B (ju4)
6B6C (qian2)
6B6D (chi2)
6B6E (se4)
6B6F (chi3)
6B70 (se4)
6B71 (zhong3)
6B72 (sui4)
6B73 (sui4)
6B74 (li4)
6B75 (cuo4)
6B76 (yu2)
6B77 (li4)
6B78 (gui1)
6B79 (dai3)
6B7A (dai3)
6B7B (si3)
6B7C (jian1)
6B7D (zhe2)
6B7E (mo4)
6B7F (mo4)
6B80 (yao3)
6B81 (mo4)
6B82 (cu2)
6B83 (yang1)
6B84 (tian3)
6B85 (sheng1)
6B86 (dai4)
6B87 (shang1)
6B88 (xu1)
6B89 (xun4)
6B8A (shu1)
6B8B (can2)
6B8C (jue2)
6B8D (piao3)
6B8E (qia4)
6B8F (qiu2)
6B90 (su4)
6B91 (qing2)
6B92 (yun3)
6B93 (lian4)
6B94 (yi4)
6B95 (fou3)
6B96 (zhi2,shi5)
6B97 (ye4)
6B98 (can2)
6B99 (hun1)
6B9A (dan1)
6B9B (ji2)
6B9C (ye4)
6B9D (none0)
6B9E (yun3)
6B9F (wen1)
6BA0 (chou4,xiu4)
6BA1 (bin4)
6BA2 (ti4)
6BA3 (jin4)
6BA4 (shang1)
6BA5 (yin2)
6BA6 (diao1)
6BA7 (cu4)
6BA8 (hui4)
6BA9 (cuan4)
6BAA (yi4)
6BAB (dan1,dan4)
6BAC (du4)
6BAD (jiang1)
6BAE (lian4)
6BAF (bin4)
6BB0 (du2)
6BB1 (jian1)
6BB2 (jian1)
6BB3 (shu1)
6BB4 (ou1)
6BB5 (duan4)
6BB6 (zhu4)
6BB7 (yin1,yan1,yin3)
6BB8 (qing4)
6BB9 (yi1)
6BBA (sha1,shai4)
6BBB (ke2,qiao4)
6BBC (ke2,qiao4,que4)
6BBD (yao2)
6BBE (xun4)
6BBF (dian4)
6BC0 (hui3)
6BC1 (hui3)
6BC2 (gu3,gu1)
6BC3 (que4)
6BC4 (ji1)
6BC5 (yi4)
6BC6 (ou1)
6BC7 (hui3)
6BC8 (duan4)
6BC9 (yi1)
6BCA (xiao1)
6BCB (wu2)
6BCC (guan4)
6BCD (mu3)
6BCE (mei3)
6BCF (mei3)
6BD0 (ai3)
6BD1 (zuo3)
6BD2 (du2)
6BD3 (yu4)
6BD4 (bi3,bi4)
6BD5 (bi4)
6BD6 (bi4)
6BD7 (pi2)
6BD8 (pi2)
6BD9 (bi4)
6BDA (chan2)
6BDB (mao2)
6BDC (none0)
6BDD (none0)
6BDE (pi2)
6BDF (none0)
6BE0 (jia1)
6BE1 (zhan1)
6BE2 (sai1)
6BE3 (mu4)
6BE4 (tuo4)
6BE5 (xun2)
6BE6 (er4)
6BE7 (rong2)
6BE8 (xian3)
6BE9 (ju2)
6BEA (mu2)
6BEB (hao2)
6BEC (qiu2)
6BED (dou4)
6BEE (none0)
6BEF (tan3)
6BF0 (pei2)
6BF1 (ju1)
6BF2 (duo2)
6BF3 (cui4)
6BF4 (bi1)
6BF5 (san1)
6BF6 (none0)
6BF7 (mao4)
6BF8 (sui1)
6BF9 (shu1)
6BFA (yu1)
6BFB (tuo4)
6BFC (he2)
6BFD (jian4)
6BFE (ta4)
6BFF (san1)
6C00 (lu:2)
6C01 (mu2)
6C02 (li2)
6C03 (tong2)
6C04 (rong3)
6C05 (chang3)
6C06 (pu3)
6C07 (lu3,lu5)
6C08 (zhan1)
6C09 (sao4)
6C0A (zhan1)
6C0B (meng2)
6C0C (lu3)
6C0D (qu2)
6C0E (die2)
6C0F (shi4,zhi1)
6C10 (di3,di1)
6C11 (min2)
6C12 (jue2)
6C13 (mang2,meng2)
6C14 (qi4)
6C15 (pie1)
6C16 (nai3)
6C17 (qi4)
6C18 (dao1)
6C19 (xian1)
6C1A (chuan1)
6C1B (fen1)
6C1C (ri4)
6C1D (nei4,nai3)
6C1E (none0)
6C1F (fu2)
6C20 (shen1)
6C21 (dong1)
6C22 (qing1)
6C23 (qi4)
6C24 (yin1)
6C25 (xi1)
6C26 (hai4)
6C27 (yang3)
6C28 (an1)
6C29 (ya4)
6C2A (ke4)
6C2B (qing1)
6C2C (ya4)
6C2D (dong1)
6C2E (dan4)
6C2F (lu:4)
6C30 (qing2)
6C31 (yang3)
6C32 (yun1)
6C33 (yun1)
6C34 (shui3)
6C35 (shui3)
6C36 (zheng3)
6C37 (bing1)
6C38 (yong3)
6C39 (dang4)
6C3A (shui3)
6C3B (le4)
6C3C (ni4)
6C3D (tun3)
6C3E (fan4)
6C3F (gui3)
6C40 (ting1)
6C41 (zhi1)
6C42 (qiu2)
6C43 (bin1)
6C44 (ze4)
6C45 (mian3)
6C46 (cuan1)
6C47 (hui4)
6C48 (diao1)
6C49 (han4)
6C4A (cha4)
6C4B (zhuo2)
6C4C (chuan4)
6C4D (wan2)
6C4E (fan4)
6C4F (dai4)
6C50 (xi1,xi4)
6C51 (tuo1)
6C52 (mang3)
6C53 (qiu2)
6C54 (qi4)
6C55 (shan4)
6C56 (pai4)
6C57 (han4,han2)
6C58 (qian1)
6C59 (wu1)
6C5A (wu1)
6C5B (xun4)
6C5C (si4)
6C5D (ru3)
6C5E (gong3,hong4)
6C5F (jiang1)
6C60 (chi2)
6C61 (wu1)
6C62 (none0)
6C63 (none0)
6C64 (tang1,shang1)
6C65 (zhi1)
6C66 (chi2)
6C67 (qian1)
6C68 (mi4)
6C69 (gu3)
6C6A (wang1)
6C6B (qing4)
6C6C (jing3)
6C6D (rui4)
6C6E (jun1)
6C6F (hong2)
6C70 (tai4)
6C71 (quan3)
6C72 (ji2)
6C73 (bian4)
6C74 (bian4)
6C75 (gan4)
6C76 (wen4)
6C77 (zhong1)
6C78 (fang1)
6C79 (xiong1)
6C7A (jue2)
6C7B (hu3)
6C7C (none0)
6C7D (qi4)
6C7E (fen2)
6C7F (xu4)
6C80 (xu4)
6C81 (qin4,shen4)
6C82 (yi2)
6C83 (wo4)
6C84 (yun2)
6C85 (yuan2)
6C86 (hang4)
6C87 (yan3)
6C88 (shen3,chen2)
6C89 (chen2)
6C8A (dan4)
6C8B (you2)
6C8C (dun4,zhuan4)
6C8D (hu4)
6C8E (huo4)
6C8F (qi1)
6C90 (mu4)
6C91 (rou2)
6C92 (mei2,mo4)
6C93 (ta4,da2,ta5)
6C94 (mian3)
6C95 (wu4)
6C96 (chong1)
6C97 (tian1)
6C98 (bi3)
6C99 (sha1,sha4)
6C9A (zhi3)
6C9B (pei4)
6C9C (pan4)
6C9D (zhui3)
6C9E (za1)
6C9F (gou1)
6CA0 (liu2)
6CA1 (mei2,mo4)
6CA2 (ze2)
6CA3 (feng1)
6CA4 (ou4,ou1)
6CA5 (li4)
6CA6 (lun2)
6CA7 (cang1)
6CA8 (feng1)
6CA9 (wei2)
6CAA (hu4)
6CAB (mo4)
6CAC (mei4)
6CAD (shu4)
6CAE (ju3,ju4,ju1)
6CAF (zan3)
6CB0 (tuo1)
6CB1 (tuo2)
6CB2 (duo4)
6CB3 (he2)
6CB4 (li4)
6CB5 (mi3)
6CB6 (yi2)
6CB7 (fu2)
6CB8 (fei4)
6CB9 (you2)
6CBA (tian2)
6CBB (zhi4)
6CBC (zhao3)
6CBD (gu1)
6CBE (zhan1)
6CBF (yan2,yan4)
6CC0 (si1)
6CC1 (kuang4)
6CC2 (jiong3)
6CC3 (ju1)
6CC4 (xie4)
6CC5 (qiu2)
6CC6 (yi4)
6CC7 (jia1)
6CC8 (zhong1)
6CC9 (quan2)
6CCA (bo2,po1,po4)
6CCB (hui4)
6CCC (mi4,bi4)
6CCD (ben1)
6CCE (zhuo2)
6CCF (chu4)
6CD0 (le4)
6CD1 (you3)
6CD2 (gu1)
6CD3 (hong2)
6CD4 (gan1)
6CD5 (fa3)
6CD6 (mao3)
6CD7 (si4)
6CD8 (hu1)
6CD9 (ping2)
6CDA (ci3)
6CDB (fan4,fan2)
6CDC (zhi1)
6CDD (su4)
6CDE (ning4)
6CDF (cheng1)
6CE0 (ling2)
6CE1 (pao4,pao1)
6CE2 (bo1,po1)
6CE3 (qi4,xie4)
6CE4 (si4)
6CE5 (ni2,ni4)
6CE6 (ju2)
6CE7 (yue4)
6CE8 (zhu4)
6CE9 (sheng1)
6CEA (lei4)
6CEB (xuan4)
6CEC (xue4)
6CED (fu1)
6CEE (pan4)
6CEF (min3)
6CF0 (tai4)
6CF1 (yang1)
6CF2 (ji3)
6CF3 (yong3)
6CF4 (guan4)
6CF5 (beng4)
6CF6 (xue2)
6CF7 (long2,shuang1)
6CF8 (lu2)
6CF9 (dan4)
6CFA (luo4,po1)
6CFB (xie4)
6CFC (po1)
6CFD (ze2)
6CFE (jing1)
6CFF (yin2)
6D00 (zhou1)
6D01 (jie2)
6D02 (yi4)
6D03 (hui1)
6D04 (hui2)
6D05 (zui3)
6D06 (cheng2)
6D07 (yin1)
6D08 (wei2)
6D09 (hou4)
6D0A (jian4)
6D0B (yang2)
6D0C (lie4)
6D0D (si4)
6D0E (ji4)
6D0F (er2)
6D10 (xing2)
6D11 (fu2,fu4)
6D12 (sa3)
6D13 (zi4)
6D14 (zhi3)
6D15 (yin1)
6D16 (wu2)
6D17 (xi3,xian3)
6D18 (kao3)
6D19 (zhu1)
6D1A (jiang4)
6D1B (luo4)
6D1C (none0)
6D1D (an4)
6D1E (dong4)
6D1F (yi2)
6D20 (mou2)
6D21 (lei3)
6D22 (yi1)
6D23 (mi3)
6D24 (quan2)
6D25 (jin1)
6D26 (po4)
6D27 (wei3)
6D28 (xiao2)
6D29 (xie4)
6D2A (hong2)
6D2B (xu4)
6D2C (su4)
6D2D (kuang1)
6D2E (tao2)
6D2F (qie4,jie2)
6D30 (ju4)
6D31 (er3)
6D32 (zhou1)
6D33 (ru4)
6D34 (ping2)
6D35 (xun2)
6D36 (xiong1)
6D37 (zhi4)
6D38 (guang1,huang3)
6D39 (huan2)
6D3A (ming2)
6D3B (huo2)
6D3C (wa1)
6D3D (qia4,xia2)
6D3E (pai4,pa1)
6D3F (wu1)
6D40 (qu3)
6D41 (liu2)
6D42 (yi4)
6D43 (jia1)
6D44 (jing4)
6D45 (qian3,jian1)
6D46 (jiang1,jiang4)
6D47 (jiao1)
6D48 (zhen1)
6D49 (shi1)
6D4A (zhuo2)
6D4B (ce4)
6D4C (none0)
6D4D (hui4,kuai4)
6D4E (ji4,ji3)
6D4F (liu2)
6D50 (chan3)
6D51 (hun2)
6D52 (hu3,xu3)
6D53 (nong2)
6D54 (xun2)
6D55 (jin4)
6D56 (lie4)
6D57 (qiu2)
6D58 (wei3)
6D59 (zhe4)
6D5A (jun4,xun4)
6D5B (han2)
6D5C (bang1)
6D5D (mang2)
6D5E (zhuo2)
6D5F (you2)
6D60 (xi1)
6D61 (bo2)
6D62 (dou4)
6D63 (huan4,wan3)
6D64 (hong2)
6D65 (yi4)
6D66 (pu3)
6D67 (ying3)
6D68 (lan3)
6D69 (hao4)
6D6A (lang4)
6D6B (han3)
6D6C (li3)
6D6D (geng1)
6D6E (fu2)
6D6F (wu2)
6D70 (li4)
6D71 (chun2)
6D72 (feng2)
6D73 (yi4)
6D74 (yu4)
6D75 (tong2)
6D76 (lao2)
6D77 (hai3)
6D78 (jin4,jin1)
6D79 (jia2,jia1)
6D7A (chong1)
6D7B (weng3)
6D7C (mei3)
6D7D (sui1)
6D7E (cheng1)
6D7F (pei4)
6D80 (xian4)
6D81 (shen4)
6D82 (tu2)
6D83 (kun4)
6D84 (pin1)
6D85 (nie4)
6D86 (han4)
6D87 (jing1)
6D88 (xiao1)
6D89 (she4)
6D8A (nian3)
6D8B (tu1)
6D8C (yong3,chong1)
6D8D (xiao1)
6D8E (xian2)
6D8F (ting3)
6D90 (e2)
6D91 (su4)
6D92 (tun1)
6D93 (juan1)
6D94 (cen2)
6D95 (ti4)
6D96 (li4)
6D97 (shui4)
6D98 (si4)
6D99 (lei4)
6D9A (shui4)
6D9B (tao1)
6D9C (du2)
6D9D (lao4)
6D9E (lai2)
6D9F (lian2)
6DA0 (wei2)
6DA1 (wo1,guo1)
6DA2 (yun2)
6DA3 (huan4)
6DA4 (di2)
6DA5 (none0)
6DA6 (run4)
6DA7 (jian4)
6DA8 (zhang3,zhang4)
6DA9 (se4)
6DAA (fu2)
6DAB (guan4)
6DAC (xing4)
6DAD (shou4)
6DAE (shuan4)
6DAF (ya2)
6DB0 (chuo4)
6DB1 (zhang4)
6DB2 (ye4,yi4)
6DB3 (kong1)
6DB4 (wan3)
6DB5 (han2)
6DB6 (tuo1)
6DB7 (dong1)
6DB8 (he2,hao4)
6DB9 (wo1)
6DBA (ju1)
6DBB (gan4)
6DBC (liang2,liang4)
6DBD (hun1)
6DBE (ta4)
6DBF (zhuo1)
6DC0 (dian4)
6DC1 (qie4)
6DC2 (de2)
6DC3 (juan4)
6DC4 (zi1)
6DC5 (xi1)
6DC6 (xiao2,yao2)
6DC7 (qi2)
6DC8 (gu3)
6DC9 (guo3)
6DCA (han4)
6DCB (lin2,lin4)
6DCC (tang3)
6DCD (zhou1)
6DCE (peng3)
6DCF (hao4)
6DD0 (chang1)
6DD1 (shu1,shu2)
6DD2 (qi1)
6DD3 (fang1)
6DD4 (chi4)
6DD5 (lu4)
6DD6 (nao4)
6DD7 (ju2)
6DD8 (tao2)
6DD9 (cong2)
6DDA (lei4)
6DDB (zhi4)
6DDC (peng2)
6DDD (fei2)
6DDE (song1)
6DDF (tian3)
6DE0 (pi4)
6DE1 (dan4)
6DE2 (yu4)
6DE3 (ni2)
6DE4 (yu1)
6DE5 (lu4)
6DE6 (gan4)
6DE7 (mi4)
6DE8 (jing4)
6DE9 (ling2)
6DEA (lun2)
6DEB (yin2)
6DEC (cui4)
6DED (qu2)
6DEE (huai2)
6DEF (yu4)
6DF0 (nian4)
6DF1 (shen1)
6DF2 (piao2,hu1)
6DF3 (chun2)
6DF4 (hu1)
6DF5 (yuan1)
6DF6 (lai2)
6DF7 (hun4,hun2,hun3)
6DF8 (qing1)
6DF9 (yan1,yan4)
6DFA (qian3,jian1)
6DFB (tian1)
6DFC (miao3)
6DFD (zhi3)
6DFE (yin3)
6DFF (mi4)
6E00 (ben1)
6E01 (yuan1)
6E02 (wen4)
6E03 (re4)
6E04 (fei1)
6E05 (qing1)
6E06 (yuan1)
6E07 (ke3)
6E08 (ji4)
6E09 (she4)
6E0A (yuan1)
6E0B (se4)
6E0C (lu4)
6E0D (zi4)
6E0E (du2)
6E0F (none0)
6E10 (jian4,jian1)
6E11 (mian3,sheng2)
6E12 (pi4)
6E13 (xi1)
6E14 (yu2)
6E15 (yuan1)
6E16 (shen3)
6E17 (shen4)
6E18 (rou2)
6E19 (huan4)
6E1A (zhu3)
6E1B (jian3)
6E1C (nuan3)
6E1D (yu2)
6E1E (qiu2)
6E1F (ting2)
6E20 (qu2)
6E21 (du4)
6E22 (feng2)
6E23 (zha1,zha3)
6E24 (bo2)
6E25 (wo4)
6E26 (wo1,guo1)
6E27 (di4)
6E28 (wei1)
6E29 (wen1)
6E2A (ru2)
6E2B (xie4)
6E2C (ce4)
6E2D (wei4)
6E2E (ge1)
6E2F (gang3)
6E30 (yan3)
6E31 (hong2)
6E32 (xuan4)
6E33 (mi3)
6E34 (ke3)
6E35 (mao2)
6E36 (ying1)
6E37 (yan3)
6E38 (you2)
6E39 (hong1)
6E3A (miao3)
6E3B (xing3)
6E3C (mei3)
6E3D (zai1)
6E3E (hun2,hun4)
6E3F (nai4)
6E40 (kui2)
6E41 (shi2)
6E42 (e4)
6E43 (pai4)
6E44 (mei2)
6E45 (lian4)
6E46 (qi4)
6E47 (qi4)
6E48 (mei2)
6E49 (tian2)
6E4A (cou4)
6E4B (wei2)
6E4C (can1)
6E4D (tuan1)
6E4E (mian3)
6E4F (xu1)
6E50 (mo4)
6E51 (xu3)
6E52 (ji2)
6E53 (pen2)
6E54 (jian1)
6E55 (jian3)
6E56 (hu2)
6E57 (feng4)
6E58 (xiang1)
6E59 (yi4)
6E5A (yin4)
6E5B (zhan4)
6E5C (shi2)
6E5D (jie1)
6E5E (zhen1)
6E5F (huang2)
6E60 (tan4)
6E61 (yu2)
6E62 (bi4)
6E63 (min3)
6E64 (shi1)
6E65 (tu2)
6E66 (sheng1)
6E67 (yong3,chong1)
6E68 (ju2)
6E69 (zhong4)
6E6A (none0)
6E6B (qiu1,jia3,jiao3,jiu1)
6E6C (jiao3)
6E6D (none0)
6E6E (yin1,yan1)
6E6F (tang1,shang1)
6E70 (long2)
6E71 (huo4)
6E72 (yuan2)
6E73 (nan3)
6E74 (ban4)
6E75 (you3)
6E76 (quan2)
6E77 (chui2)
6E78 (liang4)
6E79 (chan2)
6E7A (yan2)
6E7B (chun2)
6E7C (nie4)
6E7D (zi1)
6E7E (wan1)
6E7F (shi1)
6E80 (man3)
6E81 (ying2)
6E82 (la4)
6E83 (kui4,hui4)
6E84 (none0)
6E85 (jian4,jian1)
6E86 (xu4)
6E87 (lou2)
6E88 (gui1)
6E89 (gai4)
6E8A (none0)
6E8B (none0)
6E8C (po1)
6E8D (jin4)
6E8E (gui4)
6E8F (tang2)
6E90 (yuan2)
6E91 (suo3)
6E92 (yuan2)
6E93 (lian2)
6E94 (yao3)
6E95 (meng4)
6E96 (zhun3)
6E97 (sheng2)
6E98 (ke4)
6E99 (tai4)
6E9A (ta3)
6E9B (wa1)
6E9C (liu1,liu4)
6E9D (gou1)
6E9E (sao1)
6E9F (ming2)
6EA0 (zha4)
6EA1 (shi2)
6EA2 (yi4)
6EA3 (lun4)
6EA4 (ma3)
6EA5 (pu3)
6EA6 (wei1)
6EA7 (li4)
6EA8 (cai2)
6EA9 (wu4)
6EAA (xi1,qi1)
6EAB (wen1)
6EAC (qiang1)
6EAD (ce4)
6EAE (shi1)
6EAF (su4)
6EB0 (yi1)
6EB1 (zhen1,qin2)
6EB2 (sou1)
6EB3 (yun2)
6EB4 (xiu4)
6EB5 (yin1)
6EB6 (rong2)
6EB7 (hun4)
6EB8 (su4)
6EB9 (su4)
6EBA (ni4,niao4)
6EBB (ta4,ta1)
6EBC (shi1)
6EBD (ru4)
6EBE (wei1)
6EBF (pan4)
6EC0 (chu4)
6EC1 (chu2)
6EC2 (pang1)
6EC3 (weng1)
6EC4 (cang1)
6EC5 (mie4)
6EC6 (he2)
6EC7 (dian1)
6EC8 (hao4)
6EC9 (huang3)
6ECA (xi4)
6ECB (zi1)
6ECC (di2)
6ECD (zhi4)
6ECE (ying2,xing2)
6ECF (fu3)
6ED0 (jie2)
6ED1 (hua2,gu3)
6ED2 (ge1)
6ED3 (zi3)
6ED4 (tao1)
6ED5 (teng2)
6ED6 (sui1)
6ED7 (bi4)
6ED8 (jiao4)
6ED9 (hui4)
6EDA (gun3)
6EDB (yin2)
6EDC (gao1)
6EDD (long2,shuang1)
6EDE (zhi4)
6EDF (yan4)
6EE0 (she4)
6EE1 (man3)
6EE2 (ying2)
6EE3 (chun2)
6EE4 (lu:4)
6EE5 (lan4)
6EE6 (luan2)
6EE7 (xiao4)
6EE8 (bin1)
6EE9 (tan1)
6EEA (yu4)
6EEB (xiu3)
6EEC (hu4)
6EED (bi4)
6EEE (biao1)
6EEF (zhi4)
6EF0 (jiang3)
6EF1 (kou4)
6EF2 (shen4)
6EF3 (shang1)
6EF4 (di1)
6EF5 (mi4)
6EF6 (ao2)
6EF7 (lu3)
6EF8 (hu3,xu3)
6EF9 (hu1)
6EFA (you2)
6EFB (chan3)
6EFC (fan4)
6EFD (yong1)
6EFE (gun3)
6EFF (man3)
6F00 (qing4)
6F01 (yu2)
6F02 (piao1,piao3,piao4)
6F03 (ji2)
6F04 (ya2)
6F05 (jiao3)
6F06 (qi1,qu4,xi1)
6F07 (xi3)
6F08 (ji4)
6F09 (lu4)
6F0A (lu:3,lou2)
6F0B (long2)
6F0C (jin3)
6F0D (guo2)
6F0E (cong2)
6F0F (lou4)
6F10 (zhi2)
6F11 (gai4)
6F12 (qiang2)
6F13 (li2)
6F14 (yan3)
6F15 (cao2)
6F16 (jiao4)
6F17 (cong1)
6F18 (chun2)
6F19 (tuan2)
6F1A (ou4,ou1)
6F1B (teng2)
6F1C (ye3)
6F1D (xi2)
6F1E (mi4)
6F1F (tang2)
6F20 (mo4)
6F21 (shang1)
6F22 (han4)
6F23 (lian2)
6F24 (lan3)
6F25 (wa1)
6F26 (li2)
6F27 (qian2)
6F28 (feng2)
6F29 (xuan2)
6F2A (yi1)
6F2B (man4,man2)
6F2C (zi4)
6F2D (mang3)
6F2E (kang1)
6F2F (luo4,ta4)
6F30 (peng1)
6F31 (shu4)
6F32 (zhang3,zhang4)
6F33 (zhang1)
6F34 (chong2)
6F35 (xu4)
6F36 (huan4)
6F37 (kuo4,huo3)
6F38 (jian4,jian1)
6F39 (yan1)
6F3A (chuang3,shuang3)
6F3B (liao2)
6F3C (cui3)
6F3D (ti2)
6F3E (yang4)
6F3F (jiang1,jiang4)
6F40 (cong2)
6F41 (ying3)
6F42 (hong2)
6F43 (xiu1)
6F44 (shu4)
6F45 (guan4)
6F46 (ying2)
6F47 (xiao1)
6F48 (none0)
6F49 (none0)
6F4A (xu4)
6F4B (lian4)
6F4C (zhi4)
6F4D (wei2)
6F4E (pi4)
6F4F (yu4)
6F50 (jiao4)
6F51 (po1)
6F52 (xiang4)
6F53 (hui4)
6F54 (jie2)
6F55 (wu3)
6F56 (pa2)
6F57 (ji2)
6F58 (pan1)
6F59 (wei2)
6F5A (xiao1,su4)
6F5B (qian2)
6F5C (qian2)
6F5D (xi1)
6F5E (lu4)
6F5F (xi4)
6F60 (sun4)
6F61 (dun4)
6F62 (huang2)
6F63 (min3)
6F64 (run4)
6F65 (su4)
6F66 (liao3,liao2,lao3)
6F67 (zhen1)
6F68 (zhong1)
6F69 (yi4)
6F6A (di2)
6F6B (wan1)
6F6C (dan4)
6F6D (tan2)
6F6E (chao2)
6F6F (xun2)
6F70 (kui4,hui4)
6F71 (none0)
6F72 (shao4)
6F73 (tu2)
6F74 (zhu1)
6F75 (sa3)
6F76 (hei1)
6F77 (bi3,bi4)
6F78 (shan1)
6F79 (chan2)
6F7A (chan2)
6F7B (shu3)
6F7C (tong2)
6F7D (pu1)
6F7E (lin2)
6F7F (wei2)
6F80 (se4)
6F81 (se4)
6F82 (cheng2,deng4)
6F83 (jiong3)
6F84 (cheng2,deng4)
6F85 (hua4)
6F86 (jiao1)
6F87 (lao4,lao2)
6F88 (che4)
6F89 (gan3)
6F8A (cun1)
6F8B (heng4)
6F8C (si1)
6F8D (shu4)
6F8E (peng2,peng1)
6F8F (han4)
6F90 (yun2)
6F91 (liu4,liu1)
6F92 (hong4)
6F93 (fu2)
6F94 (hao4)
6F95 (he2)
6F96 (xian1)
6F97 (jian4)
6F98 (shan1)
6F99 (xi4)
6F9A (ao4)
6F9B (lu3)
6F9C (lan2)
6F9D (none0)
6F9E (yu2)
6F9F (lin3)
6FA0 (min3,mian3,sheng2)
6FA1 (zao3)
6FA2 (dang1)
6FA3 (huan3)
6FA4 (ze2)
6FA5 (xie4)
6FA6 (yu4)
6FA7 (li3)
6FA8 (shi4)
6FA9 (xue2)
6FAA (ling2)
6FAB (man4)
6FAC (zi1)
6FAD (yong1)
6FAE (kuai4,hui4)
6FAF (can4)
6FB0 (lian4)
6FB1 (dian4)
6FB2 (ye4)
6FB3 (ao4)
6FB4 (huan2)
6FB5 (lian4)
6FB6 (chan2)
6FB7 (man4)
6FB8 (dan3)
6FB9 (dan4,tan2)
6FBA (yi4)
6FBB (sui4)
6FBC (pi4)
6FBD (ju4)
6FBE (ta4)
6FBF (qin2)
6FC0 (ji1)
6FC1 (zhuo2)
6FC2 (lian2)
6FC3 (nong2)
6FC4 (guo1)
6FC5 (jin4)
6FC6 (fen2)
6FC7 (se4)
6FC8 (ji2)
6FC9 (sui1)
6FCA (hui4)
6FCB (chu3)
6FCC (ta4)
6FCD (song1)
6FCE (ding3)
6FCF (se4)
6FD0 (zhu3)
6FD1 (lai4)
6FD2 (bin1)
6FD3 (lian2)
6FD4 (mi3)
6FD5 (shi1)
6FD6 (shu4)
6FD7 (mi4)
6FD8 (ning4,neng4)
6FD9 (ying2)
6FDA (ying2,xing2)
6FDB (meng2)
6FDC (jin4)
6FDD (qi2)
6FDE (bi4)
6FDF (ji4,ji3)
6FE0 (hao2)
6FE1 (ru2)
6FE2 (zui3,cui4)
6FE3 (wo4)
6FE4 (tao1,tao2)
6FE5 (yin4)
6FE6 (yin3)
6FE7 (dui4)
6FE8 (ci2)
6FE9 (huo4)
6FEA (jing4)
6FEB (lan4)
6FEC (jun4)
6FED (ai4)
6FEE (pu2)
6FEF (zhuo2)
6FF0 (wei2)
6FF1 (bin1)
6FF2 (gu3)
6FF3 (qian2)
6FF4 (xing2)
6FF5 (bin1)
6FF6 (kuo4)
6FF7 (fei4)
6FF8 (none0)
6FF9 (bin1)
6FFA (jian4,jian1)
6FFB (dui4,wei2)
6FFC (luo4)
6FFD (luo4)
6FFE (lu:4)
6FFF (li4)
7000 (you1)
7001 (yang4)
7002 (lu3)
7003 (si4)
7004 (jie2)
7005 (ying4,ying2)
7006 (du2)
7007 (wang3)
7008 (hui1)
7009 (xie4)
700A (pan2)
700B (shen3)
700C (biao1)
700D (chan2)
700E (mie4)
700F (liu2)
7010 (jian1)
7011 (pu4,bao4)
7012 (se4)
7013 (cheng2)
7014 (gu3)
7015 (bin1,pin2)
7016 (huo4)
7017 (xian4)
7018 (lu2)
7019 (qin1)
701A (han4)
701B (ying2)
701C (rong2)
701D (li4)
701E (jing4)
701F (xiao1)
7020 (ying2)
7021 (sui3)
7022 (wei2)
7023 (xie4)
7024 (huai2)
7025 (hao4)
7026 (zhu1)
7027 (long2,shuang1)
7028 (lai4)
7029 (dui4)
702A (fan2)
702B (hu2)
702C (lai4)
702D (none0)
702E (none0)
702F (ying2)
7030 (mi2)
7031 (ji4)
7032 (lian4)
7033 (jian4)
7034 (ying3)
7035 (fen4)
7036 (lin2)
7037 (yi4)
7038 (jian1)
7039 (yue4)
703A (chan2)
703B (dai4)
703C (rang2,rang4)
703D (jian3)
703E (lan2)
703F (fan2)
7040 (shuang4)
7041 (yuan1)
7042 (zhuo2)
7043 (feng1)
7044 (she4)
7045 (lei3)
7046 (lan2)
7047 (cong2)
7048 (qu2)
7049 (yong1)
704A (qian2)
704B (fa3)
704C (guan4)
704D (que4)
704E (yan4)
704F (hao4)
7050 (none0)
7051 (sa3)
7052 (zan4)
7053 (luan2)
7054 (yan4)
7055 (li2)
7056 (mi3)
7057 (dan4)
7058 (tan1)
7059 (dang3)
705A (jiao3)
705B (chan3)
705C (none0)
705D (hao4)
705E (ba4)
705F (zhu2)
7060 (lan3)
7061 (lan2)
7062 (nang3)
7063 (wan1)
7064 (luan2)
7065 (quan2)
7066 (xian1)
7067 (yan4)
7068 (gan4)
7069 (yan4)
706A (yu4)
706B (huo3)
706C (biao1)
706D (mie4)
706E (guang1)
706F (deng1)
7070 (hui1)
7071 (xiao1)
7072 (xiao1)
7073 (none0)
7074 (hong2)
7075 (ling2)
7076 (zao4)
7077 (zhuan4)
7078 (jiu3)
7079 (zha4)
707A (xie4)
707B (chi4)
707C (zhuo2)
707D (zai1)
707E (zai1)
707F (can4)
7080 (yang2)
7081 (qi4)
7082 (zhong1)
7083 (fen2)
7084 (niu3)
7085 (gui4,jiong3)
7086 (wen2)
7087 (po4)
7088 (yi4)
7089 (lu2)
708A (chui1,chui4)
708B (pi1)
708C (kai4)
708D (pan4)
708E (yan2)
708F (kai4)
7090 (pang4)
7091 (mu4)
7092 (chao3)
7093 (liao4)
7094 (gui4,que1)
7095 (kang4)
7096 (dun4)
7097 (guang1)
7098 (xin1)
7099 (zhi4)
709A (guang1)
709B (xin1)
709C (wei3)
709D (qiang4)
709E (bian4)
709F (da2)
70A0 (xia2)
70A1 (zheng1)
70A2 (zhu2)
70A3 (ke3)
70A4 (zhao4)
70A5 (fu2)
70A6 (ba2)
70A7 (duo4)
70A8 (duo4)
70A9 (ling4)
70AA (zhuo2)
70AB (xuan4)
70AC (ju4)
70AD (tan4)
70AE (pao4,bao1,pao2,pao1)
70AF (jiong3)
70B0 (pao2)
70B1 (tai2)
70B2 (tai2)
70B3 (bing3)
70B4 (yang3)
70B5 (tong1,dong1)
70B6 (han1)
70B7 (zhu4)
70B8 (zha4,zha2)
70B9 (dian3,dian5)
70BA (wei4,wei2)
70BB (shi2)
70BC (lian4)
70BD (chi4)
70BE (ping2)
70BF (none0)
70C0 (hu1)
70C1 (shuo4)
70C2 (lan4)
70C3 (ting1)
70C4 (jiao3)
70C5 (xu4)
70C6 (xing2)
70C7 (quan4)
70C8 (lie4)
70C9 (huan4)
70CA (yang2,yang4)
70CB (xiao1)
70CC (xiu1)
70CD (xian3)
70CE (yin2)
70CF (wu1,wu4)
70D0 (zhou1)
70D1 (yao2)
70D2 (shi4)
70D3 (wei1)
70D4 (tong2)
70D5 (tong2)
70D6 (zai1)
70D7 (kai4)
70D8 (hong1)
70D9 (luo4,lao4)
70DA (xia2)
70DB (zhu2)
70DC (xuan3)
70DD (zheng1)
70DE (po4)
70DF (yan1,yin1)
70E0 (hui3)
70E1 (guang1)
70E2 (zhe4)
70E3 (hui1)
70E4 (kao3)
70E5 (none0)
70E6 (fan2)
70E7 (shao1)
70E8 (ye4)
70E9 (hui4)
70EA (none0)
70EB (tang4)
70EC (jin4)
70ED (re4)
70EE (none0)
70EF (xi1)
70F0 (fu2)
70F1 (jiong3)
70F2 (che4)
70F3 (pu3)
70F4 (jing3,ting1)
70F5 (zhuo2)
70F6 (ting3)
70F7 (wan2)
70F8 (hai3)
70F9 (peng1)
70FA (lang3)
70FB (shan1)
70FC (hu1)
70FD (feng1)
70FE (chi4)
70FF (rong2)
7100 (hu2)
7101 (none0)
7102 (shu2)
7103 (lang3)
7104 (xun1)
7105 (xun1)
7106 (jue2)
7107 (xiao1)
7108 (xi1)
7109 (yan1)
710A (han4)
710B (zhuang4)
710C (qu1,jun4)
710D (di4,ti1)
710E (xie4)
710F (qi4)
7110 (wu4)
7111 (none0)
7112 (none0)
7113 (han2)
7114 (yan4)
7115 (huan4)
7116 (men4)
7117 (ju2)
7118 (dao4,tao1)
7119 (bei4)
711A (fen2)
711B (lin4)
711C (kun1)
711D (hun4)
711E (chun1)
711F (xi2)
7120 (cui4)
7121 (wu2,mo2)
7122 (hong1)
7123 (ju4)
7124 (fu3)
7125 (yue1)
7126 (jiao1)
7127 (cong1)
7128 (feng4)
7129 (ping1)
712A (qiong1)
712B (cui4)
712C (xi2)
712D (qiong2)
712E (xin4)
712F (zhuo2,chao1,zhuo1)
7130 (yan4)
7131 (yan4)
7132 (yi4)
7133 (jue2)
7134 (yu4)
7135 (gang4)
7136 (ran2)
7137 (pi2)
7138 (yan4)
7139 (none0)
713A (sheng1)
713B (chang4)
713C (shao1)
713D (none0)
713E (none0)
713F (none0)
7140 (none0)
7141 (chen2)
7142 (he4)
7143 (kui3)
7144 (zhong1)
7145 (duan4)
7146 (ya1)
7147 (hui1)
7148 (feng4)
7149 (lian4)
714A (xuan1)
714B (xing1)
714C (huang2)
714D (jiao3)
714E (jian1)
714F (bi4)
7150 (ying1)
7151 (zhu3)
7152 (wei3)
7153 (tuan1)
7154 (tian4)
7155 (xi1)
7156 (nuan3,xuan1)
7157 (nuan3)
7158 (chan2)
7159 (yan1)
715A (jiong3)
715B (jiong3)
715C (yu4)
715D (mei4)
715E (sha4,sha1)
715F (wu4)
7160 (ye4)
7161 (xin4)
7162 (qiong2)
7163 (rou3)
7164 (mei2)
7165 (huan4)
7166 (xu4,xu3)
7167 (zhao4)
7168 (wei1)
7169 (fan2)
716A (qiu2)
716B (sui4)
716C (yang2,yang4)
716D (lie4)
716E (zhu3)
716F (none0)
7170 (gao4)
7171 (gua1)
7172 (bao1)
7173 (hu2)
7174 (yun1)
7175 (xia1)
7176 (none0)
7177 (none0)
7178 (bian1)
7179 (wei1)
717A (tui4)
717B (tang2)
717C (chao3)
717D (shan1,shan4)
717E (yun1)
717F (bo2)
7180 (huang3)
7181 (xie2)
7182 (xi4)
7183 (wu4)
7184 (xi1,xi2)
7185 (yun2)
7186 (he2)
7187 (he4)
7188 (xi1)
7189 (yun1)
718A (xiong2)
718B (nai2)
718C (kao3)
718D (none0)
718E (yao4)
718F (xun1,xun4)
7190 (ming2)
7191 (lian2)
7192 (ying2)
7193 (wen4)
7194 (rong2)
7195 (none0)
7196 (none0)
7197 (qiang4)
7198 (liu4,liu1)
7199 (xi1)
719A (bi4)
719B (biao1)
719C (cong1)
719D (lu4)
719E (jian1)
719F (shu2,shou2)
71A0 (yi4)
71A1 (lou2)
71A2 (feng1)
71A3 (sui1)
71A4 (yi4)
71A5 (teng1)
71A6 (jue2)
71A7 (zong1)
71A8 (yun4,yu4)
71A9 (hu4)
71AA (yi2)
71AB (zhi4)
71AC (ao2,ao1)
71AD (wei4)
71AE (liao2)
71AF (han4)
71B0 (ou1)
71B1 (re4)
71B2 (jiong3)
71B3 (man4)
71B4 (none0)
71B5 (shang1)
71B6 (cuan4)
71B7 (zeng1)
71B8 (jian1)
71B9 (xi1)
71BA (xi1)
71BB (xi1)
71BC (yi4)
71BD (xiao4)
71BE (chi4)
71BF (huang2)
71C0 (chan3)
71C1 (ye4)
71C2 (qian2)
71C3 (ran2)
71C4 (yan4)
71C5 (xian2)
71C6 (qiao2)
71C7 (zun1)
71C8 (deng1)
71C9 (dun4)
71CA (shen1)
71CB (jiao1)
71CC (fen2)
71CD (si1)
71CE (liao2,liao3,liao4)
71CF (yu4)
71D0 (lin2)
71D1 (tong2)
71D2 (shao1)
71D3 (fen2)
71D4 (fan2)
71D5 (yan4,yan1)
71D6 (xun2)
71D7 (lan4)
71D8 (mei3)
71D9 (tang4)
71DA (yi1)
71DB (jing3)
71DC (men4)
71DD (none0)
71DE (none0)
71DF (ying2)
71E0 (yu4)
71E1 (yi4)
71E2 (xue2)
71E3 (lan2)
71E4 (tai4)
71E5 (zao4)
71E6 (can4)
71E7 (sui4)
71E8 (xi1)
71E9 (que4)
71EA (cong1)
71EB (lian2)
71EC (hui3)
71ED (zhu2)
71EE (xie4)
71EF (ling2)
71F0 (wei1)
71F1 (yi4)
71F2 (xie2)
71F3 (zhao4)
71F4 (hui4)
71F5 (none0)
71F6 (none0)
71F7 (lan2)
71F8 (ru2)
71F9 (xian3)
71FA (kao3)
71FB (xun1)
71FC (jin4)
71FD (chou2)
71FE (dao4,tao1,tao2)
71FF (yao4)
7200 (he4)
7201 (lan4)
7202 (biao1)
7203 (rong2)
7204 (li4)
7205 (mo4)
7206 (bao4)
7207 (ruo4)
7208 (di4)
7209 (lu:4)
720A (ao2)
720B (xun4)
720C (kuang4)
720D (shuo4)
720E (none0)
720F (li4)
7210 (lu2)
7211 (jue2)
7212 (liao4)
7213 (yan4)
7214 (xi1)
7215 (xie4)
7216 (long2)
7217 (yan4)
7218 (none0)
7219 (rang3,shang4)
721A (yue4)
721B (lan4)
721C (cong2)
721D (jue2,jiao4)
721E (tong2)
721F (guan4)
7220 (none0)
7221 (che4)
7222 (mi2)
7223 (tang3)
7224 (lan4)
7225 (zhu2)
7226 (lan3)
7227 (ling2)
7228 (cuan4)
7229 (yu4)
722A (zhua3,zhao3)
722B (lan4)
722C (pa2)
722D (zheng1)
722E (pao2)
722F (zhao3)
7230 (yuan2)
7231 (ai4)
7232 (wei4,wei2)
7233 (none0)
7234 (jue2)
7235 (jue2)
7236 (fu4,fu3)
7237 (ye2)
7238 (ba4)
7239 (die1)
723A (ye2)
723B (yao2)
723C (zu3)
723D (shuang3)
723E (er3)
723F (pan2,qiang2,ban4)
7240 (chuan2)
7241 (ke1)
7242 (zang1)
7243 (zang1)
7244 (qiang1)
7245 (die2)
7246 (qiang2)
7247 (pian4,pian1)
7248 (ban3)
7249 (pan4)
724A (shao2)
724B (jian1)
724C (pai2)
724D (du2)
724E (yong1)
724F (tou2)
7250 (tou2)
7251 (bian1)
7252 (die2)
7253 (bang3)
7254 (bo2)
7255 (bang3)
7256 (you3)
7257 (none0)
7258 (du2)
7259 (ya2)
725A (cheng4,cheng1)
725B (niu2)
725C (cheng1)
725D (pin4)
725E (jiu1)
725F (mou2,mu4)
7260 (ta1)
7261 (mu3)
7262 (lao2)
7263 (ren4)
7264 (mang2)
7265 (fang1)
7266 (mao2)
7267 (mu4)
7268 (ren4)
7269 (wu4)
726A (yan4)
726B (fa2)
726C (bei4)
726D (si4)
726E (jian4)
726F (gu3)
7270 (you4)
7271 (gu3)
7272 (sheng1)
7273 (mu3)
7274 (di3)
7275 (qian1)
7276 (quan4)
7277 (quan2)
7278 (zi4)
7279 (te4)
727A (xi1)
727B (mang2)
727C (keng1)
727D (qian1)
727E (wu3,wu2)
727F (gu4)
7280 (xi1)
7281 (li2)
7282 (li2)
7283 (pou3)
7284 (ji1)
7285 (gang1)
7286 (zhi2)
7287 (ben1,ben4)
7288 (quan2)
7289 (run1)
728A (du2)
728B (ju4)
728C (jia1)
728D (jian1,qian2)
728E (feng1)
728F (pian1)
7290 (ke1)
7291 (ju2)
7292 (kao4,di2)
7293 (chu2)
7294 (xi4)
7295 (bei4)
7296 (luo4)
7297 (jie4)
7298 (ma2)
7299 (san1)
729A (wei4)
729B (li2)
729C (dun1)
729D (tong2)
729E (se4)
729F (jiang4)
72A0 (xi1)
72A1 (li4)
72A2 (du2)
72A3 (lie4)
72A4 (pi2)
72A5 (piao3)
72A6 (bao4)
72A7 (xi1)
72A8 (chou1)
72A9 (wei4)
72AA (kui2)
72AB (chou1)
72AC (quan3,quan2)
72AD (quan3)
72AE (ba2)
72AF (fan4)
72B0 (qiu2)
72B1 (bo2)
72B2 (chai2)
72B3 (chuo2)
72B4 (an4,han1)
72B5 (jie2)
72B6 (zhuang4)
72B7 (guang3)
72B8 (ma3)
72B9 (you2)
72BA (kang4)
72BB (bo2)
72BC (hou3)
72BD (ya2)
72BE (han4)
72BF (huan1)
72C0 (zhuang4)
72C1 (yun3)
72C2 (kuang2)
72C3 (niu3)
72C4 (di2)
72C5 (qing1)
72C6 (zhong4)
72C7 (yun3)
72C8 (bei4)
72C9 (pi1)
72CA (ju2)
72CB (ni2)
72CC (sheng1)
72CD (pao2)
72CE (xia2)
72CF (tuo2)
72D0 (hu2)
72D1 (ling2)
72D2 (fei4)
72D3 (pi1)
72D4 (ni2)
72D5 (sheng1)
72D6 (you4)
72D7 (gou3)
72D8 (yue4)
72D9 (ju1)
72DA (dan4)
72DB (bo4)
72DC (gu3)
72DD (xian3)
72DE (ning2)
72DF (huan2)
72E0 (hen3)
72E1 (jiao3,jia3)
72E2 (he2,hao2,mo4)
72E3 (zhao4)
72E4 (ji2)
72E5 (huan2)
72E6 (shan1)
72E7 (ta4)
72E8 (rong2)
72E9 (shou4)
72EA (tong1)
72EB (lao3)
72EC (du2)
72ED (xia2)
72EE (shi1)
72EF (kuai4)
72F0 (zheng1)
72F1 (yu4)
72F2 (sun1)
72F3 (yu2)
72F4 (bi4)
72F5 (mang2)
72F6 (xi3)
72F7 (juan4)
72F8 (li2)
72F9 (xia2)
72FA (yin2)
72FB (suan1)
72FC (lang2)
72FD (bei4)
72FE (zhi4)
72FF (yan2)
7300 (sha1)
7301 (li4)
7302 (zhi4)
7303 (xian3)
7304 (jing1)
7305 (han4)
7306 (fei3)
7307 (yao2)
7308 (ba4,pi2)
7309 (qi2)
730A (ni2)
730B (biao1)
730C (yin4)
730D (li2)
730E (lie4)
730F (jian1)
7310 (qiang1)
7311 (kun1)
7312 (yan1)
7313 (guo3)
7314 (zong4)
7315 (mi2)
7316 (chang1)
7317 (yi1)
7318 (zhi4)
7319 (zheng1)
731A (ya2)
731B (meng3)
731C (cai1)
731D (cu4)
731E (she1)
731F (lie4)
7320 (none0)
7321 (luo2)
7322 (hu2)
7323 (zong1)
7324 (hu2)
7325 (wei3)
7326 (feng1)
7327 (wo1)
7328 (yuan2)
7329 (xing1)
732A (zhu1)
732B (mao1,mao2)
732C (wei4)
732D (yuan2)
732E (xian4)
732F (tuan1)
7330 (ya4)
7331 (nao2)
7332 (xie1,he4)
7333 (jia1)
7334 (hou2)
7335 (bian1)
7336 (you2)
7337 (you2)
7338 (mei2)
7339 (cha2)
733A (yao2)
733B (sun1)
733C (bo2)
733D (ming2)
733E (hua2)
733F (yuan2)
7340 (sou1)
7341 (ma3)
7342 (yuan2)
7343 (dai1)
7344 (yu4)
7345 (shi1)
7346 (hao2)
7347 (none0)
7348 (yi4)
7349 (zhen1)
734A (chuang4)
734B (hao2)
734C (man4)
734D (jing4)
734E (jiang3)
734F (mo4)
7350 (zhang1)
7351 (chan2)
7352 (ao2)
7353 (ao2)
7354 (hao2)
7355 (cui1)
7356 (ben4)
7357 (jue2)
7358 (bi4)
7359 (bi4)
735A (huang2)
735B (bu3)
735C (lin2)
735D (yu4)
735E (tong2)
735F (yao4)
7360 (liao2)
7361 (shuo4)
7362 (xiao1)
7363 (shou4)
7364 (none0)
7365 (xi2)
7366 (ge2)
7367 (juan4)
7368 (du2)
7369 (hui4)
736A (kuai4)
736B (xian3)
736C (xie4)
736D (ta3)
736E (xian3)
736F (xun1)
7370 (ning2)
7371 (bian1)
7372 (huo4)
7373 (nou2)
7374 (meng3)
7375 (lie4)
7376 (nao2)
7377 (guang3)
7378 (shou4)
7379 (lu2)
737A (ta4,ta3)
737B (xian4)
737C (mi2)
737D (rang2)
737E (huan1)
737F (nao2)
7380 (luo2)
7381 (xian3)
7382 (qi2)
7383 (qu2)
7384 (xuan2)
7385 (miao4)
7386 (zi1)
7387 (lu:4,shuai4,shuo4)
7388 (lu2)
7389 (yu4)
738A (su4)
738B (wang2,wang4)
738C (qiu2)
738D (ga3)
738E (ding1)
738F (le4)
7390 (ba1)
7391 (ji1)
7392 (hong2)
7393 (di4)
7394 (chuan4)
7395 (gan1)
7396 (jiu3)
7397 (yu2)
7398 (qi3)
7399 (yu2)
739A (yang2,chang4)
739B (ma3)
739C (hong2)
739D (wu3)
739E (fu1)
739F (min2,wen2)
73A0 (jie4)
73A1 (ya2)
73A2 (bin1,fen1)
73A3 (bian4)
73A4 (beng3)
73A5 (yue4)
73A6 (jue2)
73A7 (yun3)
73A8 (jue2)
73A9 (wan2,wan4)
73AA (jian1)
73AB (mei2)
73AC (dan3)
73AD (pi2)
73AE (wei3)
73AF (huan2)
73B0 (xian4)
73B1 (qiang1)
73B2 (ling2)
73B3 (dai4)
73B4 (yi4)
73B5 (an2)
73B6 (ping2)
73B7 (dian4)
73B8 (fu2)
73B9 (xuan2)
73BA (xi3)
73BB (bo1)
73BC (ci3)
73BD (gou3)
73BE (jia3)
73BF (shao2)
73C0 (po4)
73C1 (ci2)
73C2 (ke1)
73C3 (ran3)
73C4 (sheng1)
73C5 (shen1)
73C6 (yi2)
73C7 (zu3)
73C8 (jia1)
73C9 (min2)
73CA (shan1)
73CB (liu3)
73CC (bi4)
73CD (zhen1)
73CE (zhen1)
73CF (jue2)
73D0 (fa3,fa4)
73D1 (long2)
73D2 (jin1)
73D3 (jiao4)
73D4 (jian4)
73D5 (li4)
73D6 (guang1)
73D7 (xian1)
73D8 (zhou1)
73D9 (gong3)
73DA (yan1)
73DB (xiu4)
73DC (yang2)
73DD (xu3)
73DE (luo4)
73DF (su4)
73E0 (zhu1)
73E1 (qin2)
73E2 (ken4)
73E3 (xun2)
73E4 (bao3)
73E5 (er3)
73E6 (xiang2)
73E7 (yao2)
73E8 (xia2)
73E9 (heng2,hang2)
73EA (gui1)
73EB (chong1)
73EC (xu4)
73ED (ban1)
73EE (pei4)
73EF (none0)
73F0 (dang1)
73F1 (ying1)
73F2 (hun2,hui1)
73F3 (wen2)
73F4 (e2)
73F5 (cheng2)
73F6 (ti2,di4)
73F7 (wu3)
73F8 (wu2)
73F9 (cheng2)
73FA (jun4)
73FB (mei2)
73FC (bei4)
73FD (ting3)
73FE (xian4)
73FF (chuo4)
7400 (han2)
7401 (xuan2)
7402 (yan2)
7403 (qiu2)
7404 (quan3)
7405 (lang2)
7406 (li3)
7407 (xiu4)
7408 (fu2)
7409 (liu2)
740A (ya2,ye2)
740B (xi1)
740C (ling2)
740D (li4)
740E (jin1)
740F (lian3)
7410 (suo3)
7411 (suo3)
7412 (none0)
7413 (wan2)
7414 (dian4)
7415 (bing3)
7416 (zhan3)
7417 (cui4)
7418 (min2)
7419 (yu4)
741A (ju1)
741B (chen1)
741C (lai2)
741D (wen2)
741E (sheng4)
741F (wei2)
7420 (dian3)
7421 (chu4)
7422 (zhuo2,zuo2)
7423 (pei3)
7424 (cheng1)
7425 (hu3)
7426 (qi2)
7427 (e4)
7428 (kun1)
7429 (chang1)
742A (qi2)
742B (beng3)
742C (wan3)
742D (lu4)
742E (cong2)
742F (guan3)
7430 (yan3)
7431 (diao1)
7432 (bei4)
7433 (lin2)
7434 (qin2)
7435 (pi2)
7436 (pa2,ba5)
7437 (qiang1)
7438 (zhuo2)
7439 (qin2)
743A (fa4)
743B (none0)
743C (qiong2)
743D (du3)
743E (jie4)
743F (hun2,hui1)
7440 (yu3)
7441 (mao4,mei4)
7442 (mei2)
7443 (chun1)
7444 (xuan1)
7445 (ti2)
7446 (xing1)
7447 (dai4)
7448 (rou2)
7449 (min2)
744A (zhen1)
744B (wei3)
744C (ruan3)
744D (huan4)
744E (xie2)
744F (chuan1)
7450 (jian3)
7451 (zhuan4)
7452 (yang2)
7453 (lian4)
7454 (quan2)
7455 (xia2)
7456 (duan4)
7457 (yuan4)
7458 (ye2)
7459 (nao3)
745A (hu2)
745B (ying1)
745C (yu2)
745D (huang2)
745E (rui4)
745F (se4)
7460 (liu2)
7461 (none0)
7462 (rong2)
7463 (suo3)
7464 (yao2)
7465 (wen1)
7466 (wu3)
7467 (jin1)
7468 (jin4)
7469 (ying2)
746A (ma3)
746B (tao1)
746C (liu2)
746D (tang2)
746E (li4)
746F (lang2)
7470 (gui1)
7471 (tian4)
7472 (qiang1)
7473 (cuo3)
7474 (jue2)
7475 (zhao3)
7476 (yao2)
7477 (ai4)
7478 (bin1)
7479 (tu2)
747A (chang2)
747B (kun1)
747C (zhuan1)
747D (cong1)
747E (jin3)
747F (yi1)
7480 (cui3)
7481 (cong1)
7482 (qi2)
7483 (li2,li5)
7484 (ying3)
7485 (suo3)
7486 (qiu2)
7487 (xuan2)
7488 (ao2)
7489 (lian2,lian3)
748A (man2)
748B (zhang1)
748C (yin2)
748D (none0)
748E (ying1)
748F (wei4)
7490 (lu4)
7491 (wu2)
7492 (deng1)
7493 (none0)
7494 (zeng1)
7495 (xun2)
7496 (qu2)
7497 (dang4)
7498 (lin2)
7499 (liao2)
749A (qiong2)
749B (su4)
749C (huang2)
749D (gui1)
749E (pu2)
749F (jing3)
74A0 (fan2)
74A1 (jin4)
74A2 (liu2)
74A3 (ji1)
74A4 (none0)
74A5 (jing3)
74A6 (ai4)
74A7 (bi4)
74A8 (can4)
74A9 (qu2)
74AA (zao3)
74AB (dang1)
74AC (jiao3)
74AD (gun4)
74AE (tan3)
74AF (hui4)
74B0 (huan2)
74B1 (se4)
74B2 (sui4)
74B3 (tian2)
74B4 (none0)
74B5 (yu2)
74B6 (jin4)
74B7 (fu1)
74B8 (bin1)
74B9 (shu2)
74BA (wen4,wen2)
74BB (zui3)
74BC (lan2)
74BD (xi3)
74BE (ji4)
74BF (xuan2)
74C0 (ruan3)
74C1 (huo4)
74C2 (gai4)
74C3 (lei2)
74C4 (du2)
74C5 (li4)
74C6 (zhi2)
74C7 (rou2)
74C8 (li2)
74C9 (zan4)
74CA (qiong2)
74CB (zhe2)
74CC (gui1)
74CD (sui4)
74CE (la4)
74CF (long2)
74D0 (lu2)
74D1 (li4)
74D2 (zan4)
74D3 (lan4)
74D4 (ying1)
74D5 (mi2)
74D6 (xiang1)
74D7 (xi1)
74D8 (guan4)
74D9 (dao4)
74DA (zan4)
74DB (huan2)
74DC (gua1)
74DD (bao2)
74DE (die2)
74DF (pao2)
74E0 (hu4)
74E1 (zhi2)
74E2 (piao2)
74E3 (ban4)
74E4 (rang2)
74E5 (li4)
74E6 (wa3,wa4)
74E7 (none0)
74E8 (jiang1,hong2)
74E9 (qian2,wa3)
74EA (ban3)
74EB (pen2)
74EC (fang3)
74ED (dan3)
74EE (weng4)
74EF (ou1)
74F0 (none0)
74F1 (none0)
74F2 (none0)
74F3 (hu2)
74F4 (ling2)
74F5 (yi2)
74F6 (ping2)
74F7 (ci2)
74F8 (none0)
74F9 (juan4)
74FA (chang2)
74FB (chi1)
74FC (none0)
74FD (dang4)
74FE (meng3)
74FF (bu4)
7500 (chui2)
7501 (ping2)
7502 (bian1)
7503 (zhou4)
7504 (zhen1)
7505 (none0)
7506 (ci2)
7507 (ying1)
7508 (qi4)
7509 (xian2)
750A (lou3)
750B (di4)
750C (ou1)
750D (meng2)
750E (zhuan1)
750F (beng4)
7510 (lin2)
7511 (zeng4)
7512 (wu3)
7513 (pi4)
7514 (dan1)
7515 (weng4)
7516 (ying1)
7517 (yan3)
7518 (gan1)
7519 (dai4)
751A (shen4,shen2,she2)
751B (tian2)
751C (tian2)
751D (han1)
751E (chang2)
751F (sheng1)
7520 (qing2)
7521 (shen1)
7522 (chan3)
7523 (chan3)
7524 (rui2)
7525 (sheng1)
7526 (su1)
7527 (shen1)
7528 (yong4)
7529 (shuai3)
752A (lu4)
752B (fu3)
752C (yong3)
752D (beng2)
752E (none0)
752F (ning2)
7530 (tian2)
7531 (you2)
7532 (jia3)
7533 (shen1)
7534 (zha2)
7535 (dian4)
7536 (fu2)
7537 (nan2)
7538 (dian4)
7539 (ping2)
753A (ding1,ting3)
753B (hua4)
753C (ting3,ding1)
753D (quan3)
753E (zai1)
753F (meng2)
7540 (bi4)
7541 (qi2)
7542 (liu4)
7543 (xun2)
7544 (liu2)
7545 (chang4)
7546 (mu3)
7547 (yun2)
7548 (fan4)
7549 (fu2)
754A (geng1)
754B (tian2)
754C (jie4)
754D (jie4)
754E (quan3)
754F (wei4)
7550 (fu4)
7551 (tian2)
7552 (mu3)
7553 (none0)
7554 (pan4)
7555 (jiang1)
7556 (wa1)
7557 (da2)
7558 (nan2)
7559 (liu2)
755A (ben3)
755B (zhen3)
755C (chu4,xu4)
755D (mu3)
755E (mu3)
755F (ce4)
7560 (none0)
7561 (gai1)
7562 (bi4)
7563 (da2)
7564 (zhi4)
7565 (lu:e4)
7566 (qi2,xi1)
7567 (lu:e4)
7568 (pan1)
7569 (none0)
756A (fan1,pan1)
756B (hua4)
756C (yu2)
756D (yu2)
756E (mu3)
756F (jun4)
7570 (yi4)
7571 (liu2)
7572 (she1)
7573 (die2)
7574 (chou2)
7575 (hua4)
7576 (dang1,dang4)
7577 (chuo4)
7578 (ji1)
7579 (wan3)
757A (jiang1)
757B (cheng2)
757C (chang4)
757D (tun3)
757E (lei2)
757F (ji1)
7580 (cha1)
7581 (liu2)
7582 (die2)
7583 (tuan3)
7584 (lin2)
7585 (jiang1)
7586 (jiang1)
7587 (chou2)
7588 (bo4)
7589 (die2)
758A (die2)
758B (pi3,shu1,ya3)
758C (nie4)
758D (dan4)
758E (shu1)
758F (shu1,shu4)
7590 (zhi4)
7591 (yi2)
7592 (chuang2)
7593 (nai3)
7594 (ding1)
7595 (bi3)
7596 (jie1)
7597 (liao2)
7598 (gong1,gang1)
7599 (ge1)
759A (jiu4)
759B (zhou3)
759C (xia4)
759D (shan4)
759E (xu1)
759F (nu:e4,yao4)
75A0 (li4)
75A1 (yang2)
75A2 (chen4)
75A3 (you2)
75A4 (ba1)
75A5 (jie4)
75A6 (jue2)
75A7 (xi1)
75A8 (xia1)
75A9 (cui4)
75AA (bi4)
75AB (yi4)
75AC (li4)
75AD (zong4)
75AE (chuang1)
75AF (feng1)
75B0 (zhu4)
75B1 (pao4)
75B2 (pi2)
75B3 (gan1)
75B4 (ke1)
75B5 (ci1,ci2)
75B6 (xie4)
75B7 (qi2)
75B8 (dan3,da5)
75B9 (zhen3)
75BA (fa2)
75BB (zhi3)
75BC (teng2)
75BD (ju1)
75BE (ji2)
75BF (fei4)
75C0 (ju1)
75C1 (dian4)
75C2 (jia1)
75C3 (xuan2,xian2)
75C4 (zha4)
75C5 (bing4)
75C6 (nie4)
75C7 (zheng4,zheng1)
75C8 (yong1)
75C9 (jing4)
75CA (quan2)
75CB (chong2)
75CC (tong1)
75CD (yi2)
75CE (jie4)
75CF (wei3)
75D0 (hui2)
75D1 (duo3)
75D2 (yang3)
75D3 (chi4)
75D4 (zhi4)
75D5 (hen2)
75D6 (ya3)
75D7 (mei4)
75D8 (dou4)
75D9 (jing4)
75DA (xiao1)
75DB (tong4)
75DC (tu1)
75DD (mang2)
75DE (pi3)
75DF (xiao1)
75E0 (suan1)
75E1 (pu1)
75E2 (li4)
75E3 (zhi4)
75E4 (cuo2)
75E5 (duo2)
75E6 (wu4)
75E7 (sha1)
75E8 (lao2)
75E9 (shou4)
75EA (huan4)
75EB (xian2)
75EC (yi4)
75ED (peng2)
75EE (zhang4)
75EF (guan3)
75F0 (tan2)
75F1 (fei4)
75F2 (ma2)
75F3 (lin2)
75F4 (chi1)
75F5 (ji4)
75F6 (tian3)
75F7 (an1)
75F8 (chi4)
75F9 (bi4)
75FA (bi4)
75FB (min2)
75FC (gu4,gu1)
75FD (dui1)
75FE (e1)
75FF (wei3)
7600 (yu1)
7601 (cui4)
7602 (ya3)
7603 (zhu2)
7604 (xi1)
7605 (dan4,dan1,dan3)
7606 (shen4)
7607 (zhong3)
7608 (ji4,zhi4)
7609 (yu4)
760A (hou2)
760B (feng1)
760C (la4)
760D (yang2)
760E (shen4)
760F (tu2)
7610 (yu3)
7611 (gua1)
7612 (wen2)
7613 (huan4)
7614 (ku4)
7615 (jia3,xia2)
7616 (yin1)
7617 (yi4)
7618 (lou4)
7619 (sao4)
761A (jue2)
761B (chi4)
761C (xi2)
761D (guan1)
761E (yi4)
761F (wen1)
7620 (ji2)
7621 (chuang1)
7622 (ban1)
7623 (lei3)
7624 (liu2)
7625 (chai4,cuo2)
7626 (shou4)
7627 (nu:e4,yao4)
7628 (dian1)
7629 (da2,da5)
762A (bie1,bie3)
762B (tan1)
762C (zhang4)
762D (biao1)
762E (shen4)
762F (cu4)
7630 (luo3)
7631 (yi4)
7632 (zong4)
7633 (chou1)
7634 (zhang4)
7635 (zhai4)
7636 (sou4)
7637 (suo3)
7638 (que2)
7639 (diao4)
763A (lou4)
763B (lou4)
763C (mo4)
763D (jin4)
763E (yin3)
763F (ying3)
7640 (huang2)
7641 (fu2)
7642 (liao2)
7643 (long2)
7644 (qiao2)
7645 (liu2)
7646 (lao2)
7647 (xian2)
7648 (fei4)
7649 (dan4,dan1,dan3)
764A (yin4)
764B (he4)
764C (ai2,yan2)
764D (ban1)
764E (xian2)
764F (guan1)
7650 (guai4)
7651 (nong2)
7652 (yu4)
7653 (wei2)
7654 (yi4)
7655 (yong1)
7656 (pi3,pi4)
7657 (lei3)
7658 (li4,ji1)
7659 (shu3)
765A (dan4)
765B (lin3)
765C (dian4)
765D (lin3)
765E (lai4)
765F (bie1,bie3)
7660 (ji4)
7661 (chi1)
7662 (yang3)
7663 (xuan3)
7664 (jie1)
7665 (zheng1,zheng4)
7666 (none0)
7667 (li4)
7668 (huo4)
7669 (lai4)
766A (ji1)
766B (dian1)
766C (xian3,xuan3)
766D (ying3)
766E (yin3)
766F (qu2)
7670 (yong1)
7671 (tan1)
7672 (dian1)
7673 (luo3)
7674 (luan2)
7675 (luan2)
7676 (bo1)
7677 (none0)
7678 (gui3)
7679 (po1)
767A (fa1)
767B (deng1)
767C (fa1)
767D (bai2)
767E (bai3,bo2)
767F (qie2)
7680 (bi1)
7681 (zao4)
7682 (zao4)
7683 (mao4)
7684 (de5,di4,di2)
7685 (pa1)
7686 (jie1)
7687 (huang2)
7688 (gui1)
7689 (ci3)
768A (ling2)
768B (gao1)
768C (mo4)
768D (ji4)
768E (jiao3,jia3)
768F (peng3)
7690 (gao1)
7691 (ai2)
7692 (e2)
7693 (hao4)
7694 (han4)
7695 (bi4)
7696 (wan3,huan3)
7697 (chou2)
7698 (qian4)
7699 (xi1)
769A (ai2)
769B (jiong3)
769C (hao4)
769D (huang3)
769E (hao4)
769F (ze2)
76A0 (cui2)
76A1 (hao4)
76A2 (xiao3)
76A3 (ye4)
76A4 (po2)
76A5 (hao4)
76A6 (jiao3)
76A7 (ai4)
76A8 (xing1)
76A9 (huang4)
76AA (li4)
76AB (piao3)
76AC (he4)
76AD (jiao4)
76AE (pi2)
76AF (gan3)
76B0 (pao4)
76B1 (zhou4)
76B2 (jun1)
76B3 (qiu2)
76B4 (cun1)
76B5 (que4)
76B6 (zha1)
76B7 (gu3)
76B8 (jun1)
76B9 (jun1)
76BA (zhou4)
76BB (zha1)
76BC (gu3)
76BD (zhan3)
76BE (du2)
76BF (min3)
76C0 (qi3)
76C1 (ying2)
76C2 (yu2)
76C3 (bei1)
76C4 (zhao1)
76C5 (zhong1)
76C6 (pen2)
76C7 (he2)
76C8 (ying2)
76C9 (he2)
76CA (yi4)
76CB (bo1)
76CC (wan3)
76CD (he2)
76CE (ang4)
76CF (zhan3)
76D0 (yan2)
76D1 (jian1,jian4)
76D2 (he2)
76D3 (yu1)
76D4 (kui1)
76D5 (fan4)
76D6 (gai4,ge3)
76D7 (dao4)
76D8 (pan2)
76D9 (fu3)
76DA (qiu2)
76DB (sheng4,cheng2)
76DC (dao4)
76DD (lu4)
76DE (zhan3)
76DF (meng2,ming2)
76E0 (lu4)
76E1 (jin4,jin3)
76E2 (xu4)
76E3 (jian1,jian4)
76E4 (pan2)
76E5 (guan4)
76E6 (an1)
76E7 (lu2)
76E8 (xu3)
76E9 (zhou1)
76EA (dang4)
76EB (an1)
76EC (gu3)
76ED (li4)
76EE (mu4)
76EF (ding1)
76F0 (gan3)
76F1 (xu1)
76F2 (mang2)
76F3 (mang2)
76F4 (zhi2)
76F5 (qi4)
76F6 (wan3)
76F7 (tian2)
76F8 (xiang1,xiang4)
76F9 (dun3)
76FA (xin1)
76FB (xi1)
76FC (pan4)
76FD (feng1)
76FE (dun4,shun3)
76FF (min2)
7700 (ming2)
7701 (sheng3,xing3)
7702 (shi4)
7703 (yun2)
7704 (mian3,mian4)
7705 (pan1)
7706 (fang3)
7707 (miao3)
7708 (dan1)
7709 (mei2)
770A (mao4)
770B (kan4,kan1)
770C (xian4)
770D (kou1)
770E (shi4)
770F (yang1)
7710 (zheng1)
7711 (yao3)
7712 (shen1)
7713 (huo4)
7714 (da4)
7715 (zhen3)
7716 (kuang4)
7717 (ju1)
7718 (shen4)
7719 (yi2)
771A (sheng3)
771B (mei4)
771C (mo4)
771D (zhu3)
771E (zhen1)
771F (zhen1)
7720 (mian2)
7721 (di1)
7722 (yuan1)
7723 (die2)
7724 (yi2)
7725 (zi4)
7726 (zi4)
7727 (chao3)
7728 (zha3)
7729 (xuan4)
772A (bing3)
772B (mi3)
772C (long2)
772D (sui1)
772E (tong2)
772F (mi1,mi2)
7730 (die2)
7731 (yi2)
7732 (er4)
7733 (ming3)
7734 (xuan4)
7735 (chi1)
7736 (kuang4)
7737 (juan4)
7738 (mou2)
7739 (zhen4)
773A (tiao4)
773B (yang2)
773C (yan3)
773D (mo4)
773E (zhong4)
773F (mai4)
7740 (zhe5,zhuo2,zhao2,zhao1)
7741 (zheng1)
7742 (mei2)
7743 (suo1)
7744 (shao4)
7745 (han4)
7746 (huan3)
7747 (di4)
7748 (cheng3)
7749 (cuo1)
774A (juan4)
774B (e2)
774C (wan3)
774D (xian4)
774E (xi1)
774F (kun4)
7750 (lai4)
7751 (jian3)
7752 (shan3)
7753 (tian3)
7754 (hun3)
7755 (wan3)
7756 (ling2)
7757 (shi4)
7758 (qiong2)
7759 (lie4)
775A (ya2,ai2)
775B (jing1)
775C (zheng1)
775D (li2)
775E (lai4)
775F (sui4)
7760 (juan4)
7761 (shui4)
7762 (sui1)
7763 (du1)
7764 (pi4)
7765 (pi4,bi4)
7766 (mu4)
7767 (hun1)
7768 (ni4)
7769 (lu4)
776A (gao1)
776B (jie2)
776C (cai3)
776D (zhou3)
776E (yu2)
776F (hun1)
7770 (ma4)
7771 (xia4)
7772 (xing3)
7773 (hui1)
7774 (gun4)
7775 (none0)
7776 (chun3)
7777 (jian1)
7778 (mei4)
7779 (du3)
777A (hou2)
777B (xuan1)
777C (ti2)
777D (kui2)
777E (gao1)
777F (rui4)
7780 (mao4)
7781 (xu4)
7782 (fa1)
7783 (wen1)
7784 (miao2)
7785 (chou3)
7786 (kui4)
7787 (mi1)
7788 (weng3)
7789 (kou4)
778A (dang4)
778B (chen1)
778C (ke1)
778D (sou3)
778E (xia1)
778F (qiong2)
7790 (mao4)
7791 (ming2)
7792 (man2)
7793 (shui4)
7794 (ze2)
7795 (zhang4)
7796 (yi4)
7797 (diao1)
7798 (kou1)
7799 (mo4)
779A (shun4)
779B (cong1)
779C (lou2)
779D (chi1)
779E (man2)
779F (piao3)
77A0 (cheng1)
77A1 (ji4)
77A2 (meng2)
77A3 (huan4)
77A4 (run2)
77A5 (pie1)
77A6 (xi1)
77A7 (qiao2,ya3)
77A8 (pu1)
77A9 (zhu3)
77AA (deng4)
77AB (shen3)
77AC (shun4)
77AD (liao4,liao3)
77AE (che4)
77AF (xian2)
77B0 (kan4)
77B1 (ye4)
77B2 (xu4)
77B3 (tong2)
77B4 (wu2)
77B5 (lin2)
77B6 (kui4)
77B7 (jian4)
77B8 (ye4)
77B9 (ai4)
77BA (hui4)
77BB (zhan1)
77BC (jian3)
77BD (gu3)
77BE (zhao4)
77BF (ju4,qu2,qu1)
77C0 (wei2)
77C1 (chou3)
77C2 (ji4)
77C3 (ning3)
77C4 (xun1)
77C5 (yao4)
77C6 (huo4)
77C7 (meng2)
77C8 (mian2)
77C9 (bin1,pin2)
77CA (mian2)
77CB (li4)
77CC (guang4)
77CD (jue2)
77CE (xuan1)
77CF (mian2)
77D0 (huo4)
77D1 (lu2)
77D2 (meng2)
77D3 (long2)
77D4 (guan4)
77D5 (man3)
77D6 (xi3)
77D7 (chu4)
77D8 (tang3)
77D9 (kan4)
77DA (zhu3)
77DB (mao2)
77DC (jin1,qin2,guan1)
77DD (lin2)
77DE (yu4)
77DF (shuo4)
77E0 (ce4)
77E1 (jue2)
77E2 (shi3)
77E3 (yi3)
77E4 (shen3)
77E5 (zhi1,zhi4)
77E6 (hou2,hou4)
77E7 (shen3)
77E8 (ying3)
77E9 (ju3,ju5)
77EA (zhou1)
77EB (jiao3,jia3,jiao2)
77EC (cuo2)
77ED (duan3)
77EE (ai3)
77EF (jiao3,jia3,jiao2)
77F0 (zeng1)
77F1 (huo4)
77F2 (bai3,bai4,pai3)
77F3 (shi2,dan4)
77F4 (ding4)
77F5 (qi4)
77F6 (ji1)
77F7 (zi3)
77F8 (gan1)
77F9 (wu4)
77FA (tuo1)
77FB (ku1)
77FC (qiang1)
77FD (xi1)
77FE (fan2)
77FF (kuang4)
7800 (dang4)
7801 (ma3)
7802 (sha1)
7803 (dan1)
7804 (jue2)
7805 (li4)
7806 (fu1)
7807 (min2)
7808 (nuo3)
7809 (hua1,xu1)
780A (kang4)
780B (zhi3)
780C (qi4,qie4)
780D (kan3)
780E (jie4)
780F (fen1)
7810 (e4)
7811 (ya4)
7812 (pi1)
7813 (zhe2)
7814 (yan2,yan4)
7815 (sui4)
7816 (zhuan1)
7817 (che1)
7818 (dun4)
7819 (pan1)
781A (yan4)
781B (none0)
781C (feng1)
781D (fa3)
781E (mo4)
781F (zha3,zuo4)
7820 (qu1)
7821 (yu4)
7822 (ke1)
7823 (tuo2)
7824 (tuo2)
7825 (di3)
7826 (zhai4)
7827 (zhen1)
7828 (e4)
7829 (fu2,fei4)
782A (mu3)
782B (zhu3)
782C (la2,li4)
782D (bian1)
782E (nu3)
782F (ping1)
7830 (peng1)
7831 (ling2)
7832 (pao4)
7833 (le4)
7834 (po4)
7835 (bo1)
7836 (po4)
7837 (shen1)
7838 (za2)
7839 (ai4)
783A (li4)
783B (long2)
783C (tong2)
783D (none0)
783E (li4)
783F (kuang4)
7840 (chu3)
7841 (keng1)
7842 (quan2)
7843 (zhu1)
7844 (kuang1)
7845 (gui1,huo4)
7846 (e4)
7847 (nao2)
7848 (jia2)
7849 (lu4)
784A (wei3,kui4)
784B (ai4)
784C (luo4,ge4)
784D (ken4)
784E (xing2)
784F (yan2)
7850 (dong4,dong3)
7851 (peng1)
7852 (xi1)
7853 (none0)
7854 (hong2)
7855 (shuo4)
7856 (xia2)
7857 (qiao1)
7858 (none0)
7859 (wei4)
785A (qiao2)
785B (none0)
785C (keng1)
785D (xiao1)
785E (que4)
785F (chan4)
7860 (lang3)
7861 (hong1)
7862 (yu2)
7863 (xiao1)
7864 (xia2)
7865 (mang3)
7866 (long4)
7867 (none0)
7868 (che1)
7869 (che4)
786A (wo4)
786B (liu2)
786C (ying4)
786D (mang2)
786E (que4)
786F (yan4)
7870 (cuo3)
7871 (kun3)
7872 (yu4)
7873 (none0)
7874 (none0)
7875 (lu3)
7876 (chen3)
7877 (jian3)
7878 (none0)
7879 (song1)
787A (zhuo2)
787B (keng1)
787C (peng2)
787D (yan3)
787E (zhui4)
787F (kong1)
7880 (ceng2)
7881 (qi2)
7882 (zong4)
7883 (qing4)
7884 (lin2)
7885 (jun1)
7886 (bo1)
7887 (ding4)
7888 (min2)
7889 (diao1)
788A (jian1)
788B (he4)
788C (liu4,lu4)
788D (ai4)
788E (sui4)
788F (que4)
7890 (ling2)
7891 (bei1)
7892 (yin2)
7893 (dui4)
7894 (wu3)
7895 (qi2)
7896 (lun2)
7897 (wan3)
7898 (dian3)
7899 (gang1)
789A (bei4)
789B (qi4)
789C (chen3)
789D (ruan3)
789E (yan2)
789F (die2)
78A0 (ding4)
78A1 (zhou5,zhou2)
78A2 (tuo2)
78A3 (jie2)
78A4 (ying1)
78A5 (bian3)
78A6 (ke4)
78A7 (bi4)
78A8 (wei1)
78A9 (shuo4,shi2)
78AA (zhen1)
78AB (duan4)
78AC (xia2)
78AD (dang4)
78AE (ti2)
78AF (nao3)
78B0 (peng4)
78B1 (jian3)
78B2 (di4)
78B3 (tan4)
78B4 (cha2,cha1)
78B5 (none0)
78B6 (qi4)
78B7 (none0)
78B8 (feng1)
78B9 (xuan4)
78BA (que4)
78BB (que4)
78BC (ma3)
78BD (gong1)
78BE (nian3)
78BF (su4)
78C0 (e2)
78C1 (ci2)
78C2 (liu4)
78C3 (si1)
78C4 (tang2)
78C5 (bang4,pang2,pang1)
78C6 (hua2)
78C7 (pi1)
78C8 (wei3)
78C9 (sang3)
78CA (lei3)
78CB (cuo1)
78CC (tian2)
78CD (xia2)
78CE (xi1)
78CF (lian2)
78D0 (pan2)
78D1 (wei4)
78D2 (yun3)
78D3 (dui1)
78D4 (zhe2)
78D5 (ke1)
78D6 (la2)
78D7 (none0)
78D8 (qing4)
78D9 (gun3)
78DA (zhuan1)
78DB (chan2)
78DC (qi4)
78DD (ao2)
78DE (peng1)
78DF (lu4)
78E0 (lu3)
78E1 (kan4)
78E2 (qiang3)
78E3 (chen3)
78E4 (yin3)
78E5 (lei3)
78E6 (biao1)
78E7 (qi4)
78E8 (mo2,mo4)
78E9 (qi1)
78EA (cui1)
78EB (zong1)
78EC (qing4)
78ED (chuo4)
78EE (none0)
78EF (ji1)
78F0 (shan4)
78F1 (lao2)
78F2 (qu2)
78F3 (zeng1)
78F4 (deng4)
78F5 (jian4)
78F6 (xi4)
78F7 (lin2)
78F8 (ding4)
78F9 (dian4)
78FA (huang2)
78FB (pan2)
78FC (za2)
78FD (qiao1)
78FE (di1)
78FF (li4)
7900 (jian4)
7901 (jiao1)
7902 (xi1)
7903 (zhang3)
7904 (qiao2)
7905 (dun1)
7906 (jian3)
7907 (yu4)
7908 (zhui4)
7909 (he2)
790A (huo4)
790B (zhai2)
790C (lei2)
790D (ke3)
790E (chu3)
790F (ji2)
7910 (que4)
7911 (dang4)
7912 (wo4,yi3)
7913 (jiang1)
7914 (pi4)
7915 (pi1)
7916 (yu4)
7917 (pin1)
7918 (qi4)
7919 (ai4)
791A (ke1)
791B (jian1)
791C (yu4)
791D (ruan3)
791E (meng2)
791F (pao4)
7920 (zi1)
7921 (bo2)
7922 (none0)
7923 (mie4)
7924 (ca3)
7925 (xian2)
7926 (kuang4,gong3)
7927 (lei3)
7928 (lei3)
7929 (zhi4)
792A (li4)
792B (li4)
792C (fan2)
792D (que4)
792E (pao4)
792F (ying1)
7930 (li4)
7931 (long2)
7932 (long2)
7933 (mo4)
7934 (bo2)
7935 (shuang1)
7936 (guan4)
7937 (lan2)
7938 (zan3)
7939 (yan2)
793A (shi4)
793B (shi4)
793C (li3)
793D (reng2)
793E (she4)
793F (yue4)
7940 (si4)
7941 (qi2)
7942 (ta1)
7943 (ma4)
7944 (xie4)
7945 (yao1)
7946 (xian1)
7947 (zhi3,qi2,zhi1)
7948 (qi2)
7949 (zhi3)
794A (beng1)
794B (shu1)
794C (chong1)
794D (none0)
794E (yi1)
794F (shi2)
7950 (you4)
7951 (zhi4)
7952 (tiao2)
7953 (fu2)
7954 (fu4)
7955 (mi4)
7956 (zu3)
7957 (zhi1)
7958 (suan4)
7959 (mei4)
795A (zuo4)
795B (qu1)
795C (hu4)
795D (zhu4)
795E (shen2)
795F (sui4)
7960 (ci2)
7961 (chai2)
7962 (mi2,ni3)
7963 (lu:3)
7964 (yu3)
7965 (xiang2)
7966 (wu2)
7967 (tiao1)
7968 (piao4)
7969 (zhu1)
796A (gui3)
796B (xia2)
796C (zhi1)
796D (ji4,zhai4)
796E (gao4)
796F (zhen1)
7970 (gao4)
7971 (shui4)
7972 (jin4)
7973 (zhen3)
7974 (gai1,jie4)
7975 (kun3)
7976 (di4)
7977 (dao3)
7978 (huo4)
7979 (tao2)
797A (qi2)
797B (gu4)
797C (guan4)
797D (zui4)
797E (ling2)
797F (lu4)
7980 (bing3)
7981 (jin4,jin1)
7982 (dao3)
7983 (zhi2)
7984 (lu4)
7985 (shan4,chan2)
7986 (bei1)
7987 (zhe3)
7988 (hui1)
7989 (you3)
798A (xi4)
798B (yin1)
798C (zi1)
798D (huo4)
798E (zhen1)
798F (fu2)
7990 (yuan4)
7991 (wu2)
7992 (xian3)
7993 (yang2)
7994 (ti2)
7995 (yi1)
7996 (mei2)
7997 (si1)
7998 (di4)
7999 (none0)
799A (zhuo2)
799B (zhen1)
799C (yong3)
799D (ji4)
799E (gao4)
799F (tang2)
79A0 (chi3)
79A1 (ma4)
79A2 (ta1)
79A3 (none0)
79A4 (xuan1)
79A5 (qi2)
79A6 (yu4)
79A7 (xi3)
79A8 (ji1)
79A9 (si4)
79AA (chan2,shan4)
79AB (xuan1)
79AC (hui4)
79AD (sui4)
79AE (li3)
79AF (nong2)
79B0 (ni3,mi2)
79B1 (dao3)
79B2 (li4)
79B3 (rang2,rang3)
79B4 (yue4)
79B5 (ti2)
79B6 (zan3)
79B7 (lei4)
79B8 (rou2)
79B9 (yu3)
79BA (yu2,yu4)
79BB (li2)
79BC (xie4)
79BD (qin2)
79BE (he2)
79BF (tu1)
79C0 (xiu4)
79C1 (si1)
79C2 (ren2)
79C3 (tu1)
79C4 (zi3)
79C5 (cha2)
79C6 (gan3)
79C7 (yi4)
79C8 (xian1)
79C9 (bing3)
79CA (nian2)
79CB (qiu1)
79CC (qiu1)
79CD (zhong3,chong2,zhong4)
79CE (fen4)
79CF (hao4)
79D0 (yun2)
79D1 (ke1)
79D2 (miao3)
79D3 (zhi1)
79D4 (jing1)
79D5 (bi3)
79D6 (zhi1)
79D7 (yu4)
79D8 (mi4,bi4,lin2)
79D9 (ku4)
79DA (ban4)
79DB (pi1)
79DC (ni2)
79DD (li4)
79DE (you2)
79DF (zu1)
79E0 (pi1)
79E1 (ba2)
79E2 (ling2)
79E3 (mo4)
79E4 (cheng4,chen4,cheng1)
79E5 (nian2)
79E6 (qin2)
79E7 (yang1)
79E8 (zuo2)
79E9 (zhi4)
79EA (zhi1)
79EB (shu2)
79EC (ju4)
79ED (zi3)
79EE (tai2)
79EF (ji1)
79F0 (cheng1,chen4,cheng4)
79F1 (tong2)
79F2 (zhi4)
79F3 (huo2)
79F4 (he2)
79F5 (yin1)
79F6 (zi1)
79F7 (zhi2)
79F8 (jie1)
79F9 (ren3)
79FA (du4)
79FB (yi2)
79FC (zhu4)
79FD (hui4)
79FE (nong2)
79FF (fu3)
7A00 (xi1)
7A01 (kao3)
7A02 (lang2)
7A03 (fu1,fu2)
7A04 (ze4)
7A05 (shui4)
7A06 (lu:3)
7A07 (kun3)
7A08 (gan3)
7A09 (jing1)
7A0A (ti2)
7A0B (cheng2)
7A0C (tu2)
7A0D (shao1,shao4)
7A0E (shui4)
7A0F (ya4)
7A10 (lun3)
7A11 (lu4)
7A12 (gu4)
7A13 (zuo2)
7A14 (ren3)
7A15 (zhun4)
7A16 (bang4)
7A17 (bai4,bi4)
7A18 (ji1,qi2)
7A19 (zhi2)
7A1A (zhi4)
7A1B (kun3)
7A1C (leng2)
7A1D (peng2)
7A1E (ke1)
7A1F (bing3)
7A20 (chou2)
7A21 (zui4)
7A22 (yu4)
7A23 (su1)
7A24 (none0)
7A25 (none0)
7A26 (yi1)
7A27 (xi4)
7A28 (bian1)
7A29 (ji4)
7A2A (fu4)
7A2B (bi1)
7A2C (nuo4)
7A2D (jie1)
7A2E (zhong3,chong2,zhong4)
7A2F (zong1)
7A30 (xu1)
7A31 (cheng1,chen4,cheng4)
7A32 (dao4)
7A33 (wen3)
7A34 (lian2)
7A35 (zi1)
7A36 (yu4)
7A37 (ji4)
7A38 (xu4)
7A39 (zhen3)
7A3A (zhi4)
7A3B (dao4)
7A3C (jia4)
7A3D (ji1,qi3)
7A3E (gao3)
7A3F (gao3)
7A40 (gu3)
7A41 (rong2)
7A42 (sui4)
7A43 (none0)
7A44 (ji4)
7A45 (kang1)
7A46 (mu4)
7A47 (shan1)
7A48 (men2)
7A49 (zhi4)
7A4A (ji4)
7A4B (lu4)
7A4C (su1,wei4)
7A4D (ji1)
7A4E (ying3)
7A4F (wen3)
7A50 (qiu1)
7A51 (se4)
7A52 (none0)
7A53 (yi4)
7A54 (huang2)
7A55 (qie4)
7A56 (ji3)
7A57 (sui4)
7A58 (xiao1)
7A59 (pu2)
7A5A (jiao1)
7A5B (zhuo1)
7A5C (tong2)
7A5D (none0)
7A5E (lu:3)
7A5F (sui4)
7A60 (nong2)
7A61 (se4)
7A62 (hui4)
7A63 (rang2)
7A64 (nuo4)
7A65 (yu4)
7A66 (none0)
7A67 (ji4)
7A68 (tui2)
7A69 (wen3)
7A6A (cheng1,chen4,cheng4)
7A6B (huo4)
7A6C (gong3)
7A6D (lu:3)
7A6E (biao1)
7A6F (none0)
7A70 (rang2)
7A71 (jue2)
7A72 (li2)
7A73 (zan4)
7A74 (xue2,xue4)
7A75 (wa1)
7A76 (jiu1,jiu4)
7A77 (qiong2)
7A78 (xi1)
7A79 (qiong2,qiong1)
7A7A (kong1,kong4)
7A7B (yu1)
7A7C (sen1)
7A7D (jing3)
7A7E (yao4)
7A7F (chuan1)
7A80 (zhun1)
7A81 (tu1,tu2)
7A82 (lao2)
7A83 (qie4)
7A84 (zhai3,ze2)
7A85 (yao3)
7A86 (bian3)
7A87 (bao2)
7A88 (yao3)
7A89 (bing3)
7A8A (yu3)
7A8B (zhu2)
7A8C (jiao4)
7A8D (qiao4)
7A8E (diao4)
7A8F (wu1)
7A90 (gui1)
7A91 (yao2)
7A92 (zhi4)
7A93 (chuan1)
7A94 (yao3)
7A95 (tiao3)
7A96 (jiao4)
7A97 (chuang1)
7A98 (jiong3,jun3)
7A99 (xiao1)
7A9A (cheng2)
7A9B (kou4)
7A9C (cuan4)
7A9D (wo1)
7A9E (dan4)
7A9F (ku1)
7AA0 (ke1)
7AA1 (zhui4)
7AA2 (xu4)
7AA3 (su1)
7AA4 (none0)
7AA5 (kui1)
7AA6 (dou4)
7AA7 (none0)
7AA8 (yin4,xun1)
7AA9 (wo1)
7AAA (wa1)
7AAB (ya4)
7AAC (yu2)
7AAD (ju4)
7AAE (qiong2)
7AAF (yao2)
7AB0 (yao2)
7AB1 (tiao4)
7AB2 (liao4)
7AB3 (yu3)
7AB4 (tian2)
7AB5 (diao4)
7AB6 (ju4)
7AB7 (liao2)
7AB8 (xi1)
7AB9 (wu4)
7ABA (kui1)
7ABB (chuang1)
7ABC (ju3)
7ABD (none0)
7ABE (kuan3)
7ABF (long2)
7AC0 (cheng1)
7AC1 (cui4)
7AC2 (piao2)
7AC3 (zao4)
7AC4 (cuan4)
7AC5 (qiao4)
7AC6 (qiong2)
7AC7 (dou4)
7AC8 (zao4)
7AC9 (zao4)
7ACA (qie4)
7ACB (li4)
7ACC (chu4)
7ACD (shi2,gong1,sheng1)
7ACE (fu4)
7ACF (qian1,gong1,sheng1)
7AD0 (chu4)
7AD1 (hong2)
7AD2 (qi2,ji1)
7AD3 (qian1,fen1,zhi1,yi1,gong1,sheng1)
7AD4 (gong1,sheng1)
7AD5 (shi2,fen1,zhi1,yi1,gong1,sheng1)
7AD6 (shu4)
7AD7 (miao4)
7AD8 (ju3)
7AD9 (zhan4)
7ADA (zhu4)
7ADB (ling2)
7ADC (long2)
7ADD (bing4,bing1)
7ADE (jing4)
7ADF (jing4)
7AE0 (zhang1)
7AE1 (yi1,gong1,sheng1,bai3,bei4,si4)
7AE2 (si4,qi2)
7AE3 (jun4)
7AE4 (hong2)
7AE5 (tong2)
7AE6 (song3)
7AE7 (jing4)
7AE8 (diao4)
7AE9 (yi4)
7AEA (shu4)
7AEB (jing4)
7AEC (qu3)
7AED (jie2)
7AEE (ping2)
7AEF (duan1)
7AF0 (shao2)
7AF1 (zhuan3)
7AF2 (ceng2)
7AF3 (deng1)
7AF4 (cun1)
7AF5 (huai1)
7AF6 (jing4)
7AF7 (kan4)
7AF8 (jing4)
7AF9 (zhu2)
7AFA (zhu2)
7AFB (le4)
7AFC (peng2)
7AFD (yu2)
7AFE (chi2)
7AFF (gan1)
7B00 (mang2)
7B01 (zhu2)
7B02 (none0)
7B03 (du3)
7B04 (ji1)
7B05 (xiao2)
7B06 (ba1)
7B07 (suan4)
7B08 (ji2)
7B09 (zhen3)
7B0A (zhao4)
7B0B (sun3)
7B0C (ya2)
7B0D (zhui4)
7B0E (yuan2)
7B0F (hu4)
7B10 (gang1)
7B11 (xiao4)
7B12 (cen2)
7B13 (pi2)
7B14 (bi3)
7B15 (jian3)
7B16 (yi3)
7B17 (dong1)
7B18 (shan1)
7B19 (sheng1)
7B1A (xia2)
7B1B (di2)
7B1C (zhu2)
7B1D (na4)
7B1E (chi1)
7B1F (gu1)
7B20 (li4)
7B21 (qie4)
7B22 (min3)
7B23 (bao1)
7B24 (tiao2)
7B25 (si4)
7B26 (fu2)
7B27 (ce4)
7B28 (ben4)
7B29 (fa2)
7B2A (da2)
7B2B (zi3)
7B2C (di4)
7B2D (ling2)
7B2E (ze2,zuo2)
7B2F (nu2)
7B30 (fu2)
7B31 (gou3)
7B32 (fan2)
7B33 (jia1)
7B34 (ge3)
7B35 (fan4)
7B36 (shi3)
7B37 (mao3)
7B38 (po3)
7B39 (none0)
7B3A (jian1)
7B3B (qiong2)
7B3C (long3,long2)
7B3D (none0)
7B3E (bian1)
7B3F (luo4)
7B40 (gui4)
7B41 (qu3,qu1)
7B42 (chi2)
7B43 (yin1)
7B44 (yao4)
7B45 (xian3)
7B46 (bi3)
7B47 (qiong2)
7B48 (gua1)
7B49 (deng3)
7B4A (jiao3)
7B4B (jin1)
7B4C (quan2)
7B4D (sun3)
7B4E (ru2)
7B4F (fa2)
7B50 (kuang1)
7B51 (zhu4,zhu2)
7B52 (tong3)
7B53 (ji1)
7B54 (da2,da1)
7B55 (hang2)
7B56 (ce4)
7B57 (zhong4)
7B58 (kou4)
7B59 (lai2)
7B5A (bi4)
7B5B (shai1)
7B5C (dang1)
7B5D (zheng1)
7B5E (ce4)
7B5F (fu1)
7B60 (yun2,jun1)
7B61 (tu2)
7B62 (pa2)
7B63 (li4)
7B64 (lang2)
7B65 (ju3)
7B66 (guan3)
7B67 (jian3)
7B68 (han2)
7B69 (tong3)
7B6A (xia2)
7B6B (zhi4)
7B6C (cheng2)
7B6D (suan4)
7B6E (shi4)
7B6F (zhu4)
7B70 (zuo2)
7B71 (xiao3)
7B72 (shao1)
7B73 (ting2)
7B74 (jia2,ce4)
7B75 (yan2)
7B76 (gao3)
7B77 (kuai4)
7B78 (gan1)
7B79 (chou2)
7B7A (kuang1)
7B7B (gang4)
7B7C (yun2)
7B7D (none0)
7B7E (qian1)
7B7F (xiao3)
7B80 (jian3)
7B81 (pu2)
7B82 (lai2)
7B83 (zou1)
7B84 (bi4)
7B85 (bi4)
7B86 (bi4)
7B87 (ge4)
7B88 (chi2)
7B89 (guai3)
7B8A (yu1)
7B8B (jian1)
7B8C (zhao4)
7B8D (gu1)
7B8E (chi2)
7B8F (zheng1)
7B90 (qing4)
7B91 (sha4)
7B92 (zhou3)
7B93 (lu4)
7B94 (bo2)
7B95 (ji1,ji5)
7B96 (lin2)
7B97 (suan4)
7B98 (jun4)
7B99 (fu1)
7B9A (zha2)
7B9B (gu1)
7B9C (kong1)
7B9D (qian2)
7B9E (qian1)
7B9F (jun4,jun1)
7BA0 (chui2)
7BA1 (guan3)
7BA2 (yuan1)
7BA3 (ce4)
7BA4 (ju2)
7BA5 (bo3)
7BA6 (ze2)
7BA7 (qie4)
7BA8 (tuo4)
7BA9 (luo2)
7BAA (dan1)
7BAB (xiao1)
7BAC (ruo4)
7BAD (jian4)
7BAE (none0)
7BAF (bian1)
7BB0 (sun3)
7BB1 (xiang1)
7BB2 (xian3)
7BB3 (ping2)
7BB4 (zhen1)
7BB5 (sheng3)
7BB6 (hu2)
7BB7 (shi1,yi2)
7BB8 (zhu4)
7BB9 (yue1)
7BBA (chun1)
7BBB (fu1)
7BBC (wu1)
7BBD (dong3)
7BBE (shuo4)
7BBF (ji2)
7BC0 (jie2,jie1)
7BC1 (huang2)
7BC2 (xing1)
7BC3 (mei2)
7BC4 (fan4)
7BC5 (chuan2)
7BC6 (zhuan4)
7BC7 (pian1)
7BC8 (feng1)
7BC9 (zhu2,zhu4)
7BCA (hong2)
7BCB (qie4)
7BCC (hou2)
7BCD (qiu1)
7BCE (miao3)
7BCF (qian4)
7BD0 (none0)
7BD1 (kui4)
7BD2 (none0)
7BD3 (lou3)
7BD4 (yun2)
7BD5 (he2)
7BD6 (tang2)
7BD7 (yue4)
7BD8 (chou1)
7BD9 (gao1)
7BDA (fei3)
7BDB (ruo4)
7BDC (zheng1)
7BDD (gou1)
7BDE (nie4)
7BDF (qian4)
7BE0 (xiao3)
7BE1 (cuan4)
7BE2 (gong1)
7BE3 (pang2)
7BE4 (du3)
7BE5 (li4)
7BE6 (bi4)
7BE7 (zhuo2)
7BE8 (chu2)
7BE9 (shai1)
7BEA (chi2)
7BEB (zhu2)
7BEC (qiang1)
7BED (long2,long3)
7BEE (lan2)
7BEF (jian1)
7BF0 (bu4)
7BF1 (li2)
7BF2 (hui4)
7BF3 (bi4)
7BF4 (di2)
7BF5 (cong1)
7BF6 (yan1)
7BF7 (peng2)
7BF8 (sen1)
7BF9 (cuan4)
7BFA (pai2)
7BFB (piao4)
7BFC (dou1)
7BFD (yu3)
7BFE (mie4)
7BFF (zhuan1)
7C00 (ze2,kui4)
7C01 (xi3)
7C02 (guo2)
7C03 (yi2)
7C04 (hu4)
7C05 (chan3)
7C06 (kou4)
7C07 (cu4)
7C08 (ping2)
7C09 (zao4)
7C0A (ji1)
7C0B (gui3)
7C0C (su4)
7C0D (lou3)
7C0E (zha4)
7C0F (lu4)
7C10 (nian3)
7C11 (suo1)
7C12 (cuan4)
7C13 (none0)
7C14 (suo1)
7C15 (le4)
7C16 (duan4)
7C17 (liang2)
7C18 (xiao1)
7C19 (bo2)
7C1A (mi4)
7C1B (shai1)
7C1C (dang4)
7C1D (liao2)
7C1E (dan1)
7C1F (dian4)
7C20 (fu3)
7C21 (jian3)
7C22 (min3)
7C23 (kui4)
7C24 (dai4)
7C25 (qiao2)
7C26 (deng1)
7C27 (huang2)
7C28 (sun3)
7C29 (lao2)
7C2A (zan1)
7C2B (xiao1)
7C2C (lu4)
7C2D (shi4)
7C2E (zan1)
7C2F (none0)
7C30 (pai2)
7C31 (qi2)
7C32 (pai2)
7C33 (gan4)
7C34 (ju4)
7C35 (du4)
7C36 (lu4)
7C37 (yan2)
7C38 (bo4,bo3)
7C39 (dang1)
7C3A (sai4)
7C3B (ke1)
7C3C (gou4)
7C3D (qian1)
7C3E (lian2)
7C3F (bu4)
7C40 (zhou4)
7C41 (lai4)
7C42 (none0)
7C43 (lan2)
7C44 (kui4)
7C45 (yu2)
7C46 (yue4)
7C47 (hao2)
7C48 (zhen1)
7C49 (tai2)
7C4A (ti4)
7C4B (mi2)
7C4C (chou2)
7C4D (ji2)
7C4E (none0)
7C4F (qi2)
7C50 (teng2)
7C51 (zhuan4)
7C52 (zhou4)
7C53 (fan1)
7C54 (sou3)
7C55 (zhou4)
7C56 (qian1)
7C57 (kuo4)
7C58 (teng2)
7C59 (lu4)
7C5A (lu2)
7C5B (jian1)
7C5C (tuo4)
7C5D (ying2)
7C5E (yu4)
7C5F (lai4)
7C60 (long2,long3)
7C61 (none0)
7C62 (lian2)
7C63 (lan2)
7C64 (qian1)
7C65 (yue4)
7C66 (zhong1)
7C67 (qu2)
7C68 (lian2)
7C69 (bian1)
7C6A (duan4)
7C6B (zuan3)
7C6C (li2)
7C6D (shai1)
7C6E (luo2)
7C6F (ying2)
7C70 (yue4)
7C71 (zhuo2)
7C72 (xu1,yu1,yu4)
7C73 (mi3)
7C74 (di2)
7C75 (fan2)
7C76 (shen1)
7C77 (zhe2)
7C78 (shen1)
7C79 (nu:3)
7C7A (xie2)
7C7B (lei4)
7C7C (xian1)
7C7D (zi3)
7C7E (ni2)
7C7F (cun4)
7C80 (zhang4)
7C81 (qian1)
7C82 (none0)
7C83 (bi3)
7C84 (ban3)
7C85 (wu4)
7C86 (sha1)
7C87 (kang1)
7C88 (rou3)
7C89 (fen3)
7C8A (bi4)
7C8B (cui4,sui4)
7C8C (yin3)
7C8D (li2)
7C8E (chi3)
7C8F (tai4)
7C90 (none0)
7C91 (ba1)
7C92 (li4)
7C93 (gan1)
7C94 (ju4)
7C95 (po4)
7C96 (mo4)
7C97 (cu1)
7C98 (zhan1,nian2)
7C99 (zhou4)
7C9A (li2)
7C9B (su4)
7C9C (tiao4)
7C9D (li4)
7C9E (xi1)
7C9F (su4)
7CA0 (hong2)
7CA1 (tong2)
7CA2 (zi1,ci2)
7CA3 (ce4)
7CA4 (yue4)
7CA5 (zhou1,yu4)
7CA6 (lin2)
7CA7 (zhuang1)
7CA8 (bai3)
7CA9 (none0)
7CAA (fen4)
7CAB (mian4)
7CAC (qu1)
7CAD (none0)
7CAE (liang2)
7CAF (xian4)
7CB0 (fu1)
7CB1 (liang2)
7CB2 (can4)
7CB3 (jing1,geng1)
7CB4 (li3)
7CB5 (yue4)
7CB6 (lu4)
7CB7 (ju2)
7CB8 (qi2)
7CB9 (cui4)
7CBA (bai4)
7CBB (chang2)
7CBC (lin2)
7CBD (zong4)
7CBE (jing1)
7CBF (guo3)
7CC0 (none0)
7CC1 (san3,shen1)
7CC2 (san3,shen1)
7CC3 (tang2)
7CC4 (bian3)
7CC5 (rou2,rou3)
7CC6 (mian4)
7CC7 (hou2)
7CC8 (xu3)
7CC9 (zong4)
7CCA (hu2,hu1,hu4)
7CCB (jian4)
7CCC (zan1)
7CCD (ci2)
7CCE (li2)
7CCF (xie4)
7CD0 (fu1)
7CD1 (nuo4)
7CD2 (bei4)
7CD3 (gu3,yu4)
7CD4 (xiu3)
7CD5 (gao1)
7CD6 (tang2)
7CD7 (qiu3)
7CD8 (none0)
7CD9 (cao1)
7CDA (zhuang1)
7CDB (tang2)
7CDC (mi2,mei2)
7CDD (san3,shen1)
7CDE (fen4)
7CDF (zao1)
7CE0 (kang1)
7CE1 (jiang4)
7CE2 (mo2)
7CE3 (san3)
7CE4 (san3)
7CE5 (nuo4)
7CE6 (chi4)
7CE7 (liang2)
7CE8 (jiang4)
7CE9 (kuai1)
7CEA (bo2)
7CEB (huan2)
7CEC (shu3)
7CED (zong4)
7CEE (jian4)
7CEF (nuo4)
7CF0 (tuan2)
7CF1 (nie4)
7CF2 (li4)
7CF3 (zuo4)
7CF4 (di2)
7CF5 (nie4)
7CF6 (tiao4)
7CF7 (lan2)
7CF8 (mi4)
7CF9 (mi4)
7CFA (jiu1)
7CFB (xi4,ji4)
7CFC (gong1)
7CFD (zheng3)
7CFE (jiu1,jiu3)
7CFF (you4)
7D00 (ji4)
7D01 (cha4)
7D02 (zhou4)
7D03 (xun2)
7D04 (yue1,yao1)
7D05 (hong2,gong1)
7D06 (yu1)
7D07 (he2,ge1)
7D08 (wan2)
7D09 (ren4)
7D0A (wen3,wen4)
7D0B (wen2,wen4)
7D0C (qiu2)
7D0D (na4)
7D0E (zi1)
7D0F (tou3)
7D10 (niu3)
7D11 (fou2)
7D12 (jie4)
7D13 (shu1)
7D14 (chun2)
7D15 (pi2,pi1)
7D16 (yin3)
7D17 (sha1)
7D18 (hong2)
7D19 (zhi3)
7D1A (ji2)
7D1B (fen1)
7D1C (yun2)
7D1D (ren2)
7D1E (dan3)
7D1F (jin1)
7D20 (su4)
7D21 (fang3)
7D22 (suo3)
7D23 (cui4)
7D24 (jiu3)
7D25 (zha2)
7D26 (ba1)
7D27 (jin3)
7D28 (fu1)
7D29 (zhi4)
7D2A (qi1)
7D2B (zi3)
7D2C (chou2)
7D2D (hong2)
7D2E (zha2,za1)
7D2F (lei3,lei4,lei2)
7D30 (xi4)
7D31 (fu2)
7D32 (xie4)
7D33 (shen1)
7D34 (bei4)
7D35 (zhu4)
7D36 (qu3,qu1)
7D37 (ling2)
7D38 (zhu4)
7D39 (shao4)
7D3A (gan4)
7D3B (yang1)
7D3C (fu2)
7D3D (tuo2)
7D3E (zhen3)
7D3F (dai4)
7D40 (chu4)
7D41 (shi1)
7D42 (zhong1)
7D43 (xian2)
7D44 (zu3)
7D45 (jiong3)
7D46 (ban4)
7D47 (ju4)
7D48 (pa4)
7D49 (shu4)
7D4A (zui4)
7D4B (kuang4)
7D4C (jing1,jing4)
7D4D (ren4)
7D4E (heng4,hang2)
7D4F (xie4)
7D50 (jie2,jie1)
7D51 (zhu1)
7D52 (chou2)
7D53 (gua4)
7D54 (bai3)
7D55 (jue2)
7D56 (kuang4)
7D57 (hu2)
7D58 (ci4)
7D59 (geng1)
7D5A (geng1)
7D5B (tao1)
7D5C (xie2,jie2)
7D5D (ku4)
7D5E (jiao3,jia3)
7D5F (quan1)
7D60 (gai3)
7D61 (luo4,lao4)
7D62 (xuan4)
7D63 (beng1,ping3)
7D64 (xian4)
7D65 (fu2)
7D66 (gei3,ji3)
7D67 (tong2)
7D68 (rong2)
7D69 (tiao4)
7D6A (yin1)
7D6B (lei3)
7D6C (xie4)
7D6D (quan4)
7D6E (xu4)
7D6F (hai4)
7D70 (die2)
7D71 (tong3)
7D72 (si1)
7D73 (jiang4)
7D74 (xiang2)
7D75 (hui4)
7D76 (jue2)
7D77 (zhi2)
7D78 (jian3)
7D79 (juan4)
7D7A (chi1)
7D7B (mian3)
7D7C (zhen3)
7D7D (lu:3)
7D7E (cheng2)
7D7F (qiu2)
7D80 (shu1)
7D81 (bang3)
7D82 (tong3)
7D83 (xiao1)
7D84 (wan4)
7D85 (qin1)
7D86 (geng3)
7D87 (xiu3)
7D88 (ti2,di4,ti4)
7D89 (xiu4)
7D8A (xie2)
7D8B (hong2)
7D8C (xi4)
7D8D (fu2)
7D8E (ting2)
7D8F (sui1,sui2)
7D90 (dui4)
7D91 (kun3)
7D92 (fu1)
7D93 (jing1,jing4)
7D94 (hu4)
7D95 (zhi1)
7D96 (yan2)
7D97 (jiong3)
7D98 (feng2)
7D99 (ji4)
7D9A (xu4)
7D9B (none0)
7D9C (zong4,zeng4,zong1)
7D9D (lin3)
7D9E (duo3)
7D9F (li4)
7DA0 (lu:4)
7DA1 (liang2)
7DA2 (chou2)
7DA3 (quan3)
7DA4 (shao4)
7DA5 (qi4)
7DA6 (qi2)
7DA7 (zhun3)
7DA8 (qi2)
7DA9 (wan3)
7DAA (qian4)
7DAB (xian4)
7DAC (shou4)
7DAD (wei2)
7DAE (qi3,qing4,qing3)
7DAF (tao2)
7DB0 (wan3)
7DB1 (gang1)
7DB2 (wang3)
7DB3 (beng1,beng3,beng4)
7DB4 (zhui4)
7DB5 (cai3)
7DB6 (guo3)
7DB7 (cui4)
7DB8 (lun2,guan1)
7DB9 (liu3)
7DBA (qi3)
7DBB (zhan4)
7DBC (bei1)
7DBD (chuo4)
7DBE (ling2)
7DBF (mian2)
7DC0 (qi1)
7DC1 (jie2)
7DC2 (tan1)
7DC3 (zong1)
7DC4 (gun3)
7DC5 (zou1)
7DC6 (yi4)
7DC7 (zi1)
7DC8 (xing4)
7DC9 (liang3)
7DCA (jin3)
7DCB (fei1)
7DCC (rui2)
7DCD (min2)
7DCE (yu4)
7DCF (zong3)
7DD0 (fan2)
7DD1 (lu:4)
7DD2 (xu4)
7DD3 (none0)
7DD4 (shang4)
7DD5 (none0)
7DD6 (xu4)
7DD7 (xiang1)
7DD8 (jian1)
7DD9 (ke4)
7DDA (xian4)
7DDB (ruan3)
7DDC (mian2)
7DDD (ji1,qi1,qi4)
7DDE (duan4)
7DDF (zhong4)
7DE0 (di4)
7DE1 (min2)
7DE2 (miao2)
7DE3 (yuan2)
7DE4 (xie4)
7DE5 (bao3)
7DE6 (si1)
7DE7 (qiu1)
7DE8 (bian1)
7DE9 (huan3)
7DEA (geng1)
7DEB (zong3)
7DEC (mian3)
7DED (wei4)
7DEE (fu4)
7DEF (wei3)
7DF0 (yu2)
7DF1 (gou1)
7DF2 (miao3)
7DF3 (jie2)
7DF4 (lian4)
7DF5 (zong1)
7DF6 (bian4,pian2)
7DF7 (yun4)
7DF8 (yin1)
7DF9 (ti2)
7DFA (gua1)
7DFB (zhi4)
7DFC (yun1)
7DFD (cheng1)
7DFE (chan2)
7DFF (dai4)
7E00 (jia1)
7E01 (yuan2)
7E02 (zong3)
7E03 (xu1)
7E04 (sheng2)
7E05 (none0)
7E06 (geng1)
7E07 (none0)
7E08 (ying2)
7E09 (jin4)
7E0A (yi4)
7E0B (zhui4)
7E0C (ni4)
7E0D (bang1)
7E0E (gu3)
7E0F (pan2)
7E10 (zhou4)
7E11 (jian1)
7E12 (cuo3)
7E13 (quan2)
7E14 (shuang3)
7E15 (yun1)
7E16 (xia2)
7E17 (shuai1)
7E18 (xi1)
7E19 (rong2)
7E1A (tao1)
7E1B (fu2)
7E1C (yun2)
7E1D (zhen3)
7E1E (gao3)
7E1F (ru4)
7E20 (hu2)
7E21 (zai3)
7E22 (teng2)
7E23 (xian4,xuan2)
7E24 (su4)
7E25 (zhen3)
7E26 (zong4)
7E27 (tao1)
7E28 (huang3)
7E29 (cai4)
7E2A (bi4,bie4)
7E2B (feng2,feng4)
7E2C (cu4)
7E2D (li2)
7E2E (suo1,su4)
7E2F (yin3)
7E30 (xi3)
7E31 (zong4,zong1)
7E32 (lei2)
7E33 (zhuan4)
7E34 (qian4)
7E35 (man4)
7E36 (zhi2)
7E37 (lu:3)
7E38 (mo4)
7E39 (piao3,piao1)
7E3A (lian2)
7E3B (mi2)
7E3C (xuan4)
7E3D (zong3)
7E3E (ji1)
7E3F (shan1)
7E40 (sui4)
7E41 (fan2,po2)
7E42 (shuai4)
7E43 (beng1)
7E44 (yi1)
7E45 (sao1)
7E46 (mou2,miao4,miu4)
7E47 (zhou4,yao2,you2)
7E48 (qiang3)
7E49 (hun2)
7E4A (xian1)
7E4B (xi4,ji4)
7E4C (none0)
7E4D (xiu4)
7E4E (ran2)
7E4F (xuan4)
7E50 (hui4)
7E51 (qiao1)
7E52 (zeng1,zeng4)
7E53 (zuo3)
7E54 (zhi1)
7E55 (shan4)
7E56 (san3)
7E57 (lin2)
7E58 (yu4)
7E59 (fan1)
7E5A (liao2)
7E5B (chuo4)
7E5C (zun1)
7E5D (jian4)
7E5E (rao4,rao3)
7E5F (chan3)
7E60 (rui3)
7E61 (xiu4)
7E62 (hui4)
7E63 (hua4)
7E64 (zuan3)
7E65 (xi1)
7E66 (qiang3)
7E67 (none0)
7E68 (da2)
7E69 (sheng2)
7E6A (hui4)
7E6B (xi4,ji4)
7E6C (se4)
7E6D (jian3)
7E6E (jiang1)
7E6F (huan2)
7E70 (qiao1,zao3)
7E71 (cong1)
7E72 (jie4)
7E73 (jiao3,jia3,zhuo2)
7E74 (bo4)
7E75 (chan2)
7E76 (yi4)
7E77 (nao2)
7E78 (sui4)
7E79 (yi4)
7E7A (shai3)
7E7B (xu1)
7E7C (ji4)
7E7D (bin1)
7E7E (qian3)
7E7F (jian4,kan3)
7E80 (pu2)
7E81 (xun1)
7E82 (zuan3)
7E83 (qi2)
7E84 (peng2)
7E85 (li4)
7E86 (mo4)
7E87 (lei4)
7E88 (xie2)
7E89 (zuan3)
7E8A (kuang4)
7E8B (you1)
7E8C (xu4)
7E8D (lei2)
7E8E (xian1)
7E8F (chan2)
7E90 (none0)
7E91 (lu2)
7E92 (chan2)
7E93 (ying1)
7E94 (cai2)
7E95 (xiang1)
7E96 (xian1)
7E97 (zui1)
7E98 (zuan3)
7E99 (luo4)
7E9A (xi3)
7E9B (dao4,du2)
7E9C (lan4,lan3)
7E9D (lei2)
7E9E (lian4)
7E9F (mi4)
7EA0 (jiu1)
7EA1 (yu1)
7EA2 (hong2,gong1)
7EA3 (zhou4)
7EA4 (xian1,qian4)
7EA5 (he2,ge1)
7EA6 (yue1,yao1)
7EA7 (ji2)
7EA8 (wan2)
7EA9 (kuang4)
7EAA (ji4,ji3)
7EAB (ren4)
7EAC (wei3)
7EAD (yun2)
7EAE (hong2)
7EAF (chun2)
7EB0 (pi1)
7EB1 (sha1)
7EB2 (gang1)
7EB3 (na4)
7EB4 (ren4)
7EB5 (zong4)
7EB6 (lun2,guan1)
7EB7 (fen1)
7EB8 (zhi3)
7EB9 (wen2,wen4)
7EBA (fang3)
7EBB (zhu4)
7EBC (zhen4)
7EBD (niu3)
7EBE (shu1)
7EBF (xian4)
7EC0 (gan4)
7EC1 (xie4)
7EC2 (fu2)
7EC3 (lian4)
7EC4 (zu3)
7EC5 (shen1)
7EC6 (xi4)
7EC7 (zhi1)
7EC8 (zhong1)
7EC9 (zhou4)
7ECA (ban4)
7ECB (fu2)
7ECC (chu4)
7ECD (shao4)
7ECE (yi4)
7ECF (jing1,jing4)
7ED0 (dai4)
7ED1 (bang3)
7ED2 (rong2)
7ED3 (jie2,jie1)
7ED4 (ku4)
7ED5 (rao3,rao4,rao5)
7ED6 (die2)
7ED7 (hang2)
7ED8 (hui4)
7ED9 (ji3,gei3)
7EDA (xuan4)
7EDB (jiang4)
7EDC (luo4,lao4)
7EDD (jue2)
7EDE (jiao3,jia3)
7EDF (tong3)
7EE0 (geng3)
7EE1 (xiao1)
7EE2 (juan4)
7EE3 (xiu4)
7EE4 (xi4)
7EE5 (sui2)
7EE6 (tao1)
7EE7 (ji4)
7EE8 (ti2,ti4,di4)
7EE9 (ji4,ji1)
7EEA (xu4)
7EEB (ling2)
7EEC (yin1)
7EED (xu4)
7EEE (qi3)
7EEF (fei1)
7EF0 (chuo4,chao1,chuo5)
7EF1 (shang4)
7EF2 (gun3)
7EF3 (sheng2)
7EF4 (wei2)
7EF5 (mian2)
7EF6 (shou4)
7EF7 (beng1,beng3,beng4)
7EF8 (chou2)
7EF9 (tao2)
7EFA (liu3)
7EFB (quan3)
7EFC (zong1,zeng4)
7EFD (zhan4)
7EFE (wan3)
7EFF (lu:4,lu4)
7F00 (zhui4)
7F01 (zi1)
7F02 (ke4)
7F03 (xiang1)
7F04 (jian1)
7F05 (mian3)
7F06 (lan3)
7F07 (ti2)
7F08 (miao3)
7F09 (ji1,qi1)
7F0A (yun4)
7F0B (hui4)
7F0C (si1)
7F0D (duo3)
7F0E (duan4)
7F0F (bian4,pian2)
7F10 (xian4)
7F11 (gou1)
7F12 (zhui4)
7F13 (huan3)
7F14 (di4)
7F15 (lu:3)
7F16 (bian1)
7F17 (min2)
7F18 (yuan2)
7F19 (jin4)
7F1A (fu4)
7F1B (ru4)
7F1C (zhen3)
7F1D (feng2,feng4)
7F1E (cui1)
7F1F (gao3)
7F20 (chan2)
7F21 (li2)
7F22 (yi4)
7F23 (jian1)
7F24 (bin1)
7F25 (piao1,piao3)
7F26 (man4)
7F27 (lei2)
7F28 (ying1)
7F29 (suo1,su4)
7F2A (mou2,miao4,miu4)
7F2B (sao1)
7F2C (xie2)
7F2D (liao2)
7F2E (shan4)
7F2F (zeng1,zeng4)
7F30 (jiang1)
7F31 (qian3)
7F32 (qiao1,sao1,zao3)
7F33 (huan2)
7F34 (jiao3,zhuo2,jia3)
7F35 (zuan3)
7F36 (fou3)
7F37 (xie4)
7F38 (gang1)
7F39 (fou3)
7F3A (que1)
7F3B (fou3)
7F3C (que1)
7F3D (bo1)
7F3E (ping2)
7F3F (hou4)
7F40 (none0)
7F41 (gang1)
7F42 (ying1)
7F43 (ying1)
7F44 (qing4)
7F45 (xia4)
7F46 (guan4)
7F47 (zun1)
7F48 (tan2)
7F49 (none0)
7F4A (qing4)
7F4B (weng4)
7F4C (ying1)
7F4D (lei2)
7F4E (tan2)
7F4F (lu2)
7F50 (guan4)
7F51 (wang3)
7F52 (gang1)
7F53 (wang3)
7F54 (wang3)
7F55 (han3)
7F56 (none0)
7F57 (luo2,luo1,luo5)
7F58 (fu2,fou2)
7F59 (mi2)
7F5A (fa2)
7F5B (gu1)
7F5C (zhu3)
7F5D (ju1)
7F5E (mao2)
7F5F (gu3)
7F60 (min2)
7F61 (gang1)
7F62 (ba4,ba5)
7F63 (gua4)
7F64 (ti2)
7F65 (juan4)
7F66 (fu1)
7F67 (lin2,sen1)
7F68 (yan3)
7F69 (zhao4)
7F6A (zui4)
7F6B (gua4)
7F6C (zhuo2)
7F6D (yu4)
7F6E (zhi4)
7F6F (an3)
7F70 (fa2)
7F71 (lan3)
7F72 (shu3,shu4)
7F73 (si1)
7F74 (pi2)
7F75 (ma4)
7F76 (liu3)
7F77 (ba4,ba5,pi2)
7F78 (fa2)
7F79 (li2)
7F7A (chao1)
7F7B (wei4)
7F7C (bi4)
7F7D (ji4)
7F7E (zeng1)
7F7F (tong2)
7F80 (liu3)
7F81 (ji1)
7F82 (juan4)
7F83 (mi4)
7F84 (zhao4)
7F85 (luo2,luo1)
7F86 (pi2,biao1)
7F87 (ji1)
7F88 (ji1)
7F89 (luan2)
7F8A (yang2)
7F8B (mie1)
7F8C (qiang1)
7F8D (ta4)
7F8E (mei3)
7F8F (yang3)
7F90 (you3)
7F91 (you3)
7F92 (fen2)
7F93 (ba1)
7F94 (gao1)
7F95 (yang4)
7F96 (gu3)
7F97 (qiang1)
7F98 (zang1)
7F99 (gao1)
7F9A (ling2)
7F9B (yi4)
7F9C (zhu4)
7F9D (di1)
7F9E (xiu1)
7F9F (qiang3)
7FA0 (yi2)
7FA1 (xian4)
7FA2 (rong2)
7FA3 (qun2)
7FA4 (qun2)
7FA5 (qian1,qiang3)
7FA6 (huan2)
7FA7 (suo1)
7FA8 (xian4)
7FA9 (yi4)
7FAA (yang3)
7FAB (qiang1)
7FAC (xian2)
7FAD (yu2)
7FAE (geng1)
7FAF (jie2)
7FB0 (tang1)
7FB1 (yuan2)
7FB2 (xi1)
7FB3 (fan2)
7FB4 (shan1)
7FB5 (fen4)
7FB6 (shan1)
7FB7 (lian3)
7FB8 (lei2)
7FB9 (geng1)
7FBA (nou2)
7FBB (qiang4)
7FBC (chan4)
7FBD (yu3)
7FBE (gong4)
7FBF (yi4)
7FC0 (chong2,chong1)
7FC1 (weng1)
7FC2 (fen1)
7FC3 (hong2)
7FC4 (chi4)
7FC5 (chi4)
7FC6 (cui2)
7FC7 (fu2,pei4)
7FC8 (xia2)
7FC9 (pen3)
7FCA (yi4)
7FCB (la1)
7FCC (yi4)
7FCD (pi1,po1)
7FCE (ling2)
7FCF (liu4)
7FD0 (zhi4)
7FD1 (qu2)
7FD2 (xi2)
7FD3 (xie2)
7FD4 (xiang2)
7FD5 (xi1,xi4)
7FD6 (xi4)
7FD7 (qi2)
7FD8 (qiao2,qiao4)
7FD9 (hui4)
7FDA (hui1)
7FDB (shu4)
7FDC (se4)
7FDD (hong2)
7FDE (jiang1)
7FDF (zhai2,di2)
7FE0 (cui4)
7FE1 (fei3)
7FE2 (tao1)
7FE3 (sha4)
7FE4 (chi4)
7FE5 (zhu4)
7FE6 (jian3)
7FE7 (xuan1)
7FE8 (shi4)
7FE9 (pian1)
7FEA (zong1)
7FEB (wan4)
7FEC (hui1)
7FED (hou2)
7FEE (he2)
7FEF (he4)
7FF0 (han4)
7FF1 (ao2)
7FF2 (piao1)
7FF3 (yi4)
7FF4 (lian2)
7FF5 (qu2)
7FF6 (none0)
7FF7 (lin2)
7FF8 (pen3)
7FF9 (qiao2,qiao4)
7FFA (ao2)
7FFB (fan1)
7FFC (yi4)
7FFD (hui4)
7FFE (xuan1)
7FFF (dao4)
8000 (yao4,yue4)
8001 (lao3)
8002 (none0)
8003 (kao3)
8004 (mao4)
8005 (zhe3)
8006 (qi2)
8007 (gou3)
8008 (gou2)
8009 (gou3)
800A (die2)
800B (die2)
800C (er2)
800D (shua3)
800E (ruan3)
800F (er2)
8010 (nai4)
8011 (zhuan1,duan1)
8012 (lei3)
8013 (ting1)
8014 (zi3)
8015 (geng1)
8016 (chao4)
8017 (hao4)
8018 (yun2)
8019 (pa2,ba4)
801A (pi1)
801B (chi2)
801C (si4)
801D (qu4)
801E (jia1)
801F (ju4)
8020 (huo1)
8021 (chu2)
8022 (lao4)
8023 (lun3)
8024 (ji2)
8025 (tang1,tang3)
8026 (ou3)
8027 (lou2)
8028 (nou4)
8029 (jiang3)
802A (pang3)
802B (ze2)
802C (lou2)
802D (ji1)
802E (lao4)
802F (huo4)
8030 (you1)
8031 (mo4)
8032 (huai2)
8033 (er3)
8034 (zhe2)
8035 (ding1)
8036 (ye1,ye2)
8037 (da1)
8038 (song3)
8039 (qin2)
803A (yun2)
803B (chi3)
803C (dan1)
803D (dan1)
803E (hong2)
803F (geng3)
8040 (zhi2)
8041 (none0)
8042 (nie4)
8043 (dan1)
8044 (zhen3)
8045 (che4)
8046 (ling2)
8047 (zheng1)
8048 (you3)
8049 (wa1)
804A (liao2)
804B (long2)
804C (zhi2)
804D (ning2)
804E (tiao1)
804F (er2,er4)
8050 (ya4)
8051 (die2)
8052 (guo1,gua1)
8053 (none0)
8054 (lian2)
8055 (hao4)
8056 (sheng4)
8057 (lie4)
8058 (pin4)
8059 (jing1)
805A (ju4)
805B (bi4)
805C (di3)
805D (guo2)
805E (wen2,wen4)
805F (xu4)
8060 (ping1)
8061 (cong1)
8062 (none0)
8063 (none0)
8064 (ting2)
8065 (yu3)
8066 (cong1)
8067 (kui2)
8068 (lian2)
8069 (kui4)
806A (cong1)
806B (lian2)
806C (weng3)
806D (kui4)
806E (lian2)
806F (lian2)
8070 (cong1)
8071 (ao2)
8072 (sheng1)
8073 (song3)
8074 (ting1)
8075 (kui4)
8076 (nie4)
8077 (zhi2)
8078 (dan1)
8079 (ning2)
807A (none0)
807B (ji1)
807C (ting1)
807D (ting1,ting4)
807E (long2)
807F (yu4)
8080 (yu4)
8081 (zhao4)
8082 (si4)
8083 (su4)
8084 (yi4)
8085 (su4)
8086 (si4)
8087 (zhao4)
8088 (zhao4)
8089 (rou4)
808A (yi4)
808B (lei4,le4,le1)
808C (ji1)
808D (qiu2)
808E (ken3)
808F (cao4)
8090 (ge1)
8091 (di4)
8092 (huan2)
8093 (huang1)
8094 (yi3)
8095 (ren4)
8096 (xiao4,xiao1)
8097 (ru3)
8098 (zhou3)
8099 (yuan1)
809A (du4,du3)
809B (gang1)
809C (rong2)
809D (gan1)
809E (cha1)
809F (wo4)
80A0 (chang2)
80A1 (gu3)
80A2 (zhi1)
80A3 (qin2)
80A4 (fu1)
80A5 (fei2)
80A6 (ban1)
80A7 (pei1)
80A8 (pang4)
80A9 (jian1)
80AA (fang2)
80AB (zhun1)
80AC (you2)
80AD (na4)
80AE (ang1)
80AF (ken3)
80B0 (ran2)
80B1 (gong1)
80B2 (yu4,yo1)
80B3 (wen3)
80B4 (yao2)
80B5 (jin4)
80B6 (pi2)
80B7 (qian3)
80B8 (xi4)
80B9 (xi4)
80BA (fei4)
80BB (ken3)
80BC (jing3)
80BD (tai4)
80BE (shen4)
80BF (zhong3)
80C0 (zhang4)
80C1 (xie2)
80C2 (shen4)
80C3 (wei4)
80C4 (zhou4)
80C5 (die2)
80C6 (dan3)
80C7 (fei4)
80C8 (ba2)
80C9 (bo2)
80CA (qu2)
80CB (tian2)
80CC (bei4,bei1)
80CD (gua1)
80CE (tai1)
80CF (zi3)
80D0 (ku1)
80D1 (zhi1)
80D2 (ni4)
80D3 (ping2)
80D4 (zi4)
80D5 (fu4)
80D6 (pang4,pan2)
80D7 (zhen1)
80D8 (xian2)
80D9 (zuo4)
80DA (pei1)
80DB (jia3)
80DC (sheng4,sheng1)
80DD (zhi1)
80DE (bao1)
80DF (mu3)
80E0 (qu1)
80E1 (hu2)
80E2 (ke1)
80E3 (yi3)
80E4 (yin4)
80E5 (xu1)
80E6 (yang1)
80E7 (long2)
80E8 (dong4)
80E9 (ka3)
80EA (lu2)
80EB (jing4)
80EC (nu3)
80ED (yan1)
80EE (pang1)
80EF (kua4)
80F0 (yi2)
80F1 (guang1)
80F2 (hai3,gai3)
80F3 (ge1,ga1,ge2)
80F4 (dong4)
80F5 (zhi4)
80F6 (jiao1)
80F7 (xiong1)
80F8 (xiong1)
80F9 (er2)
80FA (an4)
80FB (xing2)
80FC (pian2)
80FD (neng2)
80FE (zi4)
80FF (none0)
8100 (cheng2)
8101 (tiao4)
8102 (zhi1)
8103 (cui4)
8104 (mei2)
8105 (xie2)
8106 (cui4)
8107 (xie2)
8108 (mo4,mai4)
8109 (mai4,mo4)
810A (ji3,ji2)
810B (xie2)
810C (none0)
810D (kuai4)
810E (sa4)
810F (zang4,zang1)
8110 (qi2)
8111 (nao3)
8112 (mi3)
8113 (nong2)
8114 (luan2)
8115 (wan3)
8116 (bo2)
8117 (wen3)
8118 (wan3)
8119 (qiu2)
811A (jiao3,jue2,jia3)
811B (jing4)
811C (you3)
811D (heng1)
811E (cuo3)
811F (lie4)
8120 (shan1)
8121 (ting3)
8122 (mei2)
8123 (chun2)
8124 (shen4)
8125 (xie2)
8126 (none0)
8127 (juan1)
8128 (cu4)
8129 (xiu1)
812A (xin4)
812B (tuo1)
812C (pao1)
812D (cheng2)
812E (nei3)
812F (fu3,pu2)
8130 (dou4)
8131 (tuo1)
8132 (niao4)
8133 (nao3)
8134 (pi3)
8135 (gu3)
8136 (luo2)
8137 (li4)
8138 (lian3)
8139 (zhang4)
813A (cui4)
813B (jie2)
813C (liang3)
813D (shui2)
813E (pi2)
813F (biao1)
8140 (lun2)
8141 (pian2)
8142 (guo4)
8143 (juan4)
8144 (chui2,zhui1)
8145 (dan4)
8146 (tian3)
8147 (nei3)
8148 (jing1)
8149 (jie1)
814A (la4,xi1)
814B (ye4,yi4)
814C (a1,yan1)
814D (ren3)
814E (shen4)
814F (chuo4,duo2)
8150 (fu3)
8151 (fu3)
8152 (ju1)
8153 (fei2)
8154 (qiang1)
8155 (wan4)
8156 (dong4)
8157 (pi2)
8158 (guo2)
8159 (zong1)
815A (ding4)
815B (wu1)
815C (mei2)
815D (ruan3)
815E (zhuan4,dun4)
815F (zhi4)
8160 (cou4)
8161 (gua1,luo2)
8162 (ou3)
8163 (di4)
8164 (an1)
8165 (xing1)
8166 (nao3)
8167 (shu4)
8168 (shuan4)
8169 (nan3)
816A (yun4)
816B (zhong3)
816C (rou2)
816D (e4)
816E (sai1)
816F (tu2)
8170 (yao1)
8171 (jian4)
8172 (wei3)
8173 (jiao3)
8174 (yu2)
8175 (jia1)
8176 (duan4)
8177 (bi4)
8178 (chang2)
8179 (fu4)
817A (xian4)
817B (ni4)
817C (mian3)
817D (wa4)
817E (teng2)
817F (tui3)
8180 (bang3,pang1,pang2,bang4)
8181 (qian3)
8182 (lu:3)
8183 (wa4)
8184 (shou4)
8185 (tang2)
8186 (su4)
8187 (zhui4)
8188 (ge2)
8189 (yi4)
818A (bo2,bo5)
818B (liao2)
818C (ji2)
818D (pi2)
818E (xie2)
818F (gao1,gao4)
8190 (lu:3)
8191 (bin4)
8192 (none0)
8193 (chang2)
8194 (lu4)
8195 (guo2)
8196 (pang1)
8197 (chuai2)
8198 (biao1)
8199 (jiang3)
819A (fu1)
819B (tang2)
819C (mo2,mo4)
819D (xi1)
819E (zhuan1)
819F (lu:4)
81A0 (jiao1)
81A1 (ying4)
81A2 (lu:2)
81A3 (zhi4)
81A4 (xue3)
81A5 (chun1)
81A6 (lin4)
81A7 (tong2)
81A8 (peng2)
81A9 (ni4)
81AA (chuai4)
81AB (liao2)
81AC (cui4)
81AD (gui1)
81AE (xiao1)
81AF (teng1)
81B0 (fan2)
81B1 (zhi2)
81B2 (jiao1)
81B3 (shan4)
81B4 (hu1)
81B5 (cui4)
81B6 (run4)
81B7 (xin4)
81B8 (sui3)
81B9 (fen4)
81BA (ying1)
81BB (shan1)
81BC (gua1)
81BD (dan3)
81BE (kuai4)
81BF (nong2)
81C0 (tun2)
81C1 (lian2)
81C2 (bei5,bi4,bei4)
81C3 (yong1)
81C4 (jue2)
81C5 (chu4)
81C6 (yi4)
81C7 (juan3)
81C8 (la4,xi1)
81C9 (lian3)
81CA (sao1,sao4)
81CB (tun2)
81CC (gu3)
81CD (qi2)
81CE (cui4)
81CF (bin4)
81D0 (xun1)
81D1 (nao4,ru2)
81D2 (huo4)
81D3 (zang4)
81D4 (xian4)
81D5 (biao1)
81D6 (xing4)
81D7 (kuan1)
81D8 (la4,xi1)
81D9 (yan1)
81DA (lu2)
81DB (hu4)
81DC (za1)
81DD (luo3)
81DE (qu2)
81DF (zang4)
81E0 (luan2)
81E1 (ni2)
81E2 (za1)
81E3 (chen2)
81E4 (qian1)
81E5 (wo4)
81E6 (guang4,wang3)
81E7 (zang1)
81E8 (lin2)
81E9 (guang4)
81EA (zi4)
81EB (jiao3)
81EC (nie4)
81ED (chou4,xiu4)
81EE (ji4)
81EF (gao1)
81F0 (chou4,xiu4)
81F1 (mian2)
81F2 (nie4)
81F3 (zhi4)
81F4 (zhi4)
81F5 (ge2)
81F6 (jian4)
81F7 (die2)
81F8 (zhi4)
81F9 (xiu1)
81FA (tai2,tai1)
81FB (zhen1)
81FC (jiu4)
81FD (xian4)
81FE (yu2)
81FF (cha2)
8200 (yao3)
8201 (yu2)
8202 (chong1)
8203 (xi4)
8204 (xi4)
8205 (jiu4)
8206 (yu2)
8207 (yu3,yu4)
8208 (xing1,xing4)
8209 (ju3)
820A (jiu4)
820B (xin4)
820C (she2)
820D (she4,she3)
820E (she3,she4)
820F (jiu3)
8210 (shi4)
8211 (tan1)
8212 (shu1)
8213 (shi4)
8214 (tian3)
8215 (dan4)
8216 (pu4)
8217 (pu4,pu1)
8218 (guan3)
8219 (hua4)
821A (tian4)
821B (chuan3)
821C (shun4)
821D (xia2)
821E (wu3)
821F (zhou1)
8220 (dao1)
8221 (chuan2)
8222 (shan1)
8223 (yi3)
8224 (none0)
8225 (pa1)
8226 (tai4)
8227 (fan2)
8228 (ban3)
8229 (chuan2)
822A (hang2)
822B (fang3)
822C (ban1,bo1,pan2)
822D (bi3)
822E (lu2)
822F (zhong1)
8230 (jian4)
8231 (cang1)
8232 (ling2)
8233 (zhu2)
8234 (ze2)
8235 (duo4,tuo2)
8236 (bo2)
8237 (xian2)
8238 (ge3)
8239 (chuan2)
823A (jia2,xia2)
823B (lu2)
823C (hong2)
823D (pang2)
823E (xi1)
823F (none0)
8240 (fu2)
8241 (zao4)
8242 (feng2)
8243 (li2)
8244 (shao1)
8245 (yu2)
8246 (lang2)
8247 (ting3)
8248 (none0)
8249 (wei3)
824A (bo2)
824B (meng3)
824C (nian4)
824D (ju1)
824E (huang2)
824F (shou3)
8250 (zong1)
8251 (bian4)
8252 (mao4)
8253 (die2)
8254 (none0)
8255 (bang4)
8256 (cha1)
8257 (yi4)
8258 (sou1,sao1)
8259 (cang1)
825A (cao2)
825B (lou2)
825C (dai4)
825D (none0)
825E (yao4)
825F (chong1,tong2)
8260 (none0)
8261 (dang1)
8262 (qiang2)
8263 (lu3)
8264 (yi3)
8265 (jie4)
8266 (jian4)
8267 (huo4)
8268 (meng2)
8269 (qi2)
826A (lu3)
826B (lu2)
826C (chan2)
826D (shuang1)
826E (gen4,gen3)
826F (liang2)
8270 (jian1)
8271 (jian1)
8272 (se4,shai3)
8273 (yan4)
8274 (fu2)
8275 (ping2)
8276 (yan4)
8277 (yan4)
8278 (cao3)
8279 (cao3)
827A (yi4)
827B (le4)
827C (ting1)
827D (jiao1)
827E (ai4,yi4)
827F (nai3)
8280 (tiao2)
8281 (jiao1)
8282 (jie2,jie1)
8283 (peng2)
8284 (wan2)
8285 (yi4)
8286 (chai1)
8287 (mian2)
8288 (mi3)
8289 (gan4)
828A (qian1)
828B (yu4)
828C (yu4)
828D (shao2)
828E (xiong1)
828F (du4)
8290 (xia4)
8291 (qi3)
8292 (mang2,wang2)
8293 (zi3)
8294 (hui4)
8295 (sui1)
8296 (zhi4)
8297 (xiang1)
8298 (bi4,pi2)
8299 (fu2)
829A (tun2)
829B (wei3)
829C (wu2)
829D (zhi1)
829E (qi3)
829F (shan1)
82A0 (wen2)
82A1 (qian4)
82A2 (ren2)
82A3 (fou2)
82A4 (kou1)
82A5 (jie4,gai4)
82A6 (lu2,lu3)
82A7 (zhu4)
82A8 (ji1)
82A9 (qin2)
82AA (qi2)
82AB (yan2,yuan2)
82AC (fen1)
82AD (ba1)
82AE (rui4)
82AF (xin1,xin4)
82B0 (ji4)
82B1 (hua1)
82B2 (hua1)
82B3 (fang1)
82B4 (wu4)
82B5 (jue2)
82B6 (gou1)
82B7 (zhi3)
82B8 (yun2)
82B9 (qin2)
82BA (ao3)
82BB (chu2)
82BC (mao4)
82BD (ya2,di2)
82BE (fei4,fu2)
82BF (reng4)
82C0 (hang2)
82C1 (cong1)
82C2 (yin2)
82C3 (you3)
82C4 (bian4)
82C5 (yi4)
82C6 (none0)
82C7 (wei3)
82C8 (li4)
82C9 (pi3)
82CA (e4)
82CB (xian4)
82CC (chang2)
82CD (cang1)
82CE (zhu4,ning2)
82CF (su1)
82D0 (yi2,ti2)
82D1 (yuan4)
82D2 (ran3)
82D3 (ling2)
82D4 (tai2,tai1)
82D5 (tiao2,shao2)
82D6 (di2)
82D7 (miao2)
82D8 (qing3)
82D9 (li4)
82DA (rao2)
82DB (ke1)
82DC (mu4)
82DD (pei4)
82DE (bao1)
82DF (gou3)
82E0 (min2)
82E1 (yi3)
82E2 (yi3)
82E3 (ju4,qu3)
82E4 (pie3)
82E5 (ruo4,re3)
82E6 (ku3)
82E7 (zhu4,ning2)
82E8 (ni3)
82E9 (bo2)
82EA (bing3)
82EB (shan1,shan4)
82EC (qiu2)
82ED (yao3)
82EE (xian1)
82EF (ben3)
82F0 (hong2)
82F1 (ying1)
82F2 (zha3)
82F3 (dong1)
82F4 (ju1)
82F5 (die2)
82F6 (nie2)
82F7 (gan1)
82F8 (hu1)
82F9 (ping2,pin2)
82FA (mei2)
82FB (fu2)
82FC (sheng1)
82FD (gu1)
82FE (bi4)
82FF (wei4)
8300 (fu2)
8301 (zhuo2)
8302 (mao4)
8303 (fan4)
8304 (qie2,jia1)
8305 (mao2)
8306 (mao2,mao3)
8307 (ba2)
8308 (zi3,ci2)
8309 (mo4)
830A (zi1)
830B (di3)
830C (chi2)
830D (gou3)
830E (jing1)
830F (long2)
8310 (none0)
8311 (niao3)
8312 (none0)
8313 (xue2)
8314 (ying2)
8315 (qiong2)
8316 (ge2)
8317 (ming2)
8318 (li4)
8319 (rong2)
831A (yin4)
831B (gen4)
831C (qian4,xi1)
831D (chai3)
831E (chen2)
831F (yu4)
8320 (xiu1)
8321 (zi4)
8322 (lie4)
8323 (wu2)
8324 (duo1)
8325 (kui1)
8326 (ce4)
8327 (jian3)
8328 (ci2)
8329 (gou3)
832A (guang1)
832B (mang2)
832C (cha2,zha1)
832D (jiao1)
832E (jiao1)
832F (fu2)
8330 (yu2)
8331 (zhu1)
8332 (zi1)
8333 (jiang1)
8334 (hui2)
8335 (yin1)
8336 (cha2)
8337 (fa2)
8338 (rong2,rong3)
8339 (ru2,ru4)
833A (chong1)
833B (mang3)
833C (tong2)
833D (zhong4)
833E (none0)
833F (zhu2)
8340 (xun2)
8341 (huan2)
8342 (kua1)
8343 (quan2)
8344 (gai1)
8345 (da2)
8346 (jing1)
8347 (xing4)
8348 (chuan3)
8349 (cao3)
834A (jing1)
834B (er2)
834C (an4)
834D (shou1)
834E (chi2)
834F (ren3)
8350 (jian4)
8351 (ti2,yi2)
8352 (huang1,huang5)
8353 (ping2)
8354 (li4)
8355 (jin1)
8356 (lao3,pei2)
8357 (rong2)
8358 (zhuang1)
8359 (da2)
835A (jia2)
835B (rao2)
835C (bi4)
835D (ce4)
835E (qiao2)
835F (hui4)
8360 (ji4,qi2)
8361 (dang4)
8362 (none0)
8363 (rong2)
8364 (hun1,xun1)
8365 (ying2,xing2)
8366 (luo4)
8367 (ying2)
8368 (qian2,xun2)
8369 (jin4)
836A (sun1)
836B (yin4,yin1)
836C (mai3)
836D (hong2)
836E (zhou4)
836F (yao4)
8370 (du4)
8371 (wei3)
8372 (chu4)
8373 (dou4)
8374 (fu1)
8375 (ren3)
8376 (yin2)
8377 (he2,he4)
8378 (bi2)
8379 (bu4)
837A (yun2)
837B (di2)
837C (tu2)
837D (sui1)
837E (sui1)
837F (cheng2)
8380 (chen2)
8381 (wu2)
8382 (bie2)
8383 (xi1)
8384 (geng3)
8385 (li4)
8386 (pu2)
8387 (zhu4)
8388 (mo4)
8389 (li4)
838A (zhuang1)
838B (ji2)
838C (duo2)
838D (qiu2)
838E (sha1,suo1)
838F (suo1)
8390 (chen2)
8391 (feng1)
8392 (ju3)
8393 (mei2)
8394 (meng2)
8395 (xing4)
8396 (jing1)
8397 (che1)
8398 (xin1,shen1)
8399 (jun1)
839A (yan2,yan4)
839B (ting2)
839C (you2)
839D (cuo4)
839E (guan1,guan3,wan3,wan1)
839F (han4)
83A0 (you3)
83A1 (cuo4)
83A2 (jia2)
83A3 (wang4)
83A4 (you2)
83A5 (niu3,chou3)
83A6 (shao1)
83A7 (xian4)
83A8 (lang4,liang2,lang2)
83A9 (fu2,piao3)
83AA (e2)
83AB (mo4)
83AC (wen4)
83AD (jie2)
83AE (nan2)
83AF (mu4)
83B0 (kan3)
83B1 (lai2)
83B2 (lian2)
83B3 (shi4,shi2)
83B4 (wo1,zhua1)
83B5 (tu2,tu4)
83B6 (xian1)
83B7 (huo4)
83B8 (you2)
83B9 (ying2)
83BA (ying1)
83BB (none0)
83BC (chun2)
83BD (mang3)
83BE (mang3)
83BF (ci4)
83C0 (yu4,wan3)
83C1 (jing1)
83C2 (di4)
83C3 (qu2)
83C4 (dong1)
83C5 (jian1)
83C6 (zou1)
83C7 (gu1)
83C8 (la1)
83C9 (lu4,lu:4)
83CA (ju2)
83CB (wei4)
83CC (jun1,jun4)
83CD (nie4)
83CE (kun1)
83CF (he2)
83D0 (pu2)
83D1 (zai1)
83D2 (gao3)
83D3 (guo3)
83D4 (fu2)
83D5 (lun2)
83D6 (chang1)
83D7 (chou2)
83D8 (song1)
83D9 (chui2)
83DA (zhan4)
83DB (men2)
83DC (cai4)
83DD (ba2)
83DE (li2)
83DF (tu4,tu2)
83E0 (bo1)
83E1 (han4)
83E2 (bao4)
83E3 (qin4)
83E4 (juan3)
83E5 (xi1)
83E6 (qin2)
83E7 (di3)
83E8 (jie1)
83E9 (pu2)
83EA (dang4)
83EB (jin3)
83EC (zhao3)
83ED (tai2)
83EE (geng1)
83EF (hua2,hua4,hua1)
83F0 (gu1)
83F1 (ling2)
83F2 (fei1,fei3)
83F3 (jin1)
83F4 (an4)
83F5 (wang3)
83F6 (beng3)
83F7 (zhou3)
83F8 (yan1)
83F9 (zu1)
83FA (jian1)
83FB (lin3)
83FC (tan3)
83FD (shu1,shu2)
83FE (tian2)
83FF (dao4)
8400 (hu3)
8401 (ji1,qi2)
8402 (he2)
8403 (cui4)
8404 (tao2)
8405 (chun1)
8406 (bei1,bi4)
8407 (chang2)
8408 (huan2)
8409 (fei2)
840A (lai2)
840B (qi1)
840C (meng2)
840D (ping2)
840E (wei3,wei1)
840F (dan4)
8410 (sha4)
8411 (huan2)
8412 (yan3)
8413 (yi2)
8414 (tiao2)
8415 (qi2,ji4)
8416 (wan3)
8417 (ce4)
8418 (nai4)
8419 (none0)
841A (tuo4)
841B (jiu1)
841C (tie1)
841D (luo2)
841E (none0)
841F (none0)
8420 (meng2)
8421 (none0)
8422 (none0)
8423 (ding4)
8424 (ying2)
8425 (ying2)
8426 (ying2)
8427 (xiao1)
8428 (sa4)
8429 (qiu1)
842A (ke1)
842B (xiang4)
842C (wan4,mo4)
842D (yu3)
842E (yu4)
842F (fu4)
8430 (lian4)
8431 (xuan1)
8432 (xuan1)
8433 (nan2)
8434 (ze2)
8435 (wo1)
8436 (chun3)
8437 (xiao1)
8438 (yu2)
8439 (pian1,bian3)
843A (mao4)
843B (an1)
843C (e4)
843D (luo4,la4,lao4,luo1)
843E (ying2)
843F (huo2)
8440 (gua1)
8441 (jiang1)
8442 (wan3)
8443 (zuo2)
8444 (zuo4)
8445 (ju1)
8446 (bao3)
8447 (rou2)
8448 (xi3)
8449 (xie2,ye4,she4)
844A (an1)
844B (qu2)
844C (jian1)
844D (fu2)
844E (lu:4)
844F (lu:4)
8450 (pen2)
8451 (feng1,feng4)
8452 (hong2)
8453 (hong2)
8454 (hou2)
8455 (yan2)
8456 (tu1)
8457 (zhu4,zhe5,zhao1,zhao2,zhu3,zi1,zhuo2)
8458 (zi1)
8459 (xiang1)
845A (shen4,ren4)
845B (ge3,ge2)
845C (qia1)
845D (jing4)
845E (mi3)
845F (huang2)
8460 (shen1)
8461 (pu2)
8462 (ge3)
8463 (dong3)
8464 (zhou4)
8465 (qian2)
8466 (wei3)
8467 (bo2)
8468 (wei1)
8469 (pa1)
846A (ji4)
846B (hu2)
846C (zang4)
846D (jia1)
846E (duan4)
846F (yao4)
8470 (jun4)
8471 (cong1)
8472 (quan2)
8473 (wei1)
8474 (xian2)
8475 (kui2)
8476 (ting2)
8477 (hun1,xun1)
8478 (xi3)
8479 (shi1)
847A (qi4)
847B (lan2)
847C (zong1)
847D (yao1)
847E (yuan1)
847F (mei2)
8480 (yun1)
8481 (shu4)
8482 (di4)
8483 (zhuan4)
8484 (guan1)
8485 (none0)
8486 (qiong2)
8487 (chan3)
8488 (kai3)
8489 (kui4)
848A (none0)
848B (jiang3)
848C (lou2)
848D (wei3)
848E (pai4)
848F (none0)
8490 (sou1)
8491 (yin1)
8492 (shi1)
8493 (chun2)
8494 (shi4,shi2)
8495 (yun1)
8496 (zhen1)
8497 (lang4)
8498 (nu2)
8499 (meng3,meng2,meng1)
849A (he2)
849B (que1)
849C (suan4)
849D (yuan2)
849E (li4)
849F (ju3)
84A0 (xi2)
84A1 (bang4,pang2)
84A2 (chu2)
84A3 (xu2)
84A4 (tu2)
84A5 (liu2)
84A6 (huo4)
84A7 (zhen1)
84A8 (qian4)
84A9 (zu1)
84AA (po4)
84AB (cuo1)
84AC (yuan1)
84AD (chu2)
84AE (yu4)
84AF (kuai3)
84B0 (pan2)
84B1 (pu2)
84B2 (pu2)
84B3 (na4)
84B4 (shuo4)
84B5 (xi1)
84B6 (fen2)
84B7 (yun2)
84B8 (zheng1)
84B9 (jian1)
84BA (ji2)
84BB (ruo4)
84BC (cang1)
84BD (en1)
84BE (mi2)
84BF (hao1)
84C0 (sun1)
84C1 (zhen1)
84C2 (ming2)
84C3 (none0)
84C4 (xu4)
84C5 (liu2)
84C6 (xi2)
84C7 (gu1)
84C8 (lang2)
84C9 (rong2)
84CA (weng3)
84CB (gai4,ge3,he2)
84CC (cuo4)
84CD (shi1)
84CE (tang2)
84CF (luo3)
84D0 (ru4)
84D1 (suo1)
84D2 (xian1)
84D3 (bei4)
84D4 (yao3)
84D5 (gui4)
84D6 (bi4)
84D7 (zong3)
84D8 (gun3)
84D9 (none0)
84DA (xiu1)
84DB (ce4)
84DC (none0)
84DD (lan2,lan5,la5)
84DE (none0)
84DF (ji4)
84E0 (li2)
84E1 (can1)
84E2 (lang2)
84E3 (yu4)
84E4 (none0)
84E5 (ying2)
84E6 (mo4)
84E7 (diao4)
84E8 (xiu1)
84E9 (wu4)
84EA (tong1)
84EB (zhu2)
84EC (peng2)
84ED (an1)
84EE (lian2)
84EF (cong1)
84F0 (xi3)
84F1 (ping2)
84F2 (qiu1,ou1)
84F3 (jin4)
84F4 (chun2)
84F5 (jie2)
84F6 (wei3)
84F7 (tui1)
84F8 (cao2)
84F9 (yu4)
84FA (yi4)
84FB (ji2)
84FC (liao3,lu4)
84FD (bi4)
84FE (lu3)
84FF (xu5,su4)
8500 (bu4)
8501 (zhang1)
8502 (luo2)
8503 (qiang2)
8504 (man4)
8505 (yan2)
8506 (leng2)
8507 (ji4)
8508 (biao1,piao4)
8509 (gun3)
850A (han3)
850B (di2)
850C (su4)
850D (lu4)
850E (she4)
850F (shang1)
8510 (di2)
8511 (mie4)
8512 (xun1)
8513 (man4,wan4,man2)
8514 (bo5,bu3,bo2)
8515 (di4)
8516 (cuo2)
8517 (zhe4)
8518 (sen1)
8519 (xuan4)
851A (yu4,wei4)
851B (hu2)
851C (ao2)
851D (mi3)
851E (lou2)
851F (cu4)
8520 (zhong1)
8521 (cai4)
8522 (po2)
8523 (jiang3)
8524 (mi4)
8525 (cong1)
8526 (niao3)
8527 (hui4)
8528 (jun4)
8529 (yin2)
852A (jian4)
852B (nian1)
852C (shu1)
852D (yin4,yin1)
852E (kui4)
852F (chen2)
8530 (hu4)
8531 (sha1)
8532 (kou4)
8533 (qian4)
8534 (ma2,ma1)
8535 (cang2,zang4)
8536 (ze2)
8537 (qiang2)
8538 (dou1)
8539 (lian3)
853A (lin4)
853B (kou4)
853C (ai3)
853D (bi4)
853E (li2)
853F (wei3)
8540 (ji2)
8541 (qian2,xun2)
8542 (sheng4)
8543 (fan2,fan1,bo1)
8544 (meng2)
8545 (ou3)
8546 (chan3)
8547 (dian3)
8548 (xun4,jun4)
8549 (jiao1,qiao2)
854A (rui3)
854B (rui3)
854C (lei3)
854D (yu2)
854E (qiao2)
854F (chu2)
8550 (hua2,hua1,hua4)
8551 (jian1)
8552 (mai3)
8553 (yun2)
8554 (bao1)
8555 (you2)
8556 (qu2)
8557 (lu4)
8558 (rao2)
8559 (hui4)
855A (e4)
855B (ti2)
855C (fei3)
855D (jue2)
855E (zui4)
855F (fa4)
8560 (ru2)
8561 (fen2)
8562 (kui4)
8563 (shun4)
8564 (rui2)
8565 (ya3)
8566 (xu1)
8567 (fu4)
8568 (jue2)
8569 (dang4)
856A (wu2)
856B (tong2)
856C (si1)
856D (xiao1)
856E (xi4)
856F (yong1)
8570 (wen1)
8571 (shao1)
8572 (qi2)
8573 (jian1)
8574 (yun4)
8575 (sun1)
8576 (ling2)
8577 (yu4)
8578 (xia2)
8579 (weng4)
857A (ji2)
857B (hong2,hong4)
857C (si4)
857D (deng1)
857E (lei3)
857F (xuan1)
8580 (yun4)
8581 (yu4)
8582 (xi2)
8583 (hao4)
8584 (bo2,bao2,bo4)
8585 (hao1)
8586 (ai4)
8587 (wei1,wei2)
8588 (hui4)
8589 (wei4)
858A (ji4)
858B (ci2)
858C (xiang1)
858D (luan4)
858E (mie4)
858F (yi4)
8590 (leng2)
8591 (jiang1)
8592 (can4)
8593 (shen1,can1,cen1)
8594 (qiang2)
8595 (lian2)
8596 (ke1)
8597 (yuan2)
8598 (da2)
8599 (ti4)
859A (tang2)
859B (xue1)
859C (bi4,bo4)
859D (zhan1)
859E (sun1)
859F (lian4,xian1)
85A0 (fan2)
85A1 (ding3)
85A2 (xiao4)
85A3 (gu3)
85A4 (xie4)
85A5 (shu3)
85A6 (jian4)
85A7 (kao3)
85A8 (hong1)
85A9 (sa4)
85AA (xin1)
85AB (xun1)
85AC (yao4)
85AD (bai4)
85AE (sou3)
85AF (shu3)
85B0 (xun1)
85B1 (dui4)
85B2 (pin2)
85B3 (wei3)
85B4 (neng2)
85B5 (chou2)
85B6 (mai2)
85B7 (ru2)
85B8 (piao1)
85B9 (tai2)
85BA (qi2,ji4)
85BB (zao3)
85BC (chen2)
85BD (zhen1)
85BE (er3)
85BF (ni3)
85C0 (ying2)
85C1 (gao3)
85C2 (cong4)
85C3 (xiao1)
85C4 (qi2)
85C5 (fa2)
85C6 (jian3)
85C7 (xu4)
85C8 (kui1)
85C9 (jie4,ji2)
85CA (bian3)
85CB (di2)
85CC (mi4)
85CD (lan2,la5)
85CE (jin4)
85CF (zang4,cang2)
85D0 (miao3)
85D1 (qiong2)
85D2 (qie4)
85D3 (xian3,li4)
85D4 (none0)
85D5 (ou3)
85D6 (xian2)
85D7 (su4)
85D8 (lu:2)
85D9 (yi4)
85DA (xu4)
85DB (xie3)
85DC (li2)
85DD (yi4)
85DE (la3)
85DF (lei3)
85E0 (jiao4)
85E1 (di2)
85E2 (zhi3)
85E3 (pi2)
85E4 (teng2)
85E5 (yao4,yue4)
85E6 (mo4,mo2)
85E7 (huan3)
85E8 (biao1)
85E9 (fan1,fan2)
85EA (sou3)
85EB (tan2)
85EC (tui1)
85ED (qiong2)
85EE (qiao2)
85EF (wei4)
85F0 (liu2)
85F1 (hui2)
85F2 (shu1)
85F3 (gao3)
85F4 (yun4)
85F5 (none0)
85F6 (li4)
85F7 (zhu1,shu3)
85F8 (zhu1)
85F9 (ai3)
85FA (lin4)
85FB (zao3)
85FC (xuan1)
85FD (chen4)
85FE (lai4)
85FF (huo4)
8600 (tuo4)
8601 (wu4,e4)
8602 (rui3)
8603 (rui3)
8604 (qi2)
8605 (heng2)
8606 (lu2,lu3)
8607 (su1)
8608 (tui2)
8609 (mang2)
860A (yun4)
860B (pin2,ping2)
860C (yu3)
860D (xun1)
860E (ji4)
860F (jiong1)
8610 (xuan1)
8611 (mo2)
8612 (none0)
8613 (su1)
8614 (jiong1)
8615 (none0)
8616 (nie4)
8617 (bo4,nie4)
8618 (rang2)
8619 (yi4)
861A (xian3,li4)
861B (yu2)
861C (ju2)
861D (lian4)
861E (lian4,lian3)
861F (yin3)
8620 (qiang2)
8621 (ying1)
8622 (long2)
8623 (tou3)
8624 (wei3)
8625 (yue4)
8626 (ling2)
8627 (qu2)
8628 (yao2)
8629 (fan2)
862A (mi2)
862B (lan2)
862C (kui1)
862D (lan2)
862E (ji4)
862F (dang4)
8630 (none0)
8631 (lei4)
8632 (lei3)
8633 (tong4)
8634 (feng1)
8635 (zhi2)
8636 (wei4)
8637 (kui2)
8638 (zhan4)
8639 (huai4)
863A (li2)
863B (ji4)
863C (mi2)
863D (lei3)
863E (huai4)
863F (luo2)
8640 (ji1)
8641 (nao2)
8642 (lu4)
8643 (jian1)
8644 (none0)
8645 (none0)
8646 (lei3)
8647 (quan3)
8648 (xiao1)
8649 (yi4)
864A (luan2)
864B (men2)
864C (bie1)
864D (hu1)
864E (hu3,hu4)
864F (lu3)
8650 (nu:e4)
8651 (lu:4)
8652 (zhi4)
8653 (xiao1)
8654 (qian2)
8655 (chu4,chu3)
8656 (hu1)
8657 (xu1)
8658 (cuo2)
8659 (fu2)
865A (xu1)
865B (xu1)
865C (lu3)
865D (hu3,hu4)
865E (yu2)
865F (hao4,hao2)
8660 (jiao1)
8661 (ju4)
8662 (guo2)
8663 (bao4)
8664 (yan2)
8665 (zhan4)
8666 (zhan4)
8667 (kui1)
8668 (ban1)
8669 (xi4)
866A (shu2)
866B (chong2,hui3)
866C (qiu2)
866D (diao1)
866E (ji3)
866F (qiu2)
8670 (ding1)
8671 (shi1)
8672 (none0)
8673 (di4)
8674 (zhe2)
8675 (she2,yi2)
8676 (yu1)
8677 (gan1)
8678 (zi3)
8679 (hong2,jiang4)
867A (hui3,hui1)
867B (meng2)
867C (ge4)
867D (sui1)
867E (xia1,ha2)
867F (chai4)
8680 (shi2)
8681 (yi3)
8682 (ma3,ma1,ma4)
8683 (xiang4)
8684 (fang1)
8685 (e4)
8686 (pa1)
8687 (chi3)
8688 (qian1)
8689 (wen2)
868A (wen2)
868B (rui4)
868C (bang4,beng4)
868D (pi2)
868E (yue4)
868F (yue4)
8690 (jun1)
8691 (qi2)
8692 (ran2)
8693 (yin3)
8694 (qi2,chi2)
8695 (can2,tian3)
8696 (yuan2)
8697 (jue2)
8698 (hui2)
8699 (qian2)
869A (qi2)
869B (zhong4)
869C (ya2)
869D (hao2)
869E (mu4)
869F (wang2)
86A0 (fen2)
86A1 (fen2)
86A2 (hang2)
86A3 (gong1)
86A4 (zao3)
86A5 (fu3)
86A6 (ran2)
86A7 (jie4)
86A8 (fu2)
86A9 (chi1)
86AA (dou3)
86AB (bao4)
86AC (xian3)
86AD (ni3)
86AE (te4)
86AF (qiu1)
86B0 (you2)
86B1 (zha4)
86B2 (ping2)
86B3 (chi2)
86B4 (you4)
86B5 (he2,ke4)
86B6 (han1)
86B7 (ju4)
86B8 (li4)
86B9 (fu4)
86BA (ran2)
86BB (zha2)
86BC (gou3)
86BD (pi2)
86BE (bo3)
86BF (xian2)
86C0 (zhu4)
86C1 (diao1)
86C2 (bie3)
86C3 (bing3)
86C4 (gu1,gu3)
86C5 (ran2)
86C6 (qu1,ju1)
86C7 (she2,yi2)
86C8 (tie4)
86C9 (ling2)
86CA (gu3)
86CB (dan4)
86CC (gu3)
86CD (ying2)
86CE (li4)
86CF (cheng1)
86D0 (qu1)
86D1 (mou2)
86D2 (ge2)
86D3 (ci4)
86D4 (hui2)
86D5 (hui2)
86D6 (mang2)
86D7 (fu4)
86D8 (yang2)
86D9 (wa1)
86DA (lie4)
86DB (zhu1)
86DC (yi1)
86DD (xian2)
86DE (kuo4)
86DF (jiao1)
86E0 (li4)
86E1 (yi4)
86E2 (ping2)
86E3 (ji1)
86E4 (ha2,ge2)
86E5 (she2)
86E6 (yi2)
86E7 (wang3)
86E8 (mo4)
86E9 (qiong2)
86EA (qie4)
86EB (gui3)
86EC (gong3)
86ED (zhi4)
86EE (man2)
86EF (none0)
86F0 (zhe2)
86F1 (jia2)
86F2 (nao2)
86F3 (si1)
86F4 (qi2)
86F5 (xing1)
86F6 (lie4)
86F7 (qiu2)
86F8 (shao1,xiao1)
86F9 (yong3)
86FA (jia2)
86FB (tui4,shui4)
86FC (che1)
86FD (bai4)
86FE (e2,yi3)
86FF (han4)
8700 (shu3)
8701 (xuan2)
8702 (feng1)
8703 (shen4)
8704 (zhen4)
8705 (fu3)
8706 (xian4,xian3)
8707 (zhe2,zhe1)
8708 (wu2)
8709 (fu2)
870A (li2)
870B (lang2)
870C (bi4)
870D (chu2)
870E (yuan1)
870F (you3)
8710 (jie2)
8711 (dan4)
8712 (yan2)
8713 (ting2)
8714 (dian4)
8715 (tui4)
8716 (hui2)
8717 (wo1)
8718 (zhi1)
8719 (song1)
871A (fei1,fei3)
871B (ju1)
871C (mi4)
871D (qi2)
871E (qi2)
871F (yu4)
8720 (jun3)
8721 (la4,zha4)
8722 (meng3)
8723 (qiang1)
8724 (si1)
8725 (xi1)
8726 (lun2)
8727 (li4)
8728 (die2)
8729 (tiao2)
872A (tao1)
872B (kun1)
872C (gan1)
872D (han4)
872E (yu4)
872F (bang4,beng4)
8730 (fei2)
8731 (pi2)
8732 (wei3)
8733 (dun1)
8734 (yi4)
8735 (yuan1)
8736 (su4)
8737 (quan2)
8738 (qian3)
8739 (rui4)
873A (ni2)
873B (qing1)
873C (wei4)
873D (liang3)
873E (guo3)
873F (wan1,wan3)
8740 (dong1)
8741 (e4)
8742 (ban3)
8743 (zhuo2)
8744 (wang3)
8745 (can2)
8746 (yang3)
8747 (ying2)
8748 (guo1)
8749 (chan2)
874A (none0)
874B (la4,zha4)
874C (ke1)
874D (ji2)
874E (xie1,he2)
874F (ting2)
8750 (mai4)
8751 (xu1)
8752 (mian2)
8753 (yu2)
8754 (jie1)
8755 (shi2)
8756 (xuan1)
8757 (huang2)
8758 (yan3)
8759 (bian1)
875A (rou2)
875B (wei1)
875C (fu4)
875D (yuan2)
875E (mei4)
875F (wei4)
8760 (fu2)
8761 (ruan3)
8762 (xie2)
8763 (you2)
8764 (you2,qiu2)
8765 (mao2)
8766 (xia1,ha2)
8767 (ying1)
8768 (shi1)
8769 (chong2)
876A (tang1)
876B (zhu1)
876C (zong1)
876D (ti2)
876E (fu4)
876F (yuan2)
8770 (kui2)
8771 (meng2)
8772 (la4)
8773 (du2)
8774 (hu2)
8775 (qiu1)
8776 (die2)
8777 (li4,xi2)
8778 (gua1,wo1)
8779 (yun1)
877A (ju3)
877B (nan3)
877C (lou2)
877D (chun1)
877E (rong2)
877F (ying2)
8780 (jiang1)
8781 (tun4)
8782 (lang2)
8783 (pang2)
8784 (si1,shi1)
8785 (xi1)
8786 (xi1)
8787 (xi1)
8788 (yuan2)
8789 (weng1)
878A (lian2)
878B (sou1)
878C (ban1)
878D (rong2)
878E (rong2)
878F (ji2)
8790 (wu1)
8791 (xiu4)
8792 (han4)
8793 (qin2)
8794 (yi2)
8795 (bi1)
8796 (hua2)
8797 (tang2)
8798 (yi3)
8799 (du4)
879A (nai4)
879B (he2)
879C (hu2)
879D (xi1)
879E (ma3,ma1,ma4)
879F (ming2)
87A0 (yi4)
87A1 (wen2)
87A2 (ying2)
87A3 (teng2,te4)
87A4 (yu3)
87A5 (cang1)
87A6 (none0)
87A7 (none0)
87A8 (man3)
87A9 (none0)
87AA (shang1)
87AB (shi4,zhe1)
87AC (cao2)
87AD (chi1)
87AE (di4)
87AF (ao2)
87B0 (lu4)
87B1 (wei4)
87B2 (zhi4)
87B3 (tang2)
87B4 (chen2)
87B5 (piao1)
87B6 (qu2)
87B7 (pi2)
87B8 (yu2)
87B9 (jian4)
87BA (luo2)
87BB (lou2)
87BC (qin3)
87BD (zhong1)
87BE (yin3)
87BF (jiang1)
87C0 (shuai4,shuo4)
87C1 (wen2)
87C2 (jiao1)
87C3 (wan4)
87C4 (zhe2,zhi2)
87C5 (zhe4)
87C6 (ma2,ma5)
87C7 (ma2)
87C8 (guo1)
87C9 (liao4)
87CA (mao2)
87CB (xi1)
87CC (cong1)
87CD (li2)
87CE (man3)
87CF (xiao1)
87D0 (none0)
87D1 (zhang1)
87D2 (mang3)
87D3 (xiang4)
87D4 (mo4)
87D5 (zi1)
87D6 (si1)
87D7 (qiu1)
87D8 (te4)
87D9 (zhi2)
87DA (peng2)
87DB (peng2)
87DC (jiao3)
87DD (qu2)
87DE (bie2)
87DF (liao3)
87E0 (pan2)
87E1 (gui3)
87E2 (xi3)
87E3 (ji3)
87E4 (zhuan1)
87E5 (huang2)
87E6 (fei4)
87E7 (lao2)
87E8 (jue2)
87E9 (jue2)
87EA (hui4)
87EB (yin2)
87EC (chan2)
87ED (jiao1)
87EE (shan4)
87EF (rao2,nao2)
87F0 (xiao1)
87F1 (wu2)
87F2 (chong2)
87F3 (xun2)
87F4 (si1)
87F5 (none0)
87F6 (cheng1)
87F7 (dang1)
87F8 (li3,li2)
87F9 (xie4)
87FA (shan4)
87FB (yi3)
87FC (jing3)
87FD (da2)
87FE (chan2)
87FF (qi4)
8800 (zi1)
8801 (xiang4)
8802 (she4)
8803 (luo3)
8804 (qin2)
8805 (ying2)
8806 (chai4)
8807 (li4)
8808 (ze2)
8809 (xuan1)
880A (lian2)
880B (zhu2)
880C (ze2)
880D (xie1)
880E (mang3)
880F (xie4,xie3)
8810 (qi2)
8811 (rong2)
8812 (jian3)
8813 (meng3)
8814 (hao2)
8815 (ru2,ruan3)
8816 (huo4)
8817 (zhuo2)
8818 (jie2)
8819 (bin1)
881A (he4)
881B (mie4)
881C (fan2)
881D (lei2)
881E (jie2)
881F (la4,zha4)
8820 (mi4)
8821 (li3,li2)
8822 (chun3)
8823 (li4)
8824 (qiu1)
8825 (nie4)
8826 (lu2)
8827 (du4)
8828 (xiao1)
8829 (zhu1)
882A (long2)
882B (li4)
882C (long2)
882D (feng1)
882E (ye1)
882F (pi2)
8830 (rang2)
8831 (gu3)
8832 (juan1)
8833 (ying1)
8834 (none0)
8835 (xi1)
8836 (can2)
8837 (qu2)
8838 (quan2)
8839 (du4)
883A (can2)
883B (man2)
883C (qu2)
883D (jie2)
883E (zhu2)
883F (zha2)
8840 (xue4,xie3)
8841 (huang1)
8842 (nu:4)
8843 (pei1)
8844 (nu:4)
8845 (xin4)
8846 (zhong4)
8847 (mo4)
8848 (er4)
8849 (mie4)
884A (mie4)
884B (shi4)
884C (xing2,hang2,hang4,xing4,heng2)
884D (yan3)
884E (kan4)
884F (yuan4)
8850 (none0)
8851 (ling2)
8852 (xuan4)
8853 (shu4,zhu2)
8854 (xian2)
8855 (tong4)
8856 (long4)
8857 (jie1)
8858 (xian2)
8859 (ya2)
885A (hu2)
885B (wei4)
885C (dao4)
885D (chong1,chong4)
885E (wei4)
885F (dao4)
8860 (zhun1)
8861 (heng2)
8862 (qu2)
8863 (yi1,yi4,yi3)
8864 (yi1)
8865 (bu3)
8866 (gan3)
8867 (yu2)
8868 (biao3)
8869 (cha4,cha3)
886A (yi2)
886B (shan1)
886C (chen4)
886D (fu1)
886E (gun3)
886F (fen1)
8870 (shuai1,cui1)
8871 (jie2,ji2)
8872 (na4)
8873 (zhong1)
8874 (dan3)
8875 (ri4)
8876 (zhong4)
8877 (zhong1)
8878 (xie4)
8879 (qi2,zhi1)
887A (xie2)
887B (ran2)
887C (zhi1)
887D (ren4)
887E (qin1)
887F (jin1)
8880 (jun1)
8881 (yuan2)
8882 (mei4)
8883 (chai4)
8884 (ao3)
8885 (niao3)
8886 (hui1)
8887 (ran2)
8888 (jia1)
8889 (tuo2)
888A (ling3)
888B (dai4)
888C (bao4)
888D (pao2)
888E (yao4)
888F (zuo4)
8890 (bi4)
8891 (shao4)
8892 (tan3)
8893 (ju3)
8894 (he4)
8895 (xue4)
8896 (xiu4)
8897 (zhen3)
8898 (yi2)
8899 (pa4)
889A (bo1,fu2)
889B (di1)
889C (wa4)
889D (fu4)
889E (gun3)
889F (zhi4)
88A0 (zhi4)
88A1 (ran2)
88A2 (pan4)
88A3 (yi4)
88A4 (mao4)
88A5 (none0)
88A6 (na4)
88A7 (kou1)
88A8 (xuan4)
88A9 (chan1)
88AA (qu1)
88AB (bei4,pi1)
88AC (yu4)
88AD (xi2)
88AE (none0)
88AF (bo2)
88B0 (none0)
88B1 (fu2)
88B2 (yi2)
88B3 (chi3)
88B4 (ku4)
88B5 (ren4)
88B6 (jiang4)
88B7 (jia2,qia1)
88B8 (cun2)
88B9 (mo4)
88BA (jie2)
88BB (er2)
88BC (ge1)
88BD (ru2)
88BE (zhu1)
88BF (gui1)
88C0 (yin1)
88C1 (cai2)
88C2 (lie4,lie3)
88C3 (none0)
88C4 (none0)
88C5 (zhuang1)
88C6 (dang1)
88C7 (none0)
88C8 (kun1)
88C9 (ken4)
88CA (niao3)
88CB (shu4)
88CC (jia2)
88CD (kun3)
88CE (cheng2,cheng3)
88CF (li3)
88D0 (juan1)
88D1 (shen1)
88D2 (pou2)
88D3 (ge2)
88D4 (yi4)
88D5 (yu4)
88D6 (chen3)
88D7 (liu2)
88D8 (qiu2)
88D9 (qun2)
88DA (ji4)
88DB (yi4)
88DC (bu3)
88DD (zhuang1)
88DE (shui4)
88DF (sha1)
88E0 (qun2)
88E1 (li3)
88E2 (lian2)
88E3 (lian3)
88E4 (ku4)
88E5 (jian3)
88E6 (fou2)
88E7 (tan3)
88E8 (bi4,pi2,bei1)
88E9 (gun1)
88EA (tao2)
88EB (yuan1)
88EC (ling2)
88ED (chi3)
88EE (chang1)
88EF (chou2)
88F0 (duo1)
88F1 (biao3)
88F2 (liang3)
88F3 (shang5,chang2)
88F4 (pei2)
88F5 (pei2)
88F6 (fei1)
88F7 (yuan1)
88F8 (luo3)
88F9 (guo3)
88FA (yan3)
88FB (du3)
88FC (ti4,xi1,xi2)
88FD (zhi4)
88FE (ju1)
88FF (qi3)
8900 (ji4)
8901 (zhi2)
8902 (gua4)
8903 (ken4)
8904 (none0)
8905 (ti4)
8906 (shi4)
8907 (fu4)
8908 (chong2)
8909 (xie1)
890A (bian3)
890B (die2)
890C (kun1,hui1)
890D (duan1)
890E (xiu4)
890F (xiu4)
8910 (he4,he2)
8911 (yuan4)
8912 (bao1)
8913 (bao3)
8914 (fu4)
8915 (yu2)
8916 (tuan4)
8917 (yan3)
8918 (hui1)
8919 (bei4)
891A (chu3,zhu3)
891B (lu:3)
891C (none0)
891D (none0)
891E (yun3)
891F (ta1)
8920 (gou1)
8921 (da1)
8922 (huai2)
8923 (rong2)
8924 (yuan4)
8925 (ru4)
8926 (nai4)
8927 (jiong3)
8928 (suo3)
8929 (ban1)
892A (tun4,tui4)
892B (chi3)
892C (sang3)
892D (niao3)
892E (ying1)
892F (jie4)
8930 (qian1)
8931 (huai2)
8932 (ku4)
8933 (lian2)
8934 (lan2)
8935 (li2)
8936 (zhe3,zhe2,xi2)
8937 (shi1)
8938 (lu:3)
8939 (yi4)
893A (die1)
893B (xie4)
893C (xian1)
893D (wei4)
893E (biao3)
893F (cao2)
8940 (ji1)
8941 (qiang3)
8942 (sen1)
8943 (bao1)
8944 (xiang1)
8945 (none0)
8946 (pu2)
8947 (jian3)
8948 (zhuan4)
8949 (jian4)
894A (zui4)
894B (ji2)
894C (dan1)
894D (za2)
894E (fan2)
894F (bo1)
8950 (xiang4)
8951 (xin2)
8952 (bie2,bi4)
8953 (rao2)
8954 (man3)
8955 (lan2)
8956 (ao3)
8957 (duo2)
8958 (hui4)
8959 (cao4)
895A (sui4)
895B (nong2)
895C (chan1)
895D (lian4,lian3)
895E (bi4)
895F (jin1)
8960 (dang1)
8961 (shu2)
8962 (tan3)
8963 (bi4)
8964 (lan2)
8965 (pu2)
8966 (ru2)
8967 (zhi3)
8968 (none0)
8969 (shu3)
896A (wa4)
896B (shi4)
896C (bai3)
896D (xie2)
896E (bo2)
896F (chen4)
8970 (lai3)
8971 (long2)
8972 (xi2)
8973 (xian1)
8974 (lan2)
8975 (zhe2)
8976 (dai4)
8977 (none0)
8978 (zan4)
8979 (shi1)
897A (jian3)
897B (pan4)
897C (yi4)
897D (none0)
897E (ya4)
897F (xi1)
8980 (xi1)
8981 (yao4,yao1)
8982 (feng3)
8983 (tan2,qin2)
8984 (none0)
8985 (none0)
8986 (fu4)
8987 (ba4)
8988 (he2)
8989 (ji1)
898A (ji1)
898B (jian4,xian4)
898C (guan1)
898D (bian4)
898E (yan4)
898F (gui1)
8990 (jue2,jiao4)
8991 (pian3)
8992 (mao2)
8993 (mi4)
8994 (mi4)
8995 (mie4)
8996 (shi4)
8997 (si1)
8998 (zhan1,chan1)
8999 (luo2)
899A (jue2,jiao4)
899B (mo4)
899C (tiao4)
899D (lian2)
899E (yao4)
899F (zhi4)
89A0 (jun1)
89A1 (xi2)
89A2 (shan3)
89A3 (wei1)
89A4 (xi4)
89A5 (tian3)
89A6 (yu2)
89A7 (lan3)
89A8 (e4)
89A9 (du3)
89AA (qin1,qing4)
89AB (pang3)
89AC (ji4)
89AD (ming2)
89AE (ping1)
89AF (gou4)
89B0 (qu4,qu1)
89B1 (zhan4)
89B2 (jin3,jin4)
89B3 (guan1,guan4)
89B4 (deng1)
89B5 (jian4)
89B6 (luo2)
89B7 (qu4,qu1)
89B8 (jian4)
89B9 (wei2)
89BA (jue2,jiao4)
89BB (qu4)
89BC (luo2)
89BD (lan3)
89BE (shen3)
89BF (di2)
89C0 (guan1,guan4)
89C1 (jian4,xian4)
89C2 (guan1,guan4)
89C3 (yan4)
89C4 (gui1)
89C5 (mi4)
89C6 (shi4)
89C7 (chan1)
89C8 (lan3)
89C9 (jue2,jiao4)
89CA (ji4)
89CB (xi2)
89CC (di2)
89CD (tian3)
89CE (yu2)
89CF (gou4)
89D0 (jin4)
89D1 (qu4,qu1)
89D2 (jiao3,jue2,jia3)
89D3 (jiu1)
89D4 (jin1)
89D5 (cu1)
89D6 (jue2)
89D7 (zhi4)
89D8 (chao4)
89D9 (ji2)
89DA (gu1)
89DB (dan4)
89DC (zui3,zi1)
89DD (di3)
89DE (shang1)
89DF (hua4)
89E0 (quan2)
89E1 (ge2)
89E2 (zhi4)
89E3 (jie3,jie4,xie4)
89E4 (gui3)
89E5 (gong1)
89E6 (chu4)
89E7 (jie3,jie4,xie4)
89E8 (huan4)
89E9 (qiu2)
89EA (xing1)
89EB (su4)
89EC (ni2)
89ED (ji1)
89EE (lu4)
89EF (zhi4)
89F0 (zhu1)
89F1 (bi4)
89F2 (xing1)
89F3 (hu2)
89F4 (shang1)
89F5 (gong1)
89F6 (zhi4)
89F7 (xue2)
89F8 (chu4)
89F9 (xi1)
89FA (yi2)
89FB (li4)
89FC (jue2)
89FD (xi1)
89FE (yan4)
89FF (xi1)
8A00 (yan2)
8A01 (yan2)
8A02 (ding4)
8A03 (fu4)
8A04 (qiu2)
8A05 (qiu2)
8A06 (jiao4)
8A07 (hong1)
8A08 (ji4)
8A09 (fan4)
8A0A (xun4)
8A0B (diao4)
8A0C (hong2,hong4)
8A0D (cha4)
8A0E (tao3)
8A0F (xu1)
8A10 (jie2)
8A11 (yi2)
8A12 (ren4)
8A13 (xun4)
8A14 (yin2)
8A15 (shan4)
8A16 (qi4)
8A17 (tuo1)
8A18 (ji4)
8A19 (xun4)
8A1A (yin2)
8A1B (e2)
8A1C (fen1)
8A1D (ya4)
8A1E (yao1)
8A1F (song4)
8A20 (shen3)
8A21 (yin2)
8A22 (xin1)
8A23 (jue2)
8A24 (xiao2)
8A25 (ne4,na4)
8A26 (chen2)
8A27 (you2)
8A28 (zhi3)
8A29 (xiong1)
8A2A (fang3)
8A2B (xin4)
8A2C (chao1)
8A2D (she4)
8A2E (xian1)
8A2F (sa3)
8A30 (zhun1)
8A31 (xu3,hu3)
8A32 (yi4)
8A33 (yi4)
8A34 (su4)
8A35 (chi1)
8A36 (he1)
8A37 (shen1)
8A38 (he2)
8A39 (xu4)
8A3A (zhen3,zhen1)
8A3B (zhu4)
8A3C (zheng4)
8A3D (gou4)
8A3E (zi3,zi1)
8A3F (zi3)
8A40 (zhan1)
8A41 (gu3)
8A42 (fu4)
8A43 (jian3)
8A44 (die2)
8A45 (ling2)
8A46 (di3)
8A47 (yang4)
8A48 (li4)
8A49 (nao2)
8A4A (pan4)
8A4B (zhou4)
8A4C (gan4)
8A4D (shi4)
8A4E (ju4)
8A4F (ao4)
8A50 (zha4)
8A51 (tuo1)
8A52 (yi2)
8A53 (qu3)
8A54 (zhao4)
8A55 (ping2)
8A56 (bi4)
8A57 (xiong4)
8A58 (chu4,qu1)
8A59 (ba2)
8A5A (da2)
8A5B (zu3)
8A5C (tao1)
8A5D (zhu3)
8A5E (ci2)
8A5F (zhe2)
8A60 (yong3)
8A61 (xu3)
8A62 (xun2)
8A63 (yi4)
8A64 (huang3)
8A65 (he2)
8A66 (shi4)
8A67 (cha2)
8A68 (jiao1)
8A69 (shi1)
8A6A (hen3)
8A6B (cha4)
8A6C (gou4)
8A6D (gui3)
8A6E (quan2)
8A6F (hui4)
8A70 (jie2)
8A71 (hua4)
8A72 (gai1)
8A73 (xiang2)
8A74 (hui4)
8A75 (shen1)
8A76 (chou2)
8A77 (tong2)
8A78 (mi2)
8A79 (zhan1)
8A7A (ming2)
8A7B (e4)
8A7C (hui1)
8A7D (yan2)
8A7E (xiong1)
8A7F (gua4)
8A80 (er4)
8A81 (beng3)
8A82 (tiao3,diao4)
8A83 (chi3)
8A84 (lei3)
8A85 (zhu1)
8A86 (kuang1)
8A87 (kua1)
8A88 (wu2)
8A89 (yu4)
8A8A (teng2)
8A8B (ji4)
8A8C (zhi4)
8A8D (ren4)
8A8E (su4)
8A8F (lang3)
8A90 (e2)
8A91 (kuang2)
8A92 (e^1,e^2,e^3,e^4)
8A93 (shi4)
8A94 (ting3)
8A95 (dan4)
8A96 (bei4)
8A97 (chan2)
8A98 (you4)
8A99 (heng2)
8A9A (qiao4)
8A9B (qin1)
8A9C (shua4)
8A9D (an1)
8A9E (yu3,yu4)
8A9F (xiao4)
8AA0 (cheng2)
8AA1 (jie4)
8AA2 (xian4)
8AA3 (wu1,wu2)
8AA4 (wu4)
8AA5 (gao4)
8AA6 (song4)
8AA7 (pu3)
8AA8 (hui4,hui3)
8AA9 (jing4)
8AAA (shuo1,shui4,yue4)
8AAB (zhen4)
8AAC (shuo1,shui4,yue4)
8AAD (du2,dou4)
8AAE (none0)
8AAF (chang4)
8AB0 (shui2,shei2)
8AB1 (jie2)
8AB2 (ke4)
8AB3 (qu1)
8AB4 (cong2)
8AB5 (xiao2)
8AB6 (sui4)
8AB7 (wang3)
8AB8 (xuan2)
8AB9 (fei3)
8ABA (chi1)
8ABB (ta4)
8ABC (yi2,yi4)
8ABD (na2)
8ABE (yin2)
8ABF (diao4,tiao2)
8AC0 (pi3)
8AC1 (chuo4)
8AC2 (chan3)
8AC3 (chen1)
8AC4 (zhun1)
8AC5 (ji1)
8AC6 (qi1)
8AC7 (tan2)
8AC8 (chui4)
8AC9 (wei3)
8ACA (ju1)
8ACB (qing3)
8ACC (jian4)
8ACD (zheng1,zheng4)
8ACE (ze2)
8ACF (zou1)
8AD0 (qian1)
8AD1 (zhuo2)
8AD2 (liang4)
8AD3 (jian4)
8AD4 (zhu4)
8AD5 (hao2)
8AD6 (lun4,lun2)
8AD7 (shen3)
8AD8 (biao3)
8AD9 (huai4)
8ADA (pian2)
8ADB (yu2)
8ADC (die2)
8ADD (xu3)
8ADE (pian2,pian3)
8ADF (shi4)
8AE0 (xuan1)
8AE1 (shi4)
8AE2 (hun4)
8AE3 (hua4)
8AE4 (e4)
8AE5 (zhong4)
8AE6 (di4)
8AE7 (xie2)
8AE8 (fu2)
8AE9 (pu3)
8AEA (ting2)
8AEB (jian4)
8AEC (qi3)
8AED (yu4)
8AEE (zi1)
8AEF (chuan2)
8AF0 (xi3)
8AF1 (hui4)
8AF2 (yin1)
8AF3 (an1)
8AF4 (xian2)
8AF5 (nan2)
8AF6 (chen2)
8AF7 (feng1,feng3,feng4)
8AF8 (zhu1)
8AF9 (yang2)
8AFA (yan4)
8AFB (heng1,heng2)
8AFC (xuan1)
8AFD (ge2)
8AFE (nuo4)
8AFF (qi4)
8B00 (mou2)
8B01 (ye4)
8B02 (wei4)
8B03 (none0)
8B04 (teng2)
8B05 (zou1,zhou1)
8B06 (shan4)
8B07 (jian3)
8B08 (bo2)
8B09 (none0)
8B0A (huang3)
8B0B (huo4)
8B0C (ge1)
8B0D (ying2)
8B0E (mi2,mei4)
8B0F (xiao3,sou3)
8B10 (mi4)
8B11 (xi4)
8B12 (qiang1)
8B13 (chen1)
8B14 (nu:e4,xue4)
8B15 (si1)
8B16 (su4)
8B17 (bang4)
8B18 (chi2)
8B19 (qian1)
8B1A (shi4,yi4)
8B1B (jiang3)
8B1C (yuan4)
8B1D (xie4)
8B1E (xue4)
8B1F (tao1)
8B20 (yao2)
8B21 (yao2)
8B22 (hu4)
8B23 (yu2)
8B24 (biao1)
8B25 (cong4)
8B26 (qing3,qing4)
8B27 (li2)
8B28 (mo2)
8B29 (mo4)
8B2A (shang1)
8B2B (zhe2)
8B2C (miu4)
8B2D (jian3)
8B2E (ze2)
8B2F (zha1)
8B30 (lian2)
8B31 (lou2)
8B32 (can1)
8B33 (ou1)
8B34 (guan4)
8B35 (xi2)
8B36 (zhuo2)
8B37 (ao2)
8B38 (ao2)
8B39 (jin3)
8B3A (zhe2)
8B3B (yi2)
8B3C (hu1)
8B3D (jiang4)
8B3E (man2,man4)
8B3F (chao2)
8B40 (han4)
8B41 (hua2)
8B42 (chan3)
8B43 (xu1)
8B44 (zeng1)
8B45 (se4)
8B46 (xi1)
8B47 (she1)
8B48 (dui4)
8B49 (zheng4)
8B4A (nao2)
8B4B (lan2)
8B4C (e2)
8B4D (ying4)
8B4E (jue2)
8B4F (ji1)
8B50 (zun3)
8B51 (jiao3)
8B52 (bo4)
8B53 (hui4)
8B54 (zhuan4)
8B55 (wu2)
8B56 (jian4,zen4)
8B57 (zha2)
8B58 (shi4,zhi4)
8B59 (qiao2,qiao4)
8B5A (tan2)
8B5B (zen4)
8B5C (pu3)
8B5D (sheng2)
8B5E (xuan1)
8B5F (zao4)
8B60 (zhan1)
8B61 (dang3)
8B62 (sui4)
8B63 (qian1)
8B64 (ji1)
8B65 (jiao4)
8B66 (jing3)
8B67 (lian2)
8B68 (nou4)
8B69 (yi1)
8B6A (ai4)
8B6B (zhan1)
8B6C (pi4)
8B6D (hui3)
8B6E (hua4)
8B6F (yi4)
8B70 (yi4)
8B71 (shan4)
8B72 (rang4)
8B73 (nou4)
8B74 (qian3)
8B75 (zhui4)
8B76 (ta4)
8B77 (hu4)
8B78 (zhou1)
8B79 (hao2)
8B7A (ni3)
8B7B (ying1)
8B7C (jian4,jian1)
8B7D (yu4)
8B7E (jian3)
8B7F (hui4)
8B80 (du2,dou4)
8B81 (zhe2)
8B82 (xuan4)
8B83 (zan4)
8B84 (lei3)
8B85 (shen3)
8B86 (wei4)
8B87 (chan3)
8B88 (li4)
8B89 (yi2)
8B8A (bian4)
8B8B (zhe2)
8B8C (yan4)
8B8D (e4)
8B8E (chou2)
8B8F (wei4)
8B90 (chou2)
8B91 (yao4)
8B92 (chan2)
8B93 (rang4)
8B94 (yin3)
8B95 (lan2)
8B96 (chen4)
8B97 (huo4)
8B98 (zhe2)
8B99 (huan1)
8B9A (zan4)
8B9B (yi4)
8B9C (dang3)
8B9D (zhan1)
8B9E (yan4)
8B9F (du2)
8BA0 (yan2)
8BA1 (ji4)
8BA2 (ding4)
8BA3 (fu4)
8BA4 (ren4)
8BA5 (ji1)
8BA6 (jie2)
8BA7 (hong4)
8BA8 (tao3)
8BA9 (rang4)
8BAA (shan4)
8BAB (qi4)
8BAC (tuo1)
8BAD (xun4)
8BAE (yi4)
8BAF (xun4)
8BB0 (ji4)
8BB1 (ren4)
8BB2 (jiang3)
8BB3 (hui4)
8BB4 (ou1)
8BB5 (ju4)
8BB6 (ya4)
8BB7 (ne4)
8BB8 (xu3)
8BB9 (e2)
8BBA (lun4,lun2)
8BBB (xiong1)
8BBC (song4)
8BBD (feng3)
8BBE (she4)
8BBF (fang3)
8BC0 (jue2)
8BC1 (zheng4)
8BC2 (gu3)
8BC3 (he1)
8BC4 (ping2)
8BC5 (zu3)
8BC6 (shi1,zhi4)
8BC7 (xiong4)
8BC8 (zha4)
8BC9 (su4)
8BCA (zhen3)
8BCB (di3)
8BCC (zhou1)
8BCD (ci2)
8BCE (qu1)
8BCF (zhao4)
8BD0 (bi4)
8BD1 (yi4)
8BD2 (yi2)
8BD3 (kuang1)
8BD4 (lei3)
8BD5 (shi4)
8BD6 (gua4)
8BD7 (shi1)
8BD8 (jie2,ji2)
8BD9 (hui1)
8BDA (cheng2)
8BDB (zhu1)
8BDC (shen1)
8BDD (hua4)
8BDE (dan4)
8BDF (gou4)
8BE0 (quan2)
8BE1 (gui3)
8BE2 (xun2)
8BE3 (yi4)
8BE4 (zheng4)
8BE5 (gai1)
8BE6 (xiang2)
8BE7 (cha4)
8BE8 (hun4)
8BE9 (xu3)
8BEA (zhou1)
8BEB (jie4)
8BEC (wu1)
8BED (yu3,yu4)
8BEE (qiao4)
8BEF (wu4)
8BF0 (gao4)
8BF1 (you4)
8BF2 (hui4)
8BF3 (kuang2)
8BF4 (shuo1,shui4,yue4)
8BF5 (song4)
8BF6 (ei4,ei2,ei3,ai3,e^1,e^2,e^3,e^4)
8BF7 (qing3)
8BF8 (zhu1)
8BF9 (zou1)
8BFA (nuo4)
8BFB (du2,dou4)
8BFC (zhuo2)
8BFD (fei3)
8BFE (ke4)
8BFF (wei3)
8C00 (yu2)
8C01 (shei2,shui2)
8C02 (shen3)
8C03 (diao4,tiao2)
8C04 (chan3)
8C05 (liang4)
8C06 (zhun1)
8C07 (sui4)
8C08 (tan2)
8C09 (shen3)
8C0A (yi4)
8C0B (mou2)
8C0C (chen2)
8C0D (die2)
8C0E (huang3)
8C0F (jian4)
8C10 (xie2)
8C11 (xue4)
8C12 (ye4)
8C13 (wei4)
8C14 (e4)
8C15 (yu4)
8C16 (xuan1)
8C17 (chan2)
8C18 (zi1)
8C19 (an1)
8C1A (yan4)
8C1B (di4)
8C1C (mi2,mei4)
8C1D (pian3)
8C1E (xu3)
8C1F (mo2)
8C20 (dang3)
8C21 (su4)
8C22 (xie4)
8C23 (yao2)
8C24 (bang4)
8C25 (shi4)
8C26 (qian1)
8C27 (mi4)
8C28 (jin3)
8C29 (man2,man4)
8C2A (zhe2)
8C2B (jian3)
8C2C (miu4)
8C2D (tan2)
8C2E (jian4,zen4)
8C2F (qiao2,qiao4)
8C30 (lan2)
8C31 (pu3)
8C32 (jue2)
8C33 (yan4)
8C34 (qian3)
8C35 (zhan1)
8C36 (chen4)
8C37 (gu3,yu4)
8C38 (qian1)
8C39 (hong2)
8C3A (ya2)
8C3B (jue2)
8C3C (hong2)
8C3D (han1)
8C3E (hong1)
8C3F (qi1,xi1)
8C40 (xi1)
8C41 (huo4,huo1,hua2)
8C42 (liao2)
8C43 (han3)
8C44 (du2)
8C45 (long2)
8C46 (dou4)
8C47 (jiang1)
8C48 (qi3,kai3)
8C49 (chi3)
8C4A (feng1,li3)
8C4B (deng1)
8C4C (wan1)
8C4D (bi1)
8C4E (shu4)
8C4F (xian4)
8C50 (feng1)
8C51 (zhi4)
8C52 (zhi4)
8C53 (yan4)
8C54 (yan4)
8C55 (shi3)
8C56 (chu4)
8C57 (hui1)
8C58 (tun2)
8C59 (yi4)
8C5A (tun2)
8C5B (yi4)
8C5C (jian1)
8C5D (ba1)
8C5E (hou4)
8C5F (e4)
8C60 (cu2)
8C61 (xiang4)
8C62 (huan4)
8C63 (jian1)
8C64 (ken3)
8C65 (gai1)
8C66 (qu2)
8C67 (fu1)
8C68 (xi1)
8C69 (bin1)
8C6A (hao2)
8C6B (yu4)
8C6C (zhu1)
8C6D (jia1)
8C6E (fen2)
8C6F (xi1)
8C70 (hu4)
8C71 (wen1)
8C72 (huan2)
8C73 (bin1)
8C74 (di2)
8C75 (zong1)
8C76 (fen2)
8C77 (yi4)
8C78 (zhi4)
8C79 (bao4)
8C7A (chai2)
8C7B (han4,an4)
8C7C (pi2)
8C7D (na4)
8C7E (pi1)
8C7F (gou3)
8C80 (duo4)
8C81 (you4)
8C82 (diao1)
8C83 (mo4)
8C84 (si4)
8C85 (xiu1)
8C86 (huan2)
8C87 (kun1)
8C88 (he2)
8C89 (he2,hao2,mo4)
8C8A (mo4)
8C8B (an4)
8C8C (mao4)
8C8D (li2)
8C8E (ni2)
8C8F (bi3)
8C90 (yu3)
8C91 (jia1)
8C92 (tuan1)
8C93 (mao1)
8C94 (pi2)
8C95 (xi1)
8C96 (e4)
8C97 (ju4)
8C98 (mo4)
8C99 (chu1)
8C9A (tan2)
8C9B (huan1)
8C9C (qu2)
8C9D (bei4)
8C9E (zhen1)
8C9F (yuan2,yun2,yun4)
8CA0 (fu4)
8CA1 (cai2)
8CA2 (gong4)
8CA3 (te4)
8CA4 (yi2)
8CA5 (hang2)
8CA6 (wan4)
8CA7 (pin2)
8CA8 (huo4)
8CA9 (fan4)
8CAA (tan1)
8CAB (guan4)
8CAC (ze2,zhai4)
8CAD (zhi4)
8CAE (er4)
8CAF (zhu3,zhu4)
8CB0 (shi4)
8CB1 (bi4)
8CB2 (zi1)
8CB3 (er4)
8CB4 (gui4)
8CB5 (pian1)
8CB6 (bian3)
8CB7 (mai3)
8CB8 (dai4)
8CB9 (sheng4)
8CBA (kuang4)
8CBB (fei4)
8CBC (tie1)
8CBD (yi2)
8CBE (chi2,chi1)
8CBF (mao4)
8CC0 (he4)
8CC1 (bi4,ben1)
8CC2 (lu4)
8CC3 (lin4,ren4)
8CC4 (hui4,hui3)
8CC5 (gai1)
8CC6 (pian2)
8CC7 (zi1)
8CC8 (jia3,gu3,jia4)
8CC9 (xu4)
8CCA (zei2,ze2)
8CCB (jiao3)
8CCC (gai1)
8CCD (zang1)
8CCE (jian4)
8CCF (ying4)
8CD0 (xun4)
8CD1 (zhen4)
8CD2 (she1)
8CD3 (bin1)
8CD4 (bin1)
8CD5 (qiu2)
8CD6 (she1)
8CD7 (chuan4)
8CD8 (zang1)
8CD9 (zhou1)
8CDA (lai4)
8CDB (zan4)
8CDC (si4,ci4)
8CDD (chen1)
8CDE (shang3)
8CDF (tian3)
8CE0 (pei2)
8CE1 (geng1)
8CE2 (xian2)
8CE3 (mai4)
8CE4 (jian4)
8CE5 (sui4)
8CE6 (fu4)
8CE7 (dan3)
8CE8 (cong2)
8CE9 (cong2)
8CEA (zhi2,zhi4)
8CEB (ji1)
8CEC (zhang4)
8CED (du3)
8CEE (jin4)
8CEF (xiong1)
8CF0 (shun3)
8CF1 (yun3)
8CF2 (bao3)
8CF3 (zai1)
8CF4 (lai4)
8CF5 (feng4)
8CF6 (cang4)
8CF7 (ji1)
8CF8 (sheng4)
8CF9 (ai4)
8CFA (zhuan4,zuan4)
8CFB (fu4)
8CFC (gou4)
8CFD (sai4)
8CFE (ze2)
8CFF (liao2)
8D00 (wei4)
8D01 (bai4)
8D02 (chen3)
8D03 (zhuan4)
8D04 (zhi4)
8D05 (zhui4)
8D06 (biao1)
8D07 (yun1)
8D08 (zeng4)
8D09 (tan3)
8D0A (zan4)
8D0B (yan4)
8D0C (none0)
8D0D (shan4)
8D0E (wan4)
8D0F (ying2)
8D10 (jin4)
8D11 (gan3)
8D12 (xian2)
8D13 (zang1)
8D14 (bi4)
8D15 (du2)
8D16 (shu2)
8D17 (yan4)
8D18 (none0)
8D19 (xuan4)
8D1A (long4)
8D1B (gan4)
8D1C (zang1)
8D1D (bei4)
8D1E (zhen1)
8D1F (fu4)
8D20 (yuan2,yun2,yun4)
8D21 (gong4)
8D22 (cai2)
8D23 (ze2)
8D24 (xian2)
8D25 (bai4)
8D26 (zhang4)
8D27 (huo4)
8D28 (zhi4)
8D29 (fan4)
8D2A (tan1)
8D2B (pin2)
8D2C (bian3)
8D2D (gou4)
8D2E (zhu4)
8D2F (guan4)
8D30 (er4)
8D31 (jian4)
8D32 (bi4,ben1)
8D33 (shi4)
8D34 (tie1)
8D35 (gui4)
8D36 (kuang4)
8D37 (dai4)
8D38 (mao4)
8D39 (fei4)
8D3A (he4)
8D3B (yi2)
8D3C (zei2)
8D3D (zhi4)
8D3E (jia3,gu3)
8D3F (hui4)
8D40 (zi1)
8D41 (lin4)
8D42 (lu4)
8D43 (zang1)
8D44 (zi1)
8D45 (gai1)
8D46 (jin4)
8D47 (qiu2)
8D48 (zhen4)
8D49 (lai4)
8D4A (she1)
8D4B (fu4)
8D4C (du3)
8D4D (ji1)
8D4E (shu2)
8D4F (shang3)
8D50 (ci4)
8D51 (bi4)
8D52 (zhou1)
8D53 (geng1)
8D54 (pei2)
8D55 (dan3)
8D56 (lai4)
8D57 (feng4)
8D58 (zhui4)
8D59 (fu4)
8D5A (zhuan4,zuan4)
8D5B (sai4)
8D5C (ze2)
8D5D (yan4)
8D5E (zan4)
8D5F (yun1)
8D60 (zeng4)
8D61 (shan4)
8D62 (ying2)
8D63 (gan4)
8D64 (chi4)
8D65 (xi1)
8D66 (she4)
8D67 (nan3)
8D68 (xiong2)
8D69 (xi4)
8D6A (cheng1)
8D6B (he4)
8D6C (cheng1)
8D6D (zhe3)
8D6E (xia2)
8D6F (tang2)
8D70 (zou3)
8D71 (zou3)
8D72 (li4)
8D73 (jiu1,jiu3)
8D74 (fu4)
8D75 (zhao4)
8D76 (gan3)
8D77 (qi3)
8D78 (shan4)
8D79 (qiong2)
8D7A (qin2)
8D7B (xian3)
8D7C (ci1)
8D7D (jue2)
8D7E (qin3)
8D7F (chi2)
8D80 (ci1)
8D81 (chen4)
8D82 (chen4)
8D83 (die2)
8D84 (ju1,qie4,qie5,ju4)
8D85 (chao1)
8D86 (di1)
8D87 (se4)
8D88 (zhan1)
8D89 (zhu2)
8D8A (yue4)
8D8B (qu1)
8D8C (jie2)
8D8D (chi2)
8D8E (chu2)
8D8F (gua1)
8D90 (xue4)
8D91 (zi1)
8D92 (tiao2)
8D93 (duo3)
8D94 (lie4)
8D95 (gan3)
8D96 (suo1)
8D97 (cu4)
8D98 (xi2)
8D99 (zhao4)
8D9A (su4)
8D9B (yin3)
8D9C (ju2)
8D9D (jian4)
8D9E (que4)
8D9F (tang4,tang1)
8DA0 (chuo4)
8DA1 (cui3)
8DA2 (lu4)
8DA3 (qu4,cu4)
8DA4 (dang4)
8DA5 (qiu1)
8DA6 (zi1)
8DA7 (ti2)
8DA8 (qu1,cu4)
8DA9 (chi4)
8DAA (huang2)
8DAB (qiao2)
8DAC (qiao1)
8DAD (yao4)
8DAE (zao4)
8DAF (yue4)
8DB0 (none0)
8DB1 (zan3)
8DB2 (zan3,zan4)
8DB3 (zu2,ju4)
8DB4 (pa1)
8DB5 (bao4,bo1)
8DB6 (ku4)
8DB7 (he2)
8DB8 (dun3)
8DB9 (jue2)
8DBA (fu1)
8DBB (chen3)
8DBC (jian3)
8DBD (fang4)
8DBE (zhi3)
8DBF (ta1)
8DC0 (yue4)
8DC1 (pa2)
8DC2 (qi2)
8DC3 (yue4)
8DC4 (qiang1,qiang4)
8DC5 (tuo4)
8DC6 (tai2)
8DC7 (yi4)
8DC8 (nian3)
8DC9 (ling2)
8DCA (mei4)
8DCB (ba2)
8DCC (die1,die2)
8DCD (ku1)
8DCE (tuo2)
8DCF (jia1)
8DD0 (ci3)
8DD1 (pao3,pao2)
8DD2 (qia3)
8DD3 (zhu4)
8DD4 (ju1)
8DD5 (die2)
8DD6 (zhi2,zhi1)
8DD7 (fu1)
8DD8 (pan2)
8DD9 (ju3)
8DDA (shan1)
8DDB (bo3)
8DDC (ni2)
8DDD (ju4)
8DDE (li4,luo4)
8DDF (gen1)
8DE0 (yi2)
8DE1 (ji1)
8DE2 (dai4)
8DE3 (xian3)
8DE4 (jiao1)
8DE5 (duo4)
8DE6 (chu2)
8DE7 (quan2)
8DE8 (kua4)
8DE9 (zhuai3,shi4)
8DEA (gui4)
8DEB (qiong2)
8DEC (kui3)
8DED (xiang2)
8DEE (chi4)
8DEF (lu4)
8DF0 (beng4)
8DF1 (zhi4)
8DF2 (jia2)
8DF3 (tiao4)
8DF4 (cai3)
8DF5 (jian4)
8DF6 (da5)
8DF7 (qiao1)
8DF8 (bi4)
8DF9 (xian1)
8DFA (duo4)
8DFB (ji1)
8DFC (ju2)
8DFD (ji4)
8DFE (shu2)
8DFF (tu2)
8E00 (chu4)
8E01 (xing4)
8E02 (nie4)
8E03 (xiao1)
8E04 (bo2)
8E05 (xue2)
8E06 (qun1)
8E07 (mou3)
8E08 (shu1)
8E09 (liang4,liang2)
8E0A (yong3)
8E0B (jiao3,jia3,jue2)
8E0C (chou2)
8E0D (xiao4)
8E0E (none0)
8E0F (ta4,ta1)
8E10 (jian4)
8E11 (qi2)
8E12 (wo1)
8E13 (wei3)
8E14 (chuo1)
8E15 (jie2)
8E16 (ji2)
8E17 (nie1)
8E18 (ju2)
8E19 (ju1)
8E1A (lun2)
8E1B (lu4)
8E1C (leng4)
8E1D (huai2)
8E1E (ju4)
8E1F (chi2)
8E20 (wan4)
8E21 (quan2)
8E22 (ti1)
8E23 (bo2)
8E24 (zu2)
8E25 (qie4)
8E26 (qi1)
8E27 (cu4)
8E28 (zong1)
8E29 (cai3)
8E2A (zong1)
8E2B (pan2)
8E2C (zhi4)
8E2D (zheng1)
8E2E (dian3,die1)
8E2F (zhi2)
8E30 (yu2)
8E31 (duo2)
8E32 (dun4)
8E33 (chun3)
8E34 (yong3)
8E35 (zhong3)
8E36 (di4)
8E37 (zha3)
8E38 (chen3)
8E39 (chuai4)
8E3A (jian4)
8E3B (gua1)
8E3C (tang2)
8E3D (ju3)
8E3E (fu2)
8E3F (zu2)
8E40 (die2)
8E41 (pian2)
8E42 (rou2)
8E43 (nuo4)
8E44 (ti2)
8E45 (cha3)
8E46 (tui3)
8E47 (jian3)
8E48 (dao3)
8E49 (cuo1)
8E4A (xi1,qi1)
8E4B (ta4)
8E4C (qiang1,qiang4)
8E4D (zhan3)
8E4E (dian1)
8E4F (ti2)
8E50 (ji2)
8E51 (nie4)
8E52 (pan2)
8E53 (liu4)
8E54 (zhan4)
8E55 (bi4)
8E56 (chong1)
8E57 (lu4)
8E58 (liao2)
8E59 (cu4)
8E5A (tang1)
8E5B (dai4)
8E5C (su4)
8E5D (xi3)
8E5E (kui3)
8E5F (ji1)
8E60 (zhi2)
8E61 (qiang1)
8E62 (di2,zhi2)
8E63 (man2,pan2)
8E64 (zong1)
8E65 (lian2)
8E66 (beng4)
8E67 (zao1)
8E68 (nian3)
8E69 (bie2)
8E6A (tui2)
8E6B (ju2)
8E6C (deng4,deng1)
8E6D (ceng4)
8E6E (xian1)
8E6F (fan2)
8E70 (chu2)
8E71 (zhong1)
8E72 (dun1,cun2)
8E73 (bo1)
8E74 (cu4)
8E75 (zu2)
8E76 (jue2,jue3)
8E77 (jue2)
8E78 (lin2)
8E79 (ta4)
8E7A (qiao1)
8E7B (qiao1)
8E7C (pu3,pu2)
8E7D (liao1)
8E7E (dun1)
8E7F (cuan1)
8E80 (kuang4)
8E81 (zao4)
8E82 (ta4)
8E83 (bi4)
8E84 (bi4)
8E85 (zhu2)
8E86 (ju4)
8E87 (chu2)
8E88 (qiao4)
8E89 (dun3)
8E8A (chou2)
8E8B (ji1,ji4)
8E8C (wu3)
8E8D (yue4)
8E8E (nian3)
8E8F (lin4)
8E90 (lie4)
8E91 (zhi2)
8E92 (li4)
8E93 (zhi4)
8E94 (chan2)
8E95 (chu2)
8E96 (duan4)
8E97 (wei4)
8E98 (long2)
8E99 (lin4)
8E9A (xian1)
8E9B (wei4)
8E9C (zuan1)
8E9D (lan2)
8E9E (xie4)
8E9F (rang2)
8EA0 (xie4)
8EA1 (nie4)
8EA2 (ta4)
8EA3 (qu2)
8EA4 (jie4)
8EA5 (cuan1)
8EA6 (zuan1)
8EA7 (xi3)
8EA8 (kui2)
8EA9 (jue2)
8EAA (lin4)
8EAB (shen1,juan1)
8EAC (gong1)
8EAD (dan1)
8EAE (none0)
8EAF (qu1)
8EB0 (ti3)
8EB1 (duo3)
8EB2 (duo3)
8EB3 (gong1)
8EB4 (lang2)
8EB5 (none0)
8EB6 (luo3)
8EB7 (ai3)
8EB8 (ji1)
8EB9 (ju2)
8EBA (tang3)
8EBB (none0)
8EBC (none0)
8EBD (yan3)
8EBE (none0)
8EBF (kang1)
8EC0 (qu1)
8EC1 (lou2)
8EC2 (lao4)
8EC3 (duo3)
8EC4 (zhi2)
8EC5 (none0)
8EC6 (ti3)
8EC7 (dao4)
8EC8 (none0)
8EC9 (yu4)
8ECA (che1,ju1)
8ECB (ya4,zha2,ga2)
8ECC (gui3)
8ECD (jun1)
8ECE (wei4)
8ECF (yue4)
8ED0 (xin4)
8ED1 (di4)
8ED2 (xuan1)
8ED3 (fan4)
8ED4 (ren4)
8ED5 (shan1)
8ED6 (qiang2)
8ED7 (shu1)
8ED8 (tun2)
8ED9 (chen2)
8EDA (dai4)
8EDB (e4)
8EDC (na4)
8EDD (qi2)
8EDE (mao2)
8EDF (ruan3)
8EE0 (ren4)
8EE1 (qian2)
8EE2 (zhuan3,zhuai3,zhuan4)
8EE3 (hong1)
8EE4 (hu1)
8EE5 (qu2)
8EE6 (huang4)
8EE7 (di3)
8EE8 (ling2)
8EE9 (dai4)
8EEA (ao1)
8EEB (zhen3)
8EEC (fan4)
8EED (kuang1)
8EEE (ang3)
8EEF (peng1)
8EF0 (bei4)
8EF1 (gu1)
8EF2 (gu1)
8EF3 (pao2)
8EF4 (zhu4)
8EF5 (rong3,fu3)
8EF6 (e4)
8EF7 (ba2)
8EF8 (zhou2,zhou4,zhu2)
8EF9 (zhi3)
8EFA (yao2)
8EFB (ke1,ke3)
8EFC (yi4)
8EFD (qing1)
8EFE (shi4)
8EFF (ping2)
8F00 (er2)
8F01 (qiong2)
8F02 (ju2)
8F03 (jiao4,jiao3)
8F04 (guang1)
8F05 (lu4)
8F06 (kai3)
8F07 (quan2)
8F08 (zhou1)
8F09 (zai4,zai3)
8F0A (zhi4)
8F0B (ju1)
8F0C (liang4)
8F0D (yu4)
8F0E (shao1)
8F0F (you2)
8F10 (huan3)
8F11 (yun3)
8F12 (zhe2)
8F13 (wan3)
8F14 (fu3)
8F15 (qing1)
8F16 (zhou1)
8F17 (ni2)
8F18 (ling2)
8F19 (zhe2)
8F1A (zhan4)
8F1B (liang4)
8F1C (zi1)
8F1D (hui1)
8F1E (wang3)
8F1F (chuo4)
8F20 (guo3)
8F21 (kan3)
8F22 (yi3)
8F23 (peng2)
8F24 (qian4)
8F25 (gun3)
8F26 (nian3)
8F27 (ping2)
8F28 (guan3)
8F29 (bei4)
8F2A (lun2)
8F2B (pai2)
8F2C (liang2)
8F2D (ruan3)
8F2E (rou2)
8F2F (ji2)
8F30 (yang2)
8F31 (xian2)
8F32 (chuan2)
8F33 (cou4)
8F34 (chun1)
8F35 (ge2)
8F36 (you2)
8F37 (hong1)
8F38 (shu1)
8F39 (fu4)
8F3A (zi1)
8F3B (fu2)
8F3C (wen1)
8F3D (ben4)
8F3E (zhan3)
8F3F (yu2)
8F40 (wen1)
8F41 (tao1)
8F42 (gu3,gu1)
8F43 (zhen1)
8F44 (xia2)
8F45 (yuan2)
8F46 (lu4)
8F47 (jiu1)
8F48 (chao2)
8F49 (zhuan3,zhuai3,zhuan4)
8F4A (wei4)
8F4B (hun2)
8F4C (none0)
8F4D (che4,zhe2)
8F4E (jiao4)
8F4F (zhan4)
8F50 (pu2)
8F51 (lao3)
8F52 (fen2)
8F53 (fan1)
8F54 (lin2)
8F55 (ge2)
8F56 (se4)
8F57 (kan3)
8F58 (huan4)
8F59 (yi3)
8F5A (ji2)
8F5B (dui4)
8F5C (er2)
8F5D (yu2)
8F5E (xian4)
8F5F (hong1)
8F60 (lei2)
8F61 (pei4)
8F62 (li4)
8F63 (li4)
8F64 (lu2)
8F65 (lin2)
8F66 (che1,ju1)
8F67 (ya4,zha2,ga2)
8F68 (gui3)
8F69 (xuan1)
8F6A (dai4)
8F6B (ren4)
8F6C (zhuan3,zhuan4,zhuai3)
8F6D (e4)
8F6E (lun2)
8F6F (ruan3)
8F70 (hong1)
8F71 (gu1)
8F72 (ke1,ke3)
8F73 (lu2,lu5)
8F74 (zhou2,zhou4)
8F75 (zhi3)
8F76 (yi4)
8F77 (hu1)
8F78 (zhen3)
8F79 (li4)
8F7A (yao2)
8F7B (qing1)
8F7C (shi4)
8F7D (zai3,zai4)
8F7E (zhi4)
8F7F (jiao4)
8F80 (zhou1)
8F81 (quan2)
8F82 (lu4)
8F83 (jiao4)
8F84 (zhe2)
8F85 (fu3)
8F86 (liang4)
8F87 (nian3)
8F88 (bei4)
8F89 (hui1)
8F8A (gun3)
8F8B (wang3)
8F8C (liang2)
8F8D (chuo4)
8F8E (zi1)
8F8F (cou4)
8F90 (fu2)
8F91 (ji2,ji5)
8F92 (wen1)
8F93 (shu1)
8F94 (pei4)
8F95 (yuan2)
8F96 (xia2)
8F97 (zhan3)
8F98 (lu4)
8F99 (zhe2)
8F9A (lin2)
8F9B (xin1)
8F9C (gu1)
8F9D (ci2)
8F9E (ci2)
8F9F (pi4,bi4,pi1)
8FA0 (zui4)
8FA1 (bian4)
8FA2 (la4)
8FA3 (la4)
8FA4 (ci2)
8FA5 (xue1)
8FA6 (ban4)
8FA7 (bian4)
8FA8 (bian4)
8FA9 (bian4)
8FAA (none0)
8FAB (bian4)
8FAC (ban1)
8FAD (ci2)
8FAE (bian4)
8FAF (bian4)
8FB0 (chen2)
8FB1 (ru3,ru4)
8FB2 (nong2)
8FB3 (nong2)
8FB4 (zhen3)
8FB5 (chuo4)
8FB6 (chuo4)
8FB7 (none0)
8FB8 (reng2)
8FB9 (bian1,bian5)
8FBA (bian1)
8FBB (none0)
8FBC (none0)
8FBD (liao2)
8FBE (da2)
8FBF (chan1)
8FC0 (gan1)
8FC1 (qian1)
8FC2 (yu1)
8FC3 (yu1)
8FC4 (qi4)
8FC5 (xun4)
8FC6 (yi3,yi2)
8FC7 (guo4,guo1)
8FC8 (mai4)
8FC9 (qi2)
8FCA (za1)
8FCB (wang4)
8FCC (none0)
8FCD (zhun1)
8FCE (ying2)
8FCF (ti4)
8FD0 (yun4)
8FD1 (jin4)
8FD2 (hang2)
8FD3 (ya4)
8FD4 (fan3)
8FD5 (wu3)
8FD6 (ta4)
8FD7 (e2)
8FD8 (hai2,huan2)
8FD9 (zhei4,zhe4)
8FDA (none0)
8FDB (jin4)
8FDC (yuan3)
8FDD (wei2)
8FDE (lian2)
8FDF (chi2)
8FE0 (che4)
8FE1 (ni4)
8FE2 (tiao2)
8FE3 (zhi4)
8FE4 (yi3,yi2)
8FE5 (jiong3)
8FE6 (jia1)
8FE7 (chen2)
8FE8 (dai4)
8FE9 (er3)
8FEA (di2)
8FEB (po4,pai3)
8FEC (wang3)
8FED (die2)
8FEE (ze2)
8FEF (tao2)
8FF0 (shu4)
8FF1 (tuo2)
8FF2 (none0)
8FF3 (jing4)
8FF4 (hui2)
8FF5 (tong2)
8FF6 (you4)
8FF7 (mi2)
8FF8 (beng4)
8FF9 (ji1,ji4)
8FFA (nai3)
8FFB (yi2)
8FFC (jie2)
8FFD (zhui1)
8FFE (lie4)
8FFF (xun4)
9000 (tui4)
9001 (song4)
9002 (shi4,kuo4)
9003 (tao2)
9004 (pang2)
9005 (hou4)
9006 (ni4)
9007 (dun4)
9008 (jiong3)
9009 (xuan3)
900A (xun4)
900B (bu1)
900C (you2)
900D (xiao1)
900E (qiu2)
900F (tou4)
9010 (zhu2)
9011 (qiu2)
9012 (di4)
9013 (di4)
9014 (tu2)
9015 (jing4)
9016 (ti4)
9017 (dou4)
9018 (yi3)
9019 (zhe4,zhei4)
901A (tong1,tong4)
901B (guang4)
901C (wu4)
901D (shi4)
901E (cheng3)
901F (su4)
9020 (zao4)
9021 (qun1)
9022 (feng2)
9023 (lian2)
9024 (suo4)
9025 (hui2)
9026 (li3)
9027 (none0)
9028 (zui4)
9029 (ben1)
902A (cuo4)
902B (jue2)
902C (beng4)
902D (huan4)
902E (dai4,dai3)
902F (lu4)
9030 (you2)
9031 (zhou1)
9032 (jin4)
9033 (yu4)
9034 (chuo4)
9035 (kui2)
9036 (wei1)
9037 (ti4)
9038 (yi4)
9039 (da2)
903A (yuan3)
903B (luo2)
903C (bi1)
903D (nuo4)
903E (yu2)
903F (dang4)
9040 (sui2)
9041 (dun4)
9042 (sui4,sui2)
9043 (yan3)
9044 (chuan2)
9045 (chi2)
9046 (ti2)
9047 (yu4)
9048 (shi2)
9049 (zhen1)
904A (you2)
904B (yun4)
904C (e4)
904D (bian4,pian4)
904E (guo4,guo1)
904F (e4)
9050 (xia2)
9051 (huang2)
9052 (qiu2)
9053 (dao4)
9054 (da2)
9055 (wei2)
9056 (none0)
9057 (yi2,wei4)
9058 (gou4)
9059 (yao2)
905A (chu4)
905B (liu2,liu4)
905C (xun4)
905D (ta4)
905E (di4)
905F (chi2)
9060 (yuan3,yuan4)
9061 (su4)
9062 (ta4,ta1)
9063 (qian3)
9064 (none0)
9065 (yao2)
9066 (guan4)
9067 (zhang1)
9068 (ao2)
9069 (shi4,kuo4)
906A (ce4)
906B (su4)
906C (su4)
906D (zao1)
906E (zhe1,zhe5)
906F (dun4)
9070 (zhi4)
9071 (lou2)
9072 (chi2)
9073 (cuo1)
9074 (lin2)
9075 (zun1)
9076 (rao4)
9077 (qian1)
9078 (xuan3)
9079 (yu4)
907A (yi2,wei4)
907B (wu4)
907C (liao2)
907D (ju4)
907E (shi4)
907F (bi4)
9080 (yao1)
9081 (mai4)
9082 (xie4)
9083 (sui4)
9084 (huan2,hai2,xuan2)
9085 (zhan1)
9086 (deng4)
9087 (er3)
9088 (miao3)
9089 (bian1)
908A (bian1)
908B (la1)
908C (li2)
908D (yuan2)
908E (you2)
908F (luo2)
9090 (li3)
9091 (yi4)
9092 (ting2)
9093 (deng4)
9094 (qi3)
9095 (yong1)
9096 (shan1)
9097 (han2)
9098 (yu2)
9099 (mang2)
909A (ru2)
909B (qiong2)
909C (none0)
909D (kuang4)
909E (fu1)
909F (kang4)
90A0 (bin1)
90A1 (fang1)
90A2 (xing2)
90A3 (nei4,na4,na1,na3)
90A4 (none0)
90A5 (shen3)
90A6 (bang1)
90A7 (yuan2)
90A8 (cun1)
90A9 (huo3)
90AA (xie2,ye2)
90AB (bang1)
90AC (wu1)
90AD (ju4)
90AE (you2)
90AF (han2)
90B0 (tai2)
90B1 (qiu1)
90B2 (bi4)
90B3 (pi1)
90B4 (bing3)
90B5 (shao4)
90B6 (bei4)
90B7 (wa3)
90B8 (di3)
90B9 (zou1)
90BA (ye4)
90BB (lin2)
90BC (kuang1)
90BD (gui1)
90BE (zhu1)
90BF (shi1)
90C0 (ku1)
90C1 (yu4)
90C2 (gai1)
90C3 (he2)
90C4 (qie4)
90C5 (zhi4)
90C6 (ji2)
90C7 (xun2,huan2)
90C8 (hou4)
90C9 (xing2)
90CA (jiao1)
90CB (xi1)
90CC (gui1)
90CD (nuo2)
90CE (lang2,lang4)
90CF (jia2)
90D0 (kuai4)
90D1 (zheng4)
90D2 (lang2,lang4)
90D3 (yun4)
90D4 (yan2)
90D5 (cheng2)
90D6 (dou1)
90D7 (xi1)
90D8 (lu:3)
90D9 (fu3)
90DA (wu2)
90DB (fu2)
90DC (gao4)
90DD (hao3)
90DE (lang2)
90DF (jia2)
90E0 (geng3)
90E1 (jun4)
90E2 (ying3)
90E3 (bo2)
90E4 (xi4)
90E5 (bei4)
90E6 (li4)
90E7 (yun2)
90E8 (bu4)
90E9 (xiao2)
90EA (qi1)
90EB (pi2)
90EC (qing1)
90ED (guo1)
90EE (none0)
90EF (tan2)
90F0 (zou1)
90F1 (ping2)
90F2 (lai2)
90F3 (ni2)
90F4 (chen1)
90F5 (you2)
90F6 (bu4)
90F7 (xiang1)
90F8 (dan1)
90F9 (ju2)
90FA (yong1)
90FB (qiao1)
90FC (yi1)
90FD (dou1,du1)
90FE (yan3)
90FF (mei2)
9100 (ruo4)
9101 (bei4)
9102 (e4)
9103 (yu2)
9104 (juan4)
9105 (yu3)
9106 (yun4)
9107 (hou4)
9108 (kui2)
9109 (xiang1)
910A (xiang1)
910B (sou1)
910C (tang2)
910D (ming2)
910E (xi4)
910F (ru4)
9110 (chu4)
9111 (zi1)
9112 (zou1)
9113 (ju2)
9114 (wu1)
9115 (xiang1)
9116 (yun2)
9117 (hao4)
9118 (yong1)
9119 (bi3,bi4)
911A (mao4)
911B (chao2)
911C (fu1)
911D (liao3)
911E (yin2)
911F (zhuan1)
9120 (hu4)
9121 (qiao1)
9122 (yan1)
9123 (zhang1)
9124 (fan4)
9125 (wu3)
9126 (xu3)
9127 (deng4)
9128 (bi4)
9129 (xin2)
912A (bi4)
912B (ceng2)
912C (wei2)
912D (zheng4)
912E (mao4)
912F (shan4)
9130 (lin2)
9131 (po2)
9132 (dan1)
9133 (meng2)
9134 (ye4)
9135 (cao1)
9136 (kuai4)
9137 (feng1)
9138 (meng2)
9139 (zou1)
913A (kuang4)
913B (lian3)
913C (zan4)
913D (chan2)
913E (you1)
913F (qi2)
9140 (yan1)
9141 (chan2)
9142 (cuo2)
9143 (ling2)
9144 (huan1)
9145 (xi1)
9146 (feng1)
9147 (zan4)
9148 (li4)
9149 (you3)
914A (ding3,ding1)
914B (qiu2)
914C (zhuo2)
914D (pei4)
914E (zhou4)
914F (yi2,yi4,yi3)
9150 (gan1)
9151 (yu3)
9152 (jiu3)
9153 (yan3)
9154 (zui4)
9155 (mao2)
9156 (dan1,zhen4)
9157 (xu4)
9158 (tou2)
9159 (zhen1)
915A (fen1)
915B (none0)
915C (none0)
915D (yun4)
915E (tai4)
915F (tian1)
9160 (qia3)
9161 (tuo2)
9162 (zuo4,cu4)
9163 (han1)
9164 (gu1)
9165 (su1)
9166 (fa1,po1)
9167 (chou2)
9168 (dai4)
9169 (ming3,ming2)
916A (lao4,luo4)
916B (chuo4)
916C (chou2)
916D (you4)
916E (tong2)
916F (zhi3)
9170 (xian1)
9171 (jiang4)
9172 (cheng2)
9173 (yin4)
9174 (tu2)
9175 (jiao4,xiao4)
9176 (mei2)
9177 (ku4)
9178 (suan1)
9179 (lei4)
917A (pu2)
917B (zui4)
917C (hai3)
917D (yan4)
917E (shi1,shai1)
917F (niang4,nian4,niang2)
9180 (wei2)
9181 (lu4)
9182 (lan3)
9183 (yan1)
9184 (tao2)
9185 (pei1)
9186 (zhan3)
9187 (chun2)
9188 (tan2)
9189 (zui4)
918A (chuo4)
918B (cu4)
918C (kun1)
918D (ti2)
918E (xian2)
918F (du1)
9190 (hu2)
9191 (xu3)
9192 (xing3)
9193 (tan3)
9194 (qiu2)
9195 (chun2)
9196 (yun4)
9197 (fa1,po1)
9198 (ke1)
9199 (sou1)
919A (mi2)
919B (quan2)
919C (chou3)
919D (cuo2)
919E (yun4)
919F (yong4)
91A0 (ang4)
91A1 (zha4)
91A2 (hai3)
91A3 (tang2)
91A4 (jiang4)
91A5 (piao3)
91A6 (lao2)
91A7 (yu4)
91A8 (li2)
91A9 (zao2)
91AA (lao2)
91AB (yi1)
91AC (jiang4)
91AD (bu2)
91AE (jiao4)
91AF (xi1,xi4)
91B0 (tan2)
91B1 (fa1,po4)
91B2 (nong2)
91B3 (yi4)
91B4 (li3)
91B5 (ju4)
91B6 (yan4)
91B7 (yi4)
91B8 (niang4)
91B9 (ru2)
91BA (xun1)
91BB (chou2)
91BC (yan4)
91BD (ling2)
91BE (mi2)
91BF (mi2)
91C0 (niang4)
91C1 (xin4)
91C2 (jiao4)
91C3 (shi1)
91C4 (mi2)
91C5 (yan4)
91C6 (bian4)
91C7 (cai3,cai4)
91C8 (shi4)
91C9 (you4)
91CA (shi4)
91CB (shi4)
91CC (li3,li5)
91CD (zhong4,chong2)
91CE (ye3)
91CF (liang4,liang2,liang5)
91D0 (li2,xi1)
91D1 (jin1)
91D2 (jin1)
91D3 (ga2)
91D4 (yi3)
91D5 (liao3,liao4)
91D6 (dao1)
91D7 (zhao1)
91D8 (ding1,ding4)
91D9 (li4)
91DA (qiu2)
91DB (he2)
91DC (fu3)
91DD (zhen1)
91DE (zhi2)
91DF (ba1)
91E0 (luan4)
91E1 (fu3)
91E2 (nai3)
91E3 (diao4)
91E4 (shan4,shan1)
91E5 (qiao3)
91E6 (kou4)
91E7 (chuan4)
91E8 (zi3)
91E9 (fan2)
91EA (yu2)
91EB (hua2)
91EC (han4)
91ED (gong1,gang1)
91EE (qi2)
91EF (mang2)
91F0 (jian4)
91F1 (di4)
91F2 (si4)
91F3 (xi4)
91F4 (yi4)
91F5 (chai1)
91F6 (ta1,tuo2)
91F7 (tu3)
91F8 (xi4)
91F9 (nu:3)
91FA (qian1)
91FB (none0)
91FC (jian4)
91FD (pi1)
91FE (ye2)
91FF (yin2)
9200 (ba3,pa2)
9201 (fang1)
9202 (chen2)
9203 (jian1)
9204 (tou3)
9205 (yue4)
9206 (yan2)
9207 (fu1)
9208 (bu4)
9209 (na4)
920A (xin1)
920B (e2)
920C (jue2)
920D (dun4)
920E (gou1)
920F (yin3)
9210 (qian2)
9211 (ban3)
9212 (ji2)
9213 (ren2)
9214 (chao1)
9215 (niu3)
9216 (fen1)
9217 (yun3)
9218 (yi2)
9219 (qin2)
921A (pi2)
921B (guo1)
921C (hong2)
921D (yin2)
921E (jun1)
921F (shi1)
9220 (yi4)
9221 (zhong1)
9222 (nie1)
9223 (gai4)
9224 (ri4)
9225 (huo2,huo3)
9226 (tai4)
9227 (kang4)
9228 (none0)
9229 (lu2)
922A (none0)
922B (none0)
922C (duo2)
922D (zi1)
922E (ni2)
922F (tu2)
9230 (shi4)
9231 (min2)
9232 (gu1)
9233 (ke1)
9234 (ling2)
9235 (bing3)
9236 (yi2)
9237 (gu1,gu3)
9238 (ba2)
9239 (pi1,pi2)
923A (yu4)
923B (si4)
923C (zuo2)
923D (bu4,bu1)
923E (you2)
923F (dian4,tian2)
9240 (jia3)
9241 (zhen1)
9242 (shi3)
9243 (shi4)
9244 (tie3)
9245 (ju4)
9246 (zhan1)
9247 (ta1,tuo2)
9248 (she2,tuo2,ta1)
9249 (xuan4)
924A (zhao1)
924B (bao4)
924C (he2)
924D (bi4)
924E (sheng1)
924F (chu2)
9250 (shi2)
9251 (bo2)
9252 (zhu4)
9253 (chi4)
9254 (za1)
9255 (po3)
9256 (tong2)
9257 (qian2)
9258 (fu2)
9259 (zhai3)
925A (liu3,mao3)
925B (qian1,yan2)
925C (fu2)
925D (li4)
925E (yue4)
925F (pi1)
9260 (yang1)
9261 (ban4)
9262 (bo1)
9263 (jie2)
9264 (gou1)
9265 (shu4)
9266 (zheng1)
9267 (mu3)
9268 (ni2)
9269 (xi3)
926A (di4)
926B (jia1)
926C (mu4)
926D (tan3)
926E (shen1)
926F (yi3)
9270 (si1)
9271 (kuang4)
9272 (ka1)
9273 (bei3)
9274 (jian4)
9275 (tong2)
9276 (xing2)
9277 (hong2)
9278 (jiao3,jia3)
9279 (chi3)
927A (er3)
927B (ge4)
927C (bing3)
927D (shi4)
927E (mou2)
927F (jia2,ha1)
9280 (yin2)
9281 (jun1)
9282 (zhou1)
9283 (chong4)
9284 (shang4)
9285 (tong2)
9286 (mo4)
9287 (lei4)
9288 (ji1)
9289 (yu4)
928A (xu4)
928B (ren2)
928C (cun4)
928D (zhi4)
928E (qiong2)
928F (shan4)
9290 (chi4)
9291 (xian3,xi3)
9292 (xing2)
9293 (quan2)
9294 (pi1)
9295 (yi2)
9296 (zhu1)
9297 (hou2)
9298 (ming2)
9299 (kua3)
929A (yao2,diao4,tiao2)
929B (xian1)
929C (xian2)
929D (xiu1)
929E (jun1)
929F (cha1)
92A0 (lao3)
92A1 (ji2)
92A2 (yong3)
92A3 (ru2)
92A4 (mi3)
92A5 (yi1)
92A6 (yin1)
92A7 (guang1)
92A8 (an1,an3)
92A9 (diu1)
92AA (you3)
92AB (se4)
92AC (kao4)
92AD (qian2)
92AE (luan2)
92AF (none0)
92B0 (ai1)
92B1 (diao4)
92B2 (han4)
92B3 (rui4)
92B4 (shi4)
92B5 (keng1)
92B6 (qiu2)
92B7 (xiao1)
92B8 (zhe2)
92B9 (xiu4)
92BA (zang4)
92BB (ti4,ti1)
92BC (cuo4)
92BD (gua1)
92BE (gong3)
92BF (zhong1)
92C0 (dou4)
92C1 (lu:3)
92C2 (mei2)
92C3 (lang2)
92C4 (wan3)
92C5 (xin1)
92C6 (yun2)
92C7 (bei4)
92C8 (wu4)
92C9 (su4)
92CA (yu4)
92CB (chan2)
92CC (ting3,ding4)
92CD (bo2)
92CE (han4)
92CF (jia2)
92D0 (hong2)
92D1 (cuan1)
92D2 (feng1)
92D3 (chan1)
92D4 (wan3)
92D5 (zhi4)
92D6 (si1)
92D7 (xuan1)
92D8 (wu2)
92D9 (wu2)
92DA (tiao2)
92DB (gong3)
92DC (zhuo2)
92DD (lu:e4)
92DE (xing2)
92DF (qin3)
92E0 (shen4)
92E1 (han2)
92E2 (none0)
92E3 (ye2)
92E4 (chu2)
92E5 (zeng4)
92E6 (ju2,ju1)
92E7 (xian4)
92E8 (e2)
92E9 (mang2)
92EA (pu1,pu4)
92EB (li2)
92EC (shi4)
92ED (rui4)
92EE (cheng2)
92EF (gao4)
92F0 (li3)
92F1 (te4)
92F2 (none0)
92F3 (zhu4)
92F4 (none0)
92F5 (tu1)
92F6 (liu3)
92F7 (zui4)
92F8 (ju4,ju1)
92F9 (chang3)
92FA (yuan1)
92FB (jian4)
92FC (gang1,gang4)
92FD (diao4)
92FE (tao2)
92FF (chang2)
9300 (lun2)
9301 (guo3)
9302 (ling2)
9303 (bei1)
9304 (lu4)
9305 (li2)
9306 (qing1,qiang1)
9307 (pei2)
9308 (juan3)
9309 (min2)
930A (zui4)
930B (peng2)
930C (an4)
930D (pi2)
930E (xian4)
930F (ya4)
9310 (zhui1)
9311 (lei4)
9312 (a1,e1)
9313 (kong1)
9314 (ta4)
9315 (kun1)
9316 (du3)
9317 (wei4)
9318 (chui2)
9319 (zi1)
931A (zheng1,zheng4)
931B (ben1)
931C (nie4)
931D (cong2)
931E (chun2)
931F (tan2)
9320 (ding4)
9321 (qi2)
9322 (qian2)
9323 (zhuo2)
9324 (qi2)
9325 (yu4)
9326 (jin3)
9327 (guan3)
9328 (mao2)
9329 (chang1)
932A (dian3)
932B (xi2,xi1)
932C (lian4)
932D (tao2)
932E (gu4)
932F (cuo4,cu4)
9330 (shu4)
9331 (zhen1)
9332 (lu4)
9333 (meng3)
9334 (lu4)
9335 (hua1)
9336 (biao3)
9337 (ga2)
9338 (lai2)
9339 (ken3)
933A (zhui4)
933B (none0)
933C (nai4)
933D (wan3)
933E (zan4)
933F (none0)
9340 (de2)
9341 (xian1)
9342 (none0)
9343 (huo1)
9344 (liang4)
9345 (none0)
9346 (men2)
9347 (kai3)
9348 (ying1)
9349 (di1)
934A (lian4)
934B (guo1)
934C (xian3)
934D (du4)
934E (tu2)
934F (wei2)
9350 (cong1)
9351 (fu4)
9352 (rou2)
9353 (ji2)
9354 (e4)
9355 (rou3)
9356 (chen3)
9357 (ti2)
9358 (zha2)
9359 (hong4)
935A (yang2)
935B (duan4)
935C (xia1)
935D (yu2)
935E (keng1)
935F (xing1)
9360 (huang2)
9361 (wei3)
9362 (fu4)
9363 (zhao1)
9364 (cha2,cha1)
9365 (qie4)
9366 (she2)
9367 (hong1)
9368 (kui2)
9369 (nuo4)
936A (mou2)
936B (qiao1)
936C (qiao1)
936D (hou2)
936E (zhen1)
936F (huo1)
9370 (huan2)
9371 (ye4)
9372 (min2)
9373 (jian4)
9374 (duan3)
9375 (jian4)
9376 (si1)
9377 (kui1)
9378 (hu2)
9379 (xuan1)
937A (zang1,zhe3)
937B (jie2)
937C (zhen1)
937D (bian1)
937E (zhong1)
937F (zi1)
9380 (xiu1)
9381 (ye2)
9382 (mei3)
9383 (pai4)
9384 (ai1)
9385 (jie4)
9386 (none0)
9387 (mei2)
9388 (cha1)
9389 (ta4)
938A (bang4)
938B (xia2)
938C (lian2)
938D (suo3)
938E (xi4)
938F (liu2)
9390 (zu2)
9391 (ye4)
9392 (nou4)
9393 (weng1)
9394 (rong2)
9395 (tang2)
9396 (suo3)
9397 (qiang1)
9398 (ge2)
9399 (shuo4)
939A (chui2)
939B (bo2)
939C (pan2)
939D (ta3)
939E (bi4)
939F (sang3)
93A0 (gang1)
93A1 (zi1)
93A2 (wu1)
93A3 (ying4,ying2)
93A4 (huang3)
93A5 (tiao2)
93A6 (liu2,liu4)
93A7 (kai3)
93A8 (sun3)
93A9 (sha1)
93AA (sou1)
93AB (wan4)
93AC (hao4,gao3)
93AD (zhen4)
93AE (zhen4)
93AF (luo3)
93B0 (yi4)
93B1 (yuan2)
93B2 (tang3)
93B3 (nie4)
93B4 (xi2)
93B5 (jia1)
93B6 (ge1)
93B7 (ma3)
93B8 (juan1)
93B9 (rong2)
93BA (none0)
93BB (suo3)
93BC (none0)
93BD (none0)
93BE (none0)
93BF (na2)
93C0 (lu3)
93C1 (suo3)
93C2 (kou1)
93C3 (zu2,cu4)
93C4 (tuan2)
93C5 (xiu1)
93C6 (guan4)
93C7 (xuan4)
93C8 (lian4)
93C9 (shou4)
93CA (ao4)
93CB (man3)
93CC (mo4)
93CD (luo2)
93CE (bi4)
93CF (wei4)
93D0 (liu2)
93D1 (di2,di1)
93D2 (qiao1)
93D3 (huo1)
93D4 (yin2)
93D5 (lu4)
93D6 (ao2)
93D7 (keng1)
93D8 (qiang1)
93D9 (cui1)
93DA (qi4)
93DB (chang2)
93DC (tang1,tang2)
93DD (man4)
93DE (yong1)
93DF (chan3)
93E0 (feng1)
93E1 (jing4)
93E2 (biao1)
93E3 (shu4)
93E4 (lou4)
93E5 (xiu4)
93E6 (cong1)
93E7 (long2)
93E8 (zan4)
93E9 (jian4)
93EA (cao2)
93EB (li2)
93EC (xia4)
93ED (xi1)
93EE (kang1)
93EF (none0)
93F0 (beng4)
93F1 (none0)
93F2 (none0)
93F3 (zheng1)
93F4 (lu4)
93F5 (hua2)
93F6 (ji2)
93F7 (pu2)
93F8 (hui4)
93F9 (qiang1,qiang3)
93FA (po1)
93FB (lin2)
93FC (suo3)
93FD (xiu4)
93FE (san3)
93FF (cheng1)
9400 (kui4)
9401 (san3)
9402 (liu4,liu2)
9403 (nao2)
9404 (huang2)
9405 (pie3)
9406 (sui4)
9407 (fan2)
9408 (qiao2)
9409 (chuan1)
940A (yang2)
940B (tang4,tang1)
940C (xiang4)
940D (jue2)
940E (jiao1)
940F (zun1)
9410 (liao2,liao4)
9411 (jie2)
9412 (lao2)
9413 (dui4,dun1)
9414 (tan2,chan2,xin2)
9415 (zan1)
9416 (ji1)
9417 (jian3,jian4)
9418 (zhong1)
9419 (deng1,deng4)
941A (lou4,lue2)
941B (ying4)
941C (dui4)
941D (jue2)
941E (nou4)
941F (ti4)
9420 (pu3)
9421 (tie3)
9422 (none0)
9423 (none0)
9424 (ding3)
9425 (shan4)
9426 (kai1)
9427 (jian3,jian4)
9428 (fei4)
9429 (sui4)
942A (lu3)
942B (juan1)
942C (hui4)
942D (yu4)
942E (lian2)
942F (zhuo2)
9430 (qiao1)
9431 (qian1)
9432 (zhuo2)
9433 (lei2)
9434 (bi4)
9435 (tie3)
9436 (huan2)
9437 (ye4)
9438 (duo2)
9439 (guo3)
943A (dang1,cheng1)
943B (ju4)
943C (fen2)
943D (da2)
943E (bei4)
943F (yi4)
9440 (ai4)
9441 (dang1,zheng1)
9442 (xun4)
9443 (diao4,yao2)
9444 (zhu4)
9445 (heng2)
9446 (zhui4)
9447 (ji1)
9448 (nie1)
9449 (ta4)
944A (huo4)
944B (qing4)
944C (bin1)
944D (ying1)
944E (kui4)
944F (ning2)
9450 (xu1)
9451 (jian4)
9452 (jian4)
9453 (qiang1)
9454 (cha3)
9455 (zhi4)
9456 (mie4)
9457 (li2)
9458 (lei2)
9459 (ji1)
945A (zuan4,zuan1)
945B (kuang4)
945C (shang3)
945D (peng2)
945E (la4)
945F (du2)
9460 (shuo4)
9461 (chuo4)
9462 (lu:4)
9463 (biao1)
9464 (bao4)
9465 (lu3)
9466 (none0)
9467 (none0)
9468 (long2)
9469 (e4)
946A (lu2)
946B (xin1)
946C (jian4)
946D (lan4,lan2)
946E (bo2)
946F (jian1)
9470 (yao4,yue4)
9471 (chan2)
9472 (xiang1)
9473 (jian4)
9474 (xi4)
9475 (guan4)
9476 (cang2)
9477 (nie4)
9478 (lei3)
9479 (cuan1)
947A (qu2)
947B (pan4)
947C (luo2)
947D (zuan4,zuan1,zuan3)
947E (luan2)
947F (zao2,zuo4)
9480 (nie4)
9481 (jue2)
9482 (tang3)
9483 (shu3)
9484 (lan2)
9485 (jin1)
9486 (ga2)